Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologická různorodost živých organizmů BIODIVERZITA Biologická různorodost živých organizmů I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologická různorodost živých organizmů BIODIVERZITA Biologická různorodost živých organizmů I."— Transkript prezentace:

1 Biologická různorodost živých organizmů BIODIVERZITA Biologická různorodost živých organizmů I.

2 Kvantifikace biodiverzity Pesimistický odhad 5 – 30 milionů Optimistický odhad 10 – 100 milionů Dnes registrováno cca 1,4 milionů druhů tj. cca 5-25% z odhadovaného počtu druhů Počet druhů na Zemi

3 Kvantifikace biodiverzity INTERDRUHOVÉ: snižování počtu druhů (vymírání) INTRADRUHOVÉ: snižováním počtu plemen, odrůd, kultivarů, apod. Pokles biodiverzity (eroze biodiverzity)

4 Kvantifikace biodiverzity snižování intradruhové variability, tj. genetické proměnlivosti uvnitř druhů – vymírání plemen, zvyšování jejich homogenity aj. snižování interdruhové variability – vymírání druhů aj. Pokles biodiverzity (eroze biodiverzity)

5 Kvantifikace biodiverzity VYMÍRÁNÍ DRUHŮ na Zemi mohlo žít dosud asi 500mil. druhů dnes žije asi 5 – 30 mil. druhů 90 – 94% druhů vyhynulo Pokles biodiverzity (eroze biodiverzity)

6 Kvantifikace biodiverzity Počty popsaných druhů a jejich odhadované počty ŘíšePopsané druhyOdhadovaný počet Bakterie 4 000 1 000 000 Protista (řasy, prvoci aj.) 80 000 600 000 Živočichové 1 320 000 10 600 000 Houby 70 000 1 500 000 Rostliny 270 000 300 000 Celkem 1 744 000 14 000 000 Odhadovaný počet druhů: 5 – 30 milionů (14 milionů cca střed odhadu) Zdroj: Globad Diversity Assessment

7 Vývoj biodiverzity (globální biodiverzity) OBDOBÍ RYCHOST VYMÍRÁNÍ DRUHŮ před 70 mil. let1 druh za 1000 let * od n.l. do r. 16501 druh za 80 let * od r. 1650 do 18501 druh za 5 let * od r. 1850 do 19001 druh za 9,5 měs. * od r. 1900 do 19501 druh za 8 měs. * současnost1 – 6 druhů za den * 1 rost. nebo živ. druh za den výhled r. 2050 1 druh za hodinu * * veškerá flora a fauna Průměrná evoluční rychlost vymírání druhů je 1-10 druhů za 5 let

8 Kolísání globální biodiverzity(bezobratlí) během kambria a ordoviku nárůst biodiverzity téměř celé prvohory ustálený stav (tu a tam vymírání a opětný nárůst) prvohorní poklid největší vymírání na konci permu (téměř vyhynutí života na Zemi) od počátku druhohor plynulý nárůst biodiverzity Počet vzniklých rodů (pokles jen na konci druhohor – vymření dinosaurů)

9 Kolísání globální biodiverzity(bezobratlí) vymírání a opět prudká evoluční radiace vždy byly nějaké vzmachy a propady přesto je globální biodiverzita relativně stabilní v rozsahu 300-600 druhů mechanismus udržování globální biodiverzity není přesně znám (snad přísun energie na Zemi) Průměrný počet rodů

10 44% druhů rostlin a živočichů ohroženo 41% obratlovců ohroženo V ČR 46 druhů ryb, 17 druhů, tj. 37% ohroženo ( v Norsku např. neohrožen ani jeden z žijících druhů ryb, v Nizozemí naopak 80%) V ČR 20 druhů obojživelníků, 19 druhů, tj. 90% ohroženo Některá varující data o stavu biodiverzity v ČR

11 10 druhů plazů, všechny druhy vedeny jako ohrožené, tj. 100% Ze 390 druhů ptáků v ČR je ohroženo 147 druhů, tj. 52%, na Kypru jen 3% ČR má 85 druhů savců, z toho 29 druhů, tj. 34% je ohroženo (v Polsku jen 12%, celosvětově 13%) Některá varující data o stavu biodiverzity v ČR

12 Klasifikace biodiverzity Různorodost daná parametry fenotypového i genotpového charakteru Biodiverzita Různorodost genotypů determinovaná genetickými metodami Genetická diverzita

13 Klasifikace biodiverzity Dána počtem druhů v rámci jednotlivých taxonomických jednotek U živočichů: například: popsáno více jak 1 000 000živočichů z toho pouze 4 000savců, tj. 0,5% 9 000ptáků, tj. 1% ale750 000hmyzu, tj 75% Interdruhová diverzita (druhová)

14 Klasifikace biodiverzity Výsledek fylogenet. vývoje, izolace, ale i šlechtitelské práce dána různorodostí příslušníků nebo skupin příslušníků téhož druhu – subpopulací, ekosystémů, plemen, linií apod. Intradruhová diverzita

