Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ryby Osteichthyes. Ryby druhově nejpočetnější skupina obratlovců vodní vřetenovité nebo stranově zploštělé tělo ploutve: nepárové: hřbetní (1, nebo 2),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ryby Osteichthyes. Ryby druhově nejpočetnější skupina obratlovců vodní vřetenovité nebo stranově zploštělé tělo ploutve: nepárové: hřbetní (1, nebo 2),"— Transkript prezentace:

1 Ryby Osteichthyes

2 Ryby druhově nejpočetnější skupina obratlovců vodní vřetenovité nebo stranově zploštělé tělo ploutve: nepárové: hřbetní (1, nebo 2), ocasní (homocerkní), řitní, někdy tuková párové: prsní a břišní

3 Ryby tělo kryto kostěnými šupinami (cykloidní, ktenoidní, ganiodní) –vyrůstají ze škáry produkce slizu - jednobuněčné žlázy v pokožce

4 Ryby kostra převážně chrupavčitá kostěné paprsky vyztužující ploutve prsní ploutve pevně napojeny na lebku lebka pevně spojena s páteří krycí kosti kožního původu + 5x2 žaberní o. ozubené čelisti nebo požerákové zuby amficelní obratle

5 Ryby

6

7 kosterní svalovina segmentovaná –W směrem k ocasu –drobné kůstky některé svaly přeměněné na elektrické orgány

8 Ryby nervová soustava: –nejvyvinutější je střední mozek a mozeček –postranní čára –další smysly soustředěny kolem úst

9 Ryby hmatové vousky chuťové buňky roztroušené oči bez víček, barevné vidění párové nozdry nesouvisející s ústní dutinou → čich vnitřní ucho

10 Ryby plynový měchýř –hydrostatický orgán –z hřbetní části trávicí trubice trávicí soustava: –chybí slinné žlázy –krátký jícen –zahnutý vakovitý žaludek –nerozlišené střevo –velká játra –otvor řitní

11 Ryby potrava –většinou živočišná nebo smíšená –potravní oportunismus –uzpůsobení úst –zuby jen k přidržování kořisti, polykána je vcelku

12 Ryby dýchání žábrami –4 páry –společná žaberní dutina –kryty skřelemi –dýchací pohyby pomocné dýchání ústní sliznicí, plicními vaky, plynovým měchýřem, výběžky hltanu dvojdílné srdce: síň a komora + svalnatý tepenný násadec aorta → 4 páry žaberních tepen

13 Ryby vylučovací soustava: –ledviny, močovody, močový měchýř –samostatný vývod –osmoregulace rozmnožování –gonochoristé –oplození vnější (vnitřní výjimečně) –jikry a mlíčí –tření - trdliště –vývoj přímý –někdy péče o jikry nebo i plůdky (potěr) → hnízda, jamky, do škeblí, v tlamě, ve vaku na břiše

14 Ryby

15 plynový měchýř

16 Ryby studenokrevné –extrémy:-2°C, 52°C –většina hyne při 30°C –letní nebo zimní spánek sladkovodní (stojaté x tekoucí, pásma: pstruhové, lipanové, parmové, cejnové) mořské (ryby pelagické, litorální, bentické) brakické tažné (katadromní, anadromní, potravní)

17 Ryby přizpůsobení tvaru těla (proud vody, teplota, obsah kyslíku) barvoměna jedové žlázy, ostny, krunýře zpět

18 Ryby velký vliv člověka –jezy, … –rybolov –nevhodné vysazování –znečištění –chovy, přikrmování plůdků a umělé vysazování –sportovní rybářství, akvaristika –rybníkářství

19 systém třída: ryby podtřída: paprskoploutví nadřád: chrupavčití řády: bichiři, jeseteři nadřád: kostnatí řády: kostlíni, kaprouni, holobřiší, bezostní, máloostní, trnobřiší, sumci, … podtřída: nozdratí nadřád: lalokoploutví nadřád: dvojdyšní

20 Chrupavčití připomínají paryby –spodní příčná ústa,, srdeční násadec, spirální řasa, heterocerkní ocasní ploutev, vodorovné prsní ploutve, chrupavčitá kostra bichiři (mnohoploutví) –Afrika –kostěná kostra bez rostra –více drobných hřbetních ploutví –plicní vaky, larvy - keříčkovité vnější žábry –bichir - 1,2 m, dravý, noční, mělké zarostlé vody

