Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Barokní světová literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Barokní světová literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Barokní světová literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Torquato Tasso (1544-1595) - italský básník - pochyboval o své pravověrnosti, vydal se do rukou inkvizice, ale byl shledán bohabojným - postupující psychická choroba ho uvrhla na řadu let do izolace - na popud papeže měl být slavnostně prohlášen za knížete básníků, této pocty se už nedožil

3 Osvobozený Jeruzalém

4 Rámec Tassova eposu Osvobozený Jeruzalém tvoří obléhání Jeruzaléma křižáky, které vede statečný Godfrid Bouillonský. Saracéni jsou spolčeni s pekelnými mocnostmi, jejichž nástrojem je i krásná kouzelnice Armida. Jejímu kouzlu propadá řada křesťanských rytířů, mezi nimi je i Rinaldo. Armida ho uvězní na svém zámku. Ale on uniká, zbaví kouzla začarovaný les a přispěje ke konečnému vítězství křesťanů. Zachrání krásnou Armidu před sebevraždou a obrátí ji na křesťanskou víru. Kromě Rinalda a Armidy vystupuje v epopeji i řada dalších dvojic, vyniká rytíř Tankréd, který se zamiluje do pohanky Klorindy, ale ona umírá. Nakonec je Jeruzalém slavně dobyt.

5 „Tys zvítězil, odpusť a soucit měj ne s tělem, to již nemá žádný strach, však s duší, za ni modli se a dej mi svátost křtu, jež smyje vin mých prach!" Sladkost těch slov, tělesná beznaděj, zachvívají mu srdcem v útrobách, sestoupí v ně a všechen hněv tam zháší a ponoukají mužné oči k pláči. Že nedaleko odtud pramenil zurčící ručej v boku skály skryt, běžel k němu a přílbu naplnil, vrátil se, zbožnou službu vyplnit. Ruka se chvěla, když se pokusil neznámé dosud sejmout z čela kryt. Spatřil ji. Poznal. Němé shledání! Jak strašný pohled! Jaké poznání! K pomstě je vztek a hanba vydraždují a pomsta k nové pomstě probouzí. Překotněji si rány zasazují, nový osten je nově popouzí. Boj rychlejší je, překotněji bují, meč k ničemu, ruka se nevzpouzí užít jílce a zuřivostí němí střetají se štíty a přílbicemi. (…) Však hle, osudná hodina už bije, Klorindin život ku konci se blíží. On vbodne meč, jenž krev tak chtivé pije, do krásné hrudi, téměř bez obtíží. Šat krumplovaný zlatem, který kryje líbezné prsy, z něžné, lehké stříži, zalévá, horký proud. A cítí, slabá, že zemdlívá a vázne noha chabá. (…) Jak zemřela Klorinda?

6 Tiepolo: Rinaldo a Armida

7 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) - stěžejní představitel španělského baroka - byl kaplanem v Toledu - napsal asi 200 her různých žánrů - řeší otázky smyslu lidského života - pozemské štěstí je nicotné

8 Život je sen - hlavní hrdina princ Segismundo strávil celý život v žaláři - polský král Basilio (Segismundův otec) tak chce předejít věštbě, podle níž by syn vládl příliš krutě - už je starý, rozhodne se syna vyzkoušet, zda by si počínal pokorně, nebo jako tyran - nechá ho ve spánku přenést na zámek a řekne mu pravdu - Segismundo se rozzuří, a proto je (opět ve spánku) přenesen zpátky - ve vězení se změní dojde k závěru, že vše, co člověk prožívá, je jenom prchavé zdání, potlačí v sobě zlo - když ho osvobodí vzbouřené vojsko, nepomstí se otci, ale prosí ho za odpuštění

9 John Milton (1608-1674) - hlásil se k puritánům a podporoval anglickou revoluci - byl tajemníkem Olivera Cromwella - po pádu republiky a restauraci Stuartovců byl krátce vězněn a jeho spisy byly páleny Ztracený ráj, vydání z roku 1668

10 Ztracený ráj - náboženská epopej - popisuje Satanovu vzpouru proti Bohu, prvotní hřích a dějiny světa od jeho stvoření až do Miltonovy současnosti - Satan po svém pádu vybuduje město Pandémonii, svede Adama a Evu ke hříchu a sám se proměňuje v hada - zemi ovládnou jeho potomci – Smrt a Hřích O čem pojednává ukázka? V ukázce se mluví o velebném kmetovi. Kdo je onen kmet? Ve kterých starověkých dílech se s tímto příběhem setkáváme?

11 Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ, Pracovní sešit. Didaktis, Brno 2008 Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ, Učebnice. Didaktis, Brno 2008 Macura, Vladimír: Slovník světových literárních děl 2. Odeon 1989 Sárk özi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1, SPN, Praha 2006 http://cs.wikipedia.org/ Světová barokní literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Barokní světová literatura Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google