Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÝ EGYPT 5 000 – 1 000 let př.n.l.. Periodizace předdynastické období 5 000 – 3 000 let př.n.l. Stará říše 3 000 - 2 181 př.n.l. (Meni – Mennofer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÝ EGYPT 5 000 – 1 000 let př.n.l.. Periodizace předdynastické období 5 000 – 3 000 let př.n.l. Stará říše 3 000 - 2 181 př.n.l. (Meni – Mennofer."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÝ EGYPT 5 000 – 1 000 let př.n.l.

2

3 Periodizace předdynastické období 5 000 – 3 000 let př.n.l. Stará říše 3 000 - 2 181 př.n.l. (Meni – Mennofer – řec. Memfida)‏ Střední říše 2 040 – 1 786 př.n.l. (Véset – řec. Théby)‏ Nová říše 1 560 – 1080 př.n.l. (Thutmose III.)‏ Asyřané od 671 př.n.l. (saiská dynastie)‏ Peršané 525 př.n.l.

4 Egypt na břehu řeky Nil na břehu řeky Nil vznikl sjednocením Horního a Dolního Egypta (spojení korun)‏ vznikl sjednocením Horního a Dolního Egypta (spojení korun)‏ úrodná půda z řeky – zemědělský stát úrodná půda z řeky – zemědělský stát centralizovaná vláda – faraon = bůh centralizovaná vláda – faraon = bůh posmrtný život posmrtný život mumifikace mumifikace symbolika symbolika

5 Mumifikace posvátných zvířat

6

7 Mumie královny Hatšepsut

8 ARCHITEKTURA

9 Architektura ‏ dobré předpoklady pro vznik monumentální architektury – dostatek kamene (žula, čedič, pískovec)‏ funkce monumentální architektury – – náboženství a kult mrtvých princip eg. architektury – – skládání arch. článků – – architrávový (překladový) systém – – sloupy (patka, dřík a hlavice)‏

10 Architektura Druhy staveb – – mastaby – – pyramidy – – chrámové komplexy – – obelisky – – obyčejná obydlí

11 Mastaby mastaba mastaba –z arab. „lavice“ –nadzemní část má tvar nízkého komolého jehlanu –může v ní být několik místností –zdobena sochami, reliéfy a malbami –uctíval se v ní kult boha Usíra (boha podsvětí)‏ –sídlil v ní dvojník Ka –vrchní část byla spojena šachtou s podzemní pohřební komorou

12 Mastaba

13 Mastaba

14 vnitřní výzdoba mastaby vnitřní výzdoba mastaby

15 Mererukova mastaba

16 Pyramidy nejznámnější stavby světa, jeden ze sedmi divů světa nejznámnější stavby světa, jeden ze sedmi divů světa hrobky faraonů hrobky faraonů stavby orientované podle světových stran stavby orientované podle světových stran celkem se zachovala asi stovka pyramid celkem se zachovala asi stovka pyramid typy: typy: –stupňovitá pyramida  Džoserova v Sakkaře na obdélníkovém půdorysu  Pyramida u Medúmu na čtvercovém půdorysu (Snofrev)‏  skosená u Dašúru (Snofrev)‏ –pravidelná pyramida  první pravidelná u Dašúru (Snofrev)‏

17 Komplex pyramid v Gíze Chufevova (Cheopsova)‏ Chufevova (Cheopsova)‏ Raachevova (Chefrénova)‏ Raachevova (Chefrénova)‏ Menkauréova (Mykerinova)‏ Menkauréova (Mykerinova)‏ považovány už ve starověku za jeden ze sedmi divů světa považovány už ve starověku za jeden ze sedmi divů světa

