Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Letní geografická škola Brno 2007 Geografie světového oceánu Vladimír Herber Masarykova univerzita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Letní geografická škola Brno 2007 Geografie světového oceánu Vladimír Herber Masarykova univerzita"— Transkript prezentace:

1 Letní geografická škola Brno 2007 Geografie světového oceánu Vladimír Herber Masarykova univerzita herber@sci.muni.cz

2 Letní geografická škola Brno 2007 Témata Kolik je vlastně oceánů? Rusko a Severní ledový oceán  Mořské právo Interakce oceán - atmosféra

3 Letní geografická škola Brno 2007 Tradiční pojmenování oceánů a moří

4 Letní geografická škola Brno 2007 Nový oceán - Jižní oceán Jižní ledový oceán nebo Antarktický oceán definován Mezinárodní hydrografickou organizací až v r. 2000 rozloha oceánu 20 327 000 km 2 nejhlubší oceán s prům. hloubkou 4 500 m severní hranice byla určena přibližně 60. rovnoběžkou a jižní hranicí Antarktidy jeho hranici tvoří větrné a oceánské proudění

5 Letní geografická škola Brno 2007 oceánograficky definován jako oceán spojený s antarktickým cirkumpolární proudem, který obíhá kolem celé Antarktidy. zahrnuje Amundsenovo moře, Bellingshausenovo moře, Drakeův průliv, Rossovo moře, malou část Skotského moře a Weddellovo moře

6 Letní geografická škola Brno 2007

7 Světový oceán (SO) plocha SO 360,7 mil. km 2 objem SO1 360 mil. km 3 srovnání s hmotností Země – světový oceán je cca 0,25 %

8 Letní geografická škola Brno 2007 Rozložení vodstva na Zemi severní polokoule jižní polokoule vodní plocha 61 % 81 % souše 39 % 19 % pevninská polokoule  jv. od N. Zélandu – oceán 89 % oceánská polokoule  ústí Loiry – oceán 53%

9 Letní geografická škola Brno 2007 Zákonitosti v rozložení P - O pevniny a oceány vždy proti sobě  Afrika +Evropa – TO  Severní Amerika – IO  Austrálie– Severní AO  Antarktida– SLO  Jižní Amerika – Jihovýchodní Asie  dvojice kontinentů (Ameriky, Evropa+Afrika, Asie+Austrálie) odděleny zónou aktivních projevů endogenní dynamiky Země

10 Letní geografická škola Brno 2007 trojúhelníkový půdorys kontinentů se základnou obrácenou k severu jižní kontinenty mají západní pobřeží konkávní, východní konvexní ostrovní skupiny časté podél východních okrajů kontinentů, při západním pobřeží zpravidla chybí

11 Letní geografická škola Brno 2007 Oceány a moře – dělení a rozloha OCEÁN leží mezi kontinenty hluboké pánve (4-6 km) uzavřený proudový systém vlastní vodní masy s typickým rozvrstvením teplot a salinit vlastní systém mořských sedimentů

12 Letní geografická škola Brno 2007 MOŘE – části oceánu vnikající do pevniny STŘEDOZEMNÍ moře – obklopena pevninami, s oceánem spojena průlivem  vnitřní (středokontinentální) - (Baltské moře, Perský a Hudsonův záliv)  mezikontinentální (interkontinentální) – leží mezi kontinenty (Středozemní, Rudé, Karibské moře) liší se svými podmínkami od vedlejšího oceánu, mají vlastní proudový systém, značně odlišnou teplotu vod a podnebí, odlišné usazeniny OKRAJOVÁ moře – oddělena od oceánu poloostrovem nebo dvěma poloostrovy, popř. řetězcem ostrovů (Beringovo m., Severní moře) zálivy – menší části oceánu nebo moře vnikající do pevniny zátoky, průlivy, mořské úžiny

13 Letní geografická škola Brno 2007 Rusko a Severní ledový oceán Mořské právo

14 Letní geografická škola Brno 2007

15

16 Severní ledový oceán reliéf oceánského dna  3 hřbety a 4 oceánské pánve  Gakkelův (Arkt. středooceánský) hřbet  Lomonosovův hřbet  Mendělejevův hřbet  Nansenova pánev  Amundsenova (Euroasijská) pánev  Kanadská pánev  Sibiřská pánev

17 Letní geografická škola Brno 2007

18 Námořní právo

19 Letní geografická škola Brno 2007 Historie mořské právo - zásady se původně utvářely jako právo obyčejové - vliv námořních mocností teritoriální vody – vzdálenost, která se dala chránit pobřežním dělostřelectvem  3 námořní míle (cca 5,5 km) 1958 (Ženeva) → 1. konference OSN o mořském právo ← možnost těžby na šelfu  Úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém  Úmluva o pevninské mělčině (kontinentálním šelfu)  Úmluva o volném moři  Úmluva o ochraně biologického bohatství volného moře

20 Letní geografická škola Brno 2007 Úmluva o mořském právu 3. konference o mořském právu se konala během let 1973-1982, hlasováním byla přijata Úmluva o mořském právu jeden z nejucelenějších nástrojů mezinárodního práva vstoupila v platnost 16.11.1994 Dohoda o stavech stěhovavých a vysoce migračních ryb - 1995

21 Letní geografická škola Brno 2007 Úmluva o mořském právu upravuje všechny aspekty svrchovanosti moří, jejich správy, využití a práv i povinností států týká se všech aspektů mořského prostoru a jeho využití - navigace a přeletů, průzkumu a těžby, rybolovu a lodní přepravy 320 článků a 9 příloh Úmluvy = směrnice pro činnost států na světových mořích, vymezení mořských zón, pravidla vymezování mořských hranic, udílení práv, povinností a odpovědnosti a zabezpečení mechanismu pro urovnávání sporů

