Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1."— Transkript prezentace:

1 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1

2 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 2 Řízení motoriky z vyšších center CNS - jednoduchého ke složitějšímu Budeme postupovat od: - fundamentálního k doplňkovému - od fylogeneticky starého k současnému První 3 kapitory – nic úžasného, ale pravda Poslední 2 kapitoly – úžasné, ale spekulace

3 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 3 'Podnět-odpověď' - uspořádání NS Podnět Jednoduchý reflex Jednoduché pohyby Kognice

4 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 4 1. Míšní reflexy - automatické Charakteristika: - stereotypní - vždy spouštěné stejným podnětem - jednorázové

5 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 5 1. Míšní reflexy Shrnutí Jednoduché reflexy nedokážou generovat chování, které je typické pro zvířata, jako např. lokomoční, konzumační a kopulační akty. Je zapotřebí složitějších nervových sítí, ve kterých se generuje a trvá vzruchová aktivita, související s pohybem, i bez podnětu.

6 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 6 2. Centrální generátory vzorců (CPG) Příklady: chůze, běh, plavání, drbání, dýchání, žvýkání CPG jsou: - stereotypní - opakující se - automatické - generovány jednotlivými neurony nebo sítí neuronů CPG

7 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 7 Reflexy a pohyby generované centrálními generátory vzorců jsou řízeny lokálními nervovými okruhy a nevyžadují řízení z vyšších center CNS. Jsou přítomné i po přetětí NS nad těmito okruhy. Pokud je zachována část mozkového kmene (přetětí na úrovni mesencefala), může zvíře žít bez hlavy. Kohout Mike takto žil – a pohyboval se – 1.5 roku. CPG a decerebrovaná zvířata

8 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 8 Primitivní NS: Ganglie obsahují CPG Pedální ganglion

9 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 9 2. Centrální generátory vzorců Shrnutí Centrální generátory vzorců jsou lokální nervové sítě, které řídí omezený počet kosterních svalů. Některé jsou spouštěné podnětem a zůstávají aktivní po určitou dobu, jiné jsou aktivní po celý život (např. respirační centrum v prodl. míše). Společně s jednoduchými reflexy postačují CPG k životu primitivních organizmů nebo přežívání decerebrovaných obratlovců.

10 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 10 3. Extrapyramidový systém Rubrospinální dráha kontralaterální α a γ motoneurony Pontinní retikulospinální dráha ipsilaterální γ motoneurony Tektospinální dráha kontralaterální α a γ motoneurony Vestibulospinální dráha ipsilaterální α a γ motoneurony Olivospinální dráha kontralaterální α a γ motoneurony Oblongátní retikulospinální dráha bilaterálně α a γ motoneurony

11 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 11 3. Extrapyramidový systém Rubrosp. dr. Retikulosp. Olivosp. Vestibulosp. Tektosp.

12 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 12 Nucleus ruber – Rubrospinální dráha Stimuluje flexory horních končetin Pontinní retikulární jádro - medální retikulospinální dráha Stimuluje antigravitační svaly Oblongátní retikulární jádro - laterální retikulospinální dráha Tlumí antigravitační svaly Vestibulární jádra – vestibulosp. dr. Kordinace pohybů očí a hlavy, vzpřímený postoj, rovnováha, - stimulací antigravitačních svalů

13 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 13 Colliculus superior - tektospinální dráha Reflexní pohyby hlavy a očí coby součást orientační reakce Nucleus olivaris caudalis - Olivospinální tract Přesnost pohybu, reflexy v odpověď na proprioceptivní stimulaci

14 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 14 3b. Hlavové nervy – motorické V Trojklaný (mandib.) - z ncl. motorius trigeminalis Žvýkací svaly IV Kladkový – z kontralat. ncl. trochlearis M. obliquus bulbi superior III Okohybný – z ncl. oculomotorius M. levator palpebrae, M. recturs superior, medialis & inferior VI Abducens – z ncl. abducens M. rectus bulbi lateralis

15 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 15 3b. Hlavové nervy – motorické X Vagus – z ncl. ambiguus Svaly hltanu a hrtanu IX Glossopharyngeus – z ncl. ambiguus Svaly patra, hltanu a m. stylopharyngeus VII Lícní – z ncl. nervi facialis Obličejové svaly XI Accessorius – z ncl. ambiguus M. sternocleidomastoideus a m. trapezius. XII Hypoglossus – z ncl. nervi hypoglossi Svaly jazyka

16 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 16 3. Extrapyramidový systém Shrnutí Míšní motorické dráhy, patřící k takzvanému extrapyramidovému systému, řídí většinu svalů k udržení optimálního svalového tonu, postoje, rovnováhy, a orientování směrem k podnětům. Devět hlavových nervů má motorickou komponentu, která řídí především svaly okohybné, obličejové, laryngu, faryngu a jazyka.