21 bichir

22 Chrupavčití jeseteři –vývojově nejstarší –recentní - chrupavčitá kostra –rypec, heterocerkní ocasní ploutev –kostěné skřele –řídké ganoidní šupiny bez překryvu, kostěné destičky –spodní bezzubá ústa –mnoho hmatových vousků –živí se bezobratlými ž. –mořští, někteří sladkovodní, tažní –chutné maso, kaviár - velmi ohrožení

23 Chrupavčití vyza velká –S polokoule –Černé a Kaspické moře –dravá –až 8 m, žije desítky let –nejlepší kaviár jeseter malý –sladkovodní (Dunaj, dolní tok Moravy) –50 cm jeseter velký –dříve v Labi, dnes pobřeží Evropy –2 m

24 jeseteři

25 Kostnatí nejpočetnější skupina - 40 řádů, 90 % rec. málo svaloviny u prsních ploutví kostěná kostra překrývající se šupiny ze škáry homocerkní ocasní ploutev u některých zachováno propojení plynového měchýře a trávicí trubice

26 Kostnatí kostlíni –starobylá skupina (druhohory) –ganoidní šupiny –srdeční násadec spirální řasa –zcela zkostnatělé obratle (opistocélní) –plynový měchýř jako pomocný dýchací orgán –až 3 m –severní a střední Amerika

27 kostlíni

28 Kostnatí kaprouni –starobylá skupina –amficélní obratle –kaproun obecný

29 Kostnatí holobřiší –hadovité tělo bez břišních ploutví –ploutevní lem –hladká kůže nebo drobné šupiny –draví –murény - mořské

30 Kostnatí holobřiší –úhoř říční malé oči hluboko v kůži drobné zoubky 1 m i po souši tažný potření uhynou larvy - vrbový lístek monté proti proudu jen samice (10 let)

31 Kostnatí bezostní –jen měkké paprsky –cykloidní šupiny –krátká postranní čára –hejna migrující za potravou –velký hospodářský význam –sleď obecný až 30 cm, zavináči, uzenáči, slanečci, rybí olej –sardinka obecná, šprot obecný, sardel ančovička

32 Kostnatí máloostní –1 - 3 tvrdé paprsky –cykloidní nebo žádné šupiny –Weberův aparát zesiluje vibrace plynového m. do vnitřního ucha –pořerákové zuby –převážně sladkovodní –až 3 m

33 máloostní kapr obecnýkaras obecný (kar. zlatý) –pův. v řekách, potrava ze dna menší, bez vousů lín obecný –oblé ploutve –drobné šupiny –měkkýši

34 máloostní cejn velkýbolen dravý –vysoké tělo, široká řitní ploutev až 1 m parma obecná –4 hmatové vousky –nepoživatelné vnitřnosti

35 máloostní hrouzek obecnýmřenka mramorová střevle potoční –drobní, hejna jelec tloušť –všechny tekoucí vody –široká hlava

36 máloostní amur bílýtolstolobik obecný –býložraví, V Asie hořavka duhová –kladélko → jikry do škeblí

37 máloostní plotice obecná = bělice –červené ploutve piskoř pruhovaný –pomocné střevní dýchání

38 Kostnatí trnobřiší –sladkovodní –ozubené čelisti –malá tuková ploutev –drobnější → akvária: tetry hejna pouze býložravé –i 1,5 m dravé

39 trnobřiší pirani –poraněná vodní zvířata

40 trnobřiší paúhoři –orgány těsně za hlavou - regenerace ocasu –paúhoř elektrický - lov, obrana, orientace, komunikace

41 Kostnatí sumci –velcí –převážně sladkovodní –výrazné vousky –drobné zuby → draví - plevelné ryby –tělo holé / kostěné destičky –trn podpírající prsní ploutve, oblá ocasní ploutev –Weberův aparát –pomocné dýchání plynovým měchýřem –péče o potomstvo

42 sumci sumec velký –dlouhá řitní ploutev –tůně, přehrady –2,5 m, 100 kg sumeček americký –tuková ploutev

