Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK A PŘÍRODA Přírodopis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK A PŘÍRODA Přírodopis"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK A PŘÍRODA Přírodopis
VY_32_INOVACE_12_Plazi a obojživelníci (SADA ČÍSLO 3)

2 INFORMACE PRO UČITELE Jméno autora výukového materiálu: Bc. Věra Kratochvílová, Mgr. Ilona Pauzová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: červenec 2012 Ročník, pro který je VM určen: 7. – 10. ročník ZŠ speciální Vzdělávací obor: Člověk a příroda Učivo: významní zástupci vybraných skupin živočichů podle životního prostředí, v němž žijí (země a voda - plazi a obojživelníci) Metodické poznámky: Výukový materiál slouží k seznámení a k opakování učiva. Prezentace obsahuje výukovou část i část vhodnou pro procvičení daného učiva. Použité zdroje: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, MS Powerpoint

3 Ahoj kamarádi, jsem ráda, že si opět budeme listovat v naší Moudré knize. Tentokrát si budeme vyprávět o plazech a obojživelnících. Klikněte na mě a dovíte se více.

4 PLAZI Plazi, to je společný název pro skupinu živočichů, kteří mají společné znaky. Mezi plazy řadíme hady, ještěrky a želvy. Plazi jsou rozšířeni po celém světě kromě nejchladnějších oblastí. Kostra: skládá se z: lebky – chrání mozek páteře složené z obratlů - je oporou těla kostry hrudníku - chrání vnitřní orgány (plíce, srdce, žaludek a další orgány) kostry končetin – rozeznáváme přední a zadní končetiny hadi končetiny nemají Tělo plazů pokrývá suchá zrohovatělá kůže. Nemají srst, ani peří. Želvy mají krunýř.

5 Plazi dýchají plícemi. Pohyb: pohyb jim umožňují svaly, které jsou pevně připevněné ke kostře se spoustou pohyblivých kloubů. Ještěrky a želvy dovedou chodit, běhat a plavat. Hadi se pohybují plazením. Rozmnožování: samice kladou vejce s měkkým obalem z pevné kůže (zmije, želva). Někteří plazi rodí živá mláďata (ještěrka živorodá). Potrava: jsou to masožravci. Význam: chrání přírodu před přemnožením škodlivého hmyzu.

6 HADI Tělo hadů má protáhlý tvar. Nemají žádné končetiny. Pohybují se plazením. Jejich stopa je různá. Někdy je to klikatá čára. Velcí těžcí hadi se pohybují přímo vpřed. Několikrát ročně hadi svlékají kůži, protože jim neroste stejně jako tělo. Jejich kůže je suchá, pokrytá šupinami. Hadi jsou masožravci. Kořist polykají celou, dovedou hodně rozevřít čelisti. Loví různě velké živočichy, vybírají ptačí vejce. Svou kořist polykají živou nebo ji usmrtí zardoušením.

7 Hadi mají velmi špatný zrak
Hadi mají velmi špatný zrak. Oči mají překryté očními víčky, které zabraňují vysychání očí. Chybí jim sluch. Vnímají pouze vibrace kolem sebe. Čichat a vnímat chuť jim umožňuje rozeklaný jazyk, kterým neustále kmitají a zkoumají své okolí. Někteří hadi mají jedové zuby, (zmije, chřestýš, kobra, korálovec ) jiní patří mezi škrtiče (krajta, anakonda a hroznýš). Slepýš patří mezi ještěry. Vypadá jako had, nemá nohy. Není nebezpečný. Živí se hmyzem. Užovku poznáme podle žlutých měsíčků za hlavou. Není nebezpečná. Živí se žábami a jinými vodními živočichy.

8 ZMIJE Zmije patří mezi jedovaté hady. Má jedové žlázy vyvinuté ze slinných žláz. Slouží k zabíjení kořisti a k obraně. Zmiji poznáme podle tmavé klikaté čáry na hřbetě těla. Její kůže je šedá až modrošedá. Můžeme ji potkat na teplých kamenech, na pasekách, jak se vyhřívá na sluníčku. V zimě zmije spí zimním spánkem. Je velmi plachá, před hlukem se schová. Zmije klade vejce, ze kterých se ihned vylíhnou mláďata. Je vejcoživorodá. Je masožravá. Loví drobné hlodavce (myši a hraboše), obojživelníky, ještěrky. Vybírá také z hnízd mladé ptáky a ptačí vejce.

