Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOTIKA Základní charakteristika slohu. Historické pozadí vzniku gotického slohu Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOTIKA Základní charakteristika slohu. Historické pozadí vzniku gotického slohu Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální."— Transkript prezentace:

1 GOTIKA Základní charakteristika slohu

2 Historické pozadí vzniku gotického slohu Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální roztříštěnost Hegemonie církve pevně sjednocená organizace podléhající právu kanonickému také však konflikt mezi mocí světskou a církevní Scholastika učení Tomáše Akvinského: základ katolické filozofie Laicizace kultura a umění přestává být výhradně záležitostí církve

3 Vymezení gotického slohu umělecký výraz vrcholného a pozdního středověku časové vymezení polovina 12. století – 14. Století v 15. století pozdní období místo vzniku slohu Francie; pak šíření do záalpských zemí, Itálie, Španělska a dalších oblastí Evropy vysvětlení názvu umění Gótů – tedy Barbarů prvé gotické stavby Saint Denis (1132-1144); Ile-de-France

4 Gotika – obecné znaky v umění Laicizace Uvolnění formy Realismus a symbolismus Změna v myšlení a cítění Umělecké osobnosti Národní rysy gotického slohu Vývoj gotiky je v různých evropských zemích odlišný

5 Znaky gotické architektury Vertikalita všechny články směřují do výšky Odhmotnění nahrazení zdí okny; ztenčení zdí; členění pilířů Dynamismus architektonické články v určitém napětí Sjednocení prostoru prodloužení chóru, vznik jednolodních chrámů

6 Konstrukční prostředky gotiky Lomený oblouk zmenšení tlaku a možnost volby výšky klenby typický motiv konstrukce a dekorace Žebrová klenba křížová svedení tlaku klenby do čtyř bodů => ztenčení zdi Vnější opěrný systém opěrný parabolický oblouk; vnější opěrný pilíř; fiála s kraby a kytkou; vnitřní přípora

7 Opěrný sytém a klenba: konstrukční prvky gotiky

8

9 Gotická katedrála; členění fasády

10 Dekorativní prvky gotiky

11 Zdroje inspirace: geometrie –kružby oken; plaménky; fiály; vimperk; baldachýn příroda –rostlinná ornamentika: břečťan, vinná réva, jahodník, dubové listy –různé profily gotických žeber –různé tvary konzol, svorníků

12 Členění gotiky ve Francii Raná gotika 12. století Klasická a poklasická gotika 13. a 14. století Pozdní gotika 15. století

13 Francie – vývoj katedrály Předgotické období cisterciáci; benediktýni Raná gotika Saint Denis; Notre-Dame; Sens; Senlis Sinte Chapelle Vrcholná gotika – klasické období Remeš; Amiens; Beauvais; Chartres Dekorativní (flamboyantní) styl

14

15

16

17

18

19

20

21 Členění gotiky ve Španělsku Přechodné období Cisterciácká(Salamanca) Vrcholná gotika Francouzský vliv (plaménková) León, Burgos, Toledo Isabelské období Pozdní„nová“ Salamanca, Segovia, Sevilla

22 Členění gotiky v Anglii Raná gotika (Early English) Canterbury, Lincoln, Salisbury Guillaume ze Sens Dekorativní (Decorated style) Wesminster Abbey, Your, Gloucestr Exeter, Wells Perpendikulární (Pravoúhlá, kolmá) King‘s College

23 Anglická gotická architektura normanské vlivy; úzké sepětí s državami na území Francie Raná (normanská) Canterbury; Exeter Dekorativní Westminster Abbey; Gloucester; Wells Perpendikulární King‘s College; Oxford; Norwich

24

25 Gotická architektura v Itálii V Itálii se gotika vyvinula v národní sloh –Přednost horizontálnosti před vertikalitou; široce rozevřený prostor –Plné zdi; nepoužívaly se vnější opěrné systémy –„Předstádium“ renesance Oblasti s gotickými stavbami –Charakteristické architektonické školy, odlišné od severu k jihu –Benátky -> Lombardie -> Toskánsko -> jižní Itálie

