Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evoluce sekvence DNA. Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evoluce sekvence DNA. Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus."— Transkript prezentace:

1 Evoluce sekvence DNA

2 Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus

3 Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus

4 Mechanismy vzniku molekulárních znaků Bodové mutace (nukleotidové substituce, inserce, delece) Řetězcové mutace (delece, inserce, transposice, inverse) Genové změny (obsah genů v genomu, alozymy) Chromosomové (translokace, rozpad, fúze) Genomové (polyploidizace) Základní druhy mutací

5 Mechanismy vzniku molekulárních znaků Bodové mutace (nukleotidové substituce, inserce, delece) Velká část mutací na pozorovatelných na molekulární úrovni se na úrovni fenotypu neprojeví a je tedy selekčně neutrálních. Základní druhy mutací

6 Substituční rychlost Mutační rychlost u (počet mutací/kopii genu/generaci) Počet mutací v daném genu v celé populaci: 2Nu Substituční rychlost K (počet mutací fixovaných v populaci za generaci): K: počet mutací  pravděpodobnost fixace jedné mutace K= 2Nu  1/2N = u Pro selekčně významné výhodné mutace: K = 4Nsu

7 Mutační rychlost Savčí jaderná DNA 3-5 10 -9 subst/nucl/rok Inserce v mikrosatelitech 10 -3 Indels/nucl/rok Savčí mitochondrie 3-5 10 -8 subst/nucl/rok (rostlinné mitochondrie 50x – 100x méně než jaderná DNA) Raus sarkoma virus 1,4 10 -4 subst/nucl/cyklus

8 Rozdíly v mutačních rychlostech v závislosti na typu mutace Velké rozdíly existují ve frekvenci transicí a transversí Savčí jaderné geny: transice 60-70% všech substitucí (teoreticky 33%) V savčích mitochondriích 43% Některé nukleotidy mutují častěji než jiné (např. G a C v savčích jaderných genech)

9 Záměnové mutace Transverze - transice (pyrimidin C, T, puriny A, G) –Transice (4×) A  G, G  A, C  T, T  C –Transverze (8×) A  C, A  T, C  A, C  G, T  A, T  G, G  C, G  T AG C T α α βββ β

10 doba od okamžiku divergence (mil. let) 5 25 0 2020 6060 80 100100 40 2015100 nukleotidové záměny Substituční saturace transice transverse hromadění mutací v mitochondriálním proteinu COII turovitých

11 Záměnové mutace Transverze - transice (pyrimidin C, T, puriny A, G) –Transice (4×) A  G, G  A, C  T, T  C –Transverze (8×) A  C, A  T, C  A, C  G, T  A, T  G, G  C, G  T Synonymní, nesynonymní –synonymní × silent!!! (splicing) –nesynonymní (missense, nonsense)

12 Relativní frekvence různých typů substitucí v kódující sekvenci Substitucí 1. pozice 2. pozice 3. pozice 1-3. pozice celkem 183(100%) 183(100%) 183(100%) 549(100%) synonymních 8(4%) 0(0%) 126(69%) 134(25%) missense 166(91%) 176(96%) 50(27%) 392(71%) nonsense 9(5%) 7(4%) 7(4%) 23(4%) (Jedná se pouze o teoretické hodnoty vypočtené na podkladě struktury genetického kódu.)

13 Frekvence jednotlivých typů substitucí Nový Původní A T C G A - 3,4 4,5 12,5 T 3,3 - 13,8 3,3 C 4,2 20,7 - 4,6 G 20,4 4,4 4,9 - celkem 27,9 28,5 23,2 20,5 Procento nukleotidových záměn f ij, 105 pseudogenů u člověka

14 Nerovnoměrnost v mutačních rychlostech v závislosti na pozici Horká místa (hotspots) 5'- CG -3'  5'- TG -3' (metylace) 5'- TT -3‘  ledacos (vytváření dimérů - jen u prokaryot) Palindromy 5'- GCCGGC -3' u prokaryot Repetice purin-pyrimidin dimerů (GCGCGCGC ) - zaujímají Z-konformaci -časté delece

15

16 Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus

17 Fixace mutací v populaci Selekce (negativní, pozitivní) Tahy (mutační, reparační, molekulární) Genetický posun Svezení se

