Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ"— Transkript prezentace:

1 2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ
02- BYT (JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY) 03- BYT (JEHO SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ FUNKCE, LEGISLATIVA) 04- BYTOVÝ DŮM 05- RODINNÝ DŮM ( TYPY, LEGISLATIVA) 06- RODINNÝ DŮM ( DISPOZIČNÍ PŘÍKLADY) 07- SPECIFICKÉ FORMY BYDLENÍ 08- UBYTOVÁNÍ ( JEDNOTLIVÉ TYPOLOGICKÉ SKUPINY) 09- UBYTOVÁNÍ (HOTELY) 10- UBYTOVÁNÍ (PENZIONY,SANATORIA, STUDENTSKÉ KOLEJE,SENIORSKÉ BYDLENÍ,CO-HOUSING,BOTELY..) 11- POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB 12- EKOLOGICKÉ STAVBY PRO BYDLENÍ ZÁPOČET: POVINNÁ ÚČAST NA CVIČENÍCH , ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍCH I ŠKOLNÍCH PRACÍ OHODNOCENÍ PRACÍ A-E ( F= NEPŘIJATELNÉ) ZKOUŠKA: TEST+ ZNÁMKA ZE CVIČENÍ=NAVRŽENÉ HODNOCENÍ LZE PŘIJMOUT ČI ODMÍTNOUT, PŘI ODMÍTNUTÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA INFORMACE NA INTERNETU:

2 VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ
OD POČÁTKŮ,S DŮRAZEM NA VÝVOJ OD 19. DO POLOVINY 20.STOLETÍ

3

4 ŘECKO 800 PŘ.N.L.-1.STOL.PŘ.N.L. STRUKTURA OBYVATELSTVA
-VELKOSTATKÁŘI -ROLNÍCI -OBCHODNÍCI -NÁDENÍCI -OTROCI TYPY OBYTNÝCH DOMŮ PASTAS PROSTAS DŮM S PERISTYLEM SPOLEČNÁ ZÁSADA PRO VŠECHNY TYPY: ODDĚLENÍ ŽENSKÉ A MUŽSKÉ ČÁSTI DOMU STAVEBNÍ MATERIÁLY NEPÁLENÉ CIHLY, OPRACOVANÝ KÁMEN, DŘEVO, SLÁMA, HLÍNA TECHNICKÉ VYBAVENÍ KOUPELNY ZÁSOBÁRNA UŽITKOVÉ VODY NA NÁDVOŘÍ-VE STUDNI A NÁDRŽKÁCH NA VODU 1-ŽENSKÁ OBYTNÁ MÍSTNOST 2-KUCHYNĚ 3-MUŽSKÁ MÍSTNOST 4-LOŽNICE 5-DVŮR 6-HERNA

5 ŘECKO 800 PŘ.N.L.-1.STOL.PŘ.N.L. DŮM S PERISTYLEM:
-DĚLENÍ NA OBYDLÍ MUŽŮ A OBYDLÍ ŽEN -ÚSTŘEDNÍ PROSTOR :DVŮR - MUŽSKÁ ČÁST - SPOLEČENSKÉ STYKY, OBCHODNÍ JEDNÁNÍ -ŽENSKÁ ČÁST: LOŽNICE PANÍ DOMU, DCER, PROVOZNÍ MÍSTNOSTI -DALŠÍ PROSTORY PRO PŘESPÁNÍ OTROKŮ, USTÁJENÍ ZVÍŘAT -OBYTNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVANÉ K SEVERU ŘECKÝ DŮM HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ: 1-PERISTYL/AULÉ (DVŮR SE SLOUPOVÝM OCHOZEM) 2-PROSTAS (SLAVNOSTNÍ SÍŇ) 3-ANDRÓN ( MUŽSKÁ JÍDELNA,PŘIJÍMACÍ POKOJ) 4-MUŽSKÁ ČÁST 5-ŽENSKÁ ČÁST

