Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/ N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n PředmětDějepis Tematický okruh Moderní dějiny ve 2. ročníku T é ma Rozbití ČSR Označen í DUMU VY_32_INOVACE_613 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 14. ledna 2014 Anotace Materiál zejména formou výkladu a pomocí interpretace historických pramenů seznámí studenty s hlavními příčinami a událostmi rozbití Československa ve 2.polovině 30. let 20. století.

2 Národnostní poměry v ČSR  Československo jako mnohonárodnostní stát  Podle údajů z roku obyvatel: - Čechů (51%) - Čechů (51%) - Němců (23,4%) - Němců (23,4%) - Slováků (14,5%) - Slováků (14,5%) - Maďarů Maďarů Rusínů, Ukrajinců a Rusů Rusínů, Ukrajinců a Rusů Židů Židů Poláků Poláků Bělina, Pavel a kol.: Dějiny zemí Koruny české, II.,Paseka, Praha 1992, ISBN , s. 169 Bělina, Pavel a kol.: Dějiny zemí Koruny české, II.,Paseka, Praha 1992, ISBN , s. 169

3 Snahy o autonomii (nezávislost) Slovenska ► Požadavek autonomie Slovenska ► Hlinkova slovenská ludová strana (1918 – 1925 Slovenská ludová strana) ► Významní představitelé: Andrej Hlinka, Jozef Tiso

4 Růst německého nacionalismu v období světové hospodářské krize Světová hospodářská krize 1929 – 1934 Světová hospodářská krize 1929 – 1934 Krize hospodářství v pohraničí (exportní odvětví textilního a sklářského průmyslu) Krize hospodářství v pohraničí (exportní odvětví textilního a sklářského průmyslu) Růst nacionalismu Růst nacionalismu 1933 Sudetoněmecká strana Konrada Henleina 1933 Sudetoněmecká strana Konrada Henleina Vítězství v parlamentních volbách v roce Vítězství v parlamentních volbách v roce

5 Dohoda Hitlera s Henleinem Sudetoněmecká strana nástrojem rozbití Československa Sudetoněmecká strana nástrojem rozbití Československa 1937 převaha radikální nacistické skupiny K. H. Franka 1937 převaha radikální nacistické skupiny K. H. Franka 1937 setkání K. Henleina s A. Hitlerem – slib věrnosti setkání K. Henleina s A. Hitlerem – slib věrnosti

6 Taktika Hitlera a SdP Zápis ze schůzky A. Hitlera s K. Henleinem a K.H. Frankem v březnu 1938 „Vůdce oznámil, že má v úmyslu v krátké době vyřešit československý problém. Nemůže již trpět, aby Němci byli utlačováni, nebo aby se na Němce střílelo…Smysl návodu, který dal vůdce Henleinovi, byl ten, aby ze strany SdP byly kladeny požadavky, které jsou pro československou vládu nepřijatelné…Za události je prozatím odpovědný Henlein sám. Je však třeba pracovat v úzké spolupráci. Henlein shrnul své pojetí takto: Musíme tedy stále žádat tolik, abychom nikdy nemohli být uspokojeni. S tímto pojetím vůdce souhlasil.“ Bělina, Pavel a kol.: Dějiny zemí Koruny české, II.,Paseka, Praha 1992, ISBN , s Vysvětlete taktiku rozbíjení naší republiky domluvenou Hitlerem a Henleinem.

7 Karlovarský program Požadavky na československou vládu vyhlášené na sjezdu SdP v Karlových Varech 24. dubna 1938 Například: Vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí sudetoněmecké národnostní skupiny. Odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito křivdami vznikly. Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru

8 Politika appeasementu Politika demokratických velmocí Velké Británie a Francie Základem ústupky a usmiřování Vykonavateli britský a francouzský ministerský předseda Neville Chamberlain a Édouard Daladier htp://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Daladier,

9 Runcimanova mise Britský politik lord Walter Runciman 3. srpna – 16. září srpna – 16. září 1938 Posouzení situaci německého obyvatelstva v ČSR Jednání v duchu appeasementu Závěr: Češi a Němci v jednom státě žít nemohou

10 Mobilizace  Plán britské a francouzské vlády na odstoupení pohraničních oblastí s více než 50% německého obyvatelstva Německu  Výbor na obranu na čele s Ladislavem Rašínem  Nová vládya generála Jana Syrového  23. září všeobecná mobilizace obilizace_v_roce_1938,