9 JEŠTĚRKA Tělo ještěrky je krátké, ale má dlouhý ocas, který dovede v případě nebezpečí od těla oddělit a opět jí naroste nový. Na krátkých nohách má 5 prstů s drápky, které jí umožňují dobrý pohyb po kamenech. Obývá suchá a slunná místa na stráních a okrajích lesů. Její jídelníček tvoří menší hmyz (mouchy, brouci), pavouci, červi, plži. Jsou užitečné a patří mezi chráněné druhy. Ještěrka žije v norách po jiných savcích, pod kořeny stromů. V zimě spí zimním spánkem. Ještěrka obecná se rozmnožuje kladením vajec do hnízda, které si udělá v důlku na zemi. O vajíčka se více nestará a mláďata si ihned po vylíhnutí sama obstarávají potravu. Ještěrka živorodá rodí živá mláďata.

10 ŽELVA Želvy obvykle žijí v teplých oblastech světa. U nás žije na Moravě velmi vzácně pouze želva bahenní. Tělo želvy kryje kostěný krunýř, který je složený z rohovinových štítků. Želvy mají bezzubé čelisti pokryté ostrou a pevnou rohovinou tvořící zobák, podobný zobáku ptáků. Želvy mohou žít na suchu nebo na vodě. Dýchají plícemi. Suchozemské želvy jsou převážně býložravé, mají rády salát. Vodní želvy jsou masožravé. Loví ryby. Želvy můžeme také chovat jako domácí mazlíčky.

11 OBOJŽIVELNÍCI Obojživelníci. Jsou to živočichové, kteří se rozmnožují ve vodě a v dospělosti mohou žít ve vodě i na suchu. Mezi obojživelníky patří žába, mlok a čolek. Rozmnožování: samička naklade do vody vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy – pulci, které vypadají jako malé rybičky s dlouhým ocáskem. Postupně se jim přemění ploutve na nohy a přemění se do dospělé podoby. Dýchání: pulci dýchají žábrami, dospělí jedinci dýchají plícemi a celým povrchem těla. Potrava: spotřebují velké množství hmyzu, myší, drobných vodních živočichů.

12 ŽÁBY Žáby jsou celý život závislé na vodě, která jim umožňuje dýchání. Proto žijí blízko vody. Jsou to výborní plavci. Na souši se pohybují skákáním. Mají silné zadní nohy. Živí se živou potravou. Pomocí dlouhého lepkavého jazyka chytají hmyz, komáry, ale i menší obratlovce. Protože nemají zuby, polykají potravu celou. Žáby se brání před nepřáteli různými způsoby. Některé jsou jedovaté. Ropuchy se dovedou nafouknout a tak zastrašují svou velikostí. Dalším způsobem je maskování. Dovedou měnit své zabarvení tak, že nejsou v přírodě vidět nebo se jich nepřítel lekne. Slyšeli jste žabí kvákání? To samečci lákají samičky k páření. Samičky nekvákají. Žáby jsou velmi užitečné. Spotřebují velké množství hmyzu a samy jsou potravou pro další živočichy a ptáky.

13 MLOK SKVRNITÝ Mlok je obojživelník. Poznáme ho podle krátkých končetin, má dlouhý silný ocas. Hlavu má malou s kulatou tlamou a vypouklýma očima. Mlok žije ve vlhkých listnatých nebo smíšených lesích, na poli a loukách vždy v blízkosti vody. Vajíčka klade do vody. Je vejcoživorodý. Mláďata se vyvíjejí ve vajíčku uvnitř těla. Ihned po nakladení se z vajec líhnou pulci. Mlok je noční zvíře, ve dne se schovává pod listy nebo pod kameny, kde se chrání před slunečními paprsky. Je užitečný, živí se hmyzem, pavouky, stonožkami, slimáky. Zabíjí je jedem. Jeho jed není člověku nebezpečný, ale chrání ho před nepřáteli. Mlok patří mezi chráněné živočichy.

