Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1"— Transkript prezentace:

1 Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1
Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

2 Řízení motoriky z vyšších center CNS
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 2 Řízení motoriky z vyšších center CNS Budeme postupovat od: - jednoduchého ke složitějšímu - fundamentálního k doplňkovému - od fylogeneticky starého k současnému První 3 kapitory – nic úžasného, ale pravda Poslední 2 kapitoly – úžasné, ale spekulace Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

3 'Podnět-odpověď' - uspořádání NS
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 3 'Podnět-odpověď' - uspořádání NS Kognice Jednoduché pohyby Podnět Jednoduchý reflex Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

4 Řízení motoriky 1. Míšní reflexy Charakteristika: - automatické
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 4 1. Míšní reflexy Charakteristika: - automatické - stereotypní - vždy spouštěné stejným podnětem - jednorázové Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

5 Řízení motoriky 1. Míšní reflexy Shrnutí
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 5 1. Míšní reflexy Shrnutí Jednoduché reflexy nedokážou generovat chování, které je typické pro zvířata, jako např. lokomoční, konzumační a kopulační akty. Je zapotřebí složitějších nervových sítí, ve kterých se generuje a trvá vzruchová aktivita, související s pohybem, i bez podnětu. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

6 2. Centrální generátory vzorců (CPG)
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 6 2. Centrální generátory vzorců (CPG) Příklady: chůze, běh, plavání, drbání, dýchání, žvýkání CPG jsou: - automatické - stereotypní - opakující se CPG - generovány jednotlivými neurony nebo sítí neuronů Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

7 Řízení motoriky Reflexy a pohyby generované
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 7 CPG a decerebrovaná zvířata Reflexy a pohyby generované centrálními generátory vzorců jsou řízeny lokálními nervovými okruhy a nevyžadují řízení z vyšších center CNS. Jsou přítomné i po přetětí NS nad těmito okruhy. Pokud je zachována část mozkového kmene (přetětí na úrovni mesencefala), může zvíře žít bez hlavy. Kohout Mike takto žil – a pohyboval se – 1.5 roku. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

8 Řízení motoriky Primitivní NS: Ganglie obsahují CPG Pedální ganglion
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 8 Primitivní NS: Ganglie obsahují CPG Pedální ganglion Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

9 2. Centrální generátory vzorců
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 9 2. Centrální generátory vzorců Shrnutí Centrální generátory vzorců jsou lokální nervové sítě, které řídí omezený počet kosterních svalů. Některé jsou spouštěné podnětem a zůstávají aktivní po určitou dobu, jiné jsou aktivní po celý život (např. respirační centrum v prodl. míše). Společně s jednoduchými reflexy postačují CPG k životu primitivních organizmů nebo přežívání decerebrovaných obratlovců. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

10 3. Extrapyramidový systém
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 10 3. Extrapyramidový systém Rubrospinální dráha kontralaterální α a γ motoneurony Tektospinální dráha kontralaterální α a γ motoneurony Pontinní retikulospinální dráha ipsilaterální γ motoneurony Oblongátní retikulospinální dráha bilaterálně α a γ motoneurony Vestibulospinální dráha ipsilaterální α a γ motoneurony Olivospinální dráha kontralaterální α a γ motoneurony Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

11 3. Extrapyramidový systém
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 11 3. Extrapyramidový systém Rubrosp. dr. Retikulosp. Olivosp. Vestibulosp. Tektosp. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

12 Řízení motoriky Nucleus ruber – Rubrospinální dráha
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 12 Nucleus ruber – Rubrospinální dráha Stimuluje flexory horních končetin Pontinní retikulární jádro - medální retikulospinální dráha Stimuluje antigravitační svaly Vestibulární jádra – vestibulosp. dr. Kordinace pohybů očí a hlavy, vzpřímený postoj, rovnováha, - stimulací antigravitačních svalů Oblongátní retikulární jádro - laterální retikulospinální dráha Tlumí antigravitační svaly Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

