Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÝM 2010 - 2012. Začátek spolupráce TÝMU V rámci Týdne vzdělávání dospělých 2010 proběhlo setkání u kulatého stolu na téma „Podnikové vzdělávání“ aneb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÝM 2010 - 2012. Začátek spolupráce TÝMU V rámci Týdne vzdělávání dospělých 2010 proběhlo setkání u kulatého stolu na téma „Podnikové vzdělávání“ aneb."— Transkript prezentace:

1 TÝM 2010 - 2012

2 Začátek spolupráce TÝMU V rámci Týdne vzdělávání dospělých 2010 proběhlo setkání u kulatého stolu na téma „Podnikové vzdělávání“ aneb další možný krok k uplatnitelnosti na trhu práce. Setkání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, středních škol, výchovných poradců ZŠ a SŠ, pracovníci vzdělávacích zařízení a pracovníci ÚP. Každý popsal svůj podíl na vzdělávání a zdálo se, že všichni dělají co mohou, přesto stále zaměstnavatelé postrádají dobře připravenou pracovní sílu, absolventy v technicky zaměřených pozicích, zvláště pak ve strojírenství. Mnoho témat zůstalo otevřených a tak vznikl nápad vytvořit tým, který by se pokusil cestou malých kroků řešit některý z problémů. Na setkáních probíhala bohatá diskuze, často bouřlivá.

3 Aktivity 2010 - 2012 Ideální exkurze – prezentace Mgr. Radky Polívkové pro žáky ZŠ Exkurze pedagogů do 6 firem – 75 účastníků (56/19) TVD 2011 beseda „Praxe do škol“, nabídka Škoda Auto a.s. Kvasiny Prezentace konstrukčního software „SOLIDWORKS“ Dotazníkové šetření „Potenciály, překážky a budoucnost spolupráce firem a středních škol“ Dotazník Adaptace vzdělávacích standardů pro technická povolání – pro obor Elektrotechnika, Informační technologie Setkání zástupců SŠ technického zaměření ve f. ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny s cílem rozšířit odborné praxe pro studenty

4 Dotazníkové šetření Jedním z malých kroků bylo mapování vzájemné spolupráce středních škol a zaměstnavatelů, dotazníkové šetření „Potenciály, překážky a budoucnost spolupráce firem a středních škol“ Firma Learning4Life, Česká republika připravila dotazníky - „Potenciály, překážky a budoucnost spolupráce firem a středních škol“

5 Mgr. Beata Holá http://www.learning4life.eu office@learning4life.eu

6 Potenciály, překážky a budoucnost spolupráce firem a středních škol – hledisko firem. Osloveno mailem celkem 216 firem našeho regionu, 135 nad 25 zaměstnanců, 81 firem do 25 zaměstnanců. Zapojilo se 31.

7 Potenciály, překážky a budoucnost spolupráce firem a středních škol – hledisko škol. Osloveno 82 středních odborných škol a učilišť Královehradeckého kraje. Zapojilo se 16.

8 1. Jste spokojení s návazností mezi dovednostmi absolventů středních odborných škol a učilišť a středních průmyslových škol a jejich výkonem u vás ve firmě? Hledisko firemHledisko škol

9 2. Co je příčinou Vaší nespokojenosti? s absolventy SOŠ, SPŠ a SOU s uplatněním Vašich absolventů na trhu práce

10 3. Udělali jste sami něco aktivního pro navázání spolupráce a změnu v tom, co Vás znepokojuje? Hledisko firem Hledisko škol

11 4. Co by se mělo udělat, aby vzájemná spolupráce fungovala dobře? Hledisko firem Hledisko škol

12 5. Co by pro lepší provázání kvalitních absolventů škol s požadavky trhu práce mohly udělat školy a firmy? Hledisko firemHledisko škol

13 6. Co jste pro lepší provázání kvalitních absolventů škol s Vaší firmou ochoten/ochotna udělat Vy? Firmy Školy

14 7. Jaká angažovanost firem v odborných školách by podle Vás byla smysluplná? Hledisko firemHledisko škol

15 8. Jaké zásahy firem v odborných školách by podle Vás byly smysluplné? Hledisko firem

16 9. S kým byste rádi do budoucna spolupracovali a proč – hledisko firem? VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., SPŠel.it Dobruška, SPŠ a SOU Nové Město n. M., VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec n. Orl., SOU Letohrad. Se všemi technickými školami v regionu. SZŠ, sociálně právní, potravinářské zaměření.

