Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně 16.10.2010 Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A Mazanec R 1,Vondráček P 2,Havlová M 3,Kobesová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně 16.10.2010 Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A Mazanec R 1,Vondráček P 2,Havlová M 3,Kobesová."— Transkript prezentace:

1 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A Mazanec R 1,Vondráček P 2,Havlová M 3,Kobesová A 1,HaberlováJ 1, Böhm J 3, Nováková L 3, Vyhnálková E 1, Seeman P 1, Bojar M lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha 2 Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita a FN, Brno 3 1.lékařská fakulta UK a VFN, Praha

2 Hereditární neuropatie CMT 1A CMT choroba – nejčastější hereditární neuropatie Prevalence 1 : CMT1A – způsobená duplikací PMP 22 úseku 1.5 Mb na 17.chromozomu CMT1A představuje 70% všech CMT1 forem

3 Vliv kys.askorbové na fenotyp CMT1A a experimentální zvířecí modely Nature Medicine,

4 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Design klinické studie Multicentrická (Praha 2x, Brno 1x) Randomizovaná Placebem kontrolovaná Dvojitě slepá 24 měsíců sledování Dávka účinné látky mg/den ( )

5 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Základní cíl studie Vývoj CMT Neuropathy Score během 24 měsíců Přirozený průběh choroby CMT1A vykazuje deterioraci o 0.7 bodu/ 1 rok (M.Shy, R.Lewis, Neurology 2007) Hypotéza - příznivý vliv kys.askorbové – nedojde k deterioraci CMTNS během 24 měsíců o 1.4 bodu proti placebu

6 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Kompozitní skóre Charcot Marie Tooth Neuropathy Score

7 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Dílčí testy ve studii 1/Klinické Dynamometrie, hand grip, 9 hole peg test 2/Elektrofyziologické DK – n.peroneus, HK – n.medianus, n.ulnaris n.radialis 3/Kvalita života CMT1A pacientů – SF 36 4/Bezpečnostní profil – výskyt nežádoucích účinků

8 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Vstupní a výstupní kritéria studie Vylučovací kritéria 1.Jiná příčina neuropatie (DM,alkohol..) 2.Nefrolithiasis (oxaláty) 3.Gravidita, kojení 4.Operace deformity nohy 6 měsíců před zařazením do studie 5.Chybění účinné antikoncepce Vstupní kritéria 1.Věk :18-70 let 2.Potvrzená duplikace PMP 22 3.CMTNS < 35 bodů 4.Předpoklad splnit požadavky studie během 24 měsíců (neplánuje graviditu, operaci deformity, nepřítomnost v ČR)

9 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně N=26 Charakteristika souboru PohlavíVěk pacientů při zahájení studie pacienti (%) Věk (roky) N=25 Pohlaví Kys. askorbováPlacebo Muži11 (42.3%)11 (44.0%) Ženy15 (57.7%)14 (56.0%) Celkem26 (100.0%)25 (100.0%) p=0.902 pacienti (%) Věkprůměrmediánmin-max Kys. askorbová 38 let40 let let Placebo 39 let38 let let p=0.854 Statistická významnost mezi skupinami pacientů s kyselinou askorbovou a placebem byla testována Pearson Chi-Square testu (pohlaví) a jednovýběrovým T-testem (věk).

10 skóre CMTNS Skóre průměrmediánmin-maxp-hodnota* Kyselina askorbová Začátek studie Po 24 měsících Změna – 2.0 Placebo Začátek studie Po 24 měsících CHARCOT-MARIE-TOOTH NEUROPATHY SCORE ( CMTNS) Začátek studie Po 24 měsících 95%IS Průměr Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25) * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována Znaménkový testem. Změna – 2.0