13 Řízení motoriky Colliculus superior - tektospinální dráha
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 13 Colliculus superior - tektospinální dráha Reflexní pohyby hlavy a očí coby součást orientační reakce Nucleus olivaris caudalis - Olivospinální tract Přesnost pohybu, reflexy v odpověď na proprioceptivní stimulaci Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

14 3b. Hlavové nervy – motorické
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 14 3b. Hlavové nervy – motorické III Okohybný – z ncl. oculomotorius M. levator palpebrae, M. recturs superior, medialis & inferior IV Kladkový – z kontralat. ncl. trochlearis M. obliquus bulbi superior V Trojklaný (mandib.) - z ncl. motorius trigeminalis Žvýkací svaly VI Abducens – z ncl. abducens M. rectus bulbi lateralis Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

15 3b. Hlavové nervy – motorické
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 15 3b. Hlavové nervy – motorické VII Lícní – z ncl. nervi facialis Obličejové svaly IX Glossopharyngeus – z ncl. ambiguus Svaly patra, hltanu a m. stylopharyngeus X Vagus – z ncl. ambiguus Svaly hltanu a hrtanu XI Accessorius – z ncl. ambiguus M. sternocleidomastoideus a m. trapezius. XII Hypoglossus – z ncl. nervi hypoglossi Svaly jazyka Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

16 3. Extrapyramidový systém
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 16 3. Extrapyramidový systém Shrnutí Míšní motorické dráhy, patřící k takzvanému extrapyramidovému systému, řídí většinu svalů k udržení optimálního svalového tonu, postoje, rovnováhy, a orientování směrem k podnětům. Devět hlavových nervů má motorickou komponentu, která řídí především svaly okohybné, obličejové, laryngu, faryngu a jazyka. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

17 3. Extrapyramidový systém
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 17 3. Extrapyramidový systém Shrnutí (.. pokračování) Rubrospinální dráha, která je fylogeneticky mladší než ostatní zmíněné extrapyramidové dráhy, hraje významější roli v motorice u zvířat než u lidí. U lidí se řízení motoriky rubrospinální dráhou uplatňuje v kojeneckém věku. Současně s maturací motorické kůry (= redukce vrstvy IV) dochází k přesunu významu z ncl. ruber na motorickou kůru. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

18 4. Mozeček (v obrázku hnědý)
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 18 4. Mozeček (v obrázku hnědý) Mihule Žába Pstruh Žralok Krokodýl Holub Králík Pes Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

19 4. Mozeček (velikost úměrná složitosti pohybů)
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 19 4. Mozeček (velikost úměrná složitosti pohybů) Slon Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

20 Řízení motoriky 4. Mozeček Pro spuštění videa klikněte na obrázek
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 20 4. Mozeček Pro spuštění videa klikněte na obrázek Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

21 Řízení motoriky 4. Mozeček Anatomické členění ‘Funkční’ členění
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 21 4. Mozeček Anatomické členění Neocerebellum Paleocerebellum Archicerebellum ‘Funkční’ členění Cerebrocerebellum (laterální mozeček) Spinocerebellum (mediální mozeček) Vestibulocerebellum (flocculonodulární mozeček) Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

22 Řízení motoriky 4. Mozeček Fakta:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 22 4. Mozeček Fakta: Elektrická stimulace nevyvolá kontrakci svalů Opice s odstraněným mozečkem se celkem dobře pohybují Lidé s vrozenou atrofií mozečku jsou pohybově soběstační U lidí: - destrukce flokulu naruší rovnováhu a pohyby očí - destrukce vermis vede k ataxii chůze (“opilý námořník”) - destrukce hemisféry vede k ataxii horní končetiny Obecně lze říci, že dysfunkce mozečku naruší rovnováhu, postoj, pohyby očí a vůlí kontrolované pohyby Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

23 Řízení motoriky 4. Mozeček - Ataxie
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 23 4. Mozeček - Ataxie Pro spuštění videa klikněte na obrázek Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