17 9. S kým byste rádi do budoucna spolupracovali a proč – hledisko škol? Škoda Auto a.s. Kvasiny, Vrchlabí, Argo Hytos Vrchlabí, Ferona, SW, HW, ELE, ASSA ABLOY RK, Federal-Mogul n.Orl., T-Mobile, Vodafone, Direct, banky, pojišťovny, obchodní oddělení firem. Máme zájem o spolupráci s každou firmou v regionu, které jsou ochotny spolupracovat se školou a mají skutečný zájem. Provázanost v uplatnění na trhu práce. Novinky do výuky + vyšší úroveň absolventů + možnost uplatnění absolventů. Máme zájem dodávat firmám žáky „ušité na míru“, které firma potřebuje. Zveme odborníky do praxe (1x měsíčně), chceme pomoc při tvorbě ŠVP, chceme stáže pro naše učitele, exkurze pro žáky. Firmy z oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče z důvodu zajištění kvalitní přípravy v odborném výcviku. Uvítám spolupráci s každou firmou a nerad bych některou vyzdvihoval. V každé firmě se něco pozitivního nechá najít. Pokud má být spolupráce smysluplná. Bude to klást na firmy nároky časové i finanční. Obdobně to ale platí i pro školy, protože každý trochu výpadek učitele ve výuce stojí peníze.

18 10. Uveďte prosím osobní sdělení, které povede ke konstruktivnímu „nakopnutí“ pružné spolupráce mezi školami a firmami v regionu? Informovanost prostřednictvím odkazů na webových stránkách, daňové úlevy pro firmy, které se zapojí a budou aktivně spolupracovat. Je nutné nastavit správné spojení dodavatel (škola) – zákazník (zaměstnavatel) a to tak, aby dodavatel přesně znal, co zákazník požaduje a očekává. Do té doby dodavatel dodává možná i dle svého nejlepší vědomí a svědomí, nicméně nemusí plně odpovídat očekávání zákazníka. Zásadního tohoto problému není na úrovni jednotlivých škol a firem, ale v dlouhodobé „koncepci“ MŠMT. Podle mne je problém již v rozhodování absolventů základních škol, nemohou být všichni jen IT. Je třeba podpořit třeba i finančně nábor studentů technických oborů. Ideálně tak, kteří projdou od vyučení až po vysokou školu. Určitě by nás zajímala zpětná vazba ze škol, jaké jsou vlastně jejich reálné, spíš dlouhodobé potřeby, které by byly přínosem pro vzdělávací proces na SOU a SOŠ a byly zároveň zaměstnavatelem realizovatelné. Exkurze jsou vždy jen jednorázovou akcí, která pomáhá zformovat reálnou představu o dané profesi a je proto nejvhodnějším nástrojem při rozhodování, v jakém oboru se chce žák/žákyně uplatnit. Učte studenty to, co budou potřebovat v praktickém životě, ne to na co jsou knihy.

19 10. Uveďte prosím osobní sdělení, které povede ke konstruktivnímu „nakopnutí“ pružné spolupráce mezi školami a firmami v regionu? Vytvořit centrální databázi firem, které mají zájem spolupracovat s odbornými školami. Poskytnout firmám motivaci (výhody) při spolupráci se školami. Ukázky výuky pro firmy, možnost firem ověřit si předávání znalostí žákům přímo ve výuce i při praktickém vyučování, popř. ukázky SOČ. Uspořádat skutečně pracovní setkání technických škol a firem My jsme již začali a máme velmi dobré odezvy. Firmy jsou velmi ochotné. Moc jim za dosavadní spolupráci děkujeme. Publikujte v mediích vaši potřebu zaměstnávat technicky vzdělané lidi, uvádějte střední školu se kterou máte dobré zkušenosti. Společné setkání škol a firem v regionu. Ochota něco dělat a finance. Partneři by měli znát skutečně problematiku a nikoliv proklamace.

20 Výsledky šetření potvrzují, že o spolupráci mají zájem obě strany. Doporučují více vzájemně komunikovat. Zaměřit se na společné projekty, setkávání. Více informovat na webových stránkách. Více exkurzí, praxí, stáží pro žáky i pedagogy. Zaměřit se volbu povolání na ZŠ. Ochota něco dělat.

21 Závěry, dle našeho názoru nejsou nové, ale je reálné některé návrhy rozpracovat a pokusit je uvést v život. Uvítáme každý nápad. nadezda.martincova@rk.mpsv.cz

22 Spolupráce středních škol a firem Dotazníkové šetření 2012


Stáhnout ppt "TÝM 2010 - 2012. Začátek spolupráce TÝMU V rámci Týdne vzdělávání dospělých 2010 proběhlo setkání u kulatého stolu na téma „Podnikové vzdělávání“ aneb."

Podobné prezentace


Reklamy Google