43 Kostnatí štiky –dravé → tvar těla, hřbetní a řitní ploutve posunuté k ocasu, dlouhé zuby, ryby, ptáci, savci –štika obecná - 1 m, řeky i nádrže - plevelné ryby

44 Kostnatí lososi –draví –tuková ploutev –drobné šupiny –hospodářský význam –losos obecný 1,5 m, 40 kg anadromní migrace mladá ryba v řece asi 3 roky dříve i v Čechách - vysazování

45 lososi pstruh obecnýpstruh duhový i teplejší voda - chov v rybnících lipan podhorní –větší hřbetní ploutev –hmyz z hladiny

46 Kostnatí hrdloploutví (měkkoploutví) –převážně mořští –hospodářský význam - maso, játra –břšní ploutve před prsními –až 3 hřbetní ploutve - měkké paprsky –delší hřbetní i řitní ploutev –1 hmatový vous na bradě –mník, treska

47 hrdloploutví mník jednovousý –potoky –noční –zploštělá hlava treska obecná –moře –hejna –dravá –150 cm, 40 kg

48 Kostnatí ďasové –mořští –široká hlava, zploštělé tělo –prodloužený paprsek hřbetní ploutve → lov -lákání kořisti –trpasličí samci –ďas mořský

49 Kostnatí volnoostní –koljuška tříostná 3 volné trny hnízdo pro jikry - koníček mořský - ovíjivý ocásek, jikry ve vaku na břiše, pohyb svisle

50 Kostnatí ropušnice –mořské i sladkovodní –velká hlava –lysé tělo ostré trny, kostěné destičky –jedové žlázy ! –vranka obecná –ropušnice obecná

51 Kostnatí ostnoploutví –největší skupina –ve všech typech vod –více tvrdých paprsků –ktenoidní šupiny –břišní ploutve těsně pod prsními –2 hřbetní ploutve –oddělený plynový měchýř

52 ostnoploutví okoun říční –řeky i rybníky –plankton → drobné ryby candát obecný –hluboké řeky –1 m, 10 kg

53 ostnoploutví tuňák obecný –5 m, 800 kg –dravý –drobné výrůstky makrela obecná –dobrý plavec cichlidky - péče o potomky

54 ostnoploutví lezoun indický –labyrint –„obojživelný“

55 ostnoploutví leze souboj

56 Kostnatí platýsi –ze stran výrazně zploštělé tělo –leží na boku → posunuté oko, zvláštní pohyb –larvy jsou souměrné –barvoměna –kvalitní maso –platýs bradavičnatýplatýs bradavičnatý

57 Kostnatí čtverzubci –tropy –mořští - živí se korály –„zobák“ - ozubené čelisti –kostěné destičky, trny –chybí břišní ploutve –jedovaté maso i vnitřnosti - fugu –vychlípenina střeva - naplnění vzduchem

58 čtverzubci ježíci

59 čtverzubci havýši - pevný krunýř, pohyb pouze ploutvemi

60 Kostnatí halančíkovci –drobné - akvaristika –ozubené čelisti –bez postranní čáry –často živorodí –paví očko –živorodka komáří požírá larvy k. Anopheles

61

62 Nozdratí choany (vnitřní nozdry) členité plicní vaky malý plicní oběh končetiny typu čtvernožců –svaly, navazující kosti starobylé znaky –struna hřbetní, srdeční násadec, spirální řasa, jednoduchý mozek → jedna linie vývoje čtyřnožců lalokoploutví, dvojdyšní } předpoklad plicního dýchání

63 lalokoploutví sladkovodní → mořské s: Ɨ v permu, lopatkové pásmo, zuby → Krytolebci m: druhohory → vyhynutí → 1938 latimerie podivná - 2 m, velké šupiny, živorodá, hloubky, noční aktivita

64 dvojdyšní plicní vaky i žábry larvy - vnější žábry trojdílné srdce kloaka, spirální řasa péče o potomstvo bahník australský bahník americký, b. východoafrický –až 2 m –přežijí i bez vody kokon, letní spánek –chutné maso

65 křížovka sladkovodní šibenice


Stáhnout ppt "Ryby Osteichthyes. Ryby druhově nejpočetnější skupina obratlovců vodní vřetenovité nebo stranově zploštělé tělo ploutve: nepárové: hřbetní (1, nebo 2),"

Podobné prezentace


Reklamy Google