Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Dějiny kultury 1. Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_09 Název DUMu: Renesanční architektura Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 UZD 82-51-L/01 UZK Předmět: Dějiny výtvarné kultury Ročník: Druhý Autor: František Peroutka Datum: 13.10.2012

2 Střední škola Oselce Renesanční architektura

3 Střední škola Oselce druhy -sakrální: kostel, klášter -světská: městský dům, palác, renesanční zámky, venkovské vily, letohrádky, lovecké zámečky, zahrady s fontánami, lodžiemi typy chrámů -centrální: ztělesnění harmonie a klidu

4 Střední škola Oselce pojetí hmoty a prostoru -renesanční antropocentrismus (středem světa je člověk) -stavby půdorysně i pohledově jasně vymezené a tektonické (vyváženost sil nesených a nesoucích) -stavby - lidská měřítka, horizontální členění, prosvětlenost prostoru, rytmické opakování

5 Střední škola Oselce konstruktivní prostředky -valená klenba (s lunetami) -klášterní klenba -neckovitá, zrcadlová klenba -hranatá nebo melounová kupole -svislé podpory (sloupy, pilíře – patka, dřík a hlavice) -horizontální a vertikální, vnitřní i vnější členitost s využitím antických vzorů (rustika, antické kladí, inkrustace)

6 Střední škola Oselce zdi -cihly, lomový kámen -obložení mramorovými deskami -zdobené rustikou (vystupující kamenný kvádr, jeho povrch v líci zdi ponechán nahrubo) -dolní zpevnění rustikovou podnoží -horní ukončení mohutnou římsou s lunetami portály a okna formy edikuly (orámování pomocí sloupků, polosloupků, pilastrů s kladím a štítkem) arkády na sloupech – nejcharakterističtější znak renesanční architektury (uplatnění – lodžie, ochozy)

7 Střední škola Oselce dekorace -sgrafito (nápodoba bosáže stěn, mytologické, historické, alegorické kompozice) antické řády -oblíbený korintský a toskánský -kombinace dórského řádu s články ionského

8 Střední škola Oselce Itálie

9 Střední škola Oselce Raně renesanční architektura

10 Střední škola Oselce -zakladatel: Filippo Brunelleschi -zlatník, sochař a teoretik -návrh kupole florentského dómu -projekt florentského nalezince Ospedale degli Innocenti -návrh kostela San Lorenzo (Sv. Vavřinec) -kaple Pazziů -palác strany velfské -kostel San Spirito (sv. Ducha) -Palazzo Pitti (dokončil Bartolomeo Ammanati)

11 Střední škola Oselce Florencie

12 Střední škola Oselce Obr. 1 – osmiboká dvouplášťová kupole florentského dómu, Duomo di Firenze (Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore), projekt F. Brunelleschi

13 Střední škola Oselce Obr. 2 – výkres kupole florentského dómu, projekt F. Brunelleschi

14 Střední škola Oselce Obr. 3 – kupole florentského dómu, detail dvouplášťové klášterní klenby, projekt F. Brunelleschi

15 Střední škola Oselce Obr. 4 – částečná rekonstrukce kupole florentského dómu, park dell´Anconella, Florencie, dokument o stavbě (v anglickém jazyce – cca 4 min)dokument o stavbě

16 Střední škola Oselce Obr. 5 – florentský nalezinec, Ospedale degli Innocenti, otevřené průčelí se sloupovými arkádami, vzor pro florentské náměstí, projekt F. Brunelleschi

17 Střední škola Oselce Obr. 6 – florentský nalezinec, Ospedale degli Innocenti, arkádový klášterní dvůr

18 Střední škola Oselce Obr. 7 – kostel sv. Vavřince, basilica di San Lorenzo, Florencie, kostel navržen pro rodinu Medici, projekt F. Brunelleschi

19 Střední škola Oselce Obr. 8 – kostel sv. Vavřince, basilica di San Lorenzo, Florencie, trojlodní bazilika s rovným stropem v hlavní lodi, arkády oddělují vedlejší lodi, projekt F. Bruneslleschi.

