Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: První a druhá Československá republika Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M2.116 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: Druhý – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Období první a druhé Československé republiky.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva
na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce [redakce], ISBN

5 Zdroje – literatura Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN VACULÍK, Jaroslav a František ČAPKA. Nástin českých dějin 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, c1999, 234 s. ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg Obrázek č. 2 [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Czechoslovakia_COA_medium.svg Obrázek č. 3 [online].[cit ]. Dostupné z:

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg Obrázek č. 5 [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn.jpg [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Anton%C3%ADn_%C5%A0vehla.jpg

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Rudolf_Bechyn%C4%9B.jpg Obrázek č. 8 [online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 9 [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Jan_%C5%A0r%C3%A1mek.jpg

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z: Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obrázek č. 11 [online]. [cit ]. Dostupné z: HenleinKonrad1.jpg&filetimestamp= & Obrázek č. 12 [online]. [cit ]. Dostupné z:

10 Zdroje – obrázky Obrázek č. 13 vlastní foto Obrázek č. 14
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 15 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 16 [online]. [cit ]. Dostupné z:

11 Zdroje – obrázky Obrázek č. 17
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 18 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 19 [online].[cit ]. Dostupné z:

12 Zdroje – obrázky Obrázek č. 20
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 21 [online]. [cit ]. Dostupné z:

13 První a druhá Československá republika

14 Datace První Československá republika – 28.10.1918 – 29.9.1938
Druhá Československá republika – – Obr. 1 – Státní vlajka Obr. 2 – Státní znak

15 První Československá republika – počátek
vznikla Československá republika. Národní výbor zbavil habsburskou dynastii nároků na český trůn. byl v nepřítomnosti zvolen Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem, byla jmenována první československá vláda „všenárodní koalice“. V jejím čele stál Karel Kramář, byla jmenována na základě výsledků voleb z roku 1911. V listopadu 1918 byla přijata prozatímní ústava. V prosinci 1918 se vrátil do republiky Tomáš Garrigue Masaryk.

16 První Československá republika – počátek
Obr. 3 – Tomáš Garrigue Masaryk Obr. 4 – Karel Kramář

17 První Československá republika – počátek
V únoru 1920 byla přijata Ústava Československé republiky – zákonodárnou moc mělo dvoukomorové Národní shromáždění, výkonnou moc vláda a prezident, soudní moc soudy. Ústava byla inspirována francouzskou Ústavou. Roku 1920 byl Tomáš Garrigue Masaryk znovu zvolen prezidentem. V roce 1920 se vytvořila tzv. Pětka – Švehla, Rašín, Bechyně, Stříbrný, Šrámek – zástupci největších politických stran. Hlavní úlohu měla v době nepřítomnosti prezidenta a slabé vlády.

18 První Československá republika – počátek
Obr. 5 – Alois Rašín Obr. 6 – Antonín Švehla

19 První Československá republika – počátek
Obr. 7 – Rudolf Bechyně Obr. 8 – Jiří Stříbrný

20 První Československá republika – počátek
Obr. 9 – Jan Šrámek

21 První Československá republika – území
Německé obyvatelstvo nový stát odmítlo, snažilo se o vytvoření samostatných regionů: Deutsch – Bohmen (západní a severní Čechy), Bohmerwaldgau (jižní Čechy), Sudetenland (severní Morava, Slezsko), Deutschsudmahren (jižní Morava), ale neuspělo. Slovensko bylo připojeno v lednu 1919, jelikož do té doby bylo obsazeno maďarskými vojsky. Na základě Trianonské smlouvy k našemu území byla připojena Podkarpatská Rus, které byla zaručena autonomie. Problémem Podkarpatské Rusi byla vysoká negramotnost a chudoba, přišlo tam hodně vzdělaných Čechů.

22 První Československá republika – území
Objevil se také spor s Polskem o Těšínsko, to bylo rozděleno po rozhodnutí mezinárodní komise v lázních Spa roku 1920. Co se týče národnostní otázky tak bylo 50 % Čechů, % Němců, 15 % Slováků, dále Maďaři, Rusíni, Poláci.

