Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace systému ve výuce a tréninku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace systému ve výuce a tréninku."— Transkript prezentace:

1 Aplikace systému ve výuce a tréninku.
Systém evropského bojového umění dle mistra Giacoma di Grassiho, Itálie, 1570. Aplikace systému ve výuce a tréninku. Vít Hrachový Verze 1.3 – 4. červenec 2007 Vážení přátelé šermu, vítám vás na přednášce věnované komplexnímu systému boje italského renesančního mistra Giacoma di Grassiho. Mé jméno je Vít Hrachový a podle této metody již dva roky vyučuji historický šerm ve spolku Au Jugé, který se věnuje převážné výuce a praktikování umění šermu a dobové rekonstrukci románské bojové jednotky.

2 Úvod Historické zasazení metody Dobové zbraně Výukový model
zpracování tematiky upozornění na chyby anglického překladu odmítnutí předsudků terminologie, principy, systém boje Použití modelu v praxi Nevýhody metody Porovnání s metodou G. Silvera Shrnutí Přednáška bude rozdělena na několik vzájemně propojených oddílů. Nejprve se budeme věnovat historickému pozadí, které dalo vnziknout zbraním, zbroji a metodám boje, kterými se školy italských mistrů proslavily v renesanční Evropě. Pak se budeme věnovat knize a bojové metodě di Grassiho samotné a to z hlediska systematického přístupu k výkladu problematiky, knižního zpracování, uvedení dobových překladů. Dále nastíníme předsudky, se kterými se učitel šermu té doby střetával a nastíníme pár základních myšlenek. Pokračovat budeme vysvětlením užitých termínů a pak zajdeme více do hloubky problematiky popisu chápání bojového systému, výuky a skladby tréninku. Další oddíl bude věnován aplikaci di Grassiho metody do současného tréninkového drilu naší školy, jak se zaváděla, jaký měla úspech a jaké jsme objevili nedostatky. Zmíníme i názor velkého dobového kritika italských škol, angličana George Silvera a postavíme jej do souvislosti s di Grassiho školou. Závěr bude věnován krátké rekapitulaci stěžejních myšlenek di Grassiho díla, významu díla pro tehdejší Evropu i jaký byl dlouhodobý dopad tohoto manuskriptu na vývoj šermu.

3 Historické zasazení di Grassiho metody
Medena, Treviso, Benátky Přechod od lehkých gotických mečů k rapírům, přidávání drápků, prstenců a drátěných košů Italské městské státy a omezení moci práva na městský okrsek Achille Marozo – Opera Nova (1536) koncept střehů a přechodů mezi nimi obrana pomocí střehů seky i body Camillo Agrippa (1553) matematicky dokazuje účinnost bodu

4 Dobové zbraně I Rapír – meč Dýka Plášť rapír, cca 1560 Italský meč, konec 15. stol.

5 Dobové zbraně II Puklíř Hranatý tarč Kulatý tarč
kulatý štít – cca 60cm, <4kg puklíř – cca 30cm, <2kg

6 Dobové zbraně III Obouruční meč Halapartna(2,7m), partyzána,
halberda a korseka Píka (3-4m) korseka Čepel s hrotem, po stranách jsou symetricky připevněné dva další bodce. Celek je připevněn k dlouhé dřevěné holi – ratišti. Díky zmenšené váze a délce čepelí nemá příliš síly pro sek, ale celá její síla tkví ve třech bodech. halapartna (italská halapartna, sudlice) Čepel s hrotem a připevněnou sekyrou, bodci a zpětným hákem. Celek je připevněn k dřevěnému ratišti. Zpětný hák je součástí ostří čepele a jeho vnitřek je nabroušený. Délka zbraně je cca 2,7m (9 stop). halberda Čepel s hrotem, připevněnou sekyrou a zpětným hákem. Celek je připevněn k ratišti. Zpětný hák je na rubu čepele. píka Dlouhá čepel s hrotem připevněná k velmi dlouhému ratišti. Délka zbraně je 3-4m (10-14 stop). partyzána Hrot se dvěmi sekyrami symetricky připevněnými k ratišti.