20 Střední škola Oselce Obr. 9 – stará sakristie v kostele sv. Vavřince, Sagrestia Vecchia, harmonicky vyvážená centrála na čtvercovém půdorysu s melounovou klenbou, projekt F. Brunelleschi

21 Střední škola Oselce Obr. 10 – stará sakristie v kostele sv. Vavřince, Sagrestia Vecchia

22 Střední škola Oselce Obr. 11 – kaple Paziiů, capella Pazzi, u kostela sv. Kříže, basilica di San Croce, Florencie, projekt F. Brunelleschi

23 Střední škola Oselce Obr. 12 – kaple Pazziů, centrála na čtvercovém půdorysu s melounovou klenbou, po stranách v portiku rovné kladí, střední část zdůrazněna archivoltou, projekt F. Brunelleschi

24 Střední škola Oselce Obr. 13 – kostel sv. Ducha, basilica di Santo Spirito, Florencie, variace na kostel S. Lorenza, projekt F. Bruneleschi

25 Střední škola Oselce Obr. 14 – kostel sv.Ducha, basilica di Santo Spirito, Florencie, variace na kostel S. Lorenza

26 Střední škola Oselce Obr. 15 – pallazo Pitti, nejmonumentálnější palác ve Florencii, projekt F. Brunelleschi, dokončen B. Ammanatim

27 Střední škola Oselce Michelozzo Michelozzi -navázal na Brunelleschiho styl -projekt dominikánského kláštera San Marco (sv. Marka) -palác Medici-Riccardi Leone Battista Alberti -renesanční všeumělec, současník Michelozziho -díla: vliv římské antiky – monumentálnost, masívnost, zdobivost -projekty: -palác Ruccelai -průčelí kostela Santa Maria Novella -kostel San Francesco (sv. Františka) -kostel San Andrea (sv. Ondřeje) -kostel San Sebastiano (sv. Sebastiána)

28 Střední škola Oselce Obr. 16 – dominikánský klášter San Marco, Florencie, v popředí průčelí kostela sv. Marka, San Marco, projekt kláštera - M. Michelozzi

29 Střední škola Oselce Obr. 17 – dominikánský klášter San Marco, Florencie, barevně vyznačen kostel sv. Marka, projekt kláštera - M. Michelozzi

30 Střední škola Oselce Obr. 18 – knihovna dominikánského kláštera San Marco, projekt M. Michelozzi

31 Střední škola Oselce Obr. 19 – vnitřní nádvoří paláce Medici-Riccardi, projekt M. Michelozzi

32 Střední škola Oselce Obr. 20 – palác Ruccelai, Florencie, projekt L. B. Alberti

33 Střední škola Oselce Obr. 21 – kostel Santa Maria Novella, Florencie, nové řešení průčelí – štít s volutami – vliv na vývoj renesanční a barokní architektury, projekt L. B. Alberti

34 Střední škola Oselce Obr. 22 – průčelí kostela sv. Františka, San Francesco, Florencie, projekt L. B. Alberti

35 Střední škola Oselce Obr. 23 – hlavní loď kostela sv. Františka, San Francesco, Florencie, projekt L. B. Alberti

36 Střední škola Oselce Obr. 24 – průčelí kostela sv. Ondřeje, San Andrea, Florencie, foto před demolicí, kostel zbořen v rámci demolice části centra Florencie „Mercato Vecchio“, ve které bylo vytvořeno pozdější Náměstí republiky, projekt kostela L. B. Alberti

