Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

přírodní věda experimentální věda zkoumá látky: −vnitřní strukturu látek −vlastnosti látek −reakce látek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "přírodní věda experimentální věda zkoumá látky: −vnitřní strukturu látek −vlastnosti látek −reakce látek."— Transkript prezentace:

1

2 přírodní věda experimentální věda zkoumá látky: −vnitřní strukturu látek −vlastnosti látek −reakce látek

3 KLASIFIKACE LÁTEK

4 Látka je tvořena stavebními částicemi. Stavební částice: atomy molekuly ionty Slaná voda H3O+H3O+ H3O+H3O+ Na + OH - Cl - Destilovaná voda H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O H2OH2O Čistý vzduch N2N2 N2N2 O2O2 O2O2 CO 2 Ar

5 Látky dělíme podle: skupenství původu složení SKUPENSTVÍ PŮVODSLOŽENÍ

6 Podle skupenství dělíme látky na: plynné () kapalné () pevné ()

7 Doplňte tabulku: DĚJZE SKUPENSTVÍDO SKUPENSTVÍTEPLOTA TáníPevnéKapalné  Tuhnutí Vypařování Zkapalnění Sublimace Desublimace

8 Doplňte tabulku: DĚJZE SKUPENSTVÍDO SKUPENSTVÍTEPLOTA TáníPevnéKapalné  TuhnutíKapalnéPevné  VypařováníKapalnéPlynné  ZkapalněníPlynnéKapalné  SublimacePevnéPlynné  DesublimacePlynnéPevné 

9 Podle původu dělíme látky na: přírodní () umělé () Podle složení dělíme látky na: chemické látky () směsi ()

10

11 - má určité fyzikální a chemické vlastnosti - její složení se opakovaným čistěním nemění CHEMICKÁ LÁTKA = ČISTÁ LÁTKA

12 Rozdělte vlastnosti na chemické a fyzikální: FYZIKÁLNÍCHEMICKÉ BarvaSchopnost ovlivňovat děje LeskTažnost Schopnost slučovat seTepelná vodivost Schopnost hořetKujnost Teplota varu Zápach Výbušnost Schopnost rozkládat se Rozpustnost Elektrická vodivost

13 Rozdělte vlastnosti na chemické a fyzikální: FYZIKÁLNÍCHEMICKÉ BarvaSchopnost slučovat se LeskSchopnost hořet Teplota varuVýbušnost ZápachSchopnost rozkládat se RozpustnostSchopnost ovlivňovat děje Elektrická vodivost Tažnost Tepelná vodivost Kujnost

14 Urči, která vlastnost je fyzikální (F) a která je chemická(CH): Zlato je: žluté () velmi lesklé () velmi málo reaktivní () tažné () kujné () reaguje s lučavkou královskou () velmi dobrý vodič elektrického proudu () odolné proti korozi () K

15 Urči, která vlastnost je fyzikální (F) a která je chemická(CH): Zlato je: žluté ( F ) velmi lesklé ( F ) velmi málo reaktivní ( CH ) tažné ( F ) kujné ( F ) reaguje s lučavkou královskou ( CH ) velmi dobrý vodič elektrického proudu ( F ) odolné proti korozi ( CH )

16 Chemický prvek obsahuje atomy jednoho druhu např.: kyslík (O 2 ), síra (S 8 ) Chemická sloučenina obsahuje atomy dvou nebo více druhů např.: voda (H 2 O), kyselina sírová (H 2 SO 4 ) H2OH2O O2O2 H 2 SO 4 S8S8 CHEMICKÝ PRVEK MÁ ZNAČKU CHEMICKÁ SLOUČENINA MÁ VZOREC

17 Označ chemický prvek (P) a chemickou sloučeninu (S): Zn CuSO 4 HCl O 2 Au

18 Označ chemický prvek (P) a chemickou sloučeninu (S): Zn prvek CuSO 4 sloučenina HCl sloučenina O 2 prvek Au prvek

19 SLOUČENINA POČET PRVKŮ VE SLOUČENINĚ POČET ATOMŮ VE SLOUČENINĚ Fe 2 O 3 Al(OH) 3 Al(H 2 PO 4 ) 3

20 SLOUČENINA POČET PRVKŮ VE SLOUČENINĚ POČET ATOMŮ VE SLOUČENINĚ Dvouprvková Fe 2 O 3 2 (Fe, O) 5 (2 atomy železa a 3 atomy kyslíku) Tříprvková Al(OH) 3 3 (Al, O, H) 7 (1 atom hliníku, 3 atomy kyslíku, 3 atomy vodíku) Víceprvková Al(H 2 PO 4 ) 3 4 (Al, H,P,O) 22 (1 atom hliníku, 6 atomů vodíku, 3 atomy fosforu, 12 atomů kyslíku)