18 Vliv selekce na genofond druhu a populace Rychlá fixace některých mutací (pozitivní selekce) Geny angažované v imunitě nebo v sexualitě

19 místo vázající antigen 0 2020 6060 80 100100 40 0 nukleotidové záměny (  100) D2 doména DPB vs DPB DPB vs DQB DPB vs DRB DQB vs DQB DQB vs DRB DRB vs DRB DPB vs DPB DPB vs DQB DPB vs DRB DQB vs DQB DQB vs DRB DRB vs DRB Zvýšená frekvence nesynonymních mutací v genech spojených s imunitou nesynonymní synonymní

20 substituční rychlost 0 0,05 0,15 0,20 0,10 0,25 0,30 nesynonymní (Kn)synonymní (Ks)Kn/Ks D. melanogaster a D. simulans, srovnáváno 10 genů pro proteiny spojené s rozmnožováním (šedé sloupce) a 46 genů jiných (bílé sloupce) Zvýšená frekvence nesynonymních mutací v genech spojených s rozmnožováním

21 Vliv selekce na genofond druhu a populace Rychlá fixace některých mutací (pozitivní selekce) Geny angažované v imunitě nebo v sexualitě Eliminace většiny nových mutací v kódujících oblastech (negativní selekce) Konzervativní geny (možno odhadnout z poměru synonymních a nesynonymních substitucí)

22 využítí kodónu (%) 0 20 40 60 80 100silně exprimované geny CUGCUACUCUUG UUACUU 0 20 40 60 80 100silně exprimované geny CUACUCUUGUUA CUUCUG 0 20 40 60 80 100 slabě exprimované geny CUACUCUUGUUA CUUCUG 0 20 40 60 80 100 slabě exprimované geny a) Escherichia colib) Saccharomyces cerevisiae využítí kodónu (%) Nerovnoměrnost ve využívání synonymních kodónů pro leucin v různých typech genů CUGCUACUCUUG UUACUU

23 Nerovnoměrnost v používání jednotlivých kodónů Větší nerovnoměrnost vykazují proteiny s menší frekvencí mutací (tj. proteiny, které jsou vystaveny intenzivnější selekci). Na grafu jsou geny drosofily.

24 Nerovnoměrnost v používání jednotlivých kodónů (codon-usage bias) RSCU (relative synonymous codon usage) RSCU i = XiXi 1/n ∑ X i n i=1 n –počet synonymních kodónů X i –počet výskytu i-tého kodonu CAI (codon adaptation index) CAI = √ ∏ w i W i = RSCU i / RSCU MAX (L –délka sekvence) i=1 L L

25 0,20,40,60,80 nerovnoměrnost v používání kodónů v genu (χ 2 ) index využití preferovaných kodónů v genomu(CAI) 0 10 20 30 40 3,84 7,82 Častější využívání hojného kodónu u silně transkribovaných genů E. coli Buchnera

26 Vliv selekce na genofond druhu a populace Rychlá fixace některých mutací (pozitivní selekce) Geny angažované v imunitě nebo v sexualitě Eliminace většiny nových mutací v kódujících oblastech (negativní selekce) Konzervativní geny (možno odhadnout z poměru synonymních a nesynonymních substitucí) Dlouhodobé udržování polymorfismu (stabilizující [balancing] selekce)

27 Fixace mutací v populaci Selekce (negativní, pozitivní) Tahy (mutační, reparační, molekulární) Genetický posun Svezení se

28 Molekulární (a jiné) tahy Velmi rychlé, týkají se zejména repetitivních sekvencí, Synchronizovaná evoluce Lze využít k rozpoznávání diskontinuity v genofondu, podstatně hůře ve fylogenetických studiích. Mutační tah (tlak, bias) - nebezpečí vzniku homoplasií

29 Mutační tah mechanismy mutačního a reparačního tahu mutacionismus evoluce genomu –Isochory –paradox genetické komplexity

30 Mutační tah mechanismy mutačního a reparačního tahu mutacionismus evoluce genomu –Isochory –paradox genetické komplexity

31 Mutační tahReparační tah

32 Mutační tah mechanismy mutačního a reparačního tahu mutacionismus (evoluční trendy a zábrany) evoluce genomu –Isochory –paradox genetické komplexity

