Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIODIVERZITA I. Biologická různorodost živých organizmů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIODIVERZITA I. Biologická různorodost živých organizmů"— Transkript prezentace:

1 BIODIVERZITA I. Biologická různorodost živých organizmů

2 Kvantifikace biodiverzity
Počet druhů na Zemi Pesimistický odhad 5 – 30 milionů Optimistický odhad 10 – 100 milionů Dnes registrováno cca 1,4 milionů druhů tj. cca 5-25% z odhadovaného počtu druhů

3 Kvantifikace biodiverzity
Pokles biodiverzity (eroze biodiverzity) INTERDRUHOVÉ: snižování počtu druhů (vymírání) INTRADRUHOVÉ: snižováním počtu plemen, odrůd, kultivarů, apod.

4 Kvantifikace biodiverzity
Pokles biodiverzity (eroze biodiverzity) snižování intradruhové variability, tj. genetické proměnlivosti uvnitř druhů – vymírání plemen, zvyšování jejich homogenity aj. snižování interdruhové variability – vymírání druhů aj.

5 Kvantifikace biodiverzity
Pokles biodiverzity (eroze biodiverzity) VYMÍRÁNÍ DRUHŮ na Zemi mohlo žít dosud asi 500mil. druhů dnes žije asi 5 – 30 mil. druhů 90 – 94% druhů vyhynulo

6 Kvantifikace biodiverzity
Počty popsaných druhů a jejich odhadované počty Říše Popsané druhy Odhadovaný počet Bakterie 4 000 Protista (řasy, prvoci aj.) 80 000 Živočichové Houby 70 000 Rostliny Celkem Odhadovaný počet druhů: 5 – 30 milionů (14 milionů cca střed odhadu) Zdroj: Globad Diversity Assessment

7 Vývoj biodiverzity (globální biodiverzity)
OBDOBÍ RYCHOST VYMÍRÁNÍ DRUHŮ před 70 mil. let 1 druh za 1000 let * od n.l. do r druh za 80 let * od r do druh za 5 let * od r do druh za 9,5 měs. * od r do druh za 8 měs. * současnost 1 – 6 druhů za den * rost. nebo živ. druh za den výhled r druh za hodinu * * veškerá flora a fauna Průměrná evoluční rychlost vymírání druhů je 1-10 druhů za 5 let

8 Kolísání globální biodiverzity(bezobratlí)
Počet vzniklých rodů během kambria a ordoviku nárůst biodiverzity téměř celé prvohory ustálený stav (tu a tam vymírání a opětný nárůst) prvohorní poklid největší vymírání na konci permu (téměř vyhynutí života na Zemi) od počátku druhohor plynulý nárůst biodiverzity (pokles jen na konci druhohor – vymření dinosaurů)

9 Kolísání globální biodiverzity(bezobratlí)
Průměrný počet rodů vymírání a opět prudká evoluční radiace vždy byly nějaké vzmachy a propady přesto je globální biodiverzita relativně stabilní v rozsahu druhů mechanismus udržování globální biodiverzity není přesně znám (snad přísun energie na Zemi)

10 Některá varující data o stavu biodiverzity v ČR
44% druhů rostlin a živočichů ohroženo 41% obratlovců ohroženo V ČR 46 druhů ryb, 17 druhů, tj. 37% ohroženo (v Norsku např. neohrožen ani jeden z žijících druhů ryb, v Nizozemí naopak 80%) V ČR 20 druhů obojživelníků, 19 druhů, tj. 90% ohroženo

11 Některá varující data o stavu biodiverzity v ČR
10 druhů plazů, všechny druhy vedeny jako ohrožené, tj. 100% Ze 390 druhů ptáků v ČR je ohroženo 147 druhů, tj. 52%, na Kypru jen 3% ČR má 85 druhů savců, z toho 29 druhů, tj. 34% je ohroženo (v Polsku jen 12%, celosvětově 13%)

12 Klasifikace biodiverzity Biodiverzita Genetická diverzita
Různorodost daná parametry fenotypového i genotpového charakteru Genetická diverzita Různorodost genotypů determinovaná genetickými metodami

13 Klasifikace biodiverzity
Interdruhová diverzita (druhová) Dána počtem druhů v rámci jednotlivých taxonomických jednotek U živočichů: například: popsáno více jak živočichů z toho pouze savců, tj. 0,5% 9 000 ptáků, tj. 1% ale hmyzu, tj 75%

14 Klasifikace biodiverzity Intradruhová diverzita
Výsledek fylogenet. vývoje, izolace, ale i šlechtitelské práce dána různorodostí příslušníků nebo skupin příslušníků téhož druhu – subpopulací, ekosystémů, plemen, linií apod.

