Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jana Rykrová TEMATICKÁ OBLAST: Dějepis NÁZEV DUMu: Zlatá bula sicilská POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JR_DĚJEPIS_06 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace byla použita v dějepisném semináři jako součást opakování tématu „Český stát v době vlády Přemyslovců“. Její zařazení má tři základní cíle: Shrnutí historických okolností vzniku tohoto dokumentu práce s textem dokumentu seznámení s pohledem moderní historiografie na význam tohoto dokumentu v našich dějinách

2 ZLATÁ BULA SICILSKÁ

3 Diplomatika je …… pomocná věda historická zabývající se studiem písemností úřední provenience pěstování styků mezi různými státy, ale především řešení mezinárodních problémů

4 Diplomatika je …… pomocná věda historická zabývající se studiem písemností úřední provenience

5 K nejznámějším listinám, které se váží ke středověkým dějinám našeho státu patří
Zlatá bula sicilská. Byla vydána pro Václava I. Přemysla I. Přemysla II.

6 K nejznámějším listinám, které se váží ke středověkým dějinám našeho státu patří
Zlatá bula sicilská. Byla vydána pro Přemysla I.

7 Používaný název listiny „Zlatá bula sicilská“ znamená, že….
byla vydána na Sicílii je opatřena zlatou pečetí sicilského krále je potvrzena zlatou pečetí, kterou může požívat jen papež

8 Používaný název listiny „Zlatá bula sicilská“ znamená, že….
je opatřena zlatou pečetí sicilského krále

9 Přemysl obratně využil situace v říši, kde po smrti císaře Jindřicha VI. soupeřili o titul římského krále příslušníci dvou rodů. Které rody to byly? Habsburkové Wettinové Welfové Štaufové

10 Přemysl obratně využil situace v říši, kde po smrti císaře Jindřicha VI. soupeřili o titul římského krále příslušníci dvou rodů. Které rody to byly? Welfové X Štaufové

11 Přemysl se nejprve přidal na stranu Filipa Švábského /Štauf/
Přemysl se nejprve přidal na stranu Filipa Švábského /Štauf/. Za odměnu byl v září 1198 v Mohuči korunován českým králem a obdržel listinu, která potvrzovala dědičný královský titul. Kolikátým českým králem byl Přemysl? 1. 2. 3.

12 Přemysl se nejprve přidal na stranu Filipa Švábského /Štauf/
Přemysl se nejprve přidal na stranu Filipa Švábského /Štauf/. Za odměnu byl v září 1198 v Mohuči korunován českým králem a obdržel listinu, která potvrzovala dědičný královský titul. Kolikátým českým králem byl Přemysl? c) 3.

13 Kdo byli jeho předchůdci?
Vladislav 1085 a Vratislav 1158 Vratislav 1058 a Vladislav 1185 Vratislav 1085 a Vladislav 1158

14 Kdo byli jeho předchůdci? 3. Vratislav 1085 a Vladislav 1158

15 Přemysl se pak přidal na stranu Oty Brunšvického, ale brzy se vrátil k Filipovi. Proč?
Protože měl špatné svědomí. Protože situace vypadala lépe pro Filipa. Protože papež byl na straně Filipa.

16 Přemysl se pak přidal na stranu Oty Brunšvického, ale brzy se vrátil k Filipovi. Proč? 2. Protože situace vypadala lépe pro Filipa. Filip Švábský ale roku 1208 zemřel.

17 Na scénu dějin vstupuje šestnáctiletý Fridrich, syn Jindřicha VI
Na scénu dějin vstupuje šestnáctiletý Fridrich, syn Jindřicha VI. Z rodné Sicilie se vydává na dobýt římskou říši. Nemá moc peněz ani vojska a proto své spojence odměňuje tituly a privilegii. Jedním z obdarovaných je i Přemysl. Zlatá bula sicilská je vydána na Sicilii v Římě v Basileji

18 Na scénu dějin vstupuje šestnáctiletý Fridrich, syn Jindřicha VI
Na scénu dějin vstupuje šestnáctiletý Fridrich, syn Jindřicha VI. Z rodné Sicilie se vydává na dobýt římskou říši. Nemá moc peněz ani vojska a proto své spojence odměňuje tituly a privilegii. Jedním z obdarovaných je i Přemysl. Zlatá bula sicilská je vydána 3. v Basileji

19 Císař Fridrich II. na vyobrazení z vlastního spisu „O umění lovit s ptáky“.
Vládl říši čtyřicet let.

20 Jakou hodnost měl Fridrich, když listinu Přemyslovi vydával?
římský král římský císař král Sicilie

21 Jakou hodnost měl Fridrich, když listinu Přemyslovi vydával. 3
Jakou hodnost měl Fridrich, když listinu Přemyslovi vydával? 3. král Sicilie

22 Pracujeme s textem listiny

23 Pracujeme s textem listiny
Zlatá bula sicilská vlastně pouze potvrzuje privilegia, která Přemysl získal již od Filipa Švábského. Listina stanovuje Dědičné právo Přemyslovců na královský titul Dědičný královský titul pro panovníka, který je domácí šlechtou zvolen

24 Pracujeme s textem listiny
Zlatá bula sicilská vlastně pouze potvrzuje privilegia, který Přemysl získal již od Filipa Švábského. Listina stanovuje 2. dědičný královský titul pro panovníka, který je domácí šlechtou zvolen

25 Pracujeme s textem listiny
Najděte v textu Zlaté buly sicilské nejdůležitější pasáž.

26 Pracujeme s textem listiny
také i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme, a tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme a království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme, chtějíce, aby kdokoli z nich bude zvolen králem, k nám nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal.