18 Džoserova pyramida nejstarší pyramida nejstarší pyramida Sakkára Sakkára stavitel Imhotep stavitel Imhotep 27. st. př.n.l (2 650 let př.n.l.), 3. dynastie 27. st. př.n.l (2 650 let př.n.l.), 3. dynastie výška 60 m, půdorys 126 x 117 výška 60 m, půdorys 126 x 117 stupňovitá stupňovitá kult boha Réa (slunce)‏ kult boha Réa (slunce)‏ tvar zapadajícího slunce připomíná tvar stupňovité pyramidy tvar zapadajícího slunce připomíná tvar stupňovité pyramidy

19 Nákres Džoserovy pyramidy

20 Průřez Džoserovou pyramidou

21 Cheopsova pyramida

22 Průřez Cheopsovou pyramidou

23 Cheopsova pyramida (Chufevova)‏ zvaná také Velká zvaná také Velká výška 146,5 m původně 148 m výška 146,5 m původně 148 m strana základny 234 m strana základny 234 m použito 2,3 miliony kvádrů použito 2,3 miliony kvádrů

24 Menkaurova pyramida

25 Chrámové komplexy u pat pyramid, s pyramidou spojené rampou u pat pyramid, s pyramidou spojené rampou ustálený systém ustálený systém –alej sfing (tělo lva, hlava faraona) –dva mohutné pylony s kolosy –před nimi obelisky –velké nádvoří obehnané sloupovou chodbou (peristyl)‏, poslední místo kam může lid –trojlodní hypostyl (egyptský typ baziliky)‏ –komplex uzavírá svatyně se sochou boha

26 Významné chrámové komplexy: Významné chrámové komplexy: –Abú Simbel –Fílae –Dér el Bahrí –Luxor –Karnak

27 Abú Simbel

28

29 detail průčelí chrámu detail průčelí chrámu velká záchraná akce UNESCO velká záchraná akce UNESCO

30 Skalní chrám královny Hatšepsut

31 Chrám královny Hatšepsut V Dér el Bahrí V Dér el Bahrí kontrast vertikálních skalních stěn a horizontálních pásů teras a sloupořadí kontrast vertikálních skalních stěn a horizontálních pásů teras a sloupořadí

32 Filae

33 Filae

34 Filae

35 Skalní hroby panovníci Nové říše začaly budovat poblíž Vésetu skalní hroby panovníci Nové říše začaly budovat poblíž Vésetu skalní hroby vchod byl zavalen kamenem vchod byl zavalen kamenem opatření proti vykradačům hrobů opatření proti vykradačům hrobů jediný nevyloupený hrob – hrob faraona Tutanchamona jediný nevyloupený hrob – hrob faraona Tutanchamona

36 Hrob faraona Tutanchamona hrob objevil v roce 1922 angličan Howard Carter, jeho mecenáš lord Carnarvon hrob objevil v roce 1922 angličan Howard Carter, jeho mecenáš lord Carnarvon kompletní nevyloupená hrobka i s mumií faraona kompletní nevyloupená hrobka i s mumií faraona

37 Faraon Tutanchamon

38 Poklady z Tutanchamonovy hrobky

39

40

41 Dér el Medína

42 Vesnička umělců Vesnička umělců

43 Obelisky později ve dvojicích stály u vchodu chrámů později ve dvojicích stály u vchodu chrámů řada z nich byla převezena do Evropy a stojí v centru metropolí např. V Paříži, Londýně, Istanbulu řada z nich byla převezena do Evropy a stojí v centru metropolí např. V Paříži, Londýně, Istanbulu

44

45 Obelisky

46 Obelisk v Lednici - napodobování

47 MALÍŘSTVÍ

48 Egyptské malířství úzce spjato s výzdobou reliéfní a písmem úzce spjato s výzdobou reliéfní a písmem dlouho ne příliš uznávané dlouho ne příliš uznávané drží se kánonu drží se kánonu frontální zobrazení frontální zobrazení –hlava, ruce, nohy – z profilu –trup, oko, ramena – zpředu (en face)‏ hieratická a pásová perspektiva hieratická a pásová perspektiva koncepční realismus koncepční realismus symbolismus barev symbolismus barev