6 ŘÍM 1.STOL.PŘ.N.L.-6.STOL.N.L STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA
-PATRICIOVÉ A PLEBEJOVÉ -OTROCI -CIZINCI (NA ÚZEMÍ DOBYTÉM ŘÍMANY) -ŽENY TYPY OBYTNÝCH DOMŮ DŮM ŘÍMSKÝ ATRIOVÝ ČINŽOVNÍ DŮM (INSULA) VILLA (LETOHRÁDEK NA VENKOVĚ) STAVEBNÍ MATERIÁLY ZPOČÁTKU DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, POZDĚJI CIHLY (NEPÁLENÉ, POZDĚJI PÁLENÉ) ,KÁMEN TECHNICKÉ VYBAVENÍ -VODA DO MĚST PŘIVÁDĚNA AKVADUKTY DO VEŘEJNÝCH VODOJEMŮ -VODOVOD V KAŽDÉM DOMĚ -U LUXUSNÍCH DOMŮ- ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ S HORKOU VODOU -ZÁCHODY -PŘES DEN VEŘEJNÉ, V NOCI NOČNÍ VÁZY -ODPAD VYHAZOVÁN Z OKEN NA ULICI ŘÍMSKÝ ATRIOVÝ DŮM (DLE VITRUVIA) 1-VESTIBUL 2-ATRIUM 3-TABLINUM (přijímací místnost) 4-ALAE (boční místnosti-ložnice) -plocha m2

7 ŘÍM 1.STOL.PŘ.N.L.-6.STOL.N.L ČINŽOVNÍ DŮM (INSULA) -3-9 PATROVÝ
foto1_25123 ŘÍM 1.STOL.PŘ.N.L.-6.STOL.N.L ČINŽOVNÍ DŮM (INSULA) -3-9 PATROVÝ BYTY 1-2 MÍSTNOSTI BEZ ZÁCHODU, KOUPELNY, KUCHYNĚ SLOUŽILY POUZE NA PŘESPÁNÍ VILLA (LETOHRÁDEK NA VENKOVĚ) -VILLA RUSTICA -ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST -VILLA URBANA A SUBURBANA- MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ VILY S ROZLEHLÝMI ZAHRADAMI VILLA ADRIANA – ROZLOHA 120 HA ZAHRNUJE CHRÁMY, PALÁCE, KASÁRNY, DIVADLA, DOMY PRO PERSONÁL, KNIHOVNY, KOLONÁDY, VODNÍ PLOCHY, APOD. VILLA ADRIANA TIVOLLI

8 STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE R. 476-OBJEVENÍ AMERIKY R
STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE R.476-OBJEVENÍ AMERIKY R.1492 SLOH OTONSKÝ,ROMÁNSKÝ,GOTICKÝ STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA MĚSTSKÝ PATRICIÁT (KUPCI, ZÁMOŽNÍ MĚŠŤANÉ,SPRÁVA MĚSTA ŘEMESLNÍCI A CHUDÍ KUPCI MĚSTSKÁ CHUDINA (ŽEBRÁCI,ČELEĎ,PROSTITUTKY,ATD.) TYPY OBYTNÝCH DOMŮ -MĚŠŤANSKÉ DOMY ROMÁNSKÉ: UPROSTŘED DVORŮ S HOSPODÁŘSKÝMI STAVENÍMI V PŘÍZEMÍ OBCHODNÍ SKLADY A DÍLNY , PATRO OBYTNÉ DOMY POSTAVENY JAKO TVRZE -MĚŠŤANSKÉ DOMY GOTICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO, KÁMEN, CIHLY TECHNICKÉ VYBAVENÍ UŽITKOVÁ I PITNÁ VODA ZE STUDNÍ, ŘEK A POTOKŮ 1.VODOVOD R V PLZNI STOKY PRO ODVOD SPLAŠKŮ , ZÁCHODY NA HNOJIŠTÍCH PRAHA ZA KARLA IV. NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ (1348) POSTAVENO 1500 DOMŮ REGULATIVY NA STAVBY TYPY MĚŠŤANSKÝCH ROMÁNSKÝCH DOMŮ PRAHA: DŮM čp.16,U RADNICE DŮM čp.222,ŘETĚZOVÁ UL.