21

22 Směsi jsou látky, které obsahují dvě nebo více složek. Směs má proměnlivé složení složky směsi lze oddělit fyzikálními metodami

23 1.Stejnorodá (homogenní) – stejné složení ve všech částech – složky směsi nelze rozeznat zrakem ani mikroskopem – složky mají stejné skupenství Příklad : čistý vzduch, slaná voda, bronz (Cu+Sn) 2. Různorodá (heterogenní) – v různých částech má různé složení – složky směsi lze rozeznat zrakem nebo mikroskopem – složky směsi mají stejné nebo různé skupenství Příklad : stejné skupenství: žula, voda+olej různé skupenství: voda+písek

24 LÁTKY CHEMICKÁ LÁTKA SMĚS PRVEKSLOUČENINAHOMOGENNÍHETEROGENNÍ slaná voda, kyselina sírová, destilovaná voda, síra, odpadní voda, kyslík, kouř z komína, perlivá voda

25 LÁTKY CHEMICKÁ LÁTKA SMĚS kyselina sírová, destilovaná voda, síra, kyslík slaná voda, odpadní voda, kouř z komína, perlivá voda PRVEK síra, kyslík SLOUČENINA kyselina sírová, destilovaná voda HOMOGENNÍ slaná voda HETEROGENNÍ odpadní voda, kouř z komína, perlivá voda slaná voda, kyselina sírová, destilovaná voda, síra, odpadní voda, kyslík, kouř z komína, perlivá voda

26 1. Stejnorodé směsi – Plynné () – Pevné () – Kapalné () 2. Různorodé směsi – Suspenze () – Emulze () – Pěna () – Aerosol ()

27 1. Stejnorodé směsi (Roztoky) – Plynné (propan-butan) – Pevné (mosaz) – Kapalné (malinový sirup) 2. Různorodé směsi – Suspenze (hlína ve vodě) – Emulze (olej a voda) – Pěna (šlehačka) – Aerosol (deodorant, kouř z komína) plyn-plyn pevná-pevná kapalná-kapalná Složky jsou vzájemně nerozpustné! pevná-kapalná kapalná-kapalná kapalná-plyn plyn-kapalná, plyn-pevná

28

29 Vhodná pro směsi: Kapalná-pevná Plynná-pevná Princip oddělování: Velikost částic Složky se oddělují pomocí propustného filtračního materiálu. Filtrační materiál: papír, vrstva písku, plátno, síto Využití: Filtr v autě Filtry u bazénu, akvária Čističky vzduchu

30 Vhodná pro směsi: Kapalná-kapalná Kapalná-pevná (rozpuštěná v kapalné složce) Princip oddělování: Teplota varu Nejdříve destiluje látka, která má nejnižší teplotu varu Využití: Destilace ropy Destilace kapalného vzduchu Destilovaná voda Výroba lihu

31 Vhodná pro směsi: Kapalná-pevná Princip oddělování: Hustota látky Pevná látka musí mít větší hustotu než kapalina Využití: Čistění odpadních vod Sedimentace krve

32 Vhodná pro směsi: Pevná-pevná Princip oddělování: Přechod z pevného přímo do plynného skupenství Využití: Čistění chemických látek (např. jódu, naftalenu) Suchý led Sušení prádla v mrazu

33 Vhodná pro směsi: Kapalná-pevná (rozpuštěná v kapalné) Princip oddělování: Z méně rozpustné látky se tvoří krystaly Zahříváním se odpařuje rozpouštědlo, po ochlazení vzniknou krystaly pevné látky Využití: Sůl z mořské vody Cukr z cukerné šťávy

34 Vhodná pro směsi: Pevná-pevná Princip oddělování: Rozdílná rozpustnost Jedna složka (složky) je rozpustná ve vhodném rozpouštědle Využití: Příprava kávy, čaje

35 Vhodná pro směsi: Pevná-pevná Princip oddělování: Teplota tání Jedna složka má nižší teplotu tání než druhá Využití: Vytavování síry z hornin Vytavování kovů z rud

36 Vhodná pro směsi: Pevná-pevná Princip oddělování: Hustota látky Složka s menší hustotou se odplaví pomocí kapaliny, ve které se nerozpouští Využití: Rýžování zlata

37

38 Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: zip/plasty3.jpg zip/plasty3.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

39 Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ADÉLA SEBEROVÁ A KATEŘINA TURKOVÁ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. panvich [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "přírodní věda experimentální věda zkoumá látky: −vnitřní strukturu látek −vlastnosti látek −reakce látek."

Podobné prezentace


Reklamy Google