22 Letní geografická škola Brno 2007

23 Volné moře (high seas) všechny souvislé mořské vody za hranicí pobřežního moře slouží společnému užívání všech států včetně vnitrozemských základní svoboda volného moře - svoboda plavby, přeletu, kladení podmořských kabelů a dálkových potrubí, budování umělých ostrovů a jiných zařízení, rybolovu a svoboda vědeckého výzkumu

24 Letní geografická škola Brno 2007 Jurisdikce pobřežních států pevná hranice teritoriálních vod 12 Nm (19 km) výhradní ekonomická zóna (EEZ) do vzdálenosti 200 Nm (370 km) od libovolné pevniny (včetně ostrovů) náležející danému státu  každý pobřežní stát má ve své EEZ zákonnou pravomoc nad nerostným bohatstvím, rybolovem a regulací znečištění pokud kontinentální šelf (definován geologicky) tuto zónu přesahuje,je zóna prodloužena na 350 Nm (648 km) od břehů

25 Letní geografická škola Brno 2007 Přilehlá zóna pásmo moře, které přiléhá bezprostředně k teritoriálnímu moři a nepřesahuje šířku 24 mil od pobřežní linie. v tomto pásmu vykonávají pobřežní státy kontrolu cizích lodí (ne tedy výlučnou svrchovanost) potřebnou k tomu, aby zabránily porušování svých celních, fiskálních, imigračních a zdravotních předpisů spáchaného na jeho území nebo v pobřežním moři a umožnily jejich potrestání. Jinak se vody přilehlé zóny považují za volné moře.

26 Letní geografická škola Brno 2007 Oceánské nerostné bohatství soukromý průzkum mořského dna je podřízen regulacím Mezinárodního úřadu pro mořské dno (ISA) sídlí v jamajském hlavním městě Kingstonu, byl založen roku 1994 prostřednictvím této organizace státy organizují a kontrolují činnost související s těžbou nerostných surovin na mořském dně v oblastech přesahujících pravomoce států

27 Letní geografická škola Brno 2007 Arbitráž sporů Mezinárodní tribunál pro mořské právo (1996)  fórum pro řešení sporů vyvstávajících z odlišné interpretace Úmluvy o mořském právu  tribunál tvoří 21 soudců volených stranami úmluvy a sídlí v německém přístavním městě Hamburku Komise pro vymezení kontinentálního šelfu  dává doporučení státům, které tvrdí, že jejich kontinentální šelf sahá dále než 200 mil od břehu  sídlí přímo v sídle OSN a jejích 21 členů svou práci vykonává na základě své vlastní odbornosti a svědomí

28 Letní geografická škola Brno 2007 Interakce oceán – atmosféra

29 Letní geografická škola Brno 2007 Klima oceánů a moří těsná souvislost mezi hydrosférou a atmosférou atmosférické pohybové systémy ovlivňují povrch oceánu – vlněním, dodávkou vody ze srážek, změnou salinity oběh vody na Zemi radiační a tepelná bilance systému oceán – atmosféra proudění vzduchu nad oceánem

30 Letní geografická škola Brno 2007 Dráhy hlavních tropických cyklón

31 Letní geografická škola Brno 2007 Hurikány

32 Letní geografická škola Brno 2007

33

34

35 Intenzita hurikánů

36 Letní geografická škola Brno 2007 Cirkulace oceán – atmosféra NAO - North Atlantic Oscillation AO - Arctic Oscillation APW - Antarctic Polar Wave PDO - Pacific Decadal Oscillation ENSO - El Niño – Southern Oscillation

37 Letní geografická škola Brno 2007 NAO - North Atlantic Oscillation V Atlantickém oceánu se cirkulace odehrává přibližně ve třech patrech, která jsou na různých místech propojena "výtahy" - místy výstupů či poklesů různě teplých a slaných vod. 1. patro - povrchová, větrem podmíněná cirkulace, jež se odehrává do hloubek okolo 1000 m - typickým představitelem je Golfský proud.

38 Letní geografická škola Brno 2007 2. patro tvoří střední cirkulace, která byla dlouho považována za jednotvárnou, pomalou a nudnou, než se v posledních letech ukázalo, že právě zde dochází ke zkratům mezi povrchovým a hlubokým prouděním. Spodní patro pak vytváří oceánický výměník termohalinní cirkulace, který propojuje atlantickou a tichomořskou cirkulaci a představuje tak hlavní globální rozvod původně sluneční energie zachycené oceánem.

39 Letní geografická škola Brno 2007

40 Pomocí severoatlantické oscilace můžeme vysvětlit rozptyl asi 30 % zimních teplot severní polokoule a její dopad je ve střední Evropě značný, 15-30 % (jsou to jen přibližná čísla závislá na definici podmínek) nedává dohromady ani polovinu ročních teplotních anomálií, 55 % tedy náleží buď náhodnému šumu, anebo (ale jen zčásti) nějakému neznámému klimatickému mechanizmu, např. systému zimní sibiřské tlakové výše.

41 Letní geografická škola Brno 2007

42

43

44 ENSO - El Niño – Southern Oscillation

45 Letní geografická škola Brno 2007

46 ENSO - El Niño – Southern Oscillation

47 Letní geografická škola Brno 2007

48

49

50

51 Doporučená literatura H. V. Thurman, A. J. Trujillo: Oceánografie. Tajemný svět moří a oceánů. Computer Press, Praha 2005. B. Janský: Geografie moří a oceánů. Karolinum, Praha 1992. www.herber.kvalitne.cz


Stáhnout ppt "Letní geografická škola Brno 2007 Geografie světového oceánu Vladimír Herber Masarykova univerzita"

Podobné prezentace


Reklamy Google