Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal"— Transkript prezentace:

1 SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal
Odborný konzultant: Štěpán Macháček 1

2 Charakteristika regionu
země severní Evropy nejednoznačný pojem Státy: státy na Skandinávském poloostrově – Norsko, Švédsko Dánsko (Jutský pol.) Finsko Island charakteristika: oblast mírného až subarktického pásu Golfský proud minimálně oceánské podnebí Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 2

3 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010

4 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Švédsko Hlavní město: Stockholm Rozloha: km2 Lidnatost: 8,9 mil. Hustota zalidnění: 20 obyv./km2 HDP/ obyv. (2002): $ státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 4

5 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Poloha 5. země s největší rozlohou v Evropě nachází se na Skandinávském poloostrově přímořský stát Severní a Baltské moře Švédsko patří ostrovy – Gotland, Öland Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 5

6 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Povrch povrch na hranici s Norskem – Skandinávské poh. nejvyšší hora – Kebnekajse – 2123 m n.m. jižní část tvoří pahorkatiny až nížiny voda krátké, vodné, energeticky bohaté - elektrárny ledovcová jezera – Vännern (5585 km2), Vättern Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 6

7 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Podnebí a příroda podnebí J mírnýpás Skandinávské pohoří – drsné horské klima S – subpolární pás rostlinstvo lesy na J smíšené, na S jehličnaté, na S tundra živočišstvo sob, los, medvěd, rosomák, vlk, liška, bělohur Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 7

8 Nerostné zdroje a zemědelství
ložiska rud olovnatozinkové měděné vysoce kvalitné železné rudy (Kiruna, Gällivare) zemědelství převažuje chov – skot, prasata rostlinná výroba – obilniny, cukrová řepa, brambory Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 8

9 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Skladba obyvatelstva složení 90% Švédové 2,4% Fini a Laponci 7% „evropští“ cizinci úřední jazyk – švédština Švédsko – nejlidnatější stát S Evropy nerovnoměrné osídlení - 83% lidí ve městě Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 9

10 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Hospodářství vysoce rozvinutý průmyslový stát intenzivní zemědělství - nejvysp. zemí Evr. velké přírodní bohatství – rudy kovů, lesní zdroje, vodní zdroje kvalifikovaní odborníci je v EU Uppsala – 1477 nejstarší univerzita S Evropy Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 10

11 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Průmysl těžební – rudy (vývoz Fe) přes norský nezamrzající přístav Narvik elektrárenství – 53% energie – vodní hutnictví – švédská ocel strojírenství - kuličková ložiska, zbraně, auta automobil. prům. – Saab, Volvo elektrotechnický, chemický, výroba celulózy, papírenství, nábytkářství IKEA Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 11

12 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Finsko Hlavní město: Helsinky Rozloha: km2 Lidnatost: 5,2 mil. Hustota zalidnění: 15 obyv./km2 HDP/ obyv. (2002): $ Státní zřízení: republika s prezidentem Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 12

13 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Poloha 6. země s největší rozlohou v Evropě nachází se na Skandinávském poloostrově obklopeno Botnickým a Finským zálivem Baltského moře Helsinky hospodářské a kulturní jádro státu sídlo vlády v aglomeraci Helsinek žije 1 mil. obyv. Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 13

14 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Povrch povrch převážně nížinný modelovaný kontinetnálním ledovcem nejvyšší hora – Haltiatunturi – m n.m. jižní část tvoří pahorkatiny až nížiny voda jezer hustá říční síť ledovcová jezera – Saimaa (4 400 km2) Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 14

15 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Podnebí a příroda podnebí Kontinentálního charakteru J mírný pás průměrné roční srážky S – subpolární pás rostlinstvo cca 68% zaujímají jehličnaté lesy Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 15

16 Nerostné zdroje a zemědělství
ložiska rud olovo zinek měď železo chrom zemědelství převažuje chov – sobi, skot, prasata, drůbež rostlinná výroba – obilniny, krmné plodiny, brambory Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 16

17 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Skladba obyvatelstva složení 94% Finové 6% Švédové 7% „evropští“ cizinci úřední jazyk – švédština, finština (regionálně laponština) nerovnoměrné osídlení - 63% lidí ve městě Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 17

