Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zoologie bezobratlých 43 Annelida. Annelida - kroužkovci –stavba těla bilaterálně souměrné pravá tělní dutina = coelom –schizocelní –prostorný, v každém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zoologie bezobratlých 43 Annelida. Annelida - kroužkovci –stavba těla bilaterálně souměrné pravá tělní dutina = coelom –schizocelní –prostorný, v každém."— Transkript prezentace:

1 Zoologie bezobratlých 43 Annelida

2 Annelida - kroužkovci –stavba těla bilaterálně souměrné pravá tělní dutina = coelom –schizocelní –prostorný, v každém článku oddělený přepážkami - septy –peritoneum drží střevo a jiné orgány v určité poloze červovité tělo - článkované - segmentované (metamerické orgány) chitinózní štětiny ve svazečcích na každém článku šíjové smyslové orgány obrvená pokožka kutikula (nesvlékaná) –kolagen, skleroprotein velikost 1 mm až 3 m

3 Annelida - kroužkovci –stavba těla parapodia = panožky –nesegmentované (kloubně nepřipojené) –měkké, vystužené silnou osní štětinou acikulem –s množstvím tenkých ohebných štětin (chitinózních) –připojeno několik svalů vycházejících z tělní okružní svaloviny –horní lalok notopodium »může nést ciri »smyslová a dýchací funkce –spodní lalok neuropodium »obvykle slouží k pohybu –u mnoha skupin málo vyvinuté »nebo redukované »až samotné svazečky štětin

4 Annelida - kroužkovci –stavba těla štětiny - chéty, séty –chitinové válečky spojené skleroproteinem –produkují vnořené epidermální buňky »- > kutikula –u Echiura stejné –něco podobného u Brachiopoda

5 Annelida - kroužkovci –trávicí soustava rovná trubice –i u přisedlých forem řiť terminálně ústa lícní orgán –svalnatý hltan –vysunutelný chobotek –dorzální nebo ventrální orgán v hltanu –čelisti chitinózní s FeO nebo CuO žaludek střevo –tyflosolis »zvětšení povrchu střevní sliznice –chloragogenní žláza

6 Annelida - kroužkovci –dýchací soustava pokožkou, notopodiem není těsně spojená s oběhovou soustavou –oběhová soustava uzavřená –velká pulzující hřbetní céva »proud zezadu dopředu –postranní konektivy »některé silné a pulzující –1-2 břišní cévy –kapiláry chybí u pijavek a drobných forem krevní barviva rozpuštěná v krvi –hemoglobin a chlorocruorin

7 Annelida - kroužkovci –vylučovací soustava protonefridie –u larev –kombinace s celomostomem nebo metanefrídiemi se společným vývodem nefridie –pár nálevek v každém článku –splývá se segmentálním orgánem –otevřené do celomu –reabsorbční kanálek –vyústění (nefridioporus) nezávisle na stejném nebo následujícím článku některé slouží zároveň anebo namísto vylučovací funkce jako gonodukty

8 Annelida - kroužkovci –nervová soustava mozek dorzálně obhltanové konektivy ventrální žebříčková soustava –dva sblížené a propojené provazce –v každém článku ganglia a postranní nervy

9 Annelida - kroužkovci –smysly makadla (někdy přeměněná na filtrování potravy) tykadla oči (ploché, miskovité až i s čočkou) statocysty šíjové (nuchal [njúkl] {ňuchavé}) orgány –párové obrvené struktury –inervované zadní částí mozku laterální orgány

10 Annelida - kroužkovci –pohyb okružní svaly –vně kolem celého těla –vytvářejí hydrostatický tlak celomové tekutiny »zvlášť v každém článku »žížalovité přímé lezení podélné svaly –hlouběji ve čtyřech pruzích »vlnovitý nebo píďalovitý pohyb (pijavky ve vodě i na souši) parapodia –potrava filtrátoři detritofágové –v bahně moří i sladkých vod, v půdě predátoři

11 Annelida - kroužkovci –rozmnožování pohlavní –gonochoristé –gonády buď jen jako tkáň peritonea »gamety uvolňovány do celomu –nebo vyvinuta ovaria a testes + výživné buňky –gonodukty = nefridie –oplození vnější »zvýšení pravděpodobnosti oplození přesným načasováním vypouštění gamet »délka dne, fáze měsíce, příliv, teplota vody –epitokie - morfologická změna (části) těla na rozmnožovacího jedince –i vnitřní - spermatofóry, pseudokopulace, kopulace »až 100 penisů »hypodermální impregnace –Clitellata a jednotlivé čeledi polychétů jsou hermafrodité