23 První Československá republika
V tomto období působilo na našem území 30 politických stran. Roku 1920 došlo k rozpadu Sociálně – demokratické strany a roku 1921 z jedné její části vznikla Komunistická strana Československa. Roku 1923 byl spáchán atentát na Rašína, autora měnové reformy z roku 1919. Roku 1927 byl TGM znovu zvolen prezidentem. V roce 1927 byla naše republika rozdělena na 4 země, Českou (Praha), Moravskoslezskou (Brno), Slovenskou (Bratislava)a Podkarpatskou (Užhorod). Každá měla své zemské zastupitelstvo a zemského prezidenta.

24 První Československá republika
Znovu byl TGM zvolen roku 1934, ale 1935 odstupuje ze zdravotních důvodů a prezidentem je zvolen Edvard Beneš. Československo byla silná průmyslová země, většina průmyslové výroby habsburské monarchie byla na území Československa. Obr. 10 – Edvard Beneš

25 První Československá republika – závěr
Odpůrci demokratického režimu byli komunisté, čeští fašisté (Národní obec fašistická, Národní fronta atd.), ale hlavně Sudetoněmecká strana (v čele stál Konrád Henlein) a Hlinkova slovenská ĺudová strana. Sudetoněmecká strana byla vlastně řízena Hitlerem. V dubnu 1938 byl vytvořen Sudetoněmeckou stranou Karlovarský program - úplná samospráva německých oblastí, úplná svoboda v hlásání nacismu, požadavek změny orientace zahraniční politiky na Německo. V březnu 1938 Německo provedlo anšlus (připojení) Rakouska. byla vyhlášena částečná mobilizace.

26 První Československá republika – závěr
Obr. 11 – Konrád Henlein Obr. 12 – Andrej Hlinka

27 První Československá republika – závěr
schůzka Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgadenu, Hitler požaduje připojení pohraničí. nóta Velké Británie a Francie, aby ČSR přijalo podmínky, ČSR odmítá. následuje schůzka Hitlera s Chamberlainem v Godesbergu, Hitler požaduje právo na to, co bude chtít. vyhlášena všeobecná mobilizace. schůzka Francie (Daladier), Velké Británie (Chamberlain), Německa (Hitler), Itálie (Mussolini) v Mnichově, přijata Mnichovská dohoda – ČSR je nuceno odstoupit Německu pohraniční území.

28 První Československá republika – závěr
Obr. 13 – Adolf Hitler Obr. 14 – Neville Chamberlain

29 První Československá republika – závěr
Obr. 15 – Édouard Daladier Obr. 16 – Benito Mussolini

30 První Československá republika – závěr
Polsko vydalo ultimatum, že požaduje odstoupení území s polským obyvatelstvem, ČSR musela přijmout. zahájeno obsazování území, Beneš abdikuje. Mezinárodní smlouvy: 1920,1921 – Malá Dohoda – Jugoslávie, Rumunsko, ČSR 1924 – smlouva ČSR a Francie 1935 – smlouva ČSR a Francie, smlouva ČSR a SSSR

31 Druhá Československá republika
Na základě Mnichovské dohody bylo Německu odstoupeno pohraniční území. Počet obyvatel klesl na 10. miliónů, bylo odtrženo % území. Republika nebyla hospodářsky soběstačná, hospodářství bylo podřízeno zájmům nacistického Německa. Druhá republika znamenala konec demokracie. Na Slovensku byla vytvořena autonomní vláda v čele s J. Tisem. Obrovské množství politických stran bylo sloučeno do dvou: 1) strana Národní jednoty (občanské strany) 2) Národní strana práce (sociální demokracie)

32 Druhá Československá republika
V polovině října v Berlíně a Mnichově na jednání Hitlera s Chvalkovským (ministr zahraničí) bylo stanoveno 21 pokynů, které musela česká vláda přijmout a splnit, jinak by byla republika zničena Německem. Po splnění těchto bodů byl v listopadu podepsán protokol o česko-německé hranici. V listopadu 1938 byl zvolen novým prezidentem Emil Hácha. V prosinci 1938 byla rozpuštěna a zakázána KSČ. jednal Chvalkovský s německým ministrem zahraničí von Ribbentropem a obdržel další požadavky ke splnění. byla podepsána smlouva o spolupráci československé policie s německým gestapem (tajná státní policie).