14 ČOLEK OBECNÝ Čolka poznáme podle štíhlého dlouhého těla s dlouhým ocasem. Samečci mají světle a tmavě podélně pruhovanou hlavu, hřbet a boky kovově zelené, hnědavé s tmavými skvrnami. Na hřbetě mají výrazný hřeben. Samičky jsou hnědé se žlutým bříškem. Larvy – pulci se líhnou ve vodě, v kalužích a lesních rybníčcích. Jeho potravu tvoří larvy hmyzu, pavouci, svinky a malí červi, dešťovky a plži, loví také vodní hmyz, červy a drobné korýše. Čolek patří mezi chráněné živočichy.

15 Dobře si přečtěte úkoly a odpovězte na ně.
Čeká nás opakování. Dobře si přečtěte úkoly a odpovězte na ně.

16 Kdo patří mezi obojživelníky? Dej je do kroužku.
Správná odpověď: žába, mlok, čolek

17 Kdo patří mezi plaze? Dej je do kroužku.
Správná odpověď: zmije, hroznýš, ještěrka, želva

18 Líbilo se vám naše povídání? Vyzkoušíme si, co jste si zapamatovali.
Pozorně si přečtete otázky. Správné odpovědi podtrhněte. Správnou odpověď najdete pod cihlou. Zasloužíte pochvalu? Zmije obecná je plaz: ANO NE ANO Žába je obojživelník: ANO NE ANO Kváká pouze žabí sameček: ANO NE ANO Zmije obecná nemá na hřbetě klikatou čáru: ANO NE NE Slepýš je jedovatý: ANO NE NE Slepýš patří mezi ještěrky: ANO NE ANO

19 Zakroužkuj správnou odpověď: Správnou odpověď najdeš pod obdélníkem.
Obojživelníci jsou užiteční živočichové, protože: 1. sežerou velké množství hmyzu 2. sežerou velké množství jedovatých rostlin 3. sežerou velké množství hlodavců Pojem obojživelník znamená, že: 1. tělo obsahuje oboje pohlavní buňky, samčí i samičí 2. žerou rostlinnou i živočišnou potravu 3. žijí ve vodě i na souši 1 3

20 Zakroužkuj správnou odpověď: Odpověď si zkontroluj pod obdélníkem.
Rozmnožování obojživelníků probíhá: na souši na stromech ve vodě ve vodě Obojživelníci jsou: masožravci býložravci všežravci všežravci

21 Rozhodni, o jaké zvíře se jedná
Rozhodni, o jaké zvíře se jedná Své odpovědi vždy napiš na linku pod textem: Najdeme ji hlavně na pasekách a kamenitých stráních, kde se vyhřívá na sluníčku. Je jedovatá. Rodí živá mláďata. Chytá hraboše a žáby. Kořist nejprve uštkne a potom vcelku spolkne. Je šedomodrá až šedá. Na zádech má klikatý pruh. Je to: Zkus ji nakreslit:

22 Náš jediný jedovatý had, jehož nejobvyklejší zbarvení je šedé až modrošedé s výraznou tmavou klikatou čárou na hřbetě, je: užovka obojková zmije obecná slepýš obecný Má protáhlé tělo se čtyřmi končetinami, kterými se při plazení odráží. Rozmnožuje se vajíčky. Jako obranu před nepřítelem používá odpadnutí části ocásku. Je to Zmije obecná Ještěrka obecná

23 Kdo se schoval pod vodou?

24 Kamarádi, jsme na konci. Byli jste úspěšní při řešení úkolů. Těším se na vás při dalším povídání a čtení z Moudré knihy. Vaše sova Agáta

25 POUŽITÉ ZDROJE: DVD x obrázky – Terasoft, multimedia s.r.o.


Stáhnout ppt "ČLOVĚK A PŘÍRODA Přírodopis"

Podobné prezentace


Reklamy Google