15 Klasifikace biodiverzity Ze zemědělského hlediska nejdůležitější složka diverzity Je vyjadřována jako celek nebo jednotlivé skupiny či druhy hospodářských zvířat Parametrem je počet plemen Interplemenná diverzita (plemenná)

16 Intraplemenná diverzita - Různorodost fenotypů a genotypů mezi jedinci uvnitř plemene (fenotypová a genotypová variabilita) - Je předmětem záměrných změn prostřednictvím šlechtitelské práce Klasifikace biodiverzity

17 Počet plemen Dnes využívaných – necelé Ohrožených nebo vzácných tj. min. 25% ze současného počtu Statistika FAO zavádí kategorii tzv. rizikových plemen tj 68% z celk. počtu plemen Kvantifikace interplemenné diverzity 4 000 3 000 1 000 2 700

18 Eroze genetické diverzity = snížení šíře genetické diverzity přes hranici nezbytnou k udržení funkcí a existence populace Snižování stavů zvířat uvnitř plemen = necílené působení komplexu civilizačních faktorů – vede k omezení především globální genetické diverzity (druhové diverzity) Spontánní faktory

19 Kulturně historické důvody: NCGR, AGR a další projekty Ekonomické důvody: Např.: jen 1% užitku převýší dle odhadů 33 – 190 krát náklady na konzervaci genových zdrojů Vědecké důvody: Ztráta genu před poznáním jeho funkce Praktické šlechtitelské důvody: Uchování variability výběrové základny Význam uchování biodiverzity

20 Estetické důvody: (plemeno je produktem prostředí a patří k jeho kolor.) Etické důvody: (povinnost člověka pečovat o uchování kult. hist. dědictví) Ekologické důvody: (ekologická rovnováha) Ostatní důvody: (náboženské, politické i jiné) Význam uchování biodiverzity

21 - Hlavní příčiny: antropogenní destrukční vlivy (intrer- a intradruhová diverzita) intenzifikace výroby (interplemenná diverzita) selekční tlak (intraplemenná diverzita) Genetická diverzita Šíře genetické variability Eroze genetické diverzity Zužování genetické variability

22 Příčiny snižování diverzity hospodářských zvířat 1/3 objemu výroby – výsledek intenzivní produkce 2/3 objemu výroby – výsledek extenzivní produkce Intenzifikace zemědělství Zužování poměru= pokles stavů zvířat = pokles počtu využív. plemen = pokles biodiverzity

23 Příčiny snižování diverzity hospodářských zvířat Šlechtění zvířat na intenzivní jednostrannou produkci = snížení proměnlivosti (genet. diverzity) Selekční tlak v populacích Bezohledná expanze firem zejména do rozvoj. zemí bez ohledu na místní podmínky Komerční příčiny

24 Počet popsaných druhů živých organismů Název taxonuPočet druhuCelkem Virus (viry - pouze řádový odhad)1 000 Monera 4 760 Bacteria3 000 Myxoplasma60 Cyanophycota1 700 Fungi (houby) 46 983 Zygomycota665 Ascomycota (včetně 18 000 druhů 28 650 žijících v symbioze v lišejnících) Basidiomycota16 000 Oomycota580 Chrytridiaomycota575 Acrasiomycota13 Myxomycota500

25 Název taxonuPočet druhuCelkem Algae (řasy) 26 900 Chlorophyta 7 000 Phaeophyta 1 500 Rhodophyta 4 000 Chrysophyta 12 500 Pyrrophyta 1 100 Euglenophyta 800 Plantae (vyšší rostliy) 248 428 Byophyta 16 000 Psilophyta 9 Lycopodiophyta 1 275 Equisetophyta 15 Filicophyta 10 000 Gymnosperma 529 Dicotyledomnea 170 000 Monocotyledonea 50 000

26 Název taxonu Počet druhuCelkem Protozoa (prvoci)30 800 Animalia (živočichové) 1 033 614 Porifera 5 000 Cnidaria + Ctenophora 9 000 Plathelmintes 12 000 Nemathelmintes 12 000 Annelida 12 000 Mollusca 50 000 Echinodermata 6 100 Inseca 751 000 Chelicerata + Crustacea a další členovci 123 161 ostatní málo početné kmeny bezobratlých 9 300 (přibližně) Tunicata 1 250 Cephalochordata 23 Agnatha 63 Chondrichthyes 843

27 Název taxonuPočet druhůCelkem Osteichthyes 18 150 1 033 614 Amphibia 4 184 Reptilia 6 300 Aves 9 040 Mammalia 4 000 CELKEM VŠECHNY ORGANIZMY 1 392 485

28 Počet využívaných a původních plemen v některých evropských zemích

29 Přehled plemen hosp. zvířat vyhynulých v některých evropských zemích od roku 1892


Stáhnout ppt "Biologická různorodost živých organizmů BIODIVERZITA Biologická různorodost živých organizmů I."

Podobné prezentace


Reklamy Google