49 náměty náměty –Kniha mrtvých –ze života vysokých hodnostářů, faraona a bohů –Z běžného života (lov, práce, později za Achnatona – rodina)‏

50 Výzdoba hrobek z Údolí králů

51

52

53

54 Fajjúmské destičky portréty na mumiích z doby římské nadvlády portréty na mumiích z doby římské nadvlády

55 PÍSMO

56 PÍSMO hieroglyfické hieroglyfické –posvátné písmo –tesáno do zdí, reliéf a malba –obrovský magický význam hieratické hieratické démotické démotické

57

58 Papyrus

59 Písař

60 Rossetská deska a Champollion

61 SOCHAŘSTVÍ

62 Sochařství dvě hlavní linnie: dvě hlavní linnie: –monumentální –realistická reliéfy reliéfy – často v kombinaci s malbou – často v kombinaci s malbou náměty: náměty: –bohové a bohyně –představitelé nejvyšších společenských vrstev kánon kánon –strnulé pozice –v životní i nadživotní velikosti –postupně jemnější modelace tváří

63 Memnónovy kolosy

64 Rahotep a Nofret polychromovaný vápenec polychromovaný vápenec jedna z prvních podobizen jedna z prvních podobizen Stará říše Stará říše

65 Achnatonova revoluce Achnaton a Nefertiti Achnaton a Nefertiti 14. stol. př.n.l. 14. stol. př.n.l. hl. město El-Amárna hl. město El-Amárna

66 Achnatonova revoluce jeden jediný bůh – bůh slunce Aton jeden jediný bůh – bůh slunce Aton životodárné paprsky životodárné paprsky obyčejná témata obyčejná témata Achnaton (lesk Atonův)‏ Achnaton (lesk Atonův)‏ proti kultu boha Amona proti kultu boha Amona se smrtí faraona – konec kultu se smrtí faraona – konec kultu

67

68

69 Hatšepsut Hatšepsut

70 Narmerova paleta

71

72

73

74 UŽITÉ UMĚNÍ

75 Užité umění V řemeslech dosaženo dokonalosti V řemeslech dosaženo dokonalosti –nábytek –keramika –sklo –zlatnictví –textil

76 Nábytek

77

78

79 Sklo sklo točené z prutů na formu sklo točené z prutů na formu

80 Sklo

81 Šperky

82 Šperky

83 Panovnické insignie

84 NÁBOŽENSTVÍ

85 Náboženství víra v duchovního dvojníka Ka víra v duchovního dvojníka Ka víra v posmrtný život víra v posmrtný život Kniha mrtvých Kniha mrtvých bohové bohové

86 Bůh Amon jeden z nejmocnějších bohů starověkého Egypta jeden z nejmocnějších bohů starověkého Egypta

87 Bůh Aton sluneční kotouč sluneční kotouč jediný bůh jediný bůh revoluce Amenhotepa IV. revoluce Amenhotepa IV.

88 Bohové Usirev – bůh podsvětí Usirev – bůh podsvětí Anubis Anubis

89 Bohové Osiris a Isis Osiris a Isis

90 Bohové Hathor, Hor, Maat Hathor, Hor, Maat

91 Bohové Ptah, Sobek, Thovt Ptah, Sobek, Thovt

92 Posmrtný život na onen svět vedla dlouhá cesta na onen svět vedla dlouhá cesta Chufevova Sluneční bárka Chufevova Sluneční bárka obrovská pohřební výbava obrovská pohřební výbava

93 vešebti vešebti posmrtná maska posmrtná maska

94 Kniha mrtvých vážení srdce zemřelého vážení srdce zemřelého

95 Kniha mrtvých

96 mrtvý předstupuje před boha podsvětí Usíra mrtvý předstupuje před boha podsvětí Usíra