7 Zpracování tematiky Obsahuje 23 mědiryty (italská edice); 22 dřevoryty (anglické vydání) Exaktnost, popis základních termínů – bod, sek, skládání pohybu skrze klouby, držení těla, provádění kroků Rozdělení umění na pravé a falešné Dvě složky pravého umění jsou odhad – teorie, principy, nejzákladnější a nejlepší možné dráhy a polohy síla – hbitost, rychlost, soulad pohybů – fyzické cvičení Samostatné cvičení a posilování, tréninkový rozvrh pro výuku Umění vychází z práce s mečem, je aplikovatelné na jakoukoli zbraň Pro každou zbraň stanoví střehy probere všechny útoky hrotem a vhodné útoky čepelí probere obrany proti všem zmíněným útokům

8 Dřevoryty v anglickém překladu knihy obsahují výrazné chyby!
V roce 1594 vyšel v Londýně překlad di Grassiho díla do angličtiny, doplněný dřevorytovými ilustracemi. Tyto ilustrace jsou oproti mědirytovým originálům často velmi nepřesné a v některých případech vysloveně zavádějící. Příkladem slouží zde uvedené ilustrace. Dvojice obrázků napravo: pokrčení zadní nohy vedení linky kotníkem-předloktím Dvojice obrázků nalevo: vbodnice vysokého střehu držení těla u vysokého střehu kontakt chodidel s podložkou u vysokého střehu směrování špiček chodidel u vysokého střehu držení meče v nízkém střehu polohu chodidel v nízkém střehu

9 Odmítnutí dobových předsudků
Vyvrací rozšířený názor, že umění šermu je člověku vrozené Místo toho definuje umění jako vlastnost získávanou neustálým dlouhodobým cvičením (voják) a ztrácenou přílišným odpočíváním Překonávání obtíží je normální Přímka bodu je ve skutečnosti poskládaná výslednice kruhových pohybů v kloubech Rozlišuje mezi pravým a falešným uměním pravé umění je bezpečné, poctivé a čestné, přímé, spolehlivé falešné umění se skládá z klamů, záludů a nefér akcí, je nebezpečné pro toho, kdo ho používá na rozdíl od pravého umění je nižší kvality slouží ke sportu, pro hru a zábavu, pro trénink rychlosti a hbitosti Tělo je třeba držet rovně, neohýbat. Je třeba skloubit teorii s praxí. Porozumění a odhad, statečnost, hbitost jsou základem pravého umění příklad pravého umění výhra díky lepšímu načasování, lepší technice příklad falešného umění výhra úskokem, lstí (hození pláště na oči, fingování útoku)

10 Terminologie síla krok výpad půlkrok skluz a šikmý krok úhyb stranou
půlobrat, obrat vysoký střeh široký střeh nízký střeh vevnitř vně horní bod spodní bod Síla – je třeba chápat v širších souvislostech spíše jako účinnost pohybu vzniklou rychlým a uvolněným opakováním pohybů a souhrou celého těla spíše než jako sílu vzniklou např. vzpíráním těžkých věcí. Cílem je síla rychlá, uvolněná a neomezovaná nadbytečným objemem svalů. Síla specializovaná na vybrané opakované pohyby. krok – zadní noha se přesune dopředu a stane se přední nohou. Úder je načasován tak, aby dopadl spolu s dopadem nohy. výpad – přední noha a tělo vystřelí dopředu, zadní noha zůstává na místě a propne se. půlkrok – zadní noha se přisune těsně za přední NEBO Přední noha udělá krok a zadní se za ní přisune do stejné pozice jako předtím ústup – pohyb zpět, krok nebo půlkrok skluz(únik) – šikmý pohyb zpět, krok nebo půlkrok šikmý krok – šikmý pohyb vpřed ; úhyb stranou – pohyb doleva nebo doprava půlobrat – obrat o stupňů ; obrat – obrat o 360 stupňů vysoký střeh – je totožný s pohybem, který opíše každý člověk po tasení meče z pochvy, špička se skloní směrem dopředu a dolů. Přímá linie vedoucí ze špičky meče je pořád namířena na nepřítele, buď na jeho obličej nebo na hrudník. široký střeh – ozbrojená ruka se natáhne tak daleko a doprava jak jen je možno a přitom vzdálí meč od těla. Špička meče míří zprava po přímce vstříc levé straně, na které je nepřítel a díky tomu může velmi dobře zasáhnout i bránit. nízký střeh – člověk spustí paži přímo dolů blízko ke koleni (ale ne na něj) a bude držet meč špičkou trochu vzhůru namířený doleva. Je třeba tento střeh provést paží napnutou dolů ke koleni, ale vně kolene. vevnitř – jeden ze dvou mých mečů je mezi nepřítelovými meči, jeden z nepřítelových mečů je mezi mými meči. Nebo oba mé meče jsou mezi nepřítelovými meči. Nebo můj meč se nachází na té straně protivníkova meče, která je blíže k tělu. vně – oba mé meče jsou vně nepřítelových mečů (ŠPATNÝ STŘEH). Nebo můj meč je na straně nepřítelova meče, která je dále od jeho těla.