18 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Hospodářství vyspělý průmyslově-zemědělský stát intenzivní zemědělství - nejvysp. zemí Evr. velké přírodní bohatství – lesní bohatství kvalifikovaní odborníci členská země v EU Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 18

19 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Průmysl strojírenský – stavba lodí, výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva – Manitou dřevozpracující – výroba řeziva, papíru, celulózy elektrotechnický – Nokia chemický potravinářský Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 19

20 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Dánsko Hlavní město: Kodaň (København) Rozloha: km2 Lidnatost: 5,4 mil. Hustota zalidnění: 125 obyv./km2 HDP/ obyv. (2002): $ Státní zřízení: konstituční monarchie s králem Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 20

21 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Poloha nachází se na Jutském pol. a ostrovech obklopeno Severním a Baltským mořem patří mu Grónsko a Faerské o-vy Kodaň politické, kulturní a hospodářské centrum země královské sídelní město Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 21

22 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Povrch povrch největší ostrov Sjaelland převážně nížinný a mírně zvlněný modelovaný kontinetnálním ledovcem V pobř. – fjordy, Z pobřeží – písečné přesypy nejvyšší hora – Haltiatunturi – m n.m. jižní část tvoří pahorkatiny až nížiny voda mnoho malých jezer hustá síť krátkých řek Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 22

23 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Podnebí a příroda podnebí mírné oceánské, vlhké, větrné rostlinstvo cca 10% zaujímají jehličnaté lesy cca 8% zaujímají rašeliniště, vřesoviště a přesypy Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 23

24 Nerostné zdroje a zemědělství
ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře zemědelství převažuje chov – prasata, drůbež, mléčný skot rybolov – cca 1,5 mil. t. ryb rostlinná výroba 60% rozlohy státu zaujímá orná půda (nejvíce na světě) obilniny, pícniny, cukrovka, krmné plodiny, brambory, řepka olejná, zelenina Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 24

25 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Skladba obyvatelstva složení 97% Dánové 3% nejvíce Turci úřední jazyk – dánština nerovnoměrné osídlení - 87% lidí ve městě nejhustěji osídlený stát S Evropy Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 25

26 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Hospodářství vyspělý průmyslově-zemědělský stát Vysoce intenzivní zemědělství - nejvysp. zemí Evr. členská země v EU kvalitní dopravní síť důležitá i pobřežní plavby Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 26

27 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Průmysl těžební – těžba ropy a zemního plynu strojírenský průmysl – výroby lodních motorů, potravinářských zařízení elektrotechnický textilní petrochemický potravinářský – masný, mlékárenský, výroba piva Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 27

28 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Island Hlavní město: Reykjavík Rozloha: km2 Lidnatost: obyv. Hustota zalidnění: 3 obyv./km2 HDP/ obyv. (2002): $ Státní zřízení: republika s prezidentem Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 28

29 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Poloha nachází se na ostrově obklopen Atlantským oceánem Reykjavík hospodářské a kulturní centrum země v hl. městě žije více jak polovina všech obyvatel Islandu Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 29

30 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Povrch povrch ostrov sopečného původu pobřeží rozčleněno fjordy nejvyš. hora - Hvannadalshnúkur m n.m. aktivní seizmická činnost - Hekla voda gejzíry, termální prameny, vodopády (energet.) Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 30

31 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Podnebí a příroda podnebí na J mírné oceánské na S subarktické ledovce kryjí 11% země rostlinstvo na J – luční porosty a křoviny na S tundra Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 31

32 Nerostné zdroje a zemědělství
termální voda, jinak žádné významné zemědelství převažuje chov – ovcí, skotu a koní rozsáhlý rybolov – cca 1,5 mil. t. ryb rostlinná výroba - pícniny, brambory a ve sklenících zelenina Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 32

33 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Skladba obyvatelstva složení 96% Islanďané Dáni, Norové, Američani a Švédi úřední jazyk – islandština nerovnoměrné osídlení - 92% lidí ve městě nejhustěji osídlený stát S Evropy Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 33

34 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Hospodářství vyspělý stát základem ekonomiky – rybolov a zprac. členská země v ESVO Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 34

35 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Průmysl rybný a konzervárenský elektrárenství hutnictví hliníku textilní Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 35

36 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 36

37 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010
Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 2010 37


Stáhnout ppt "SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal"

Podobné prezentace


Reklamy Google