15 Klasifikace biodiverzity Interplemenná diverzita (plemenná)
Ze zemědělského hlediska nejdůležitější složka diverzity Je vyjadřována jako celek nebo jednotlivé skupiny či druhy hospodářských zvířat Parametrem je počet plemen

16 Klasifikace biodiverzity Intraplemenná diverzita
Různorodost fenotypů a genotypů mezi jedinci uvnitř plemene (fenotypová a genotypová variabilita) Je předmětem záměrných změn prostřednictvím šlechtitelské práce

17 Kvantifikace interplemenné diverzity
Počet plemen Dnes využívaných – necelé Ohrožených nebo vzácných tj. min. 25% ze současného počtu Statistika FAO zavádí kategorii tzv. rizikových plemen tj 68% z celk. počtu plemen 4 000 3 000 1 000 2 700

18 Snižování stavů zvířat uvnitř plemen Eroze genetické diverzity
= snížení šíře genetické diverzity přes hranici nezbytnou k udržení funkcí a existence populace Spontánní faktory = necílené působení komplexu civilizačních faktorů – vede k omezení především globální genetické diverzity (druhové diverzity) Eroze genetické diverzity

19 Význam uchování biodiverzity
Kulturně historické důvody: NCGR, AGR a další projekty Ekonomické důvody: Např.: jen 1% užitku převýší dle odhadů 33 – 190 krát náklady na konzervaci genových zdrojů Vědecké důvody: Ztráta genu před poznáním jeho funkce Praktické šlechtitelské důvody: Uchování variability výběrové základny

20 Význam uchování biodiverzity
Estetické důvody: (plemeno je produktem prostředí a patří k jeho kolor.) Etické důvody: (povinnost člověka pečovat o uchování kult. hist. dědictví) Ekologické důvody: (ekologická rovnováha) Ostatní důvody: (náboženské, politické i jiné)

21 Eroze genetické diverzity
Genetická diverzita Šíře genetické variability Eroze genetické diverzity Zužování genetické variability Hlavní příčiny: antropogenní destrukční vlivy (intrer- a intradruhová diverzita) intenzifikace výroby (interplemenná diverzita) selekční tlak (intraplemenná diverzita)

22 Příčiny snižování diverzity hospodářských zvířat
Intenzifikace zemědělství 1/3 objemu výroby – výsledek intenzivní produkce 2/3 objemu výroby – výsledek extenzivní produkce Zužování poměru = pokles stavů zvířat = pokles počtu využív. plemen = pokles biodiverzity

23 Příčiny snižování diverzity hospodářských zvířat
Selekční tlak v populacích Šlechtění zvířat na intenzivní jednostrannou produkci = snížení proměnlivosti (genet. diverzity) Komerční příčiny Bezohledná expanze firem zejména do rozvoj. zemí bez ohledu na místní podmínky

24 Počet popsaných druhů živých organismů
Název taxonu Počet druhu Celkem Virus (viry - pouze řádový odhad) 1 000 1 000  Monera 4 760 Bacteria 3 000 Myxoplasma 60 Cyanophycota 1 700 Fungi (houby) 46 983 Zygomycota 665 Ascomycota (včetně druhů 28 650 žijících v symbioze v lišejnících) Basidiomycota 16 000 Oomycota 580 Chrytridiaomycota 575 Acrasiomycota 13 Myxomycota 500

25 Název taxonu Počet druhu Celkem Algae (řasy) 26 900 Chlorophyta 7 000 Phaeophyta 1 500 Rhodophyta 4 000 Chrysophyta 12 500 Pyrrophyta 1 100 Euglenophyta 800 Plantae (vyšší rostliy) Byophyta 16 000 Psilophyta 9 Lycopodiophyta 1 275 Equisetophyta 15 Filicophyta 10 000 Gymnosperma 529 Dicotyledomnea Monocotyledonea 50 000

26 Název taxonu Počet druhu Celkem Protozoa (prvoci) 30 800  30800  Animalia (živočichové)   Porifera 5 000  Cnidaria + Ctenophora 9 000  Plathelmintes 12 000  Nemathelmintes Annelida Mollusca 50 000  Echinodermata 6 100  Inseca   Chelicerata + Crustacea a další členovci   ostatní málo početné kmeny bezobratlých 9 300  (přibližně) Tunicata 1 250  Cephalochordata 23  Agnatha 63 Chondrichthyes 843 

27 CELKEM VŠECHNY ORGANIZMY 1 392 485
Název taxonu Počet druhů Celkem Osteichthyes 18 150  Amphibia 4 184  Reptilia 6 300  Aves 9 040  Mammalia 4 000  CELKEM VŠECHNY ORGANIZMY

28 Počet využívaných a původních plemen v některých evropských zemích

29 Přehled plemen hosp. zvířat vyhynulých v některých evropských zemích od roku 1892


Stáhnout ppt "BIODIVERZITA I. Biologická různorodost živých organizmů"

Podobné prezentace


Reklamy Google