26

27

28

29 Členění gotiky v českých zemích Raná13. století Přemyslovská Vrcholná14. století Lucemburská Krásný sloh Pozdní15. století Jagellonská - Vladislavská

30 Gotické památky v českých zemích Církevní architektura Přemyslovská gotika klášterní komplexy Anežský klášter Třebíč, Předklášteří, Velehrad, Plasy Osek Lucemburská gotika Sv. Vít; Emauzy; chrám Panny Marie Sněžné Světská architektura Hrady Zvíkov, Písek; Špilberk Kokořín; Karlštejn Městská architektura Nové město pražské; opevnění Veřejně prospěšné stavby most v Písku; Karlův most

31

32

33

34

35

36

37 Gotické malířství Evropa České země

38 Gotické malířství – všeobecná charakteristika Znaky plastické modelování, vyjadřování světla a stínu symbolika barev Náměty křesťanská mytologie, legendy madony, piety kultura rytířská, měšťanská Žánry, techniky sklomalba, fresky, desky, iluminace, tapiserie

39 Malba na skle Chartres –146 oken; nejcennější soubor gotické malby Sainte-Chapelle –figurální výjevy na hustě řezaných medilónech Jižní Francie – technika grisaille –od konce 13. století se užívalo barev světlejších a bledších; vyústilo to v techniku grisaille, tedy ornamentální barvy, obyčejně černé na bílém skle

40

41

42 Nástěnná malba Nástěnné malby na hradech a palácích –světská tematika válečné, lovecké výjevy inspirace v epické literatuře turnajové scény náměty milostné a mravoučné Výzdoba papežského hradu v Avignonu Desková malba Podobizna krále Jana Dobrého z r. 1365 –prvá realistická podobizna z profilu

43

44 Gotické malířství v českých zemích Přemyslovská gotika –iluminace 9 liturgických knih pro cisterciácký klášter ve Starém Brně Pasionál abatyše Kunhuty Lucemburská gotika –Pražská škola –Mistr Teodorik malířská výzdoba Pražského hradu Karlštejn – Křížová kaple ambit kláštera v Emauzích Koncepce kaple sv. kříže –alegorie nebeského Jeruzaléma –3 pásma deskových obrazů zastupujících církev, království, rytířský stav a univerzitu

45 Gotické malířství v českých zemích Mistr vyšebrodského oltáře –polyptich pro rožmberský cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě –9 desek sestavených ve 3 řadách symbolizujících dětství, utrpení a oslavení Mistr třeboňského oltáře –oltář pro augustiniánský kostel sv. Jiljí v Třeboni Krásný sloh –madona svatovítská, krumlovská –Mistr rajhradského oltáře Husitské malířství

46 Gotické sochařství

47 Gotické sochařství: druhy a funkce Funkce náboženská Druhy Monumentální skulptura Komorní sochařství Kamenictví a řezbářství Sochařská výzdoba katedrál

48 Sochařská výzdoba gotických katedrál Průčelí „Bible chudých“ Obraz středověkého myšlení Vnější výzdoba stavby „galerie“ nad portály Štíty, věže, boční lodě Opěrný systém – chrliče Interiéry Hlavice, konzoly, svorníky

49 Gotické sochařství v Čechách a na Moravě Portály Předklášteří u Tišnova Vyšší Brod, Zlatá koruna, Zvíkov, Český Šternberk Hlavy královen Kostel Sv. Salvátora – Anežský klášter Madony Madona strakonická Mistr madony michelské

50 Krásný sloh a pozdní gotika v Čechách „krásný sloh“ Doba Václava IV. Mistr krumlovské madony Znaky Protáhlé, esovitě prohnuté postavy Nezájem o prostorové vztahy Zjemnění výrazu Snížení duchovního obsahu Dokonalost zpracování

51 Zpracovala: Kateřina Jandová, 4.B


Stáhnout ppt "GOTIKA Základní charakteristika slohu. Historické pozadí vzniku gotického slohu Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální."

Podobné prezentace


Reklamy Google