Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ryby Osteichthyes.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ryby Osteichthyes."— Transkript prezentace:

1 Ryby Osteichthyes

2 Ryby druhově nejpočetnější skupina obratlovců vodní
vřetenovité nebo stranově zploštělé tělo ploutve: nepárové: hřbetní (1, nebo 2), ocasní (homocerkní), řitní, někdy tuková párové: prsní a břišní

3 Ryby tělo kryto kostěnými šupinami (cykloidní, ktenoidní, ganiodní)
vyrůstají ze škáry produkce slizu - jednobuněčné žlázy v pokožce

4 Ryby kostra převážně chrupavčitá kostěné paprsky vyztužující ploutve
prsní ploutve pevně napojeny na lebku lebka pevně spojena s páteří krycí kosti kožního původu + 5x2 žaberní o. ozubené čelisti nebo požerákové zuby amficelní obratle

5 Ryby

6 Ryby

7 Ryby kosterní svalovina segmentovaná
W směrem k ocasu drobné kůstky některé svaly přeměněné na elektrické orgány

8 Ryby nervová soustava: nejvyvinutější je střední mozek a mozeček
postranní čára další smysly soustředěny kolem úst

9 Ryby hmatové vousky chuťové buňky roztroušené
oči bez víček, barevné vidění párové nozdry nesouvisející s ústní dutinou → čich vnitřní ucho

10 Ryby plynový měchýř trávicí soustava: hydrostatický orgán
z hřbetní části trávicí trubice trávicí soustava: chybí slinné žlázy krátký jícen zahnutý vakovitý žaludek nerozlišené střevo velká játra otvor řitní

11 Ryby potrava většinou živočišná nebo smíšená potravní oportunismus
uzpůsobení úst zuby jen k přidržování kořisti, polykána je vcelku

12 Ryby dýchání žábrami 4 páry společná žaberní dutina kryty skřelemi dýchací pohyby pomocné dýchání ústní sliznicí, plicními vaky, plynovým měchýřem, výběžky hltanu dvojdílné srdce: síň a komora + svalnatý tepenný násadec aorta → 4 páry žaberních tepen

13 Ryby vylučovací soustava: rozmnožování
ledviny, močovody, močový měchýř samostatný vývod osmoregulace rozmnožování gonochoristé oplození vnější (vnitřní výjimečně) jikry a mlíčí tření - trdliště vývoj přímý někdy péče o jikry nebo i plůdky (potěr) → hnízda, jamky, do škeblí, v tlamě, ve vaku na břiše

14 Ryby

15 Ryby plynový měchýř

16 Ryby studenokrevné extrémy:-2°C, 52°C většina hyne při 30°C letní nebo zimní spánek sladkovodní (stojaté x tekoucí, pásma: pstruhové, lipanové, parmové, cejnové) mořské (ryby pelagické, litorální, bentické) brakické tažné (katadromní, anadromní, potravní)

17 Ryby přizpůsobení tvaru těla (proud vody, teplota, obsah kyslíku)
barvoměna jedové žlázy, ostny, krunýře zpět

18 Ryby velký vliv člověka jezy, … rybolov nevhodné vysazování znečištění
chovy, přikrmování plůdků a umělé vysazování sportovní rybářství, akvaristika rybníkářství

19 systém třída: ryby podtřída: paprskoploutví nadřád: chrupavčití
řády: bichiři, jeseteři nadřád: kostnatí řády: kostlíni, kaprouni, holobřiší, bezostní, máloostní, trnobřiší, sumci, … podtřída: nozdratí nadřád: lalokoploutví nadřád: dvojdyšní

20 Chrupavčití připomínají paryby bichiři (mnohoploutví)
spodní příčná ústa,, srdeční násadec, spirální řasa, heterocerkní ocasní ploutev, vodorovné prsní ploutve, chrupavčitá kostra bichiři (mnohoploutví) Afrika kostěná kostra bez rostra více drobných hřbetních ploutví plicní vaky, larvy - keříčkovité vnější žábry bichir - 1,2 m, dravý, noční, mělké zarostlé vody