33 Druhá Československá republika
Obr. 17 – Emil Hácha Obr. 18 – Jozef Tiso

34 Druhá Československá republika
Obr. 19 – František Chvalkovský Obr. 20 – Joachim von Ribbentrop

35 Druhá Československá republika
V únoru bylo povoleno užívání hákového kříže a podepsána smlouva o odprodeji zbraní Německu. V březnu maďarská vojska obsadila Podkarpatskou Rus. – slovenský sněm odhlasoval vytvoření Slovenského štátu, prezidentem se stal Josef Tiso. – Hácha v Berlíně po jednání s Hitlerem podepsal, že nebude klást odpor při obsazování republiky. – okupace, vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Obr. 21 – Hákový kříž

36 Kvíz 1. První Československá republika byla
a) od do b) od do c) od do 2. Druhá Československá republika byla a) od do b) od do c) od do

37 Kvíz 3. Prvním československým prezidentem byl a) Hácha b) Beneš
c) Masaryk 4. Prvním předsedou československé vlády byl a) Rašín c) Kramář

38 Kvíz 5. Prozatímní Ústava byla přijata roku a) 1918 b) 1919 c) 1920
6. Ústava Československé republiky byla přijata

39 Kvíz 7. Masaryk byl zvolen prezidentem Československé republiky
a) 3krát b) 4krát c) 5krát 8. Masaryk byl zvolen prezidentem v letech a) 1918, 1927, 1934 b) 1918, 1920, 1927, 1934 c) 1918, 1920, 1927, 1934, 1935

40 Kvíz 9. Tzv. Pětku tvořili a) Švehla, Rašín, Stříbrný, Šrámek, Šrobár
b) Švehla, Rašín, Bechyně, Stříbrný, Šrámek c) Švehla, Rašín, Stříbrný, Šrámek, Beneš 10. Slovensko bylo po válce oficiálně připojeno k ČSR a) 1918 b) 1919 c) 1920

41 Kvíz 11. Podkarpatská Rus byla po válce k ČSR připojena
a) Martinskou deklarací b) Versailleskou smlouvou c) Trianonskou smlouvou 12. Těšínsko ČSR získala rozhodnutím mezinárodní komise ve Spa roku a) 1918 b) 1919 c) 1920

42 Kvíz 13. V Československé republice bylo po první světové válce
a) více Němců než Slováků b) více Slováků než Němců c) stejně Slováků jako Němců 14. KSČ vznikla rozdělením Sociálnědemokratické strany a) roku 1920 b) roku 1921 c) roku 1922

43 Kvíz 15. Roku 1927 byla ČSR rozdělena na tyto země:
a) Česká, Slovenská, Podkarpatská b) Česká, Slovenská, Moravskoslezská c) Česká, Slovenská, Moravskoslezská, Podkarpatská 16. TGM abdikoval na úřad prezidenta roku a) 1934 b) 1935 c) 1936

44 Kvíz 17. Druhým Československým prezidentem byl a) Hácha b) Tiso
c) Beneš 18. Beneš byl zvolen Československým prezidentem roku a) 1934 b) 1935 c) 1936

45 Kvíz 19. Sudetoněmecká stana vytvořila roku 1938 a) Mnichovskou dohodu
b) Karlovarský program c) Martinskou deklaraci 20. Německo provedlo anšlus Rakouska roku a) 1937 b) 1938 c) 1939

46 Kvíz 21. Před přijetím Mnichovské dohody jednali o ČSR
a) Chamberlain s Hitlerem b) Mussolini s Hitlerem c) Ribbentrop s Chamberlainem 22. Mnichovská dohoda byla přijata těmito státy: a) Německo, Itálie, Velká Británie, USA b) Německo, Itálie, Velká Británie, Československo c) Německo, Itálie, Velká Británie, Francie

47 Kvíz 23. Mnichovská dohoda byla přijata a) 29. 9. 1939 b) 29. 9. 1938
24. Beneš abdikoval na úřad prezidenta republiky a) b) c)

48 Kvíz 25. Mnichovskou dohodou ztratila Československá republika
a) polovinu území a počet obyvatel klesl na 10 miliónů b) 30% území a počet obyvatel klesl na 15 miliónů c) 30% území a počet obyvatel klesl na 10 miliónů 26. Třetím Československým prezidentem byl zvolen a) Beneš b) Tiso c) Hácha

49 Kvíz 27. Hácha byl zvolen prezidentem roku a) 1938 b) 1939 c) 1945
28. Slovenský stát vznik odtržením od ČSR a) b) c)

50 Kvíz 29. Hácha jednal s Hitlerem v Berlíně o okupaci a) 14. 3. 1939
30. Okupace ČSR začala


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google