24 'Podnět-odpověď' - uspořádání NS
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 24 'Podnět-odpověď' - uspořádání NS Kognice Mozeček Motorika Vstup vestibulární a proprioceptivní Jednoduché reflexy Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

25 Řízení motoriky 4. Mozeček Shrnutí
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 25 4. Mozeček Shrnutí Mozeček slouží jako procesor vmezeřený mezi vstup (vestibulární a proprioceptivní) a výstup (jádra motorických drah). Úlohou mozečku je použít dostupnou senzorickou informaci k modulaci eferentních motorických signálů. Toto napomáhá udržení adekvátního postoje, rovnováhy, svalového tonu, a časové a intenzitní koordinace kontrakce svalů. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

26 Řízení motoriky 5. Corpus striatum Corpus striatum = nucleus caudatus
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 26 5. Corpus striatum Corpus striatum = nucleus caudatus + putamen + globus pallidus Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

27 Řízení motoriky 5. Bazální ganglia Motorická kůra Putamen
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 27 5. Bazální ganglia Motorická kůra Putamen Globus pallidus - externí segm. Globus pallidus - interní segm. Ventro-laterální jádro talamu (VL) Subtalamické jádro (STN) Substancia nigra Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

28 5. Bazální ganglia - choroby
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 28 5. Bazální ganglia - choroby Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

29 Řízení motoriky 5. Corpus striatum Fakta:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 29 5. Corpus striatum Fakta: MacLean (1990): “More than 150 years of investigation has failed to reveal specific function of the striatal complex.” Rozsáhlé léze striatálního komplexu nepůsobí žádný patrný motorický deficit. Bilaterální léze nucl. caudatus mohou vést k behaviorální persistenci a hyperaktivitě. Elektrická stimulace nemá čistě motorických projevů. Může způsobit blokování úmyslných činností. … Byl pozorován i smích a pláč. Jung and Hassler: “Bilateral destruction of the pallidum does not produce any motor symptoms.” Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

30 Řízení motoriky 5. Bazální ganglia Fakta:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 30 5. Bazální ganglia Fakta: Cooper: “The role of the thalamus in motor activity likewise appears difficult to define at this time. One may interrupt pathways from the globus pallidus, red nucleus, and the cerebellum to the thalamus as well as the thalamo-cortical and cortico-thalamic circuits without causing either motor weakness or faulty coordination upon the patient.” MacLean: “The evidence indicates that the striatal complex is not solely a part of the motor apparatus under the control of the motor cortex.” Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

31 Řízení motoriky 5. Bazální ganglia Fakta:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 31 5. Bazální ganglia Fakta: Parent et al.: “The major axonal branches of the GPi are those that descend within the brainstem, whereas the Gpi innervation of the thalamus is made up of fine collaterals that detached from these thick descending fibers. The GPi descending fibers arborise principally in the PPN [pedunculo-pontine nucleus].” GPi je aktivován po aktivaci primární motorické kůry. Obvod “motorická kůra – corpus striatum – talamus” není souborem vzájemně segregovaných okruhů, ve kterých krouží v nezměněné podobě motorické programy, jak se dříve myslelo. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

32 Řízení motoriky 5. Bazální ganglia Silné hypotézy:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 32 5. Bazální ganglia Silné hypotézy: Léze bazálních ganglií (BG) blokují vliv motivace na vervu. Bazální ganglia jsou důležité pro učení nových motorických dovedností. Dlouhodobé pamětní stopy jsou uložené v motorické kůře. Vstup z limbického systému přivádí do BG posilující signály, jež determinují, co bude a nebude naučeno. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

33 Řízení motoriky 5. Corpus striatum Konečná hypotéza:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 33 5. Corpus striatum Konečná hypotéza: Bazální ganglia mohou mít podobnou funkci jako má hipokampus v kortiko-hipokampálním systému. Mohou fungovat jako pracovní paměť pro vytváření trvalých pamětních stop v motorické kůře. Zatímco hipokampus napomáhá ukládání senzorické pamětní stopy, bazální ganglia pamětní stopy různých dovedností a chování. V obou případech je posílení zápisu dáno zvýšenou aktivitou limbického systému. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