11 Newton Začátek studie Po 24 měsících 95%IS Průměr Newton průměr (95%IS) p- hodnota* AA (N=26) Začátek studie 136 (106; 166) Po 24 měsících 130 (106; 154) Placebo (N=25) Začátek studie 139 (107; 170) Po 24 měsících 126 (96; 156) Kyselina askorbová Placebo * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým Wilcoxonovým testem. Hodnocení svalové síly I Newton Stisk rukyŠpetka Newton průměr (95%IS) p- hodnota* AA (N=26) Začátek studie 77 (63; 92) Po 24 měsících 77 (63; 92) Placebo (N=25) Začátek studie 82 (66; 99) Po 24 měsících 94 (69; 118) Začátek studie Po 24 měsících

12 Newton průměr (95%IS) p- hodnota* AA (N=25) Začátek studie 76 (58; 93) Po 24 měsících 73 (55; 90) Placebo (N=25) Začátek studie 75 (54; 96) Po 24 měsících 69 (50; 88) Hodnocení svalové síly II Dorsiflexe nohy 95%IS Průměr Kyselina askorbová Placebo * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým Wilcoxonovým testem. Začátek studie Po 24 měsících Plantární flexe nohy Newton průměr (95%IS) p- hodnota* AA (N=25) Začátek studie 124 (97; 151) Po 24 měsících 123 (99; 147) Placebo (N=25) Začátek studie 103 (80; 126) Po 24 měsících 97 (74; 121) Začátek studie Po 24 měsících Newton

13 9 HOLE PEG test „9 HOLE-PEG“ test - dominantní ruka Čas (sekundy) Začátek studie Po 24 měsících 95%IS Průměr Čas (sekundy) průměrmediánmin-max p- hodnota* Kyselina askorbová Začátek studie Po 24 měsících Placebo Začátek studie Po 24 měsících Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25) * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým T-testem.

14 Čas (sekundy) průměrmediánmin-maxp-hodnota* Kyselina askorbová Začátek studie Po 24 měsících Placebo Začátek studie Po 24 měsících HOLE-PEG test „9 HOLE-PEG“ test - nedominantní ruka Čas (sekundy) Začátek studie Po 24 měsících * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým T-testem. 95%IS Průměr Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25)

15 Čas (sekundy) průměrmediánMin-Maxp-hodnota* Kyselina askorbová Začátek studie Po 24 měsících Placebo Začátek studie Po 24 měsících * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým T-testem. Chůze na 10 metrů 95%IS Průměr Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25) Čas (sekundy) Začátek studie Po 24 měsících

16 ms Začátek studie Po 24 měsících ms průměr (95%IS)p-hodnota* AA Začátek studie 7.4 (6.6; 8.1) Po 24 měsících 6.7 (6.0; 7.3) Placebo Začátek studie 6.9 (6.2; 7.6) Po 24 měsících 5.8 (5.1; 6.5) Elektrofyziologické vyšetření Motorický nerv - n.ulnaris non dominantní Distální latence mV Distální amplituda motorické odpovědi (CMAP) Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25) mV průměr (95%IS)p-hodnota* AA Začátek studie 3.6 (2.9; 4.3) Po 24 měsících 3.9 (3.1; 4.7) Placebo Začátek studie 3.4 (2.6; 4.3) Po 24 měsících 3.6 (2.9; 4.3) 95%IS Průměr Začátek studie Po 24 měsících * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým Wilcoxonovým testem.

17 mV průměr (95%IS)p-hodnota* AA Začátek studie 3.0 (2.3; 3.6) Po 24 měsících 3.4 (2.7; 4.0) Placebo Začátek studie 3.0 (2.2; 3.8) Po 24 měsících 3.9 (2.5; 5.3) Proximální amplituda motorické odpovědi (CMAP) m/s Motorická rychlost vedení m/s průměr (95%IS)p-hodnota* AA Začátek studie 21.4 (19.0; 23.8) Po 24 měsících 21.6 (19.1; 24.1) Placebo Začátek studie 22.3 (19.5; 25.0) Po 24 měsících 22.0 (19.3; 24.7) Elektrofyziologické vyšetření Motorický nerv - n.ulnaris non dominantní Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25) 95%IS Průměr Kyselina askorbová (N=26) Placebo (N=25) 95%IS Průměr * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců ve skupině pacientů s AA (Placebo) byla testována párovým Wilcoxonovým testem. Začátek studie Po 24 měsících Začátek studie Po 24 měsících