37 Střední škola Oselce Vrcholně renesanční architektura

38 Střední škola Oselce -důraz na mohutnost, monumentalitu, velkolepost, bohatost -na stavbách se podíleli sochaři, malíři a umělečtí řemeslníci -Mecenáši: papežové Julius II. a Lev X. Donato Bramante -vliv na architekty pozdní renesance -Tempietto di San Pietro in Montorio -palác Cancelleria -přestavba nádvoří Belvederu ve Vatikáně -Chrám sv. Petra -návrh sv. Chýše

39 Střední škola Oselce Baldassare Peruzzi -malíř a architekt -projekt vily Farnesina Raffael -návrh k chrámu sv. Petra -vila Madama -Chigiho kaple u kostela S. Maria del Popolo Giulio Romano -projekt Palazzo del Te Antonio da Sangallo ml. - Palazzo Farnese

40 Střední škola Oselce Michelangelo -hlavní architekt chrámu sv. Petra -přechod od vrcholné renesance k manýrismu (pozdní renesanci) -průčelí florentského kostela S. Lorenzo: klasická renesance -Nová sakristie (Medicejská kaple) kostela S. Lorenzo: manýrismus -medicejská knihovna Laurenziana: manýrismus -průčelí Paláce konzervátorů: barokní atektoničnost

41 Střední škola Oselce -Palazzo Farnese -chrám S. Maria degli Angeli -městská brána Porta Pia

42 Střední škola Oselce Řím

43 Střední škola Oselce Obr. 25 – Tempietto di San Pietro in Montorio, Řím, inspirace antickými stavbami, projekt D. Bramante

44 Střední škola Oselce Obr. 26 – palác Cancelleria, palazzo della Cancelleria, Řím, projekt D. Bramante

45 Střední škola Oselce Obr. 27 – nádvoří paláce Cancelleria, palazzo della Cancelleria, Řím, projekt D. Bramante

46 Střední škola Oselce Obr. 28 – chrám sv. Petra, basilica di San Pietro, Vatikán, průčelí zdobené dvěma věžemi, projekt D. Bramante

47 Střední škola Oselce Obr. 29 – chrám sv. Petra, centrála na půdorysu řeckého kříže se čtyřmi malými kupolemi a jednou velkou kupolí uprostřed, projekt D. Bramante, půdorys chrámu byl po smrti Bramanteho měněn (Raffael – tvar latinského kříže, Sangallo – opět tvar řeckého kříže).

48 Střední škola Oselce Loreto

49 Střední škola Oselce Obr. 30 – Svatá chýše, Santa Casa, Loreto, projekt D. Bramante

50 Střední škola Oselce Obr. 31 – vila Madama, předměstí Říma, projekt Rafael

51 Střední škola Oselce Mantova

52 Střední škola Oselce Obr. 32 – Palazzo Te, Mantova, projekt G. Romano

53 Střední škola Oselce Obr. 33 – Palazzo Farnese, Řím, projekt A. da Sagallo ml.

54 Střední škola Oselce Obr. 37 – palác konzervátorů, Pallazo dei Conservatori, Řím, projekt Michelangelo Buonarroti

55 Střední škola Oselce Obr. 38 – Pallazo Farnese, Řím, projekt Michelangelo Buonarroti

56 Střední škola Oselce Obr. 40 – chrám San Maria degli Angeli, Řím, chrám vybudován z tepidaria Diocletianových římských terem, projekt Michelangelo Buonarroti

57 Střední škola Oselce Obr. 41 – chrám San Maria degli Angeli, Řím, projekt Michelangelo Buonarroti

58 Střední škola Oselce Obr. 39 – městská brána Porta Pia, Řím, originální formy štítů, okenní edikuly, slepá okna, projekt Michelangelo Buonarroti

59 Střední škola Oselce Manýrismus (pozdní renesance)

60 Střední škola Oselce Giacomo Barozzi da Vignola -papežský architekt -jezuitský kostel Il Gesù Jacopo Sansovino -knihovna Libreris Sansoviniana Andrea Palladio -stavby ve městě Vicenza (tzv. Bazilika) -vila Rotonda -Teatro Olimpico -kostely v Benátkách