33 Mutační tah mechanismy mutačního a reparačního tahu mutacionismus evoluce genomu –Isochory –paradox genetické komplexity

34 nízký obsah GC párů lokální dočasná denaturace DNA 5’-ATxxxxCG-3’ 3’-TAxxxxGC-5’ deaminace MET-cytosinu 5’-ATxxxxTG-3’ 3’-TAxxxxGC-5’ reparace GT  GC substituce A  G reparace GT  GC m 5’-ATxxxxCG-3’ 3’-TAxxxxGC-5’ 5’-ATxxxxCG-3’ 3’-TAxxxxGC-5’ m 5’-GTxxxxCG-3’ 3’-TAxxxxGC-5’ m 5’-GTxxxxCG-3’ 3’-CAxxxxGC-5’ m deaminace MET-cytosinu pokles zastoupení GC párů vysoký obsah GC párů absence lokální denaturace pokles deaminace MET-cytosinu vzestup zastoupení GC párů a) b) c) d)

35 bakterie houby živočichové, některé rostliny mnoho rostlin, někteří živočichové 10 6 10 7 10 8 10 910 10 11 velikost genomu (počet párů bazí) Paradox genetické komplexity

36 Evoluční tahy Mutační tah Reparační tah Molekulární tah

37 mechanismy –genová konverze –sklouznutí –nelegitimní rekombinace –retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam pro molekulární taxonomii (repetice, mikrosatelity)

38 Molekulární tah mechanismy –genová konverze –sklouznutí –nelegitimní rekombinace –retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam pro molekulární taxonomii (repetice, mikrosatelity)

39 Genová konverze

40 ab a b b-a a-b b-a Nelegitimní rekombinace I

41 ab ab ab ab a a-b b-ab Nelegitimní rekombinace II

42 Sklouznutí templátu

43 GCGCGCGCGCGCGCGC CGCGCGCGCGCGCGCG GCGCGCGCGCGCGCGC CGCGCGCGCGCGCGCG GCGCGCGCG GCGCGCGCGCGCGCGC CGCGCGCGCGCGCGCG G C G C G C GCG GCGCGCGCGCGCGCGC CGCGCGCGCGCGCGCG G C G C G C GC GGCGCGCGCGCC GCGCGCGCGCGCGCGC CGCGCGCGCGCGCGCG GCGCGCGCGCGCGCGCGCGC CGCGCGCGCGCGCGCGCGCG Sklouznutí DNA polymerázy

44 Molekulární tah mechanismy –genová konverze –sklouznutí –nelegitimní rekombinace –retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam pro molekulární taxonomii (repetice, mikrosatelity)

45 Molekulární tah mechanismy –genová konverze –sklouznutí –nelegitimní rekombinace –retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam pro molekulární taxonomii (repetice, mikrosatelity)

46 Molekulární tah mechanismy –genová konverze –sklouznutí –nelegitimní rekombinace –retrotransposice význam pro evoluci (synchronizovaná evoluce) význam pro molekulární taxonomii (repetice, mikrosatelity)

47 a)a) b) Role molekulárního tahu v divergenci druhů

48

49 Fixace mutací v populaci Selekce (negativní, pozitivní) Tahy (molekulární, meiotický, mutační, reparační) Genetický posun Svezení se

50 Genetický drift (posun) Za dostatečně dlouhou dobu v konečné populaci zůstanou pouze kopie jediné z původně přítomných “alel”. Pravděpodobnost, že to budou kopie právě jedné vybrané “alely” např. mutované, je pro diploidní druh rovna: P = 1/2N N: počet jedinců v populaci Obecněji: Pravděpodobnost fixace určité neutrální alely je rovna její frekvenci v populaci.