12 Annelida - kroužkovci –rozmnožování nepohlavní –řetízkový rozpad - schizotomie –slušná regenerace

13 Annelida - kroužkovci –vývoj rýhování spirální larva trochofora –více typů –obrvená, planktonní –planktotrofní nebo lecitotrofní –přirůstání článků Clitellata - přímý vývoj rournatci pečují o potomstvo

14 Annelida - kroužkovci –ekologie mořští –hrabající v sedimentu –přisedlí (sedivci Sedentaria) »filtrátoři »detritofágové »symbióza s bakteriemi v hlubinách u černých kuřáků –bentičtí lezoucí až plovoucí (bloudivci Errantia) - predátoři sladkovodní –bentičtí »i v hypoxických podmínkách, s hemoglobinem –predátoři (dravé pijavky) –parazitičtí (krevsající pijavky) terestričtí –půdní (žížaly, roupice) - kypření půdy, zatahování a rozklad opadu (100 žížal na m 2 ) –parazité (pralesní pijavky)

15 Annelida - kroužkovci –fosílie snad už prekambrické kambrické se štětinkami, –ale bez čelistí pozdější s čelistmi –inkrustované FeO –scolecodonti jinak špatná fosilizace máloštětinatci a pijavky vůbec vzácní

16 Annelida - kroužkovci –systém - 17 000 druhů Polychaeta - parapodia se spoustou štětin, cefalizace, gonochoristé Clitellata - opaskovci - zduřené články s rozmnožovací funkcí, hermafrodité –Oligochaeta - máloštětinatci - malý počet štětin, nevyvinutá hlava –Hirudinea - pijavky - konstantní počet článků, uvnitř těla ztráta přepážek, druhotné povrchové kroužkování Archiannelida –mikroskopické redukované (celom, chéty, články, panožky) formy v mořském písku, trochofora dokonalá Pogonophora - bradatice Echiura - rypohlavci Myzostomida - lilijicovci Jennaria, Lobatocerebrum http://www.biodiversity.uno.edu/~worms/annelid.html#ANNLIST

17 Echiura - rypohlavci spoon worms nečlánkovaní krátcí tlustí mořští „červi“ –nervy segmentované –mají typickou trochoforu –proboscis - rypák před ústy –štětiny či háčky na zadním konci těla –známo asi 150 druhů –zahrabaní v bahně, skrytí v útesu –rypákem sbírají detritus –někteří filtrují přes slizovou síťku –samci někdy trpasličí »determinace pohlaví larvy feromonem

18 Echiura - rypohlavci fosílie: nory tvary U podobné dnešním v kambriu systém 130 druhů –Sedgwick, 1898 pokládal za kroužkovce –Newby, 1940 vyčlenil samostatný kmen –dnes pokládáni za nečlánkované kroužkovce

19 Pogonophora - bradatice v roce 1900 byly z mořských hlubin u Indonésie drapákem vyloveni divní červi –tříčlánkové tělo, bez trávicí trubice, asi 20 cm –na „předním“ konci těla svazek vláknitých tykadel / chapadel - Pogonophora »? příbuzní lofoforátů či křídložábrých ? –postupně objeveno asi 80 druhů v bahnitých hlubinách po celém světě –1964 poprvé vyloven celý nepoškozený exemplář »s článkovaným opistosomatem - příbuzní Annelida »mají trochoforu v 60. letech objevena Lamellibrachia –s odlišným 2. článkem - „vestimentem“ - Vestimentifera v roce 1977 byli objeveni ještě divnější červi –u černých kuřáků v Pacifiiku –blízko horkých pramenů (300 °C) –ve vodě bohaté na sloučeniny síry a jiné minerály –v hloubce 2600 m, na geologickém zlomu - riftu - Riftia –1,5 m dlouzí, v bílých trubicích, s červenými chapadélky –na ně navázán celý ekosystém s rybami, kraby…

20 Pogonophora - bradatice –přijímají organické látky přímo přes pokožku chapadel »ta tedy ani nefiltrují plankton, ani to nejsou smyslová tykadla –přijímají anorganické látky pokožkou chapadélek »v trofozómu (zbytek střeva) si pěstují symbiotické sirné bakterie »u Vestimentifer červená - hemoglobin - váže O 2 i H 2 S »krmí tím bakterie, bakteriemi sebe –jediný pořádný ekosystém oddělený od zbylé biosféry »nezávislý přímo na asimilaci »ale závislý na přísunu kyslíku od organizmů „shora“ –od prekambria známy trubice podobné bradatičím –dnes klasifikováni jako čeleď Siboglinidae »v rámci Annelida=Polychaeta

21 Oligochaeta - máloštětinatci článkovaní bez zřetelné hlavy –nemají makadla, tykadla, kusadla bez panožek málo štětinek hermafrodité –několik párů varlat –semenné váčky –chámovody z nefridií –unikátní spermie –1-2 páry ovárií –krátké vejcovody z nefridií –páření oboustranné –semenné schránky –vytvářejí opasek - clitellum –kokon = vajíčko + spermie + živiny »v obalu z opasku primárně sladkovodní –někteří půdní

