Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 18. 12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 18. 12. 2010."— Transkript prezentace:

1 SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček

2 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Charakteristika regionu země severní Evropy –nejednoznačný pojem –Státy: státy na Skandinávském poloostrově – Norsko, Švédsko Dánsko (Jutský pol.) Finsko Island charakteristika: –oblast mírného až subarktického pásu –Golfský proud minimálně –oceánské podnebí

3 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © 20103

4 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Švédsko Hlavní město: Stockholm Rozloha: km 2 Lidnatost: 8,9 mil. Hustota zalidnění: 20 obyv./km 2 HDP/ obyv. (2002): $ státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem

5 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Poloha 5. země s největší rozlohou v Evropě nachází se na Skandinávském poloostrově přímořský stát Severní a Baltské moře Švédsko patří ostrovy – Gotland, Öland

6 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Povrch povrch –na hranici s Norskem – Skandinávské poh. –nejvyšší hora – Kebnekajse – 2123 m n.m. –jižní část tvoří pahorkatiny až nížiny voda –krátké, vodné, energeticky bohaté - elektrárny –ledovcová jezera – Vännern (5585 km 2 ), Vättern

7 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Podnebí a příroda podnebí –J mírnýpás –Skandinávské pohoří – drsné horské klima –S – subpolární pás rostlinstvo –lesy na J smíšené, na S jehličnaté, na S tundra živočišstvo –sob, los, medvěd, rosomák, vlk, liška, bělohur

8 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Nerostné zdroje a zemědelství ložiska rud –olovnatozinkové –měděné –vysoce kvalitné železné rudy (Kiruna, Gällivare) zemědelství –převažuje chov – skot, prasata –rostlinná výroba – obilniny, cukrová řepa, brambory

9 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Skladba obyvatelstva složení –90% Švédové –2,4% Fini a Laponci –7% „evropští“ cizinci úřední jazyk – švédština Švédsko – nejlidnatější stát S Evropy nerovnoměrné osídlení - 83% lidí ve městě

10 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Hospodářství vysoce rozvinutý průmyslový stát intenzivní zemědělství - nejvysp. zemí Evr. velké přírodní bohatství – rudy kovů, lesní zdroje, vodní zdroje kvalifikovaní odborníci je v EU Uppsala – 1477 nejstarší univerzita S Evropy

11 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Průmysl těžební – rudy (vývoz Fe) přes norský nezamrzající přístav Narvik elektrárenství – 53% energie – vodní hutnictví – švédská ocel strojírenství - kuličková ložiska, zbraně, auta automobil. prům. – Saab, Volvo elektrotechnický, chemický, výroba celulózy, papírenství, nábytkářství IKEA

12 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Finsko Hlavní město: Helsinky Rozloha: km 2 Lidnatost: 5,2 mil. Hustota zalidnění: 15 obyv./km 2 HDP/ obyv. (2002): $ Státní zřízení: republika s prezidentem

13 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Poloha 6. země s největší rozlohou v Evropě nachází se na Skandinávském poloostrově obklopeno Botnickým a Finským zálivem Baltského moře Helsinky hospodářské a kulturní jádro státu sídlo vlády v aglomeraci Helsinek žije 1 mil. obyv.

14 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Povrch povrch –převážně nížinný –modelovaný kontinetnálním ledovcem –nejvyšší hora – Haltiatunturi – m n.m. –jižní část tvoří pahorkatiny až nížiny voda – jezer –hustá říční síť –ledovcová jezera – Saimaa (4 400 km 2 )

15 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Podnebí a příroda podnebí –Kontinentálního charakteru –J mírný pás –průměrné roční srážky –S – subpolární pás rostlinstvo –cca 68% zaujímají jehličnaté lesy

16 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Nerostné zdroje a zemědělství ložiska rud –olovo –zinek –měď –železo –chrom zemědelství –převažuje chov – sobi, skot, prasata, drůbež –rostlinná výroba – obilniny, krmné plodiny, brambory

17 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Skladba obyvatelstva složení –94% Finové –6% Švédové –7% „evropští“ cizinci úřední jazyk – švédština, finština (regionálně laponština) nerovnoměrné osídlení - 63% lidí ve městě