27 Pracujeme s textem listiny
Jaká další práva českého krále listina potvrzuje?

28 Pracujeme s textem listiny
Jaká další práva českého krále listina potvrzuje? Český král má právo dosazovat pražské biskupy Potvrzení hranic území, spravovaného českým králem

29 Pracujeme s textem listiny
Zlatá bula také stanoví povinnosti českého krále vůči německému císaři. Která povinnost není ve zlaté bule obsažena? Účastnit se volby římského krále Podpořit římskou jízdu 300 jezdci nebo 300 markami (jinde: hřivnami stříbra) Účastnit se říšských sněmů v Bamberku, Norimberku, Merseburku

30 Pracujeme s textem listiny
Zlatá bula také stanoví povinnosti českého krále vůči německému císaři. Která povinnost není ve zlaté bule obsažena? Účastnit se volby římského krále

31 Spolu se Zlatou bulou byly vydány další dvě listiny
První potvrzuje nárok na určitá území Druhá se týká markrabství moravského

32 Význam Zlaté buly sicilské
Bezesporu je to jedna z nejvzácnějších listin z historie našeho státu. ALE… ... otázkou je, jestli měla skutečně tak mimořádný význam v době svého vzniku.

33 V současné době se historikové spíše domnívají, že její význam byl v české historiografii přeceňován. Proč?

34 Proč se nyní historikové domnívají, že listina ve své době neměla tak zásadní význam?

35 Okolnosti vzniku: Fridrich nebyl císařem
Potvrzovala to, co již dříve Přemysl získal Přemyslovci by zřejmě mohli vládnout s titulem krále již ve 12. století. (→Proč to nevyužili?)

36 Okolnosti vzniku: Fridrich nebyl císařem
Potvrzovala to, co již dříve Přemysl získal Přemyslovci by zřejmě mohli vládnout s titulem krále již ve 12. století. (→Proč to nevyužili?) → narazili by na odpor české šlechty

37 4) Pro Přemysla vlastně nebyla příliš výhodná. (→ Proč?)

38 4) Pro Přemysla vlastně nebyla příliš výhodná.
Protože zdůrazňuje volbu českého krále šlechtou vazalský poměr českého krále k císaři - zvolený panovník skládá slib

39 5) V následujícím období není vůbec zmiňována,
až v roce 1306 žádají zástupci českých stavů potvrzení listiny. (→Proč?)

40 V následujícím období není vůbec zmiňována, až v roce 1306 žádají zástupci českých stavů potvrzení listiny. (→Proč?) Vymření dynastie Přemyslovců – důležitým se stává právo domácí volby panovníka.

41 V roce 1348 potvrdil Zlatou bulu Karel IV.
Která další Karlova listina se zabývá vztahem českých zemí k říši?

42 V roce 1348 potvrdil Zlatou bulu Karel IV.
Která další Karlova listina se zabývá vztahem českých zemí k říši? Zlatá bula Karla IV. z roku 1355 stanovuje, že český král zaujímá první místo mezi světskými kurfiřty a potvrzuje předchozí privilegia, vydaná německými panovníky.

43 1212 JE CELKEM DOBŘE ZAPAMATOVATELNÝ LETOPOČET.
ALE AŤ SI HISTORIKOVÉ TVRDÍ, CO CHTĚJÍ, STUDENTI A ŽÁCI MAJÍ ZLATOU BULU SICILSKOU RÁDI, PROTOŽE 1212 JE CELKEM DOBŘE ZAPAMATOVATELNÝ LETOPOČET.

44 Použité obrázky: volná díla AUTOR NEUVEDEN. wikipedia. cz [online]
Použité obrázky: volná díla AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: EMPEROR FREDERIC II. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Použitá literatura: ČORNEJ, P.; ČORNEJOVÁ, I.; PARKAN, F.. Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. Praha: SPN, 2009, ISBN KAČER, J.: Počátek doby králů. Tajemství české minulosti č.7, 2011 HRDINA, J.R.: 1212: Bula, která změnila dějiny? Tajemství české minulosti č. 14, 2012 KAČER, J.: Zlatá bula sicilská mezi mýty a realitou. Živá historie, listopad 2012

45 Text dokumentu: RAKOUŠ, Pavel. Text Zlaté buly sicilské v překladu Pavla Rakouše [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google