Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE

2 CHEMIE přírodní věda experimentální věda zkoumá látky:
vnitřní strukturu látek vlastnosti látek reakce látek

3 CHEMIE KLASIFIKACE LÁTEK

4 CO JE LÁTKA Látka je tvořena stavebními částicemi. Stavební částice:
atomy molekuly ionty Čistý vzduch N2 O2 CO2 Ar Destilovaná voda H2O Slaná voda H3O+ Na+ OH- Cl-

5 DĚLENÍ LÁTEK Látky dělíme podle: skupenství původu složení SKUPENSTVÍ

6 PODLE SKUPENSTVÍ Podle skupenství dělíme látky na: plynné ()
kapalné () pevné ()

7 OTÁZKY Doplňte tabulku: DĚJ ZE SKUPENSTVÍ DO SKUPENSTVÍ TEPLOTA Tání
Pevné Kapalné Tuhnutí Vypařování Zkapalnění Sublimace Desublimace

8 ŘEŠENÍ Doplňte tabulku: DĚJ ZE SKUPENSTVÍ DO SKUPENSTVÍ TEPLOTA Tání
Pevné Kapalné Tuhnutí Vypařování Plynné Zkapalnění Sublimace Desublimace

9 PODLE PŮVODU PODLE SLOŽENÍ Podle původu dělíme látky na: přírodní ()
umělé () Podle složení dělíme látky na: chemické látky () směsi () PODLE SLOŽENÍ

10 CHEMICKÁ LÁTKA

11 CHARAKTERISTIKA - má určité fyzikální a chemické vlastnosti - její složení se opakovaným čistěním nemění CHEMICKÁ LÁTKA = ČISTÁ LÁTKA

12 OTÁZKY Rozdělte vlastnosti na chemické a fyzikální: FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ
Barva Schopnost ovlivňovat děje Lesk Tažnost Schopnost slučovat se Tepelná vodivost Schopnost hořet Kujnost Teplota varu Zápach Výbušnost Schopnost rozkládat se Rozpustnost Elektrická vodivost

13 OTÁZKY Rozdělte vlastnosti na chemické a fyzikální: FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ
Barva Schopnost slučovat se Lesk Schopnost hořet Teplota varu Výbušnost Zápach Schopnost rozkládat se Rozpustnost Schopnost ovlivňovat děje Elektrická vodivost Tažnost Tepelná vodivost Kujnost

14 OTÁZKY Urči, která vlastnost je fyzikální (F) a která je chemická(CH): Zlato je: žluté () velmi lesklé () velmi málo reaktivní () tažné () kujné () reaguje s lučavkou královskou () velmi dobrý vodič elektrického proudu () odolné proti korozi () K

15 OTÁZKY Urči, která vlastnost je fyzikální (F) a která je chemická(CH):
Zlato je: žluté (F) velmi lesklé (F) velmi málo reaktivní (CH) tažné (F) kujné (F) reaguje s lučavkou královskou (CH) velmi dobrý vodič elektrického proudu (F) odolné proti korozi (CH)

16 DĚLENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK
Chemický prvek obsahuje atomy jednoho druhu např.: kyslík (O2), síra (S8) Chemická sloučenina obsahuje atomy dvou nebo více druhů např.: voda (H2O), kyselina sírová (H2SO4) CHEMICKÝ PRVEK MÁ ZNAČKU O2 S8 CHEMICKÁ SLOUČENINA MÁ VZOREC H2O H2SO4

17 OTÁZKY Označ chemický prvek (P) a chemickou sloučeninu (S): Zn CuSO4
HCl O2 Au

18 OTÁZKY Označ chemický prvek (P) a chemickou sloučeninu (S): Zn prvek
CuSO4 sloučenina HCl sloučenina O2 prvek Au prvek

19 POČET PRVKŮ VE SLOUČENINĚ
OTÁZKY SLOUČENINA POČET PRVKŮ VE SLOUČENINĚ POČET ATOMŮ VE SLOUČENINĚ Fe2O3 Al(OH)3 Al(H2PO4)3

20 POČET PRVKŮ VE SLOUČENINĚ
OTÁZKY SLOUČENINA POČET PRVKŮ VE SLOUČENINĚ POČET ATOMŮ VE SLOUČENINĚ Dvouprvková Fe2O3 2 (Fe, O) 5 (2 atomy železa a 3 atomy kyslíku) Tříprvková Al(OH)3 3 (Al, O, H) 7 (1 atom hliníku, 3 atomy kyslíku, 3 atomy vodíku) Víceprvková Al(H2PO4)3 4 (Al, H ,P ,O) 22 (1 atom hliníku, 6 atomů vodíku, 3 atomy fosforu, 12 atomů kyslíku)