9 STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE 476-OBJEVENÍ AMERIKY 1492 SLOH OTONSKÝ,ROMÁNSKÝ,GOTICKÝ
GOTICKÉ MĚŠŤANSKÉ DOMY ŘADOVÁ ZÁSTAVBA V PŘEDNÍ ČÁSTI ŠTÍTOVÝ DŮM V ZADNÍ ČÁSTI-DVORNÍ KŘÍDLA, HOSPODÁŘSKÁ STAVENÍ DOMY ODDĚLENY VYSOKOU ZDÍ V PŘÍZEMÍ MÁZHAUS: ŘEMESLNÁ VÝROBA, PRODEJ, PRŮJEZD DO DVORA, SETKÁVÁNÍ SOUSEDŮ, APOD. DOMY DVOUPATROVÉ, STEJNĚ VYSOKÉ 1- MÁZHAUS 2- KOMORA 3- PRŮJEZD 4- PODLOUBÍ PRAHA: DŮM U KOHOUTŮ ,R. 1390 HAVELSKÁ čp.509,R. 1370

10 STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE 476-OBJEVENÍ AMERIKY 1492 SLOH OTONSKÝ,ROMÁNSKÝ,GOTICKÝ
1- MÁZHAUS 2- SKLADY JIHLAVA č.p.66,67 KONEC 13.STOLETÍ KUPECKÉ A ŘEMESLNICKÉ DOMY V PŘÍSTŘEŠCÍCH VÝROBA A PRODEJ, POZDĚJI KLENUTÉ LOUBÍ JAKO SOUVISLÁ KRYTÁ KOMUNIKACE

11 RENESANCE 13.,14.STOLETÍ -16.STOLETÍ
RENESANČNÍ MĚŠŤANSKÝ DŮM STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA ŠLECHTA ( STĚHUJE SE DO MĚST), MĚŠŤANÉ ( MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ ), NÁMEZDNÍ DĚLNÍCI, SLUHOVÉ – BEZ MAJETKU TYPY OBYTNÝCH DOMŮ MĚŠŤANSKÉ DOMY DOMY ŘADOVÉ, NA GOTICKÝCH PARCELÁCH PŘÍZEMÍ :MÁZHAUS A PRŮJEZD DO DVORA PATRO: OBYTNÁ SVĚTNICE , POKOJE PRO SPANÍ, MÁZHAUS STŘEDNÍ ZEĎ KOLMÁ K PRŮČELÍ VILY MĚSTSKÉ PALÁCE LETOHRÁDKY STAVEBNÍ MATERIÁLY KÁMEN, CIHLY, DŘEVO ( KROVY, STROPY), MALTA NA OMÍTKY, OZDOBA FASÁD- SGRAFITA TECHNICKÉ VYBAVENÍ STUDNY NA NÁMĚSTÍCH PŘEVÁŽNĚ AŽ DO 19.STOLETÍ BUDOVÁNÍ VODÁRENSKÝCH VĚŽÍ U VODNÍCH ZDROJŮ PRAHA ZA RUDOLFA II. STAVBA PALÁCŮ PRO ŠLECHTU REKONSTRUKCE GOTICKÝCH DOMŮ TŘEBOŇ. čp.89

12 RENESANCE 13.,14.STOLETÍ -16.STOLETÍ
VILA SPRÁVNÍ CENTRUM PRO ZEMĚDĚLSKÁ PANSTVÍ MÍSTO ODPOČINKU ODRAZ BOHATSTVÍ, POSTAVENÍ, VKUSU ROZLEHLÉ ZAHRADY VYHLÍDKY VILA ROTONDA,ITÁLIE VICENZA (A.PALLADIO, )

