Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  13 Číslo DUM 3.2_13_12 Předmět Společenské vědy, Tělesná výchova Tematický okruh Zdravý životní styl Název materiálu Závislost na alkoholu Autor Mgr. Hana Topičová Datum tvorby 10. prosinec 2013 Ročník  1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou rizik spojených se závislostí na alkoholu. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly podchycující všeobecné povědomí žáků o problematice závislosti na alkoholu a zamyšlení nad alkoholismem. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky rizik spojených se závislostí na alkoholu. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Co je alkohol Alkohol patří mezi psychotropní látky, které se vyznačují různě vysokým obsahem ethanolu. V menších dávkách způsobuje uvolnění a euforické stavy, ve větších dávkách útlum, nevolnost až otravu. U člověka způsobuje změny vnímání a chování. Alkohol je návykovou látku – tělo si na něj zvykne a vyžaduje ho víc a víc. Proto ho řadíme mezi drogy.

3 Co je alkohol Alkohol je omamná látka, obsažená v některých nápojích.
Alkohol je legální droga poměrně lehce dostupná. Je řazen mezi drogy, které tlumí – zpomalují životní funkce. Následkem je: Nezřetelná řeč Nejisté pohyby Narušené vnímání Neschopnost rychle reagovat Účinek na lidskou mysl: Snižuje schopnost racionálně myslet Pokřivuje úsudek

4 Z historie alkoholu Již před tisíciletími byly k výrobě alkoholu
využívány zkvašené zrní, ovocná šťáva či med. Obr. č. 1 Kvašené nápoje existovaly již ve starém Egyptě. Existují důkazy o alkoholických nápojích vyráběných v Číně okolo roku 7000 př. n. l. V Indii byl alkoholický nápoj známý pod jménem sura, destilován z rýže v období od 3000 do 2000 př. n. l. Již kolem roku 2700 př. n. l. byl v Babylónii rozšířen kult bohyně vína. Jedním z prvních alkoholických nápojů, které se rozšířily ve starém Řecku, byla medovina, kvašený nápoj vyráběný z medu a vody.

5 Z historie alkoholu Několik předkolumbovských amerických civilizací rovněž vyrábělo alkoholické nápoje. V Jižní Americe se v oblasti And vyráběla celá řada kvašených nápojů z kukuřice, hroznového vína, či jablek, zvaná „čůčo.” V 16. století byl alkohol používán převážně pro lékařské účely. Na začátku 18. století odhlasoval britský parlament zákon podporující destilaci lihovin z obilí. Vlna laciného alkoholu zaplavila trhy a dosáhla svého vrcholu v polovině 18. století. Alkoholismus se stal široce rozšířeným problémem.

6 Z historie alkoholu V 19. století se postoje ve společnosti změnily a objevila se hnutí propagující umírněnost v pití – právě z nich nakonec vzešla myšlenka totální prohibice (zákaz prodeje alkoholu). Tu uvedly do praxe Spojené státy, když v roce 1920 odhlasovaly zákon zakazující výrobu, prodej, dovoz i vývoz alkoholických likérů. Ilegální překupnictví zažilo obrovský rozmach a v roce 1933 byla prohibice zrušena. Alkohol se stal nejrozšířenější tvrdou drogou na celém světe. Pokusy o zákaz volného prodeje alkoholických nápojů tzv. prohibice (např. dvacátá léta v USA a osmdesátá léta v SSSR) nevedly k uspokojivým výsledkům.

7 Účinek alkoholu Závisí na zkonzumovaném množství: Malé množství
– způsobuje euforii, člověku pomáhá uvolnit se; má stimulující účinek Větší dávky – zpomalují reakce snižuje schopnost soustředit se a paměti; člověk ztrácí schopnost koordinace a sebeovládání Pravidelné pití – způsobuje závislost Velké množství (předávkování) – může způsobit smrt

8 Účinky alkoholu na lidský organismus
Podle stupně porušení různých funkcí organismu rozeznáváme několik základních stádií intoxikace: Podnapilost - nejmírnější stupeň, nemusí být zřejmá, zjistíme pouze sledováním reakční doby Lehká opilost - nápadná změna chování, mnohomluvnost, pohybová nejistota, vrávorání Střední stupeň opilosti - s projevy útlumu, blábolivou řečí, nejistou chůzí a pády, s výraznými změnami psychomotoriky Těžký stupeň opilosti - ztráta orientace, neschopnost samostatné chůze bez opory Těžká otrava alkoholem - poruchy základních životních funkcí

9 Alkoholismus = chorobná závislost na požívání alkoholu
Pokud alkoholikovi klesne množství alkoholu v krvi, objeví se: Obtíže tělesné Obtíže duševní Bolesti hlavy Ztráta sebeovládání Pocení Člověk ztrácí míru, není schopen s pitím přestat Třes, chvění Alkohol se stává hlavním smyslem života Zvedání žaludku aj. Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit.

