Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeměny austenitu Při poklesu teploty polymorfní oceli pod kritické teploty A3, Acm a A1 dojde k přeměnám přechlazeného austenitu. Základem přeměn je přeměna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeměny austenitu Při poklesu teploty polymorfní oceli pod kritické teploty A3, Acm a A1 dojde k přeměnám přechlazeného austenitu. Základem přeměn je přeměna."— Transkript prezentace:

1 Přeměny austenitu Při poklesu teploty polymorfní oceli pod kritické teploty A3, Acm a A1 dojde k přeměnám přechlazeného austenitu. Základem přeměn je přeměna gama železa na alfa železo, která je doprovázena značnou změnou rozpustnosti uhlíku v tuhých roztocích. Výška teploty přeměny má rozhodující význam pro difúzi uhlíku a železa. Proeutektoidní přeměny Eutektoidní transformace – perlitická přeměna Bainitická přeměna Martenzitická přeměna

2 Proeutektoidní přeměny
Existují u všech ocelí s výjimkou eutektoidní oceli (ocel s eutektoidní koncentrací uhlíku. Tyto přeměny mají výrazný vliv na strukturu a vlastnosti oceli. U podeutektoidní oceli je to ferit dle A3 U nadeutektoidní oceli je to cementit dle Acm

3 Eutektoidní transformace – perlitická přeměna
Heterogenní přeměna s přenosem hmoty na dlouhou vzdálenost Aktivovaný tepelný růst probíhající při izo- i anizotermickém rozpadu vysokoteplotní fáze Nukleace probíhá na hranicích zrn austenitu, vzniklý zárodek roste směrem do středu zrna austenitu. Zárodek ochuzuje nebo obohacuje austenit uhlíkem čímž vytváří příznivé podmínky pro nukleaci druhé fáze.

4 Eutektoidní transformace – perlitická přeměna
Tato druhá fáze roste čelně, čímž střídavě vedle sebe vznikají deskovité útvary feritu a cementitu a tvoří lamelární perlit. Mezilamelární vzdálenost je přímo úměrná teplotě vzniku perlitu. Austenitické zrno se rozpadá na více zrn perlitu.

5

6 Bainitická přeměna Vznik směsi laťkového feritu a disperzního deskovitého karbidu železa (SEM, TEM). Austenit transformuje na bainitický ferit, který má tetragonální tělesně středěnou mřížku a je několikanásobně přesycen uhlíkem.

7

8 Bainitická přeměna Bainitická křivka eutektoidní oceli 100 Bf
Množství bainitu (%) Bs 350 450 550 Teplota (°C)

9 Martenzitická přeměna
Atermální (bezdifúzní) přeměna charakterizována koordinovaným přeskupením atomů železa na vzdálenost menší než jsou velikosti parametrů krystalové mřížky, při kterém se FCC mřížka austenitu přemění na tetragonální tělesně středěnou mřížku martenzitu. V okolí rostoucího martenzitu vzniká napěťové pole bránící další přeměně. Netransformovaná fáze (Az) se nazývá zbytkový austenit.

10

11 Martenzitická přeměna
Ms 0 °C Mf -200 °C % C

12 Martenzit je tvrdší než původní fáze
Tvrdost je dána zpevňujícími mechanizmy: Zpevnění tuhého roztoku (zejména pak intersticiálním uhlíkem) Zpevnění vyvolané hranicemi martenzitických útvarů Substrukturní zpevnění (dislokační nebo dvojčatový martenzit) Zpevňovací mechanizmy společně se značným vnitřním pnutím způsobují vysokou křehkost martenzitu S obsahem uhlíku se zvyšuje nebezpečí vzniku kalicích mikrotrhlin Vznik předčasných a zbrzděných lomů! Vysoká tvrdost a křehkost zakalené oceli se odstraňuje popouštěním (následuje ihned po kalení)

13 Popouštění oceli CÍL: SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ MARTENZITU
Ohřev následující bezprostředně po zakalení, při kterém nerovnovážné fáze martenzit a zbytkový austenit procházejí změnami 4 stádia popouštění 1. stádium – cca do 200 °C – rozpad tetragonálního martenzitu na nízkouhlíkový martenzit kubický (do 0,125 %C) a nerovnovážný karbid ε (Fe2,4C) s těsně uspořádanou hexagonální mřížkou. První stádium je spojeno pouze s mírným poklesem tvrdosti 2. stádium – 200 až 300 °C – rozpad zbytkového austenitu ve strukturu bainitického typu. Spojeno se snížením tvrdosti nebo zvýšení dle obsahu zbytkového austenitu 3. Stádium – nad 300 °C – tvorba cementitu za současného rozpadu nízkouhlíkového martenzitu na ferit. Monotóní pokles tvrdosti a pevnosti současně se zvýšením tvárnosti 4. Stádium – nad 500 °C – hrubnutí částic cementitu a feritu. U vysokolegovaných ocelí v tomto stádiu precipitují speciální karbidy zvyšující tvrdost – sekundární tvrdost

