Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPARTAKOVO POVSTÁNÍ POVSTÁNÍ Struktura hodiny 1. Opakování 2. Rozpory v římské republice 3. Život otroků, gladiátoři 4. Průběh povstání 5. Výsledky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPARTAKOVO POVSTÁNÍ POVSTÁNÍ Struktura hodiny 1. Opakování 2. Rozpory v římské republice 3. Život otroků, gladiátoři 4. Průběh povstání 5. Výsledky a."— Transkript prezentace:

1

2 SPARTAKOVO POVSTÁNÍ POVSTÁNÍ

3 Struktura hodiny 1. Opakování 2. Rozpory v římské republice 3. Život otroků, gladiátoři 4. Průběh povstání 5. Výsledky a důsledky 6. Zápis

4 1.Opakování 1. Antika je období …… 2. Kolem r. 1000 př.n.l. pronikly do Itálie …… 3. Po vyhnání Etrusků (kolem r. 500 př.n.l.) se Řím stal …… 4. Obyvatelstvo se dělilo na ……, ……. a …….. 5. V čele republiky stáli …….. 6. V době nebezpečí to byl jen jeden …… 7. Právo veta měli …… 8. Kolem r. …….. př.n.l. ovládl Řím Itálii. 9. Kartagiňanům se říkalo ……. 10. S Římem se utkali ve …….. válkách. 11. Války začaly v r. ……. a skončily v r. ……. př.n.l. 12. Z tohoto období jsou známi vojevůdci: ……….. a ……… 13. Provincie je …….

5 2. Rozpory v římské republice růst počtu bezzemků vedl k oslabování vojska, které bylo v té době tvořeno pouze držiteli půdy (neúspěch reforem bratří Grakchů), bezzemci nepracovali, potulovali se a často vyvolávali nepokoje vznik žoldnéřské armády – Gaius Marius navrhl, aby šli do armá- dy muži za žold a byli v armádě 20 let růst počtu otroků – pracovali na vznikajících velkostatcích, v dílnách, na státních stavbách, v domech bohatých Římanů, často docházelo k jejich vzpourám ( v letech 138 – 132 př.n.l. na Sicílii a další pak v l. 104 – 100 př.n.l.) ve 2. – 1. stol. př.n.l. – konflikty s italskými spojenci žádajícími zrovnoprávnění s Římany (po válce bylo většině římské občan- ství uděleno).

6 3. Život otroků, gladiátoři CAPE ME QUIA FUGI – otevři učebnici na str. 65 a zjisti, co znamená tento nápis - o životě a postavení otroků si přečti na str. 65 a 66 (modrý text) Gladiátoři – vybraní a vycvičení otroci, bojovali meči (gladius), podle kterých dostali název - někteří byli speciálně cvičeni pro boj s divokými šelmami - oblíbené byly souboje dvou různě vyzbrojených soupeřů: 1. přilbice, štít a meč nebo kopí 2. lehké ochranné brnění na levé ruce, síť a trojzubec

7 … gladiátoři byli cvičeni v gladiátorských školách, výcvik trval i léta

8

9 … když vstupovali do arény, kde byl přítomen císař, zdravili jej výstižně: „AVE, IMPERATOR, MORITURI TE SALUTANT!“ „Zdráv buď, císaři, ti, kteří jdou na smrt, tě zdraví!“

10 … publikum rozhodovalo o životě a smrti poraženého

11 … a tady se bojovalo (aréna KOLOSEA)

12

13 4. Průběh povstání Spartakus byl původem THRÁK z jihu dnešního Rumunska. Než se stal otrokem, byl vojákem pomocných římských jednotek. Po dezerci byl zajat a místo trestu smrti prodán do školy gladiá- torů v KAPUI. Odtud utekl se 70 muži a uchýlil se k blízkému Vesuvu.

14 římké vojsko zatarasilo jedinou cestu na horu, gladiátoři se však lstí dostali z obklíčení. Na původních 70 mužů se začaly naba- lovat tisíce otroků i svobodných bezzemků. Porazili římské vojsko nedaleko Vesuvu a S. se rozhodl odvést otroky z Itálie domů. Kvůli nesouhlasu části z nich se dosud jednotné vojsko rozpadlo (oddělil se podvelitel CRIXUS, kterého Římané po- razili v Apulii). S. mezitím překročil Apeniny a otevřel si cestu přes Alpy, kterou jeho muži ale vzdali (kvůli vidině drancování ve stř. Itálii). S. se musel v dnešní Modeně otočit nazpět. Došel až na jih Itálie, kde se v BRUTTIU střetl s osmi legiemi římské armády pod vede- ním Marca Sicinia CRASSA. Pro orientaci si otevři učebnici na str. 68 a používej mapku

15 S. plánoval přemístění na Sicílii, ale piráti jej opustili. Na přelomu let 72 – 71 př.n.l. se sice dostal z Crassova obklíčení, ale jeho armáda byla oslabena odchodem vzbouřenců ger- mánského a keltského původu. V následné bitvě na řece SILARU s legiemi prohrál. Nakonec se s několika věrnými pokusil zabít Crassa, ale byl raněn do nohy a úmysl se nezdařil.

16 5. Výsledky a důsledky Spartakus byl nakonec zabit v boji a s ním asi 60000 povstalců. Stalo se tak po 9. vítězstvích uprchlíků. Přes 6000 otroků bylo ukřižováno podél silnice Via Appia z Kapui do Říma (asi 200 km). Těla nebyla z křížů nikdy sundána. Tím skončilo největší povstání otroků v dějinách, které proběhlo v letech 73 – 71 př.n.l. Přestože jej římské impérium přežilo, stále jasněji se ukazovala nutnost změny politic- kého systému. Ta přišla v podobě tzv. TRIUMVIRÁTU. VIA APPIA

17 6. Zápis 73 – 71 př.n.l. Problémy v Římě: - růst počtu bezzemků - nutnost žoldnéřské armády - růst počtu otroků (státní, soukromí) Gladiátoři – speciálně vycvičení ve školách (Kapua) - bojovali v arénách (i se šelmami) - zbraně: meč, kopí, trojzubec, štít, síť Průběh povstání: útěk z Kapui – Vesuv – překročení Apenin – návrat na jih Itálie – snaha dostat se na Sicílii – obklíčení římskými legiemi (Crassus) – porážka Výsledek: přes 6000 otroků ukřižováno na cestě z Kapui do Říma (Via Appia)


Stáhnout ppt "SPARTAKOVO POVSTÁNÍ POVSTÁNÍ Struktura hodiny 1. Opakování 2. Rozpory v římské republice 3. Život otroků, gladiátoři 4. Průběh povstání 5. Výsledky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google