10 Příčiny vzniku závislosti na alkoholu
Nefunkční (rozvrácená, neúplná apod.) rodina bez žádoucích citových vazeb Závislost v rodině nebo nadužívání alkoholu Nižší úroveň vzdělání, neúspěch ve škole Snaha vyhnout se řešení problému, starostem Zvýšený vliv party, která bere alkohol jako normu Snaha zapadnout do kolektivu Narušené a neodpovídající sebehodnocení a nízká sebedůvěra, lidé, kteří špatně hodnotí sebe i aktuální situaci a okolní realitu. Touha po příjemných pocitech

11 Vznik závislosti na alkoholu
Čtyři stádia vývoje závislosti na alkohol: Počáteční fáze: Piják zjistil, že mu alkohol alkohol mu přináší příjemnou náladu, pomáhá odstraňovat obavy a dodává sebedůvěru. Neopíjí se, pije jen tolik, kolik potřebuje. Varovná fáze: Piják snáší stále větší dávky alkoholu a také větší dávky potřebuje, aby dosáhl žádoucí nálady. Pití je stále častější a důvody k němu jsou stále méně závažné. Vyskytuje se již častější opilost. Rozhodná fáze: Piják se stává na alkoholu závislým. Nedovede se ovládnout, nedovede přestat. Ke stavům opilosti dochází často. Objevují se "okénka", tj. mezery ve vzpomínkách na to, co se událo předchozí den v době opilosti. Vznikají problémy s okolím. Konečná fáze: Jedinec závislý na alkoholu již bez alkoholu nedokáže žít. Bez alkoholu se cítí zle, špatně se soustřeďuje, třesou se mu ruce, bolí ho hlava. Malá dávka alkoholu tyto pocity odstraní. Tolerance vůči alkoholu se snižuje. Dochází k celkovému úpadku osobnosti v pracovní, společenské i rodinné oblasti.

12 Vztah člověka k alkoholu
Vztah člověka k alkoholu rozdělujeme do následujících skupin: Abstinent - alkohol vůbec nepije Konzument - nevyhledává alkoholické nápoje pro jeho účinky, ale pro chuť. Nečiní mu potíže abstinovat. Piják - alkohol pije pro jeho účinky – hlavně pro euforii a krátkodobé antidepresivní účinky. Alkoholik - alkohol je pro tohoto jedince silná droga. Nerozlišuje druh nápoje – jde jen o procenta.

13 Rizika alkoholismu Pití alkoholu přináší lidem problémy především v oblasti: Obr. č. 2 tělesného zdraví duševního zdraví vztahů k druhým lidem financí životního stylu práce

14 Rizika alkoholismu– tělesné zdraví
Oslabení imunitního systému (menší odolnost vůči nemocem a nádorům), onemocnění jater, mozku, žaludku Nádory v různých lokalizacích, zejména v dutině ústní, játrech a trávicím systému, u žen i zvýšené riziko rakoviny prsu Horší trávení, nedostatek vitamínů, zhoršení vysokého krevního tlaku, cukrovky, epilepsie i dalších nemocí. Roste i riziko mozkové mrtvice Při vyšších dávkách alkoholu je ohroženo srdce, postižení centrálního i periferního nervového systému (poruchy chůze, postižení nervů) Roste riziko kožních nemocí, impotence Vyšší riziko úrazů a dopravních nehod a řada dalších zdravotních problémů.

15 Rizika alkoholismu – duševní zdraví
Kolísání nálad, úzkosti, žárlivost, žárlivecké scény, nepříjemné kocoviny, bolesti hlavy, nespavost „Okénka“, poruchy paměti, děsivé sny Stavy smutku, malátnost, nevolnosti, nejistota, výčitky svědomí, neupřímnost k sobě Těžko zvládatelná touha po alkoholu, které se pitím alkoholu ještě zvětšuje, nutkavé myšlenky na alkohol Někdy dokonce halucinace, vidiny, hlasy, pocity pronásledování, delirium tremens i jiné duševní choroby Větší riziko impulzivního, ukvapeného jednání a nesmyslné agrese vůči sobě či druhým.

16 Rizika alkoholismu – vztahy k druhým lidem
Hádky kvůli pití v rodině, problémy se sousedy a širším okolím, výmluvy, napětí Nedůvěra ze strany druhých lidí, pocity provinilosti vůči druhým lidem Zanedbávání rodiny, násilí v rodině, odcizení partnera, hromadění neřešených problémů v mezilidských vztazích, vyšší riziko rozvodů Lidé pod vlivem alkoholu jsou častěji druhými zneužíváni, přepadáni, okrádání, vydíráni Osamělost. Nerozvážné jednání vůči druhým, kterého pak člověk lituje Lidé pod vlivem alkoholu se častěji dopouštějí zejména násilných trestných činů a také se častěji stávají jejich oběťmi. Roste riziko soudů a vězení.

