Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo."— Transkript prezentace:

1

2 V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo projektu: Šablona: Sada: Ověření ve výuce: Třída:Datum: Pořadové číslo projektu: VIII.A CZ.1.07/ / EU III / ČP – F 8, 03 F Y Z I K A INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

3 Jméno autora : Mgr. Lubomír Křapka Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90 Ročník : osmý Předmět : F y z i k a Klíčová slova : teplo, výpočet tepla, měrná tepelná kapacita, zákon zachování energie

4 Účivo pro 8. ročník ZŠ

5 Fyzika 8 Vzorec pro výpočet T E P L A

6 Fyzika Výpočet tepla – základní vztah Q = m. c. ( t 2 – t 1 ) = m. c. Δ t kde Q – teplo přijaté nebo odevzdané tělesem ( odevzdané Q<0 ) v kJ m – hmotnost tělesa v kg c – měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C ( MFCH tabulky ) ( t 2 – t 1 ) = Δ t - rozdíl teplot tělesa ve °C

7 Fyzika 8 Jaké teplo přijme železná polévková lžíce o hmotnosti 80 g, jejíž původní teplota byla 20 °C, když po ponoření do horké polévky se zahřála na 60 °C? 1.4 Výpočet tepla - příklad Řešení: m = 80 g = 0,08 kg t 1 = 20°C t 2 = 60°C c = 0,45 kJ/kg°C Q = ? (kJ) Q = m. c. ( t 2 – t 1 ) Q = 0,08.0,45. ( 60 – 20 ) Q = 1,44 kJ Polévková lžíce přijme 1,44 kJ tepla.

8 Fyzika 8 Urči hmotnost vody, která při ohřátí z 37°C na 63°C přijala teplo 0,6 MJ. 1.4 Výpočet tepla - příklad Řešení: Q = 0,6 MJ = 600 kJ t 1 = 37°C t 2 = 63°C c = 4,2 kJ/kg°C m = ? (kg) Q = m. c. ( t 2 – t 1 ) 600 = m.4,2. ( 63 – 37 ) m = 5,5 kg Voda měla hmotnost 5,5 kg.

9 Fyzika 8 Měděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí při ochlazování kJ tepla. O kolik °C se ochladil? 1.4 Výpočet tepla - příklad Řešení: Q = kJ m = 15 kg c = ??? (MFCHT) Δ t = ? (°C) Q = m. c. Δ t = 15. ???. Δ t Δ t m = 5,5 kg Odlitek se ochladil o ?????? °C.

10 Fyzika 8 Při tepelné výměně přechází teplo z tělesa o vyšší teplotě na těleso o nižší teplotě. V tělese, které teplo odevzdává, se snižuje jeho vnitřní energie a v tělese, které teplo přijímá, se jeho vnitřní energie zvyšuje. 1.4 Zákon zachování energie Podle zákona o zachování energie se v izolované soustavě ( to znamená, že nejsou žádné ztráty do okolí ) celková energie nemění. Proto platí:

11 Fyzika 8 V izolované soustavě je při tepelné výměně teplo přijaté tělesem o nižší teplotě ( t 1 ) rovno teplu odevzdanému tělesem o vyšší teplotě ( t 2 ). odevzdanému tělesem o vyšší teplotě ( t 2 ). Zákon zachování energie Platí – matematický zápis ZZE ( t je výsledná teplota po tepelné výměně ): m 1. c 1. ( t – t 1 ) = m 2. c 2. ( t 2 – t )

12 K o n e c II. č á s t i

13 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, II. díl, Bohuněk, Prometheus ISBN Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, ISBN Jáchim F., Tesař., Fyzika pro 8.ročník základní školy, SPN, ISBN Rauner K. a kol., Fyzika 8., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN Bohuněk J., Pracovní sešit k učebnici fyziky 8, Prometheus, ISBN Rauner K. a kol., Fyzika 8 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN Odkazy a použitá literatura: Obrazová část:


Stáhnout ppt "V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Ověření ve výuce: Třída: Datum: Šablona: Sa da: Ověření ve výuce: Třída: Datum: Pořadové číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google