17 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 17 3. Extrapyramidový systém Shrnutí (.. pokračování) Rubrospinální dráha, která je fylogeneticky mladší než ostatní zmíněné extrapyramidové dráhy, hraje významější roli v motorice u zvířat než u lidí. U lidí se řízení motoriky rubrospinální dráhou uplatňuje v kojeneckém věku. Současně s maturací motorické kůry (= redukce vrstvy IV) dochází k přesunu významu z ncl. ruber na motorickou kůru.

18 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 18 4. Mozeček (v obrázku hnědý) MihuleŽábaPstruhŽralokKrokodýl HolubKrálíkPes

19 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 19 4. Mozeček (velikost úměrná složitosti pohybů) Slon

20 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 20 4. Mozeček Pro spuštění videa klikněte na obrázek

21 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 21 4. Mozeček Neocerebellum Paleocerebellum Archicerebellum Vestibulocerebellum (flocculonodulární mozeček) Cerebrocerebellum (laterální mozeček) Spinocerebellum (mediální mozeček) Anatomické členění ‘Funkční’ členění

22 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 22 4. Mozeček Elektrická stimulace nevyvolá kontrakci svalů Lidé s vrozenou atrofií mozečku jsou pohybově soběstační Opice s odstraněným mozečkem se celkem dobře pohybují U lidí: - destrukce flokulu naruší rovnováhu a pohyby očí - destrukce vermis vede k ataxii chůze (“opilý námořník”) - destrukce hemisféry vede k ataxii horní končetiny Obecně lze říci, že dysfunkce mozečku naruší rovnováhu, postoj, pohyby očí a vůlí kontrolované pohyby Fakta:

23 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 23 4. Mozeček - Ataxie Pro spuštění videa klikněte na obrázek

24 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 24 'Podnět-odpověď' - uspořádání NS Vstup vestibulární a proprioceptivní Vstup vestibulární a proprioceptivní Jednoduché reflexy Mozeček Kognice Motorika

25 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 25 4. Mozeček Shrnutí Mozeček slouží jako procesor vmezeřený mezi vstup (vestibulární a proprioceptivní) a výstup (jádra motorických drah). Úlohou mozečku je použít dostupnou senzorickou informaci k modulaci eferentních motorických signálů. Toto napomáhá udržení adekvátního postoje, rovnováhy, svalového tonu, a časové a intenzitní koordinace kontrakce svalů.

26 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 26 5. Corpus striatum Corpus striatum = nucleus caudatus + putamen + globus pallidus

27 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 27 5. Bazální ganglia Motorická kůra Putamen Globus pallidus - externí segm. Globus pallidus - interní segm. Ventro-laterální jádro talamu (VL) Subtalamické jádro (STN) Substancia nigra

28 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 28 5. Bazální ganglia - choroby

29 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 29 5. Corpus striatum MacLean (1990): “More than 150 years of investigation has failed to reveal specific function of the striatal complex.” Fakta: Rozsáhlé léze striatálního komplexu nepůsobí žádný patrný motorický deficit. Bilaterální léze nucl. caudatus mohou vést k behaviorální persistenci a hyperaktivitě. Elektrická stimulace nemá čistě motorických projevů. Může způsobit blokování úmyslných činností. … Byl pozorován i smích a pláč. Jung and Hassler: “Bilateral destruction of the pallidum does not produce any motor symptoms.”

30 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 30 5. Bazální ganglia Cooper: “The role of the thalamus in motor activity likewise appears difficult to define at this time. One may interrupt pathways from the globus pallidus, red nucleus, and the cerebellum to the thalamus as well as the thalamo-cortical and cortico-thalamic circuits without causing either motor weakness or faulty coordination upon the patient.” Fakta: MacLean: “The evidence indicates that the striatal complex is not solely a part of the motor apparatus under the control of the motor cortex.”