51 Genetický drift Pro selekčně významné alely přibližně platí: P=2s (malé selekční koeficienty, velká populace) O osudu mutace rozhoduje selekce tehdy, když: Abs(s) > 1/N e Doba (podmíněná) fixace neutrální mutace: T = 4 N e (Generací) Doba (podmíněná) fixace selekčně významné mutace: T = (2/s) ln (2 N e ) (Generací)

52 Doba potřebná k fixaci mutace (Příklad) Savec, generační doba 2 roky, efektivní velikost populace 10 6 jedinců Neutrální mutace: 8 milionů let Mutace se selekčním koeficientem ±0,01: 5800 let

53 Substituční rychlost Mutační rychlost u (počet mutací/kopii genu/generaci) Počet mutací v daném genu v celé populaci: 2Nu Substituční rychlost K (počet mutací fixovaných v populaci za generaci): K: počet mutací  pravděpodobnost fixace jedné mutace K= 2Nu  1/2N = u Pro selekčně významné výhodné mutace: K = 4Nsu

54 Průběh fixací neutrálních mutací ve velkých a malých populacích Velká populace Malá populace

55 Neutralita substitučních mutací Testováno pomocí McDonald-Kreitmanova testu (2  2 kontingenční tabulka) 7

56 Výsledky testů neutrality Průkaz pozitivní selekce u některých genů Průkaz stabilizující (balancing) selekce u mnohých genů Výskyt mírně negativních mutací v mtDNA Pozitivní korelace mezi mírou diverzity a rekombinační aktivitou v daném úseku

57 Fixace mutací v populaci Selekce (negativní, pozitivní) Tahy (molekulární, meiotický, mutační, reparační) Genetický posun Svezení se

58 Genetické svezení se (draft) Osud mutace je ovlivněn charakterem genů s nimiž je ve vazbě Hill-Robertsonův efekt (nemusí být vazba) Evoluční vymetení a selekce na pozadí Působení draftu v nerekombinujících oblastech genomu (pohlavní chromosomy, organelová DNA, inverze) Fixace negativních mutací ve velkých populacích

59

60 Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus

61 ACTGAACGTAACGC AAAA Paralelismus Konvergence AATGTAGGAATCGC ACTGAAAGAATCGC Koincidence Jednoduchá substituce Vícenásobná substit. Zpětná substituce CTCT TCTC G T CTCT Vztah mezi divergencí sekvencí a počtem substitucí p=3 K=12

62 Jukes-Cantorův jednoparametrový model Jukes,T.H. Cantor, C.R. (1969) In: Mammalian protein metabolism. Munro,H.N. (Ed.) Acad.Press, New York Odhad podílu substitucí od okamžiku divergence K = -3/4 ln(1 - 4/3 p) Odhad rozptylu K V(K) = (p(1 -p))/(L(1 - 4/3 p) 2 ) AG C T α α ααα α

63 CBA T2T2 T1T1 Převod z relativní na absolutní časovou škálu T = K  substituční rychlost T 2 = (2K AB T 1 )/(K AC + K BC ) T 1 = (K AC + K BC )T 2 /2K AB

64 stáří paleontologické (milionů let) stáří molekulární (milionů let) 0 100 300 400 600 200 0100200300400500600 500 pavián kráva (kalibrační bod) kunovec (vačnatec) slepicealigátor skokan kapr žralok

65 Substituční rychlost r = K(2T) (K -počet substitucí mezi dvěma druhy, T -doba od odvětvení obou druhů) Gen Nesynonymní (10 -9 ) Synonymní (10 -9 ) ribosomální protein S14 0,02 2,16 ribosomální protein S17 0,06 2,69 aktin 0,01 2,92 myosin 0,10 2,15 somatotropin 1,34 3,79 albumin 0,92 5,16 amylasa 0,63 3,42 Ig VH 1,10 4,76 interferon 3,06 5,50

66 Rozdíly v substitučních rychlostech mezi proteiny Variabilita pro nesynonymní mutace je mnohem větší než pro synonymní Substituční rychlost pro synonymní mutace je zpravidla mnohem větší než pro nesynonymní Velkou roli patrně hraje intenzita negativní selekce. Změny ve funkci proteinu mohou výrazně ovlivnit substituční rychlost.