13 BAROKO,ROKOKO,KLASICISMUS 16.STOLETÍ (ITÁLIE) 17.,18.STOLETÍ (ČECHY)
MĚŠŤANSKÉ DOMY STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA MĚŠŤANÉ, ŠLECHTA , NÁMEZDNÍ DĚLNÍCI, SLUHOVÉ TYPY OBYTNÝCH DOMŮ MĚŠŤANSKÉ DOMY PŘÍZEMÍ: MÁZHAUS, SKLADY , SCHODIŠTĚ DO PATRA PATRO: OBYTNÁ SVĚTNICE, POKOJE NA SPANÍ PALÁCE LETOHRÁDKY (PŘEDMĚSTSKÉ VILY) PŘÍMĚSTSKÉ HOSPODÁŘSKÉ USEDLOSTI STAVEBNÍ MATERIÁLY ZDIVO Z CIHEL, KAMENE, ZDIVO SMÍŠENÉ- OMÍTANÉ BAREVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ 1. KANALIZACE NA KON. 18. STOL. V PRAZE SUCHÉ ZÁCHODY NA DVORECH OSVĚTLENÍ ULIC OLEJOVÝMI LAMPAMI PRAHA NOVÉ HRADBY STAGNACE VÝSTAVBY MĚSTA ÚBYTEK OBYVATEL MNOŽSTVÍ VOLNÝCH DOMŮ PRAHA-NERUDOVA ULICE 1- MÁZHAUS 2- KRÁMY 3-SKLADY LITOMĚŘICE čp.29

14 BAROKO,ROKOKO,KLASICISMUS 17.,18.STOLETÍ
LETOHRÁDKY ( PŘEDMĚSTSKÉ VILY) MICHNŮV LETOHRÁDEK (VILA AMERIKA) ARCH. K.I.DIENTZENHOFER R PRAHA POSTAVEN UPROSTŘED VINIC ZMENŠENINA ZÁMECKÉ KOMPOZICE V PŘÍZEMÍ 4 ROZLEHLÉ MÍSTNOSTI V PATŘE REPREZENTATIVNÍ SÁL NOVÝ TYP STŘECHY- MANSARDOVÁ

15 BAROKO,ROKOKO,KLASICISMUS 17.,18.STOLETÍ
PŘÍMĚSTSKÉ HOSPODÁŘSKÉ USEDLOSTI BERTRAMKA PŘELOM 17.A 18.STOLETÍ HANSPAULKA POČÁTEK 18.STOLETÍ POSTAVENÁ NA MÍSTĚ DŘEVĚNÉHO PŮVODNÍ VINICE SE STAVENÍM VINIČNÍHO DOMU

16 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ ROMANTISMUS, HISTORISMUS, SECESE, KUBISMUS, ART DECO,KONSTRUKTIVISMUS, FUNKCIONALISMUS STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA POČÁTEK KAPITALISMU, ROZVOJ VÝROBY, OBCHODU, PRŮMYSLOVÝCH MĚST ŠLECHTA ( USTUPUJÍCÍ VLIV), MĚŠŤANÉ, INTELIGENCE, PROLETARIÁT ( TOVÁRNÍ DĚLNÍCI ) NOVÉ TYPY OBYTNÝCH DOMŮ NÁJEMNÍ DOMY KOLONIE DĚLNICKÝCH DOMŮ VILY USEDLOSTI ZA MĚSTEM STAVEBNÍ MATERIÁLY 19.STOL.VYNÁLEZ STROJE NA VÝROBU CIHEL-VELKOVÝROBA CIHEL A CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ LOMOVÝ KÁMEN - ZAKLÁDÁNÍ STAVEB DŘEVO- STROPY TRÁMOVÉ, KROVY OCEL