31 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 31 5. Bazální ganglia Parent et al.: “The major axonal branches of the GPi are those that descend within the brainstem, whereas the Gpi innervation of the thalamus is made up of fine collaterals that detached from these thick descending fibers. The GPi descending fibers arborise principally in the PPN [pedunculo-pontine nucleus].” Fakta: Obvod “motorická kůra – corpus striatum – talamus” není souborem vzájemně segregovaných okruhů, ve kterých krouží v nezměněné podobě motorické programy, jak se dříve myslelo. GPi je aktivován po aktivaci primární motorické kůry.

32 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 32 5. Bazální ganglia Léze bazálních ganglií (BG) blokují vliv motivace na vervu. Silné hypotézy: Bazální ganglia jsou důležité pro učení nových motorických dovedností. Dlouhodobé pamětní stopy jsou uložené v motorické kůře. Vstup z limbického systému přivádí do BG posilující signály, jež determinují, co bude a nebude naučeno.

33 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 33 5. Corpus striatum Konečná hypotéza: Bazální ganglia mohou mít podobnou funkci jako má hipokampus v kortiko-hipokampálním systému. Mohou fungovat jako pracovní paměť pro vytváření trvalých pamětních stop v motorické kůře. Zatímco hipokampus napomáhá ukládání senzorické pamětní stopy, bazální ganglia pamětní stopy různých dovedností a chování. V obou případech je posílení zápisu dáno zvýšenou aktivitou limbického systému.

34 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 34 6. Pyramidový systém Pyramidová dr.

35 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 35 6. Pyramidová dráha Pyramidová dráha začíná v páté korové vrstvě oblastí MI, PM, SMA motorické kůry (zkratky viz násl. obrázek). Ovlivňuje většinu svalů, zejména distáních.

36 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 36 6. Motorická kůra Primární motorická kůra (MI) Doplňková motorická kůra (SMA) Premotorická kůra (PM) PM SMA MI Motorický “homunkulus”

37 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 37 6. Motorická kůra (fMRI)

38 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 38 6. Motorická kůra Fakta: MI – Je aktivní až když dochází k pohybu. Aktivuje jednotlivé svalové skupiny. PM – Je aktivní před zahájením pohybu. Pohyb nemusí nastat. Je důležitá pro řízení naučených automatických pohybů s ohledem na senzorickou zpětnou vazbu. Příkladem jsou řeč, ovládání očí a psaní. SMA - Je aktivní před zahájením pohybu. Pohyb nemusí nastat. Je aktivní při cíleném plánování pohybů.

39 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 39 6. Motorická kůra (lokalizace stimulací) Pro spuštění videa klikněte na obrázek

40 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 40 6. Motorická kůra Shrnutí Primární motorická kůra (MI) se vyvinula z kůry somatosenzorické. S ostatními (senzorickými) korovými oblastmi sdílí stejnou funkci: slouží jako substrát pro uvědomování a jako úložiště dlouhodobých pamětních stop. MI uchovává “motorické primitivy” (odpovídající jednotlivým svalovým skupinám), PM a SMA uchovávají složitější vzorce pohybů a chování.

41 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 41 Shrnutí spojů (zjednodušené) motorická kůra talamus cerebellum corpus striatum nucleus ruber oblongátní a pontinní motor. jádra vestib. aparát, proprioceptory spinální mícha pyramidová dráha Fylogeneticky mladší spoje jsou označeny světle zeleně Projekce z corpus striatum a mozečku do talamokortikálního systému možňují uvědomování si pohybu a také jeho uložení v deklarativní paměti.

42 Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 42 Celkové shrnutí 1. I nejjednodušší obratlovci si nevystačí s jednoduchými reflexy a centrálními generátory vzorců, byť s nimi mohou přežívat. 2. I nejjednodušší obratlovci mají schopnost jemně koordinovat pohyb a bravůrně se pohybovat v gravitačním poli (s pomocí mozečku). 3. I nejjednodušší obratlovci musí mít programy druhově specifických chování. Na nich se podílí corpus striatum. 4. U člověka a vyšších obratlovců došlo k expanzi systému zaměřeného na vědomé zpracování informace z dálkových senzorických modalit – zraku a sluchu. Tomu se podřídila i oblast řízení chování – bazální ganglia a vyvinula se motorická kůra a její spoje s mozečkem a striatem.


Stáhnout ppt "Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google