67 0 0,2 0,4 0,6 0,8 substituce/nukleotid interleukin-6interleukin-2prolaktininterleukin-1βthrombomodulinlaktoferininterleukin 1αIGF vázající proteinaktivátor plasminogen urokinásyalbuminsomatotropininterleukin -7alkalická fosfatáza střevníkortikotropin uvolňující faktorreceptor somatotropinufibrinogen γIGF vázající protein 3inhibitor aktivátoru plasminogenuterminální transferázareceptor TGF β3β-1,4-galatosyl transferázaneurofysin IIneurofysin Iinsulinu podobný růstový faktor 2kyselá fosfatáza typu 5ŕeceptor luteinizačního hormónuproopiomelanokortinalkalická fosfatáza jaterníTGF α1neuroleukinβ receptor acetylcholinu cytosolická aspartát aminotransferáza hexokináza Iornitin dekarboxylázaopsinprotein disulfid osomerázaTGF β3laktát dehydrogenáza A aspartát aminotransferáza mitochondriální α receptor acetylcholinuinsulinu podobný růstový faktor 1D2 receptor dopaminutransporter glukozyTGF β2ATP synthetáza αmyelin proteolipidkonexinATP synthetáza βkarboxypeptidáza Hromadění nesynonymních substitucí v genech savců

68 Rozdíly v substitučních rychlostech mezi různými oblastmi genomu Oblast počet substitucí 5' netranskribovaná oblast genu 4,0 4-degenerované pozice 8,6 introny 8,1 3' netranskribovaná oblast genu 8,8 pseudogeny 9,1 Rozdíly mezi kravskými a kozími globinovými geny a pseudogeny (substitucí/nukleotid/10 9 let).

69 Rozdíly v substitučních rychlostech mezi různými oblastmi genomu substitucí/nukleotid za 10 9 let

70 Test rovnoměrnosti chodu molekulárních hodin ve dvou větvích (Relative rate test, Margoliash 1963 a Sarih & Wilson 1973) K AB = K OA + K OB K AC = K OA + K OC K BC = K OB + K OC

71 Test rovnoměrnosti chodu molekulárních hodin II V(K) = p - p 2 L ( 1- 4 3 p ) p OC = 4 3 ( 1 - e 4/3 K OC ) Abs(d)$ 2SE d ] P# 5% Abs(d)$ 2,7SE d ] P# 1% BAC O ??? p -proporce neshodných nukleotidů, L -délka sekvence K OA - K OB = 0 K OA - K OB = K AC - K BC = d V(d) = V(K AC ) + V(K BC ) + 2V(K OC ) abs(d) ≥ 2,0SE d : p ≤ 0,05 abs(d) ≥ 2,7SE d : p ≤ 0,01

72 Rozdíly v substituční rychlosti mezi jednotlivými druhu (taxony) Ryby – rychleji než savci Hlodavci – rychleji, není jisté zda i synonymní mutace Lidoopi – zpomalení, člověk ještě pomalejší Drosofila 10  rychleji než obratlovci 1)Vliv mutační rychlosti (reparační mechanismy) 2)Demografické faktory (rostoucí populace, malá nebo fluktuující populace) 3)Intenzita rekombinací a svezení se

73 Efekt generační doby Rychlost synonymních nukleotidových substitucí pro některé dvojice druhů. Doba divergence Rychlost (mil. let) (x 10 9 /rok/nukleotid) člověk-šimpanz 7 (5-10) 1,3 (0,9-1,9) kráva-koza 17 (12-25) 4,2 (2,9-6,0) myš-krysa 15 (10-30) 7,9 (3,9-11,8)

74 x 1 (0,613) x 2 (0,192) x 3 (0,121) člověk krysa slepice Rozdíly v substituční rychlosti v genu pro albumin mezi liniemi (relativní jednotky) za 75 mil od divergence myši a člověka došlo k substituci v každé druhé bázi, dvakrát více jich bylo v myší linii

75 Rozdíly v mezi synonymními a nesynonymními mutacemi Synonymní – generační doba má vliv Nesynonymní (proteiny) – patrně nemá vliv 1.Teorie mírně škodlivých mutací (negativní korelace generační doby a velikosti populace). 2.Svezení se (hitchhiking, genetic draft) a změna prostředí za generační dobu. Vysvětlení

76 Teorie mírně škodlivých mutací délka těla populační denzita (1/km) tělesná hmotnost (g) generační doba

77 5000100001500020000 0 0,0005 0,0010 0,0015 0,002 velikost populace substituční rychlost Závislost substituční rychlosti pro mírně škodlivé mutace na velikosti populace draft (hitchhiking) genetický drift

78 Změny v substitučních rychlostech v čase Pro 6 hormonů se rychlost v čase signifikantně měnila. V některých případech v období zrychlené evoluce vzrostla substituční rychlost až 50 . Celkově 62% substitucí v genech nastalo během období zahrnujících pouze 15 % sledované doby. Epizody zrychlené evoluce se přitom časově neshodovaly pro jednotlivé proteiny. Wallis M. 2001 J.Mol.Evol. 53, 10-18. Studium změn substituční rychlosti v genech pro 8 savčích hormonů v průběhu delších období fylogeneze.