21 bichir

22 Chrupavčití jeseteři vývojově nejstarší recentní - chrupavčitá kostra
rypec, heterocerkní ocasní ploutev kostěné skřele řídké ganoidní šupiny bez překryvu, kostěné destičky spodní bezzubá ústa mnoho hmatových vousků živí se bezobratlými ž. mořští, někteří sladkovodní, tažní chutné maso, kaviár - velmi ohrožení

23 Chrupavčití vyza velká jeseter malý jeseter velký S polokoule
Černé a Kaspické moře dravá až 8 m, žije desítky let nejlepší kaviár jeseter malý sladkovodní (Dunaj, dolní tok Moravy) 50 cm jeseter velký dříve v Labi, dnes pobřeží Evropy 2 m

24 jeseteři

25 Kostnatí nejpočetnější skupina - 40 řádů, 90 % rec.
málo svaloviny u prsních ploutví kostěná kostra překrývající se šupiny ze škáry homocerkní ocasní ploutev u některých zachováno propojení plynového měchýře a trávicí trubice

26 Kostnatí kostlíni starobylá skupina (druhohory) ganoidní šupiny
srdeční násadec spirální řasa zcela zkostnatělé obratle (opistocélní) plynový měchýř jako pomocný dýchací orgán až 3 m severní a střední Amerika

27 kostlíni

28 Kostnatí kaprouni starobylá skupina amficélní obratle kaproun obecný

29 Kostnatí holobřiší hadovité tělo bez břišních ploutví ploutevní lem
hladká kůže nebo drobné šupiny draví murény - mořské

30 Kostnatí holobřiší úhoř říční malé oči hluboko v kůži drobné zoubky
i po souši tažný potření uhynou larvy - vrbový lístek monté proti proudu jen samice (10 let)

31 Kostnatí bezostní jen měkké paprsky cykloidní šupiny
krátká postranní čára hejna migrující za potravou velký hospodářský význam sleď obecný až 30 cm, zavináči, uzenáči, slanečci, rybí olej sardinka obecná, šprot obecný, sardel ančovička

32 Kostnatí máloostní 1 - 3 tvrdé paprsky cykloidní nebo žádné šupiny
Weberův aparát zesiluje vibrace plynového m. do vnitřního ucha pořerákové zuby převážně sladkovodní až 3 m

33 máloostní kapr obecný karas obecný (kar. zlatý) lín obecný
pův. v řekách, potrava ze dna menší, bez vousů lín obecný oblé ploutve drobné šupiny měkkýši

34 máloostní cejn velký bolen dravý parma obecná
vysoké tělo, široká řitní ploutev až 1 m parma obecná 4 hmatové vousky nepoživatelné vnitřnosti

35 máloostní hrouzek obecný mřenka mramorová střevle potoční jelec tloušť
drobní, hejna jelec tloušť všechny tekoucí vody široká hlava

36 máloostní amur bílý tolstolobik obecný hořavka duhová
býložraví, V Asie hořavka duhová kladélko → jikry do škeblí

37 máloostní plotice obecná = bělice piskoř pruhovaný červené ploutve
pomocné střevní dýchání

38 Kostnatí trnobřiší sladkovodní ozubené čelisti malá tuková ploutev
drobnější → akvária: tetry hejna pouze býložravé i 1,5 m dravé

39 trnobřiší pirani poraněná vodní zvířata

40 trnobřiší paúhoři orgány těsně za hlavou - regenerace ocasu
paúhoř elektrický - lov, obrana, orientace, komunikace

41 Kostnatí sumci velcí převážně sladkovodní výrazné vousky
drobné zuby → draví - plevelné ryby tělo holé / kostěné destičky trn podpírající prsní ploutve, oblá ocasní ploutev Weberův aparát pomocné dýchání plynovým měchýřem péče o potomstvo

42 sumci sumec velký sumeček americký dlouhá řitní ploutev tůně, přehrady
2,5 m, 100 kg sumeček americký tuková ploutev