61 Střední škola Oselce Obr. 34 – jezuitský kostel Il Gesù, Řím, předchůdce barokní architektury, projekt G. B. da Vignola

62 Střední škola Oselce Benátky

63 Střední škola Oselce Obr. 34 – knihovna, libreria, Benátky, projekt J. Sansovino

64 Střední škola Oselce Vicenza

65 Střední škola Oselce Obr. 35 – vila Rotonda, projekt A. Palladio, videovideo

66 Střední škola Oselce Obr. 36 – Teatro Olimpico s perspektivní scénou, projekt A. Palladio

67 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury II. Praha: IDEA SERVIS, 2002, ISBN 978-80-85970-61-6. Obr. 1 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Firenze-cupola.jpg/800px-Firenze- cupola.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Firenze-cupola.jpg/800px-Firenze- cupola.jpg Obr. 2 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Brunelleshi-and-Duomo-of-Florence.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Brunelleshi-and-Duomo-of-Florence.gif Obr. 3 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Firenze_- Cupola_del_Brunelleschi%2C_costoloni_e_nervature_tra_le_due_calotte-.jpg/640px-Firenze_- Cupola_del_Brunelleschi%2C_costoloni_e_nervature_tra_le_due_calotte-.jpg?uselang=cshttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Firenze_- Cupola_del_Brunelleschi%2C_costoloni_e_nervature_tra_le_due_calotte-.jpg/640px-Firenze_- Cupola_del_Brunelleschi%2C_costoloni_e_nervature_tra_le_due_calotte-.jpg?uselang=cs Obr. 4 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Parco_dell%27anconella%2C_ricostru zione_parziale_della_cupola_del_brunelleschi%2C_con_laterizi_a_spina_di_pesce_02.JPG/800px - Parco_dell%27anconella%2C_ricostruzione_parziale_della_cupola_del_brunelleschi%2C_con_lat erizi_a_spina_di_pesce_02.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Parco_dell%27anconella%2C_ricostru zione_parziale_della_cupola_del_brunelleschi%2C_con_laterizi_a_spina_di_pesce_02.JPG/800px - Parco_dell%27anconella%2C_ricostruzione_parziale_della_cupola_del_brunelleschi%2C_con_lat erizi_a_spina_di_pesce_02.JPG Obr. 5 - http://www.firenze-online.com/img/visitare/innocents-hospital-florence4.jpghttp://www.firenze-online.com/img/visitare/innocents-hospital-florence4.jpg Obr. 6 - https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgFQzNr7bLdUbz2lOgDJ4BHz8_EIekRv_AXU5BjtWkuE KZYtiUhttps://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgFQzNr7bLdUbz2lOgDJ4BHz8_EIekRv_AXU5BjtWkuE KZYtiU Obr. 7 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Basilica_di_san_lorenzo_33.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Basilica_di_san_lorenzo_33.JPG Obr. 8 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Einblick_LH2_San_Lorenzo_Florenz.j pg/220px-Einblick_LH2_San_Lorenzo_Florenz.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Einblick_LH2_San_Lorenzo_Florenz.j pg/220px-Einblick_LH2_San_Lorenzo_Florenz.jpg Obr. 9 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Sagrestia_Vecchia_Filippo_Brunellesc hi.jpg/220px-Sagrestia_Vecchia_Filippo_Brunelleschi.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Sagrestia_Vecchia_Filippo_Brunellesc hi.jpg/220px-Sagrestia_Vecchia_Filippo_Brunelleschi.jpg