11 Principy Rovná nebo přímá linie je nejkratší ze všech: takže pokud chce člověk udeřit po nejkratší dráze, je nezbytné, aby udeřil v přímé linii. Ten, který je blíže, zasahuje rychleji. Z tohoto ponaučení může být člověku užitečné to, že když vidí nepřítelův meč daleko, zvednutý a připravený k útoku, může zasáhnout nepřítele první dříve, než je sám zasažen. Pohyb opisující kruh nese více síly blíže okraji kruhu, než uprostřed. Člověk může snáze vydržet malou, než velkou sílu. Každý pohyb vyžaduje čas. Principy v di Grassiho metodě slouží k podobným účelům, jako například poučky v asijských bojových uměních. Stmelují školu v jeden konzistentní celek, umožnují vzájemnou kombinaci a dohromady vytvářejí myšlenkový rámec umění. Aplikací principů do vlastního cvičení je podle di Grassiho možno dále rozvíjet umění za hranice vlastní spokojenosti se sebou – směrem k dokonalosti. Principy jsou obecné pro boj s jakoukoli zbraní i beze zbraně.

12 Systém boje I Rozdělení zbraně na části útočné, obranné; části které nesou sílu Pro útok a obranu se používá jen hrot a dvě čepele Práce ruky Držení těla a práce nohou je nejdůležitější Spolupráce rukou a nohou je nezbytná Vždy jedna noha musí být pevná a pokrčená Ruka v průběhu pohybu nemění účel Vysoký, široký a nízký střeh Tempo, sražení zbraně, podvolení se síle Bod je rychlejší než sek sek dokončovat tahem bod (výpad) dokončovat půlkrokem zadní nohy

13 Systém boje II Univerzální znalosti o útočení a obraně podmiňují úspěšnou obranu Je jen jedna přímá linie – meč Útok začíná navázáním kontaktu, sražením zbraně Obrana se sražení podvolí a po kruhu ihned vrátí do protiútoku Tři způsoby obrany neustupovat, čelit zbrani u ruky, která ji drží použitím šikmého kroku dostat tělo ze zóny útoku bodnout pod sekem pouhý úhyb tělem do strany pak je možno navázat kontakt se zbraní nebo spojit s úhybem protiútok

14 Výukový model I Procvičují se odděleně ruce, nohy, držení trupu
Procvičuje se spojení práce rukou, nohou a trupu a správné načasování Cvičením se lze zlepšovat. Lepší je ten, kdo více cvičí. Začíná se cvičením seků po kruhových drahách, oběma rukama nejprve z ramene a lokte, co nejrychleji, lehkou! zbraní nebo klackem později z lokte a ze zápěstí cvičí se i opakované seky z jedné strany – vyhnutí se stereotypu procvičují se i seky rubem čepele jeden postoj, jeden stejný krok, ve všech třech výškách Získat hbitost lze jen opakovaným a častým pohybem. Postupně se přidává na váze zbraně až k dvouručnímu meči „Po několika dnech cvičení opisování těchto tří kruhových seků, prováděných jeden za druhým tak rychle jak je jen možno, a když se cvičenec cítí, jakoby se mu v ruce uvolnily všechny šlachy a klouby, a že je schopný udeřit a zasadit ránu silně ze dvou těchto kloubů, to jest z lokte a zápěstí, měl by nechat ramenní kloub bez pohybu a zvyknout si zasazovat silné a rychlé údery s těmito dvěma klouby – loktem a zápěstím, velmi dlouho. Nakonec by měl tímto způsobem cvičit pouze zápěstí. Když zjistí, že se mu dostatečně posílila ruka a zápěstí, ať cvičí zasazování úderu ze zápěstí, dvakrát nebo třikrát, někdy zprava, někdy zleva, jednou zprava, jednou zleva, dvakrát zleva a jednou zprava a podobně dvakrát zprava a jednou zleva. Cílem je, aby si nezvykl zasadit sek zprava hned po seku zleva. Někdy je totiž vhodné a velmi výhodné, aby člověk zasadil dva seky zprava a dva seky zleva nebo po dvou secích zprava zasadit jeden zleva. Tyto údery by měly být cvičeny jak jednou tak druhou rukou, v pevném postoji v jednom přiměřeném kroku.“ „Cílem tohoto umění není zvedat nebo nosit těžká břemena, ale rychle se pohybovat. Největší hbitost se nezískává zacházením s velkými břemeny, spíše se ztrácí. Získat hbitost lze jen opakovaným a častým pohybem.“ „Poté, co se nějakou dobu cvičenec namáhal s lehkou zbraní, je nezbytné vzít jinou, těžší zbraň, aby cítil, že se mu zvětšuje síla v ruce. Těžší zbraň mu způsobí zase trochu více únavy, ale ne tolik, aby začala bránit v rychlosti.“