14 Transformační diagramy
Znázorňují teplotní a časovou závislost průběhu přeměn přechlazeného austenitu Při stálé teplotě rozpadu austenitu – izotermický rozpad austenitu Různá rychlost ochlazování – anizotermický rozpad austenitu

15 Transformační diagramy
Konkrétní transformační diagram platí jen pro určitou ocel – chemické složení, podmínky austenitizace. Znalost kinetiky přeměn austenitu – význam při tepelném zpracování. IRA – význam pro izotermické pochody tepelného zpracování. ARA – tepelné zpracování austenitu s plynulým ochlazováním.

16 Transformační diagramy
Osy „T“ a „log t“ Údaje o křivkách A1, A3, Acm Polohy začátků a konců přeměny perlitické (Ps, Pf), bainitické (Bs, Bf) a martenzitické (Ms, Mf). Stanovují se na základě experimentů, nově i též na základě termodynamických výpočtů.

17 IRA Křivky počátku a konce perlitické přeměny mají tvar C.
C křivky počátku a konce perlitické přeměny se u uhlíkových ocelí v určité oblasti překrývají – jsou nahrazeny společnou křivkou. V intervalu teplot A1 a nosu (550 °C u uhlíkových ocelí) vzniká lamelarní perlit. Mezilamelární vzdálenost perlitu s klesající teplotou se zmenšuje. Pod nosem do Ms převládá bainitická přeměna. Pod Ms probíhá bezdifúzní martenzitická přeměna. A1 Ps Pf teplota Bs Bf Ms Čas

18 Sledování přeměn austenitu
teplota čas

19 1 sec. 3,5 sec. 200 sec.

20 U ocelí o jiném složení než eutektoidním začíná přeměna austenitu vylučováním proeutektoidního feritu nebo cementitu (sekundární) A1 Ps Pf teplota Bf Bs Ms Čas

21 Prvky rozpustné ve feritu (Ni, Si, Cu…) nemění tvar diagramu.
Tvar a poloha křivek diagramu IRA je ovlivněna zejména chemickým složením. Kromě Al, Co všechny přísadové prvky zvyšují jeho stabilitu austenitu (posun křivek doprava). Prvky rozpustné ve feritu (Ni, Si, Cu…) nemění tvar diagramu. Prvky karbidotvorné (Mo, Cr, V, W..) mění tvar diagramu – oddalují od sebe perlitickou a bainitickou oblast. A1 A1 Ps Ps Pf Pf teplota teplota Bs Bs Bf Bf Ms Ms Čas Čas Málo legur Více legur

22 0,4 %C 0,5 %C 0,6 %C

23 0 % legur 0,4 %C 1 % legur 2 % legur 4 % legur

24 ARA Křivky počátků a konců přeměn získány při plynulém ochlazování různými rychlostmi Diagramy ARA je nutné sledovat ve směru jednotlivých křivek ochlazování!!! Při pomalém ochlazování se realizuje perlitická přeměna Při určité rychlosti ochlazování neproběhne perlitická přeměna do konce, ale zbylý austenit transformuje v oblasti bainitické Pro rychlejší ochlazování potom začne přeměna bainitická a pokračuje martenzitickou přeměnou A1 1 2 3 4 A-P teplota A-B A-M 6 5 Čas

25 Od rychlosti, které udává křivka 5 se austenit transformuje pouze na martenzit s jistým podílem zbytkového austenitu Vliv přísadových prvků na tvar ARA diagramu je podobný vlivu na IRA Posun křivek je k nižším teplotám a delším časům A1 Ps Pf A-P teplota Bs A-B Bf A-M Ms 6 5 Čas

26 0,4 %C 0,5 %C 0,6 %C

27 0 % legur 0,4 %C 1 % legur 2 % legur 6 % legur


Stáhnout ppt "Přeměny austenitu Při poklesu teploty polymorfní oceli pod kritické teploty A3, Acm a A1 dojde k přeměnám přechlazeného austenitu. Základem přeměn je přeměna."

Podobné prezentace


Reklamy Google