68 Střední škola Oselce Obr. 10 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Filippo_Brunelleschi,_Sacrestia_Vecchia.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Filippo_Brunelleschi,_Sacrestia_Vecchia.JPG Obr. 11 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Pazzi_Chapel_Santa_Croce_Apr_200 8_%283%29.JPG/800px-Pazzi_Chapel_Santa_Croce_Apr_2008_%283%29.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Pazzi_Chapel_Santa_Croce_Apr_200 8_%283%29.JPG/800px-Pazzi_Chapel_Santa_Croce_Apr_2008_%283%29.JPG Obr. 12 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Pazzi_chapel_- _Filippo_Brunelleschi.jpg/220px-Pazzi_chapel_-_Filippo_Brunelleschi.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Pazzi_chapel_- _Filippo_Brunelleschi.jpg/220px-Pazzi_chapel_-_Filippo_Brunelleschi.jpg Obr. 13 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Chiesa_Santo_Spirito%2C_Firenze.jp g/220px-Chiesa_Santo_Spirito%2C_Firenze.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Chiesa_Santo_Spirito%2C_Firenze.jp g/220px-Chiesa_Santo_Spirito%2C_Firenze.jpg Obr. 14 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Santo_Spirito%2C_inside_1.JPG/800p x-Santo_Spirito%2C_inside_1.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Santo_Spirito%2C_inside_1.JPG/800p x-Santo_Spirito%2C_inside_1.JPG Obr. 15 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Palazzo_Pitti%2C_Florence.jpg/800px- Palazzo_Pitti%2C_Florence.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Palazzo_Pitti%2C_Florence.jpg/800px- Palazzo_Pitti%2C_Florence.jpg Obr. 16 - http://sandomenicodifiesole.op.org/graphics/altri%20conventi/S.Marco-facciata-da-sx.jpghttp://sandomenicodifiesole.op.org/graphics/altri%20conventi/S.Marco-facciata-da-sx.jpg Obr. 17 - http://sandomenicodifiesole.op.org/graphics/altri%20conventi/S.MARCO_assonom+chiesa- evidenz.gifhttp://sandomenicodifiesole.op.org/graphics/altri%20conventi/S.MARCO_assonom+chiesa- evidenz.gif Obr. 18 - http://www.atlantedellarteitaliana.it/immagine/00020P/13200OP789AU21009.jpghttp://www.atlantedellarteitaliana.it/immagine/00020P/13200OP789AU21009.jpg Obr. 19 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_ %2810%29-Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_%289%29.jpg/800px- Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_%2810%29- Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_%289%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_ %2810%29-Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_%289%29.jpg/800px- Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_%2810%29- Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_%289%29.jpg

69 Střední škola Oselce Obr. 20 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Palazzo_Rucellai.JPG/260px- Palazzo_Rucellai.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Palazzo_Rucellai.JPG/260px- Palazzo_Rucellai.JPG Obr. 21 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Santa_Maria_Novella.jpg/800px- Santa_Maria_Novella.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Santa_Maria_Novella.jpg/800px- Santa_Maria_Novella.jpg Obr. 22 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Chiesa_di_san_francesco_firenze_01. JPG/800px-Chiesa_di_san_francesco_firenze_01.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Chiesa_di_san_francesco_firenze_01. JPG/800px-Chiesa_di_san_francesco_firenze_01.JPG Obr. 23 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Chiesa_di_san_francesco_firenze%2C _interno_02.JPG/450px-Chiesa_di_san_francesco_firenze%2C_interno_02.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Chiesa_di_san_francesco_firenze%2C _interno_02.JPG/450px-Chiesa_di_san_francesco_firenze%2C_interno_02.JPG Obr. 24 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Chiesa_di_sant%27andrea_before_de molition_in_1881-82.jpg/640px-Chiesa_di_sant%27andrea_before_demolition_in_1881-82.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Chiesa_di_sant%27andrea_before_de molition_in_1881-82.jpg/640px-Chiesa_di_sant%27andrea_before_demolition_in_1881-82.jpg Obr. 25 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Tempietto05.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Tempietto05.jpg Obr. 26 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Panorama_Palazzo_della_Cancelleria. jpg/800px-Panorama_Palazzo_della_Cancelleria.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Panorama_Palazzo_della_Cancelleria. jpg/800px-Panorama_Palazzo_della_Cancelleria.jpg Obr. 27- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Cortile%2C_Palazzo_della_Cancelleri a%2C_Roma.jpg/1024px-Cortile%2C_Palazzo_della_Cancelleria%2C_Roma.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Cortile%2C_Palazzo_della_Cancelleri a%2C_Roma.jpg/1024px-Cortile%2C_Palazzo_della_Cancelleria%2C_Roma.jpg Obr. 28 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Petersdom_von_Engelsburg_gesehen. jpg/800px-Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Petersdom_von_Engelsburg_gesehen. jpg/800px-Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg Obr. 29 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/SaintPierre.svg/520px- SaintPierre.svg.png