17 Rizika alkoholismu - finance
Ztráty peněz vydaných za alkohol Ušlý zisk v důsledku nižší pracovní výkonnosti Vyšší nemocnost Výdaje v souvislosti s úrazy, krádežemi, požáry a nehodami pod vlivem alkoholu Investice do alkoholu jsou nevratné (jinak investované peníze by mohly přinést užitek nebo zisk) Nerozvážné výdaje pod vlivem alkoholu, nevýhodné obchody, zbytečné nákupy Prodej věcí pod cenou pod vlivem alkoholu

18 Rizika alkoholismu – životní styl
Chudý životní styl: z práce do hospody - pořád dokola (u žen častěji z práce domů, tam pít) Někdo už pak přestane chodit i do práce Uzavírání se světu a druhým Nedostatek času a peněz na lepší věci Zanedbávání péče o zevnějšek, někdy trpí i hygiena Pití přináší z dlouhodobého hlediska rostoucí utrpení pijícího i rodiny

19 Rizika alkoholismu - práce
Větší riziko pracovních úrazů, častěji pracovní neschopnost, pokles výkonnosti Někdy vykonává člověk kvůli pití práci hluboko pod své možnosti a svoji kvalifikaci Pozdní příchody, absence, dovolená vybíraná po dnech k zakrývání předchozího pití, nižší příjmy, oslabena je prestiž v zaměstnání Při recidivě se obtížně hledá kvalitní práce Riziko chybných výkonů a propuštění, zhoršení vztahů na pracovišti, výčitky a skryté nebo zjevné napětí v pracovních vztazích.

20 Mladiství a alkohol Mladé tělo si s alkoholem nedokáže poradit stejným způsobem jako tělo dospělého. Pití více ohrožuje -náctileté než dospělé, protože jejich mozky se v průběhu adolescence a rané dospělostí stále vyvíjejí. Konzumace alkoholu v tomto kritickém období může mít za následek celoživotní narušení funkce mozku – zejména v oblastech paměti, motorických dovedností (schopnost pohybu) a koordinace. Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému.

21 Mladiství a alkohol Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy. Alkohol zabíjí více mladistvých, než všechny ostatní drogy dohromady. U nehod, vražd a sebevražd u 15-24letých je alkohol jednou ze tří hlavních příčin smrti. U mladých lidí, kteří pijí alkohol, je 7,5krát vyšší riziko zneužívání jiných ilegálních drog a 50krát vyšší riziko zneužívání kokainu než u těch, kteří alkohol vůbec nepijí.

22 Alkohol a těhotenství Alkohol konzumovaný těhotnými matkami vstupuje do krevního řečiště a přes placentu se dostává až do plodu (nenarozeného dítěte). FAS = fetální alkoholový syndrom – postižení plodu alkoholem, který těhotná žena vypije v prvních třech měsících těhotenství. Nejčastěji se objeví po silném nárazovém pití. Je charakterizován opožděním růstu, dysfunkcí mozku, řadou drobných dalších postižení jako na příklad nevyvinutí střední části obličeje, kachnovitý nos, časté šilhání, rozštěpy patra. Časté jsou nervové příznaky jako třesy, špatná koordinace pohybu. Průměrné IQ u dětí s FAS je 65. FAE = fetální alkoholový efekt – mírnější poškození – projevuje se špatnou koordinací pohybu, prodloužením reakcí na podněty, sníženou pozorností, sníženým IQ, sníženou schopností výuky, špatnou pamětí

23 Legislativa a alkohol Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0.75 objemového procenta alkoholu. Podání alkoholu jakýmkoliv způsobem před 18. rokem věku je trestným činem, za který může být potrestán kdokoliv včetně rodičů. Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v USA a Japonsku 21 let. Jízda vozidlem po požití jakéhokoliv množství alkoholu je v ČR zakázána a je trestná.

24 Léčba závislosti Závislost na alkoholu se dá léčit na speciálních odděleních psychiatrických klinik a léčeben. Léčba není jednoduchá ani krátkodobá Je celá řada dalších organizací, které poskytují pomoc při léčbě a v podpoře již vyléčených alkoholiků Obr. 3 Anonymní linka pro alkoholiky a jejich rodiny: ; čtvrtek 8 – 22 hodin

25 Otázky a úkoly Zjisti co mají společného následující celebrity, jak svůj problém řešili, jak zasáhl do jejich života a jak jej ovlivnil (vyber alespoň 5 celebrit): Vladimír Menšík Eva Jakoubková František Husák Oldřich Kaiser Vladimír Dlouhý Jiří Wimmer Gérard Depardieu Eva Holubová Bolek Polívka Igor Bareš Roman Štolpa Iveta Bartošová Jaromír Nohavica Tomáš Hanák Roman Skamene Jak bys ty pomohl někomu blízkému, který je závislý na alkoholu?

26 Použité zdroje Obr. 1 Kaezar. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Obr. 2 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < > Obr. 3 Denkhenk. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google