34 Řízení motoriky 6. Pyramidový systém Pyramidová dr. Neurofyziologie
strana 34 6. Pyramidový systém Pyramidová dr. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

35 Řízení motoriky 6. Pyramidová dráha Pyramidová dráha
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 35 6. Pyramidová dráha Pyramidová dráha začíná v páté korové vrstvě oblastí MI, PM, SMA motorické kůry (zkratky viz násl. obrázek). Ovlivňuje většinu svalů, zejména distáních. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

36 Řízení motoriky 6. Motorická kůra Primární motorická kůra (MI)
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 36 6. Motorická kůra Primární motorická kůra (MI) Premotorická kůra (PM) Motorický “homunkulus” Doplňková motorická kůra (SMA) SMA MI PM Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

37 Řízení motoriky 6. Motorická kůra (fMRI) Neurofyziologie strana 37
Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

38 Řízení motoriky 6. Motorická kůra Fakta:
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 38 6. Motorická kůra Fakta: MI – Je aktivní až když dochází k pohybu. Aktivuje jednotlivé svalové skupiny. PM – Je aktivní před zahájením pohybu. Pohyb nemusí nastat. Je důležitá pro řízení naučených automatických pohybů s ohledem na senzorickou zpětnou vazbu. Příkladem jsou řeč, ovládání očí a psaní. SMA - Je aktivní před zahájením pohybu. Pohyb nemusí nastat. Je aktivní při cíleném plánování pohybů. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

39 6. Motorická kůra (lokalizace stimulací)
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 39 6. Motorická kůra (lokalizace stimulací) Pro spuštění videa klikněte na obrázek Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

40 Řízení motoriky 6. Motorická kůra Shrnutí
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 40 6. Motorická kůra Shrnutí Primární motorická kůra (MI) se vyvinula z kůry somatosenzorické. S ostatními (senzorickými) korovými oblastmi sdílí stejnou funkci: slouží jako substrát pro uvědomování a jako úložiště dlouhodobých pamětních stop. MI uchovává “motorické primitivy” (odpovídající jednotlivým svalovým skupinám), PM a SMA uchovávají složitější vzorce pohybů a chování. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

41 Shrnutí spojů (zjednodušené)
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 41 Shrnutí spojů (zjednodušené) motorická kůra Fylogeneticky mladší spoje jsou označeny světle zeleně pyramidová dráha talamus corpus striatum Projekce z corpus striatum a mozečku do talamokortikálního systému možňují uvědomování si pohybu a také jeho uložení v deklarativní paměti. nucleus ruber cerebellum oblongátní a pontinní motor. jádra vestib. aparát, proprioceptory spinální mícha Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad

42 Řízení motoriky Celkové shrnutí
Neurofyziologie Řízení motoriky strana 42 Celkové shrnutí 1. I nejjednodušší obratlovci si nevystačí s jednoduchými reflexy a centrálními generátory vzorců, byť s nimi mohou přežívat. 2. I nejjednodušší obratlovci mají schopnost jemně koordinovat pohyb a bravůrně se pohybovat v gravitačním poli (s pomocí mozečku). 3. I nejjednodušší obratlovci musí mít programy druhově specifických chování. Na nich se podílí corpus striatum. 4. U člověka a vyšších obratlovců došlo k expanzi systému zaměřeného na vědomé zpracování informace z dálkových senzorických modalit – zraku a sluchu. Tomu se podřídila i oblast řízení chování – bazální ganglia a vyvinula se motorická kůra a její spoje s mozečkem a striatem. Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Copyright © 2013 Luděk Nerad


Stáhnout ppt "Řízení motoriky Neurofyziologie strana 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google