11 Mnichovská konference ► 29. – 30. září 1938 ► Konference velmocí za účasti A. Hitlera, B. Mussoliniho, N. Chamberlaina a E. Daladiera ► Stvrzení Hitlerových požadavků na odstoupení československého pohraničí Německu ► 30. září 1938 přijetí diktátu prezidentem E. Benešem

12 Text Mnichovské dohody - zkráceno Německo, Spojené království, Francie a Itálie se shodly se zřetelem k dohodě, jíž bylo v podstatě dosaženo o odstoupení sudetoněmeckého území, na těchto podmínkách a způsobech tohoto odstoupení a na opatřeních, jež třeba proto učinit, a prohlašují, že podle této dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba učinit, aby bylo zajištěno její provedení. § 1 Vyklizování započne 1. října. § 2 Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno do 10. října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení, a že československá vláda je odpovědna za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození uvedených zařízení. § 6 Konečné vymezení hranic provede mezinárodní výbor. Tento výbor je oprávněn doporučit čtyřem mocnostem - Německu, Spojenému království, Francii a Itálii - v určitých výjimečných případech menší odchylky od přísně etnografického stanovení pásem, jež mají být převedena bez lidového hlasování. § 7 Zavede se opční právo pro přesídlení do odstoupených území a pro vystěhování z nich. Opce musí být provedena během šesti měsíců ode dne uzavření této dohody. Německo-československý výbor určí podrobnosti opce, uváží způsob, jak usnadnit výměnu obyvatelstva, a vyjasní základní otázky, které z této výměny vzniknou. § 8 Československá vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření této dohody sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních jednotek. V téže lhůtě propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají tresty odnětí svobody za politické trestné činy. Mnichov 29. září 1939 podepsáni Adolf. Hitler Edward Daladier Benito Mussolini Neville Chamberlain

13 Nesouhlas s přijetím diktátu Výborem na obranu republiky Záznam z jednání Výboru na obranu republiky 30. září 1938, vystoupení Ladislava Rašína: „Promiňte pane prezidente, že s vámi nesouhlasíme. Na tomto hradě vládli čeští králové samostatného státu a určovali často dějiny Evropy. Zde na tomto hradě se ale nikdy neustupovalo.Měli jsme se bránit. Ustoupili jsme sami. Příští generace nás odsoudí, že jsme bez boje odevzdali své kraje. V čem má národ vidět sílu a v co má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opustí pozice? K té cizí zbabělosti připojujeme vlastní. Je pravda, že jiní nás zradili, ale my zrazujeme sami sebe.“ Bělina, Pavel a kol.: Dějiny zemí Koruny české, II.,Paseka, Praha 1992, ISBN , s. 191

14 Druhá republika ► 1. října března 1939 ► Česko – Slovenská republika ► Ztráta Sudet (připojení k Německu), Těšínska (připojení k Polsku), jihu Slovenska a Podkarpatské Rusi (připojení k Maďarsku)

15 Vznik Slovenského státu Vyhlášen 14. března 1939 pod pohrůžkou Hitlera, že ponechá slovenský prostor Maďarsku Vyhlášen 14. března 1939 pod pohrůžkou Hitlera, že ponechá slovenský prostor Maďarsku Značný vliv nacistického Německa Značný vliv nacistického Německa Zánik 5. dubna 1945 Zánik 5. dubna 1945http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_rep blika_% %29,

16 Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 obsazení zbylého území Čech a Moravy německou armádou 15. března 1939 obsazení zbylého území Čech a Moravy německou armádou 16. března 1939 vyhlášení Protektorátu Čech a Moravy – období německé nacistické okupace. 16. března 1939 vyhlášení Protektorátu Čech a Moravy – období německé nacistické okupace. 8Cechy_a_Morava, Cechy_a_Morava, %C3%ADzen%C3%AD_Protektor%C3%A1tu_%C4% 8Cechy_a_Morava,

17 Doporučené použité studijní materiály ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN X ČORNEJ P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy, Praha, SPN 2002, ISBN X BĚLINA P. a kol. Dějiny zemí Koruny české, II. Praha: Paseka 1992, ISBN BĚLINA P. a kol. Dějiny zemí Koruny české, II. Praha: Paseka 1992, ISBN


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google