15 Výukový model II Kroky a střehy, stabilita
Body se učí až při dobré souhře práce ruky, nohou a těla Napřahování před bodem (pumpování) je výslovně nedoporučeno Po provedení bodu se ruka stáhne do střehu Po výpadu se vrací přísunem zadní nohy Nejobtížnější je bod z vysokého střehu se spojenýma nohama Kombinace bodů a seků, navazování, držení těla, rychlé provádění Obrana proti útokům těžkou zbraní (klackem) čelit blízko ruky, udržet, uhýbat bodům tělem, snažit se zasáhnout pod sekem Držet se principů „Úder hrotem neboli bod nelze zasadit bez podpory nohou a těla, protože zasazení silného bodu se skládá z hbitého a načasovaného pohybu rukou, nohou a těla. K procvičení bodu je nezbytné, aby cvičenec věděl jak je napolohovat v každém ze tří střehů, aby mohl z každého střehu zasadit silný bod v co nejkratším možném čase. Takže by měl dbát na to, aby v nízkém střehu prováděl rozumný krok, vedl ruku vně svého kolene, zasazoval body hbitě, stahoval ruku zpátky a natahoval přední nohu trochu více dopředu se záměrem, aby mohl bod dosáhnout dále.“ „Je třeba zvyknout si zasadit bod bez předchozího stahování ruky.“ „Ramena, paže a nohy jdou všechny po stejné přímé linii. Procvičováním tohoto sjednoceného pohybu lze docílit provedení velkého a silného bodu. Tento způsob provedení bodu by měl být velmi často procvičován, aby si tělo a nohy (jak bylo řečeno dříve) zvykly pohybovat se po kruhu, protože tento pohyb člověka učí, jak uhnout tělem.“ „...dokáže hbitě a aktivně zasazovat údery a body jednoduše jeden za druhým, měl by procvičovat jejich kombinace, to jest po bodu zasadit sek zápěstím zprava, pak zleva, pak další bod. Při tom vždy musí pamatovat na to, aby při zasazování seku vycházel pohyb ze zápěstí...“ „Aby pohyboval rukama a nohama a nechal přitom tělo pevné a stabilní, aby se nenaklánělo šeredně dopředu (především hlava, která je velmi důležitou součástí těla), aby tělo bylo raději zakloněné dozadu než dopředu, a aby nedělal tělem žádné jiné rotace, než při opisování kruhu když se vyhýbá sekům a bodům.“

16 Výukový model III Rapír Rapír a dýka Rapír a plášť
Rapír a tři druhy štítů Dva rapíry Obouruční meč Tyčové zbraně Píka „principy a základy, které jsou budovány v tomto Umění, se týkají pouze zbraní, se kterými se běžně zachází, nebo zbraní, které lidé mohou náhodou použít“ „Jelikož meč má pouze dvě ostří a jeden hrot, je třeba vzít v úvahu, že by člověk neměl použít k útoku nic jiného než tyto části a bránit se pouze těmito částmi.“

17 Použití výukového modelu v praxi I
začátek – meč, meč a štít lehká zbraň, prioritou je rychlost, uvolněnost, kontrola dráhy a posilování posilování se děje uvolněným opakováním samotných technik střehy, techniky seků, později techniky bodů. útoky a obrany ve střezích koordinace práce celého těla a zbraně, plynulé kombinace technik základy ambidextrity odhad, načasování, vzdálenost – mensura a tempo pokročilý trénink – tyčové zbraně, meč a dýka, dva meče protipohyby rukou načasování zpoždění při použití dvou zbraní snaha držet se vevnitř