21 SMĚS

22 CHARAKTERISTIKA Směsi jsou látky, které obsahují dvě nebo více složek.
má proměnlivé složení složky směsi lze oddělit fyzikálními metodami

23 DĚLENÍ SMĚSÍ PODLE SLOŽENÍ
Stejnorodá (homogenní) stejné složení ve všech částech složky směsi nelze rozeznat zrakem ani mikroskopem složky mají stejné skupenství Příklad: čistý vzduch, slaná voda, bronz (Cu+Sn) 2. Různorodá (heterogenní) v různých částech má různé složení složky směsi lze rozeznat zrakem nebo mikroskopem složky směsi mají stejné nebo různé skupenství Příklad: stejné skupenství: žula, voda+olej různé skupenství: voda+písek

24 OTÁZKY LÁTKY CHEMICKÁ LÁTKA SMĚS PRVEK SLOUČENINA HOMOGENNÍ HETEROGENNÍ slaná voda, kyselina sírová, destilovaná voda, síra, odpadní voda, kyslík, kouř z komína, perlivá voda

25 OTÁZKY LÁTKY CHEMICKÁ LÁTKA SMĚS kyselina sírová, destilovaná voda, síra, kyslík slaná voda, odpadní voda, kouř z komína, perlivá voda PRVEK SLOUČENINA HOMOGENNÍ HETEROGENNÍ síra, kyslík kyselina sírová, destilovaná voda slaná voda odpadní voda, kouř z komína, perlivá voda slaná voda, kyselina sírová, destilovaná voda, síra, odpadní voda, kyslík, kouř z komína, perlivá voda

26 SMĚSI 1. Stejnorodé směsi 2. Různorodé směsi Plynné () Pevné ()
Kapalné () 2. Různorodé směsi Suspenze () Emulze () Pěna () Aerosol ()

27 SMĚSI 1. Stejnorodé směsi (Roztoky) 2. Různorodé směsi plyn-plyn
Plynné (propan-butan) Pevné (mosaz) Kapalné (malinový sirup) 2. Různorodé směsi Suspenze (hlína ve vodě) Emulze (olej a voda) Pěna (šlehačka) Aerosol (deodorant, kouř z komína) plyn-plyn pevná-pevná kapalná-kapalná Složky jsou vzájemně nerozpustné! pevná-kapalná kapalná-plyn plyn-kapalná, plyn-pevná

28 METODY DĚLENÍ SMĚSÍ

29 FILTRACE Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití: Kapalná-pevná
Plynná-pevná Princip oddělování: Velikost částic Složky se oddělují pomocí propustného filtračního materiálu. Filtrační materiál: papír, vrstva písku, plátno, síto Využití: Filtr v autě Filtry u bazénu, akvária Čističky vzduchu

30 DESTILACE Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití:
Kapalná-kapalná Kapalná-pevná (rozpuštěná v kapalné složce) Princip oddělování: Teplota varu Nejdříve destiluje látka, která má nejnižší teplotu varu Využití: Destilace ropy Destilace kapalného vzduchu Destilovaná voda Výroba lihu

31 USAZOVÁNÍ (SEDIMENTACE)
Vhodná pro směsi: Kapalná-pevná Princip oddělování: Hustota látky Pevná látka musí mít větší hustotu než kapalina Využití: Čistění odpadních vod Sedimentace krve

32 SUBLIMACE Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití: Pevná-pevná
Přechod z pevného přímo do plynného skupenství Využití: Čistění chemických látek (např. jódu, naftalenu) Suchý led Sušení prádla v mrazu

33 KRYSTALIZACE Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití:
Kapalná-pevná (rozpuštěná v kapalné) Princip oddělování: Z méně rozpustné látky se tvoří krystaly Zahříváním se odpařuje rozpouštědlo, po ochlazení vzniknou krystaly pevné látky Využití: Sůl z mořské vody Cukr z cukerné šťávy

34 VYLUHOVÁNÍ Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití: Pevná-pevná
Rozdílná rozpustnost Jedna složka (složky) je rozpustná ve vhodném rozpouštědle Využití: Příprava kávy, čaje

35 VYTAVOVÁNÍ Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití: Pevná-pevná
Teplota tání Jedna složka má nižší teplotu tání než druhá Využití: Vytavování síry z hornin Vytavování kovů z rud

36 PLAVENÍ Vhodná pro směsi: Princip oddělování: Využití: Pevná-pevná
Hustota látky Složka s menší hustotou se odplaví pomocí kapaliny, ve které se nerozpouští Využití: Rýžování zlata

37

38 Zdroje Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

39 Zdroje Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ADÉLA SEBEROVÁ A KATEŘINA TURKOVÁ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "CHEMIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google