22 Oligochaeta - máloštětinatci systém Clitellata –Aeolosomatidae - olejnušky - přechodné formy od mnohoštětinatců –Haplotaxida (Tubificata) »Naididae - naidky - drobné, sladkovodní, bentické, lezoucí, průsvitné »Tubificidae - střední, sladko- i slanovodní, bentické zaryté v bahně, často hemohlobin –Lumbricida (Diplotesticulata) »Lumbricidae - skutečné žížaly, půdní (earthworms) »Enchytraeidae - roupice, menší půdní, bezbarvé –Lumbriculida »žížalice - sladkovodní, pestré –Hirudinea - pijavky (leeches) »Branchiobdella - potočnice račí »dravé i parazitické, sladkovodní, mořské i suchozemské

23 Hirudinea - pijavky celom redukovaný na několik kanálů –pro gonády –kanálky místo krevního oběhu –bez přepážek v těle sekundární kroužkování pokožky (asi 100 kroužků) –neodpovídá původní segmentaci (34 článků) nemají štětinky plavou dorzoventrálním vlněním ústní (menší) a zadní přísavky několik párů oček hermafrodité, penis kokon s vajíčkem přilepen

24 Hirudinea - pijavky dravé formy hltají drobné bezobratlé –(Haemopis sanguisuga - pijavka koňská) parazitické formy sají krev obratlovcům –(Hirudo medicinalis - pijavka lékařská) –ve vodě (ryby, kachny…) –na souši (ve vlhkých pralesích, číhají na rostlinách) –hirudin - proti srážení krve, znecitivění »teče ještě hodiny po odpadnutí přecpané pijavky »užití v lékařství - pouštění žilou

25 Hirudinea - pijavky Branchiobdellidae - přisátí na racích Acanthobdellida Euhirudinea –Haemopidae - draví –Hirudinidae - krevsající –Haemadipsidae –Erpobdellidae –Glossiphoniidae –Piscicolidae –Salifidae

26 Polychaeta - mnohoštětinatci článkovaní panožky spousta štětin často zřetelná hlava –s různými smyslovými orgány - makadla, tykadla gonochoristé

27 Polychaeta - mnohoštětinatci převážně mořští –přisedlí »v rourkách - filtrátoři »i koloniální –hrabaví - detritofágové –lezoucí - predátoři –plovoucí - predátoři

28 Polychaeta - mnohoštětinatci systém: Errantia a Sedentaria (Rouse 1998) –Scolecida »bentičtí, hrabaví, detritofágní, nemají makadla, panožky krátké, nevystužené »např. pískovník - Arenicola –Aciculata »volně žijící, draví, silné panožky vystužené acikulem, smyslová makadla a tykadla, čelisti v ústech (chitin inkrustovaný oxidy železa nebo mědi !) »nereidky, afroditky, palolo (Eunice) + pelagické i parazitické formy –Canalipalpata »makadla na prostomiu nebo peristomiu zmnožená »úkrojky na průřezu s rýhou (U) »přisedlí rournatci (Sabellidae, Serpulidae, Terebellidae) »schránka organická, vápnitá i z cizího materiálu »filtrátoři »i jednoduché, volně lezoucí skupiny –Archiannelida - někteří zjednodušení od Aciculata, jiní od Canalipalpata –Hrabeiella periglandulata »malý půdní (!) mnohoštětinatec »objevili u nás Pižl a Chalupský 1984

29 Polychaeta - mnohoštětinatci Hrabeiella periglandulata

30 Annelida - kroužkovci –systém podle Rouse (AU) a McHugh (USA)

31 Annelida - kroužkovci –systém podle Zrzavého (CZ) 29.4.2004 –Annelida Canalipalpata s.str. –rournatci + „Pogonophora“ = Siboglinidae + Parergodrilidae Aciculata –nereidky, afrodidky, eunicidi a část Archiannelida bez názvu, vymyslel jsem „Heterochaeta“, ale ! –jméno Heterochaeta obsazeno 3x (rod nitěnek (Tubificidae) a kudlanek (Mantodea) a hvězdnicovitých rostlin (Asteraceae)) –část volných Canalipalpata (Spionida + Ctenodrilidae) –část Archiannelida (Polygordiidae) –několik skupin Scolecida + Echiura –Hrabeiella + Aeolosomatidae + Clitellata


Stáhnout ppt "Zoologie bezobratlých 43 Annelida. Annelida - kroužkovci –stavba těla bilaterálně souměrné pravá tělní dutina = coelom –schizocelní –prostorný, v každém."

Podobné prezentace


Reklamy Google