18 Použití výukového modelu v praxi II
Postoj, střeh nohou a těla Tři střehy zbraně Krok, půlkrok, posun, šikmé kroky, skluzy Seky shora dolů, šikmo dolů, zdvojené seky, máchy Seky a kroky, generování síly Přímé body a body po oblouku, různé druhy generování síly Kombinace seků a bodů, obrany Sólový trénink jedna technika kontra plynulost pohybu jeden rytmus kontra změny rytmu rozvíjení ambidextrity pomocí asymetrických cviků dle R. Trohaře

19 Použití výukového modelu v praxi III
Trénink ve dvojicích zachování mensury zkrácení mensury orientace v prostoru trénink na jedno tempo, synchronizace přebírání iniciativy změna tempa a protiútok uprostřed tempa cviky na rozvíjení citu v čepeli Tréninkové zbraně český tesák – levný, rychlý, ideální délka dle Silvera, párová zbraň pozdně gotický meč – dražší, těžší a delší, jiná práce s vzdáleností románský meč – nejtěžší jednoruční meč, zesílení úchopu Aplikace renesanční školy na románské zbraně - umění boje je jen jedno - umění vychází ze znalosti zbraní, jejich výhod a možností - umění také vychází ze znalosti těla a jeho možností - proto např. těžkou zbraní vyváženou na seky vycházející z ramene a lokte bodáme jen omezeně, nepoužíváme výpady, zbraň nezastavujeme, necháme ji kontrolovaně „zpívat“ - podobně jako obouruční meč - je-li soupeř neozbrojen, lze s lehčí zbraní používat techniky vycházející ze zápěstí, ze zápěstí a lokte - rozlišujeme mezi rychlostí a silou, zbraň je vždy vedena myšlenkou, cílem - např. odlišné držení štítu proti těžké zbrani a proti lehké zbrani nebo odlišné držení štítů různých vah

20 Nevýhody di Grassiho metody
Metoda v první knize se zaměřuje především na férový boj v soubojích Malé uplatnění technik zápěstí v bitvě proti těžce ozbrojeným soupeřům Boj na koních a v bitvě není popsán (druhá, chybějící kniha) Nutnost doplnit tréninky cvičením ve zbrojích

21 Porovnání s metodou George Silvera (1599)
Grassiho a Silverovy metody jsou si velmi podobné Grassiho rapír vychází z vývojově starších zbraní, podobnějších meči Grassi nezavrhuje seky Silver navíc zdůrazňuje důležitost přizpůsobení rozměru zbraně šermíři Silver tvrdě kritizuje modernější Savioliho školu, která: Pouze bodá Kdo má delší rapír, vyhrává Delší rapír je křehčí, láme se, hůř se kontroluje Vzbuzuje u lidí ustrašenost místo rozhodnosti, protože boj je vždy na smrt Příliš často umírají oba soupeři Boj rapírem je nevhodný do bitvy a civilní záležitosti má řešit soud, právo Silver přidává seznam popisující výhody typů zbraní při použití proti jiným typům zbraní

22 Shrnutí Di Grassi zdůrazňuje, že body mají přednost před seky
Di Grassi změnil chápání boje z „útok-protiútok“ na „útok-obrana“ Zbraně stejné délky lze použít podobně Zjednodušení použití všech zbraní jen na jejich ideální aplikace Di Grassi jako jeden z prvních zmiňuje Vnitřní, vnější, vysokou a nízkou polohu zbraně Rozděluje meč na části vhodné k útoku a části vhodné k obraně Mezitempo Zmiňuje sek rubem Di Grassi jako jeden z mála mistrů vyučuje boj dvěmi meči Nejrozšířenější systém používaný v Evropě v druhé polovině 16. stol. Z Di Grassiho systému vychází St. Didier (Fr), Meyer a Sutor (De) Grassiho dopad na práce Meyera a Sutora citován z díla Historický šerm RNDr. Pavla Plcha (1981)

23 Volná diskuze Otázky ...?


Stáhnout ppt "Aplikace systému ve výuce a tréninku."

Podobné prezentace


Reklamy Google