Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římské sochařství, malířství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římské sochařství, malířství"— Transkript prezentace:

1 Římské sochařství, malířství
VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Antické umění Římské sochařství, malířství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

2 Materiál a techniky Techniky:
VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Techniky: skulptury - glyptika – řezba drahokamů – kameje a gemmy plastiky – figurální sochařství dekorativní sochařství Materiály: mramor – i barevný, žlutý a černý Keramika bronz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

3 Slohový vývoj VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi
realismus rebublikánského období idealismus Caesarovy doby klasicismus Augustovy doby iluzionismus Flaviovců klasicismus hadriánského období abstraktní schematismus Konstantina Velikého Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

4 Odlévání soch VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Římané převzali techniku výroby bronzových soch od Řeků. Tato složitá a pracná technika byla používána po pádu římské říše až do konce středověku. Fáze: MODEL -Proces odlévání začínal vytvořením modelu. Šlo o originální sochařský návrh. Umělec používal hlíny k vytvarování sochy, odpovídající velikosti a tvarem zamýšlenému dílu z bronzu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

5 Odlévání soch VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi 2. KADLUB - Tvořící jakýsi negativ modelu, vznikl obložením modelu sádrovými cihlami. Byl rozdělen na oddíly, což umožňovalo jej rozebrat a opět nově složit. 3. VOSKOVÁ VRSTVA – Otisk modelu uvnitř formy byl pokryt vrstvou vosku. Tloušťka vosku představovala tloušťku bronzu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

6 Odlévání soch VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi 4. PLNĚNÍ HLÍNOU- Jednotlivé díly formy byly znovu složeny kolem železné konstrukce, která tvořila výztuhu. Pak byla do prázdného prostoru vlita ohnivzdorná hlína. 5. VOSKOVÝ MODEL – Po vyschnutí hliněné náplně byly jednotlivé cihly odstraněny a voskový model odkryt. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

7 Odlévání soch VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi 6. KANÁLKY- Z vosku byly odstraněny veškeré závady a socha byla obklopena sítí válečků. Ty se později staly kanálky přivádějící roztavený bronz. 7. ODLITEK – Socha a kanálky se pak pokryly silnou vrstvou sádry, mletých cihel, písku a kravského hnoje, ale kanálky zůstaly otevřené. Odlitek se nahřál, a aby v ohni nepraskl, byly kolem něj upevněny kovové tyče. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

8 Odlévání soch VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi 8. ZTRACENÝ VOSK – Negativní forma byla nahřáta na teplotu 200 – 300 stupňů Celsia, což způsobilo rozehřátí vosku, který kanálky vytekl ven a zanechal po sobě volný prostor. Při 600 stupních byla forma vypálena. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

9 Odlévání soch VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi 9. VLÉVÁNÍ KOVU – Negativní forma se vložila do jámy, naplněné pískem a mokrou hlínou, z níž vyčnívala pouze hlava. Pak byl do ní horními otvory vléván bronz, rozpuštěný při teplotě 1100 stupňů, který zaplnil celý prostor vzniklý po odstranění vosku. 10. OSTRANĚNÍ KANÁLKŮ – Jakmile bronz zchladl, forma se rozbila a odkryla tak hotovou sochu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

10 Konkrétní díla VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Augustus z Primaporty – císař jako vojevůdce pronáší řeč k vojákům Reliéf na Ara pacis Augustae – Augustův oltář míru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

11 Konkrétní díla VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Jezdecký pomník Marca Aurelia Busty – Vespasianus – Římané dovolovali umělcům své osoby znázorňovat věrněji a méně lichotivě, než to dělali Řekové. Někdy snad používali posmrtných masek, a proto získali překvapivou znalost stavby a rysů lidské hlavy. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

12 Vítězné oblouky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Stavěli Římané po celé říši – v Itálii, Francii, severní Africe a Asii. Široký centrální vjezd, po jehož stranách byly užší otvory, měl slavnostní ráz. Na tento architektonický prvek se vázala sochařská výzdoba. Titův vítězný oblouk na římském fóru – zachycuje dobytí Jeruzaléma roku 70 n.l. Vítězný oblouk Septima Severa – výjevy z válek proti Patrhům. Konstantinův oblouk – vítězství nad císařem Maxentiem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

13 Vítězné oblouky Oblouk Septima Severa VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

14 Vítězné sloupy VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Těmi chtěli vychvalovat své vítězství a líčit vojenské tažení. Hlavním cílem nebyla harmonie, krása nebo dramatický výraz. Římané byli věcní a neměli zájem o výplody fantazie. Traianův sloup – výjevy z války s Dáky. Sloup Marca Aurelia – výjevy z válek s Markomanny a Kvády. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