17 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
TECHNICKÉ VYBAVENÍ KANALIZACE- SUCHÉ ZÁCHODY NA KONCÍCH PAVLAČÍ NEBO MEZIPODESTÁCH DOMŮ SVÁDĚNY DO ŽUMP KONEC 19.STOL. SPLACHOVACÍ WC V BYTECH (R VYROBENA 1.SPLACHOVACÍ TOALETA -V LONDÝNĚ) OD R.1896 V PRAZE KANALIZACE S ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD VODOVOD -VODA ZPOČÁTKU U STUDNÍ, PUMP, POZDĚJI NA PODESTÁCH A PAVLAČÍCH DOMŮ, PAK V BYTECH R VYBUDOVÁNA VODÁRNA V PODOLÍ OSVĚTLENÍ-PLYNOVÉ (SVÍTIPLYN OD 50.LET), POZDĚJI ELEKTRICKÉ ( R –VYNÁLEZ ŽÁROVKY) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚST OD POL.19.STOL. (PLYNOVÉ) VYTÁPĚNÍ-KAMNA NA UHLÍ, KACHLOVÁ KAMNA , OD R KACHLOVÉ SPORÁKY V KUCHYNÍCH POZDĚJI SVÍTIPLYN OD 70.LET 19.STOL. ZDRAVOTNÍ KERAMIKA (UMÝVADLA, KUCHYŇSKÉ DŘEZY , VANY, ZÁCHODOVÉ MÍSY) DOMOVNÍ A ULIČNÍ STOKOVÁNÍ S ROZVODEM TLAKOVÉ VODY DO DOMU (OD 80.LET 18.STOLETÍ)

18 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
NÁJEMNÍ DOMY 1.POL.19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PAVLAČOVÉHO TYPU -DVOJ (JEDNO) TRAKTOVÉ -BYTY O POKOJI A KUCHYNI,S OKNEM NA PAVLAČ -WC NA PAVLAČI TRAKT PROSTOR VYMEZENÝ NOSNÝMI ZDMI JEJICH VZDÁLENOST = HLOUBKA TRAKTU DVŮR DVOJTRAKT ULICE TROJTRAKT

19 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
NÁJEMNÍ DOMY 1.POL.19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY V KOMBINACI SCHODIŠŤOVÉHO A PAVLAČOVÉHO TYPU JEDNO NEBO DVOUTRAKT SCHODIŠŤOVÝ TRAKT: -NEJVĚTŠÍ BYT MAJITELE DOMU, VÍCEPOKOJOVÝ, S KUCHYNÍ A KOMOROU, S BALKONEM V CENTRU PRŮČELÍ PAVLAČOVÝ TRAKT: -BYTY O POKOJI A KUCHYNI WC NA PAVLAČÍCH DŮM čp.416,štefánikova ul., 1.pol.19.stol. -STŘEDNÍ ZEĎ SOUBĚŽNÁ S PRŮČELÍM -V OSE PRŮJEZD DO DVORA DVŮR PŘÍZEMÍ EMPÍROVÉHO DOMU ULICE

20 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
NÁJEMNÍ DOMY 70.LÉTA 19.STOLETÍ čp.535 BYTOVÉ DOMY BELGICKÁ ULICE,PRAHA čp.446 SCHODIŠŤOVÝ TYP: 2-4 BYTY NA PATRO VSTUP PŘES PŘEDSÍŇ NEBO KUCHYŇ WC NA CHODBĚ BEZ LÁZNĚ DOMY ZPRAVIDLA TŘÍPATROVÉ SE ZVÝŠENÝM PŘÍZEMÍM

21 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
NÁJEMNÍ DOMY 80.a 90.LÉTA 19.STOLETÍ BYTOVÝ DŮM BARTOLOMĚJSKÁ 303 (1886) SCHODIŠŤOVÝ TYP BYTY „POD UZAVŘENÍM“-SE ZÁCHODEM, SPÍŽÍ A LÁZNÍ DOMY 5-6 PODLAŽNÍ