43 Kostnatí štiky dravé → tvar těla, hřbetní a řitní ploutve posunuté k ocasu, dlouhé zuby, ryby, ptáci, savci štika obecná - 1 m, řeky i nádrže - plevelné ryby

44 Kostnatí lososi draví tuková ploutev drobné šupiny hospodářský význam
losos obecný 1,5 m, 40 kg anadromní migrace mladá ryba v řece asi 3 roky dříve i v Čechách - vysazování

45 lososi pstruh obecný pstruh duhový lipan podhorní
i teplejší voda - chov v rybnících lipan podhorní větší hřbetní ploutev hmyz z hladiny

46 Kostnatí hrdloploutví (měkkoploutví) převážně mořští
hospodářský význam - maso, játra břšní ploutve před prsními až 3 hřbetní ploutve - měkké paprsky delší hřbetní i řitní ploutev 1 hmatový vous na bradě mník, treska

47 hrdloploutví mník jednovousý treska obecná potoky noční
zploštělá hlava treska obecná moře hejna dravá 150 cm, 40 kg

48 Kostnatí ďasové mořští široká hlava, zploštělé tělo
prodloužený paprsek hřbetní ploutve → lov -lákání kořisti trpasličí samci ďas mořský

49 Kostnatí volnoostní koljuška tříostná
3 volné trny hnízdo pro jikry - koníček mořský - ovíjivý ocásek, jikry ve vaku na břiše, pohyb svisle

50 Kostnatí ropušnice mořské i sladkovodní velká hlava lysé tělo
ostré trny, kostěné destičky jedové žlázy ! vranka obecná ropušnice obecná

51 Kostnatí ostnoploutví největší skupina ve všech typech vod
více tvrdých paprsků ktenoidní šupiny břišní ploutve těsně pod prsními 2 hřbetní ploutve oddělený plynový měchýř

52 ostnoploutví okoun říční candát obecný řeky i rybníky
plankton → drobné ryby candát obecný hluboké řeky 1 m, 10 kg

53 ostnoploutví tuňák obecný makrela obecná cichlidky - péče o potomky
5 m, 800 kg dravý drobné výrůstky makrela obecná dobrý plavec cichlidky - péče o potomky

54 ostnoploutví lezoun indický labyrint „obojživelný“

55 ostnoploutví leze souboj

56 Kostnatí platýsi ze stran výrazně zploštělé tělo
leží na boku → posunuté oko, zvláštní pohyb larvy jsou souměrné barvoměna kvalitní maso platýs bradavičnatý

57 Kostnatí čtverzubci tropy mořští - živí se korály
„zobák“ - ozubené čelisti kostěné destičky, trny chybí břišní ploutve jedovaté maso i vnitřnosti - fugu vychlípenina střeva - naplnění vzduchem

58 čtverzubci ježíci

59 čtverzubci havýši - pevný krunýř, pohyb pouze ploutvemi

60 Kostnatí halančíkovci drobné - akvaristika ozubené čelisti
bez postranní čáry často živorodí paví očko živorodka komáří požírá larvy k. Anopheles

61

62 } předpoklad plicního dýchání
Nozdratí choany (vnitřní nozdry) členité plicní vaky malý plicní oběh končetiny typu čtvernožců svaly, navazující kosti starobylé znaky struna hřbetní, srdeční násadec, spirální řasa, jednoduchý mozek → jedna linie vývoje čtyřnožců lalokoploutví, dvojdyšní } předpoklad plicního dýchání

63 lalokoploutví sladkovodní → mořské s: Ɨ v permu, lopatkové pásmo, zuby
→ Krytolebci m: druhohory → vyhynutí → 1938 latimerie podivná - 2 m, velké šupiny, živorodá, hloubky, noční aktivita

64 dvojdyšní plicní vaky i žábry larvy - vnější žábry trojdílné srdce
kloaka, spirální řasa péče o potomstvo bahník australský bahník americký, b. východoafrický až 2 m přežijí i bez vody kokon, letní spánek chutné maso

65 křížovka sladkovodní šibenice


Stáhnout ppt "Ryby Osteichthyes."

Podobné prezentace


Reklamy Google