97 HUDBA

98 Egyptská hudba Hudba byla důležitou složkou každodenního života, úzce spojena s rituálními obřady. Z různých vyobrazení a dochovalých památek známe některé hudební nástroje, kterými Egypťané doprovázeli různé písně... Hudba byla důležitou složkou každodenního života, úzce spojena s rituálními obřady. Z různých vyobrazení a dochovalých památek známe některé hudební nástroje, kterými Egypťané doprovázeli různé písně... Známe mnoho egyptských nástrojů. Některé byly vytvořeny přímo v Egyptě, jiné přivezeny. Převážně byli určeny k rytmickému zvuku, který navozoval stav náboženského vytržení. Takovými nástroji byly například klapačka a sistrum, buben, zvonky, cimbál, tamburíny, ale také lyry, harfy, zdvojené rákosové flétny a jistý druh kytary. Známe mnoho egyptských nástrojů. Některé byly vytvořeny přímo v Egyptě, jiné přivezeny. Převážně byli určeny k rytmickému zvuku, který navozoval stav náboženského vytržení. Takovými nástroji byly například klapačka a sistrum, buben, zvonky, cimbál, tamburíny, ale také lyry, harfy, zdvojené rákosové flétny a jistý druh kytary.

99 Hudebníci

100 Hedebnice

101 Hudebnice

102 hudebnice

103 Sistrum Sistrum: bylo obřadní chřestítko, které se nejčastěji vyrábělo z bronzu. Práve Hathor byla s tímto nástrojem úzce spojena a Hathořiny kněžky často při obřadech používaly právě tento nástroj. Je složen z kovového rámu ve ktvaru podkovy, který je pevně spojen s držátkem. Do otvorů v rámu byly umístněny příčky, kterými se potřásalo. Sistrum: bylo obřadní chřestítko, které se nejčastěji vyrábělo z bronzu. Práve Hathor byla s tímto nástrojem úzce spojena a Hathořiny kněžky často při obřadech používaly právě tento nástroj. Je složen z kovového rámu ve ktvaru podkovy, který je pevně spojen s držátkem. Do otvorů v rámu byly umístněny příčky, kterými se potřásalo.

104 Klapačky Klapačky: většinou se vyráběla ze slonoviny, byly tedy zahnuté podobně jako ochranné hůlky. Byly na nich vyryty různé výjevy, například bohyně Hathor, které se přezdívalo Paní tance. Klapačky: většinou se vyráběla ze slonoviny, byly tedy zahnuté podobně jako ochranné hůlky. Byly na nich vyryty různé výjevy, například bohyně Hathor, které se přezdívalo Paní tance.

105 Harfa a tamburína Kromě sistra a klapaček byla Hathor známá i z vyobrazení v chrámu ve Filé, jak tancuje a hraje na harfu a tamburínu. Podle jednoho z mýtu to byl domácí bůžek Bes, který zklidnil její rozzuření, které dávala najevo právě zběsilou hrou na tyto nástroje. Sošky Bese zase poukazují na jeho umění s bubny a tamburínou Kromě sistra a klapaček byla Hathor známá i z vyobrazení v chrámu ve Filé, jak tancuje a hraje na harfu a tamburínu. Podle jednoho z mýtu to byl domácí bůžek Bes, který zklidnil její rozzuření, které dávala najevo právě zběsilou hrou na tyto nástroje. Sošky Bese zase poukazují na jeho umění s bubny a tamburínou

106

107 Káhirské muzeum

108 Použitá literatura Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994 Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1.díl Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996 Pijoan, J.: Dějiny umění 1. díl. Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975 Zdroj obrázků: internet


Stáhnout ppt "STAROVĚKÝ EGYPT 5 000 – 1 000 let př.n.l.. Periodizace předdynastické období 5 000 – 3 000 let př.n.l. Stará říše 3 000 - 2 181 př.n.l. (Meni – Mennofer."

Podobné prezentace


Reklamy Google