15 Malířství Přejalo všechny druhy a techniky z helénistického umění:
VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Přejalo všechny druhy a techniky z helénistického umění: Malbu monumentální (freska, mozaika, enkaustika) Deskovou (tempera, enkaustika) Knižní (tempera nebo kvaš) Nejvíce památek se dochovalo z malby nástěnné, kde je patrná realistická tendence. Deskové obrazy vesměs zanikly, jen z pozdního císařství známe četné iluzionistické deskové podobizny z rakví, nalezených v egyptském Fajjúmu (fajjúmské portréty) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

16 Malířství VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

17 Malířství VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

18 Malířství VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Praktický úkol - Po zhlédnutí výše uvedených deskových obrazů si vyzkoušej sám portrétní umění. Nejdřív si vyzkoušej jednoduché skici hlavy tužkou, pak je převeď do malby temperou na pevnou podložku (sololitová deska nebo plátno). Zde najdeš cenné rady „jak na to“: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

19 Pompejské slohy VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Vývoj římské nástěnné malby lze rozdělit do čtyř tzv. pompejských slohů, pojmenovaných podle vykopávek v Pompejích (ty byly zasypány při výbuchu Vesuvu r. 79 n.l., spolu s nimi byly zasypány i další dva města, Herculaneum a Stabiae) PRVNÍ POMPEJSKÝ SLOH – nazýváme inkrustační, protože se snaží napodobit vykládání (inkrustaci) stěn barevnými kamennými deskami (mramorem), někdy i dřevem. DRUHÝ POMPEJSKÝ SLOH – byl iluzionistický, protože vytvářel zdání iluze skutečné architektury malovanými sloupy nebo pilastry s kládím a fiktivními průhledy do sloupových síní, které klamně prodlužovaly vlastní prostor; nebo se jednalo o krajiny či mytologické výjevy – dům mystérií v Popmejích. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

20 Pompejské slohy VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi TŘETÍ POMPEJSKÝ SLOH – kombinoval iluzionistický sloh s dekorativními plochami vyplněnými útlým naturalistickým ornamente (girlandy, lístky, květy), označujeme ho tedy ornamentální nebo orientalizující sloh; vznikl v Alexandrii v Egyptě. ČTVRTÝ POMPEJSKÝ SLOH - charakterizujeme jako „barokní“, jelikož vystupňoval iluzionismus a bujnou fantazii; vrcholným projevem je Zlatý dům Neronův v Římě nebo dům Vettiů v Pompejích. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

21 Souhrnné opakování Vyjmenuj základní druhy římského sochařství.
VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi Vyjmenuj základní druhy římského sochařství. Co je to skulptura? Popiš techniku glyptiky. Co by mohla znamenat glyptotéka? Co byste hledali v pinotéce? Předcházel idealismus Caesarovy doby iluzionismu Flaviovců? Titův vítězný oblouk představoval výjevy z dobytí Jeruzaléma roku 80 n.l.? K čemu sloužily fajjúmské portréty? Který pompejský styl charakterizujeme jako barokní? Jaký styl se vyskytuje v domě mysterií v Pompejích? Podobizna, bronzové sochy, reliéf Socha vytvořená odebráním materiálu Výtvarná rytecká technika. Má různé druhy- gema, kamej, intaglio Původně sbírka glyptiky, v užším slova smyslu sbírka antického umění Obrazy Ano Ne, dobytí v r. 70 n.l. Byly vkládány do dřevěných rakví 4. pompejský sloh 2. pompejský sloh Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

22 Citace zdrojů VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi USGS. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NIERMANN, Till. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: RADOMIL. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SHAKKO. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KARELJ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KARELJ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MABEL, Joe. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CICHORIUS, Conrad. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

23 Citace zdrojů VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VASSIL. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/

24 Citace zdrojů VY_32_INOVACE_5.2.VV1.13/Wi ROMEI, Francesca. Historie sochařství. Praha: SVOJTKA a VAŠUT, 1996, ISBN MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. Praha: IDEA SERVIS, 1995, ISBN ŠAMŠULA, Pavel; ADAMEC, Jaromír. Průvodce výtvarným uměním III.. Praha: SPL - PRÁCE, 1994, ISBN X. Kreslené obrázky jsou mým vlastním dílem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Římské sochařství, malířství"

Podobné prezentace


Reklamy Google