70 Střední škola Oselce Obr. 30 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Santuario_della_Santa_Casa_in_Loret o_-_Casa_Santa.jpg/1024px-Santuario_della_Santa_Casa_in_Loreto_-_Casa_Santa.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Santuario_della_Santa_Casa_in_Loret o_-_Casa_Santa.jpg/1024px-Santuario_della_Santa_Casa_in_Loreto_-_Casa_Santa.jpg Obr. 31 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Il_giardino_di_Villa_Madama.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Il_giardino_di_Villa_Madama.jpg Obr. 32 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Palazzo_Te_Mantova_4.jpg/1024px- Palazzo_Te_Mantova_4.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Palazzo_Te_Mantova_4.jpg/1024px- Palazzo_Te_Mantova_4.jpg Obr. 33 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Palais_Farnese.jpg/800px- Palais_Farnese.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Palais_Farnese.jpg/800px- Palais_Farnese.jpg Obr. 34 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Church_of_the_Ges%C3%B9%2C_Ro me.jpg/640px-Church_of_the_Ges%C3%B9%2C_Rome.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Church_of_the_Ges%C3%B9%2C_Ro me.jpg/640px-Church_of_the_Ges%C3%B9%2C_Rome.jpg Obr. 35 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Venice%2C_Libreria_Marciana.jpg/80 0px-Venice%2C_Libreria_Marciana.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Venice%2C_Libreria_Marciana.jpg/80 0px-Venice%2C_Libreria_Marciana.jpg Obr. 36 – http://www.cockaigne.org.uk/research/images/teatro%20olimpico.jpghttp://www.cockaigne.org.uk/research/images/teatro%20olimpico.jpg Obr. 37 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Muzeum_Kapitolinskie.JPG/800px- Muzeum_Kapitolinskie.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Muzeum_Kapitolinskie.JPG/800px- Muzeum_Kapitolinskie.JPG Obr. 38 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Palais_Farnese.jpg/800px- Palais_Farnese.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Palais_Farnese.jpg/800px- Palais_Farnese.jpg Obr. 39 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 %D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B0.jpg/640px- %D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B0.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82 %D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B0.jpg/640px- %D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B0.jpg

71 Střední škola Oselce Obr. 40 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Mart iri.jpg/640px-Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Martiri.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Mart iri.jpg/640px-Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Martiri.jpg Obr. 41 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/3222_-_Roma_- _Santa_Maria_degli_Angeli_-_Interno_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_17-June-2007.jpg/1024px- 3222_-_Roma_-_Santa_Maria_degli_Angeli_-_Interno_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_17-June- 2007.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/3222_-_Roma_- _Santa_Maria_degli_Angeli_-_Interno_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_17-June-2007.jpg/1024px- 3222_-_Roma_-_Santa_Maria_degli_Angeli_-_Interno_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_17-June- 2007.jpg Mapa – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Italy_location_map.svg/250px- Italy_location_map.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Italy_location_map.svg/250px- Italy_location_map.svg.png Hypertextový odkaz:https://www.youtube.com/watch?v=GKTempEKOw0https://www.youtube.com/watch?v=GKTempEKOw0 Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google