18 Dotazník kvality života “SF-36” Fyzické funkce Fyzické omezení rolí Bolest Zdraví obecně Vitalita Sociálních aktivity Emoční omezení rolí Duševní zdraví SF-36 (vyšší skóre značí lepší zdravotní stav) Kyselina askorbová - začátek studie Kyselina askorbová - po 24 měsících Placebo - začátek studie Placebo - po 24 měsících Kyselina askorbová průměr (95%IS) Placebo průměr (95%IS) začátek studie po 24 měsících začátek studie po 24 měsících 73 (65; 81)68 (58; 79)72 (62; 81)73 (63; 83) 78 (66; 91)70 (55; 85)76 (61; 92)74 (60; 89) 66 (55; 77)68 (56; 79)69 (59; 79)70 (60; 80) 60 (52;68)*49 (40;57)*60 (51; 68)55 (46; 64) 54 (47; 60)51 (43; 60)58 (50; 66)57 (51; 63) 79 (71; 87)75 (66; 84)83 (74; 91)78 (68; 87) 83 (72; 95)75 (60; 90)82 (70; 94)81 (68; 93) 66 (60; 72)64 (55; 73)77 (71; 83)73 (67; 78) * Statistická významnost mezi časy 0 a 24 měsíců na hladině významnosti p < Testováno párovým Wilcoxonovým testem.

19 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Bezpečnostní profil studie Předávkování 1.Osmotické průjmy 2.Tvorba oxalátových ledvinných kamenů 3.Vzestup hladiny kys.močové Tolerovaná dávka jsou 2 gr/den ( Institute of Medicine, USA) Nežádoucí účinky při dávce nad 3 gr/den !!! Frekvence NÚ ( n=26) Pyróza 1x Průjem 1x Erytrocytúrie 1x Renální kolika 0 Hyperurikémie 0

20 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Souhrn CMTNS Ve skupině AA zhoršení skóre za 24 měsíců o 0.5 bodu a ve skupině placeba o 1.0 bod (median) Nezjistili jsme statisticky významný rozdíl CMTNS mezi skupinou AA a skupinou placeba Nezjistili jsme statisticky významný rozdíl CMTNS mezi začátkem a koncem studie ve skupině AA Zjistili jsme, že progrese choroby dle CMTNS ve skupině placeba je za dva roky pomalejší než dokládá studie M.Shye et al. z Detroitu tj. místo o 1.4 bodu jsme měli progresi o 1.0 bod..

21 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Souhrn Klinika Hand grip : větší progrese slabosti při stisku ve skupině placeba než ve skupině AA po 24 měsících.Rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný 10 m chůze : beze změny 9 hole peg test : zlepšení parametru v AA skupině po 24 měsících,ale rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný

22 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Souhrn Elektrofyziologie Nevýznamné změny v obou skupinách po 24 měsících Kvalita života V položce Zdraví obecně dokonce zhoršení p< 0.05 Nežádoucí účinky : 3x pouze v kategorii lehký n.ú

23 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Závěr Studie neprokázala statisticky významný rozdíl v klinickém nálezu, elektrofyziologických parametrech a kvalitě života po 24 měsíčním podávání kys.askorbové. Studie neprokázala statisticky významný rozdíl mezi účinnou látkou a placebem. Podávání vysoké dávky kys.askorbové během 24 měsíců bylo bezpečné a relativně dobře tolerované.

24 Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně Závěr Další data budou poskytnuta ze studií v Itálii a Velké Británii – 271 pacientů stejný protokol USA – placebo – 2.0 gr a 4.0 gr/den Meta-analýza studií poskytne definitivní odpověď, zda má být léčba AA u CMT1A doporučena

25 a Společnosti CMT za mediální a morální podporu během celé studie Děkuji všem CMT1A pacientům, kteří se studie zúčastnili v letech


Stáhnout ppt "Setkání Společnosti CMT, Jánské Lázně 16.10.2010 Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A Mazanec R 1,Vondráček P 2,Havlová M 3,Kobesová."

Podobné prezentace


Reklamy Google