Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Latinská Amerika Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 28. 12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Latinská Amerika Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 28. 12. 2010."— Transkript prezentace:

1 Latinská Amerika Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 28. 12. 2010

2 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20102 Vymezení regionu Latinská Amerika – zpravidla všechny země mimo USA a Kanady => –tzn. vč. Iberoameriky (špan. + port. – Brazílie) –a další země, kde je díky kolonizaci úředním jazykem franc., angl. či holand. od hranic USA – Mexiko => Jih rozloha Latinské Ameriky – 21 mil km 2 počet obyvatel cca 500 mil.

3 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20103

4 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20104 Přírodní podmínky povrch –lze rozdělit na několik rozsáhlých celků –na Z Kordillery – v J Americe – Andy vytvářejí náhorní plošiny – Peru, Mexiko, Bolívie toto území místem styku několika litosférických desek => nejvyšší činná sopka Guallatiri (6060 m n. m.) – v S Chile –mezi Chile a Argentinou – nejvyšší bod – Aconcagua (6959 m n. m.) –geologicky nejstarší jádro makroregionu – Guyanská vysočina a Brazilská vysočina –na J Patagonská plošina

5 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20105 mezi východním a západním okrajem jižní Ameriky se nachází nížiny –Amazonsko – Orinocká a –Laplatská (její součástí je Gran Chaco a Pampa) nížinatý –také Yucatán –úzké pobřeží Karibského moře

6 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20106

7 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20107 Klima vzhledem k velikosti je klima různorodé a podobně i krajiny –projevuje se také výšková stupňovitost klimatu vlhké tropy –Amazonsko – Orinocká nížina –nížinatí oblasti stř. Ameriky –Yucatán savany střídavě vlhkých tropů –označovány místními názvy –v Kolumbii a Venezuele – llanos –na Brazilské vysočině campos

8 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20108 suché oblasti –při J americkém pobřeží Tichého oceánu způsobeno studeným Humboldtovým proudem –na S Mexické náhorní plošiny středomořské klima –okolí Santiaga de Chile –oblasti J Brazílie a SV Argentiny – letní deště mírný pás –většina Argentiny, část Chile subpolární –Patagonie, Ohňová země

9 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20109 Vodstvo Amazonka –nejdelší řeka světa –zdrojnicí – Apúrimac –délka toku 7050 km –=> největší průtok, nejrozsáhlejší povodí Orinoko –přítok Caroní – nevyšší vodopoád –Salto Angel – cca 1 000 m

10 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201010 Paraná –přítok Iguazú – stejnojmenné vodopády –přehrada Itaipú nejvýše splavným jezerem je Titicaca zajímavost –nejhlubší kaňon světa Valle de Colca (3200 m) v J Peru

11 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201011

12 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201012

13 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201013

14 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201014 Obyvatelstvo pestrá rasová struktura značný počet míšenců mesticové –v oblastech, kde byly vyšší stupně civilizace (Peru, Mexiko) –v 16. – 18. století centra španělské moci i misijní činnosti, mezirasové sňatky běžné na tamních obyv. je možné pozorovat rozdílný podíl bělochů či indiánů

15 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201015 indiáni –tropické pralesy –horské oblasti And běloši –převažují v Argentině, Uruguayi, Kostarice –výrazně jsou zastoupeni i v Chile a Brazílii černoši –černoši a mulati – v Karibiku

16 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201016 výrazný růst populace J Ameriky roční přírůstek 18 ‰ (v Evr. 0%) –méně - Uruguay 7 ‰ –více - Paraguay a Honduras 26 ‰ výrazný je i rychlý růst měst –více než 20 mil. Ciudad de Mexiko – největší aglomerace –více než 10 mil. São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima –pro města typické slumy (místní názvy (pueblos jóvenes, favelas, ranchos aj.)

17 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201017 v andské oblasti – pohyb z hor na pobřeží Brazílie – usiluje o kolonizaci vnitrozemí –Brasília – město na zeleném drnu

18 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201018 Ekonomika všechny země tohoto regionu patří mezi rozvojové země hospodářsky – značné rozdíly Brazílie patří s HDP mezi desítku států světa (+ Argentina, Chile, Uruguay, Mexiko) => HDP 7 – 12 tis. $ větší HDP ostrovní státy – Bahamy (16 tis. $) nejchudší Haiti - 1 580 USD, + zemětřesení

19 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201019 Těžba těžbu a vývoz ropy a barevných kovů ropa –Mexiko, Venezuela, Kolumbie, Ekvádor energetika – řeky –zčásti využit v Brazílii a ve Venezuele ložiska uranu Brazílie –železo, mangan, hliník, cín, zlato Chile –největší světová těžba mědi

20 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201020 Bolívie –těžba cínu a antimonu Peru –těžba zinku, olova a mědi Guyana + Jamajka –bauxit Venezuela –těžba železa Mexiko –těžba stříbra

21 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201021 ropa v některý státech je těžba v rukou státu (Venezuela, Mexiko), jinde zahraniční společnosti (USA, atp.) většina nerostného bohatství je vyvážena v podobě rudných koncentrátů

22 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201022 Zpracovatelský průmysl pouze ve vyspělejších státech Lat. Ameriky Brazílie –hutnictví, strojírenství, potravinářství Argentina, Chile a Mexiko –taktéž vyšší podíl průmyslu značně je zastoupen potravinářský průmysl –zpracování místní zemědělské produkce

23 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201023 Zemědělství ovlivněno přírodními podmínkami a funkcí rolnická činnost –pěstování kukuřice, prosa, luštěnin (hlavně fazole), hlíznatých plodin (hlavně batáty) –často spojená s nevelkým chovem dobytka pro trh –plantážnické pěstování tropických plodin –vývoz kávy, kakaa, banánů, ananasů, produktů z cukrové třtiny, bavlny, tabáku a tabákových výrobků

24 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201024 v argentinské pampě a okolí –významné pěstování pšenice a kukuřice –chov dobytka (skotu i ovcí) značný význam má rybolov –vyniká Peru a Chile –nepříznivě ovlivňováno periodickými klimatickými výkyvy (El Niňo).

25 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201025

26 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201026

27 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201027

28 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201028 Politický zeměpis J Ameriky většina států získala nezávislost v první čtvrtině 19. st. Španělsko si udrželo do konce 19. st. jen Kubu a Portoriko –Kuba získala nezávislost v roce 1903 –Portoriko bylo přičleněno k USA Antily vyhlásily nezávis. až ve 2. pol. 20. st. přesto jsou zde závislá území –Francii - Martinik a Guadeloupe, Franc. Guyana –USA – Portoriko, část Panenských ostrovů –malé antilské ostrovy patří Nizozemsku a Británii

29 29.3.2015Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 201029 Nedávná minulost v nedávné minulosti se region vyznačoval politickou nestabilitou –vojenské převraty, občanské války, diktátorské režimy (pravicové i levicové) v současné době – většinou demokraticky zvolené vlády republiky prezidentského charakteru problémy: –narkomafie (Kolumbie) –levicové gerily (Peru, Kolumbie) –diktátorský režim (Kuba)


Stáhnout ppt "Latinská Amerika Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 28. 12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google