79 possumslepeckřečekmyšmorčeslonkůňpespraselamasrneckrávaovcekrálíklorimakakčlověkkrysa (16) 0 0 0 71 1 5 2 5 17 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 12 1 4 1 1 21 4 50 100 150 200 čas (mil. let) Somatotropin

80 possummyšslonkůňkočkaprasevelbloudkrávaovcekrálíkmakakčlověkkrysa (13) 0 0 0 33 1 3 8 5 37 3 1 0 0 0 38 2 8 51 59 14 22 8 21 50 100 150 200 3 křeček čas (mil. let) Prolaktin

81

82 0,010,1110100100010000100000 tělesná hmotnost (kg) divergence sekvencí (%/milion let) 0,1 1 10 medvědi koně psi hlodavci primati husy velryby žáby mloci želvy pstruzi mořské želvy žraloci Závislost substituční rychlosti na tělesné hmotnosti

83 Vlastnosti molekulárních hodin V jednotlivých genech jdou nestejně rychle V jednotlivých liniích jdou nestejně rychle –Hlodavci > kopytníci > primáti > člověk –Drosophila 5-10  rychleji než obratlovci Při změně funkce genu či po jeho duplikaci se mění rychlost hodin U neutrálních mutací existuje efekt generační doby, u záměnových mutací v proteinech nikoli

84 Problémy s využíváním molekulárních hodin Pravidelnost chodu molekulárních hodin (správná kalibrace, větší počet genů) Často příliš široké intervaly spolehlivosti (co nejvíce výchozích dat) Kalibrace molekulárních hodin (slepě nespoléhat na „nezávislá“ data, kalibrace pro metazoa jen jeden bod savci-ptáci) Mutačně „saturované“ sekvence simulují platnost molekulárních hodin (Slow-Fast m.)

85 Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus

86 Polymorfismus prvního a druhého druhu Převaha synonymních mutací Z teorie driftu vyplývá, že míra polymorfismu by měla klesat s růstem velikosti populace - neplatí Polymorfismus je spíše určován draftem

87 Genetický polymorfismus Polymorfní geny - věc definice, většinou geny, jejichž nejhojnější alela má frekvenci menší než 99 % Měřítko stupně vnitropopulačního polymorfismu: P - podíl polymorfních lokusů (z celkového počtu studovaných lokusů) Genová diverzita Pro jeden lokus: h = 1 - ∑x i 2 (pro m alel, X i – frekvence i-té alely v populaci) Průměrná genová diverzita pro všechny studované lokusy: H = 1/n ∑ h i

88 Závislost polymorfismu na intenzitě rekombinace Intenzita rekombinace polymorfismus Drosophila melanogaster Korelační koeficient c=0,42

89 Nukleotidová diversita GAGGTGCAACAG GCGGTGCAACAG GTGGTGCAACAG GGGGTGCAACAG GAGGTGCAACAG GAGGACCAACAG GAGGTGCATCAA GGGGTGGAACAG ∏ ij = ∑x i y j π ij π ij

90 Závěr Na molekulární úrovni existuje množství znaků (několika kategorií) které je možno použít v molekulární fylogenetice Většina znaku se šíří a je fixována genetickým posunem, pro některé účely je však vhodné používat znaky šířící se jinými mechanismy I polymorfismus v molekulárních znacích nám může poskytnout informaci použitelnou k řešení řady otázek Nerovnoměrnost v používání synonymních kodónů často komplikuje fylogenetické studie, je možné ji však pro některé účely využít Molekulární hodiny existují, je však třeba se s nimi naučit zacházet


Stáhnout ppt "Evoluce sekvence DNA. Obsah Druhy molekulárních znaků Mechanismy šíření a fixace molekulárních znaků Molekulární hodiny Polymorfismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google