18 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Hospodářství vyspělý průmyslově-zemědělský stát intenzivní zemědělství - nejvysp. zemí Evr. velké přírodní bohatství – lesní bohatství kvalifikovaní odborníci členská země v EU

19 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Průmysl strojírenský – stavba lodí, výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva – Manitou dřevozpracující – výroba řeziva, papíru, celulózy elektrotechnický – Nokia chemický potravinářský

20 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Dánsko Hlavní město: Kodaň (København) Rozloha: km 2 Lidnatost: 5,4 mil. Hustota zalidnění: 125 obyv./km 2 HDP/ obyv. (2002): $ Státní zřízení: konstituční monarchie s králem

21 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Poloha nachází se na Jutském pol. a ostrovech obklopeno Severním a Baltským mořem patří mu Grónsko a Faerské o-vy Kodaň politické, kulturní a hospodářské centrum země královské sídelní město

22 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Povrch povrch –největší ostrov Sjaelland –převážně nížinný a mírně zvlněný –modelovaný kontinetnálním ledovcem –V pobř. – fjordy, Z pobřeží – písečné přesypy –nejvyšší hora – Haltiatunturi – m n.m. –jižní část tvoří pahorkatiny až nížiny voda –mnoho malých jezer –hustá síť krátkých řek

23 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Podnebí a příroda podnebí –mírné oceánské, vlhké, větrné rostlinstvo –cca 10% zaujímají jehličnaté lesy –cca 8% zaujímají rašeliniště, vřesoviště a přesypy

24 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Nerostné zdroje a zemědělství ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře zemědelství –převažuje chov – prasata, drůbež, mléčný skot –rybolov – cca 1,5 mil. t. ryb –rostlinná výroba 60% rozlohy státu zaujímá orná půda (nejvíce na světě) obilniny, pícniny, cukrovka, krmné plodiny, brambory, řepka olejná, zelenina

25 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Skladba obyvatelstva složení –97% Dánové –3% nejvíce Turci úřední jazyk – dánština nerovnoměrné osídlení - 87% lidí ve městě nejhustěji osídlený stát S Evropy

26 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Hospodářství vyspělý průmyslově-zemědělský stát Vysoce intenzivní zemědělství - nejvysp. zemí Evr. členská země v EU kvalitní dopravní síť důležitá i pobřežní plavby

27 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Průmysl těžební – těžba ropy a zemního plynu strojírenský průmysl – výroby lodních motorů, potravinářských zařízení elektrotechnický textilní petrochemický potravinářský – masný, mlékárenský, výroba piva

28 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Island Hlavní město: Reykjavík Rozloha: km 2 Lidnatost: obyv. Hustota zalidnění: 3 obyv./km 2 HDP/ obyv. (2002): $ Státní zřízení: republika s prezidentem

29 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Poloha nachází se na ostrově obklopen Atlantským oceánem Reykjavík hospodářské a kulturní centrum země v hl. městě žije více jak polovina všech obyvatel Islandu

30 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Povrch povrch –ostrov sopečného původu –pobřeží rozčleněno fjordy –nejvyš. hora - Hvannadalshnúkur m n.m. –aktivní seizmická činnost - Hekla voda –gejzíry, termální prameny, vodopády (energet.)

31 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Podnebí a příroda podnebí –na J mírné oceánské –na S subarktické –ledovce kryjí 11% země rostlinstvo –na J – luční porosty a křoviny –na S tundra

32 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Nerostné zdroje a zemědělství termální voda, jinak žádné významné zemědelství –převažuje chov – ovcí, skotu a koní –rozsáhlý rybolov – cca 1,5 mil. t. ryb –rostlinná výroba - pícniny, brambory a ve sklenících zelenina

33 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Skladba obyvatelstva složení –96% Islanďané –Dáni, Norové, Američani a Švédi úřední jazyk – islandština nerovnoměrné osídlení - 92% lidí ve městě nejhustěji osídlený stát S Evropy

34 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Hospodářství vyspělý stát základem ekonomiky – rybolov a zprac. členská země v ESVO

35 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ © Průmysl rybný a konzervárenský elektrárenství hutnictví hliníku textilní

36 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ ©

37 Vojtěch Nedbal za SRG PŠ ©


Stáhnout ppt "SEVERNÍ EVROPA Vytvořil: Vojtěch Nedbal Odborný konzultant: Štěpán Macháček 18. 12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google