22 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
NÁJEMNÍ DOMY 80.a 90.LÉTA 19.STOLETÍ BYTY ZÁMOŽNĚJŠÍCH VRSTEV- 3-5 POKOJOVÉ S ÚPLNÝM VYBAVENÍM, POKOJEM PRO SLUŽEBNOU, WC A LÁZNÍ. STŘEDNÍ TRAKT ŠÍŘKY 1,5-2 AŽ 3-4M JECHENTHALOVY DOMY JANÁČKOVO NÁBŘ.PRAHA (ARCH.SCHULZ 1888)

23 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
NÁJEMNÍ DOMY 80.A 90 .LÉTA 19.STOLETÍ BYTOVÝ DŮM PRAHA-VINOHRADY,RYBALKOVA BYTOVÝ DŮM PRAHA-VINOHRADY ŠMILOVSKÉHO 1437 BYTOVÉ DOMY TŘÍTRAKTOVÉ TRAKT S KUCHYNĚMI ORIENTOVÁN DO DVORA CHODBOVÝ STŘEDNÍ TRAKT ŠÍŘKY 1,5-2,3-4 M: PŘEDSÍNĚ, KOUPELNY, WC- BEZ DENNÍHO OSVĚTLENÍ, ODVĚTRÁNÍ DO SVĚTLÍKŮ TRAKT S OBYTNÝMI MÍSTNOSTMI OREINTOVÁN DO ULICE

24 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
DĚLNICKÉ KOLONIE KOLONIE SITUOVÁNY U PRACOVIŠTĚ (KLADENSKO,OSTRAVSKO,ZLÍNSKO) DOMY PODSKLEPENY PŘÍSTAVKY, KŮLNY BYTY : POKOJ A KUCHYŇ, DO 20.LET 20.STOL. BEZ PŘEDSÍŇKY A BEZ HYGIENICKÉHO VYBAVENÍ, STUDNA PRO CELOU KOLONII POZDĚJŠÍ TYPY PŘEDSÍŇ I ZÁCHOD A LÁZEŇ DĚLNICKÁ KOLONIE MRÁZOVKA NA SMÍCHOVĚ ( )

25 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
VILA -ZPOČÁTKU VILY S FUNKCÍ REPREZENTATIVNÍ, PRO BOHATÉ PODNIKATELE -VE VILÁCH DOMINANTNÍ SCHODIŠŤOVÁ HALA OBESTAVĚNÁ SALONY, KNIHOVNAMI, POKOJI, LOŽNICEMI -VILY OBKLOPENY VELKÝMI ZAHRADAMI LANNOVA VILA ( ),PRAHA 6-BUBENEČ ARCH.IGNÁC V.ULLMANN,A.V. BARVITIUS

26 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
VILA -KONCEM 19.STOLETÍ VILY I PRO PŘÍSLUŠNÍKY STŘEDNÍCH VRSTEV -DOMY SKROMNĚJŠÍ, ZAHRADY MENŠÍ -OBYTNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVÁNY DO ZAHRADY NA JIH -KUCHYNĚ,SCHODIŠTĚ,KOUPELNY, WC ORIENTOVÁNY DO ULICE NA SEVER VLASTNÍ VILA ARCH.KOULY,PRAHA-BUBENEČ ( )

27 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ
PRAHA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ JOSEFOV PŮVODNÍ JOSEFOV ASANACE 1817-VÝSTAVBA 1.PŘEDMĚSTÍ KARLÍNA JAKO PRŮMYSL. CENTRA OD ROKU BUDOVÁNÍ PRAHY JAKO MODERNÍHO EVROPSKÉHO VELKOMĚSTA: STAVBA NÁRODNÍHO DIVADLA,UNIVERZITY, MUZEÍ, ELEKTRÁREN, BURZ, SPOŘITELEN, DOPRAVNÍCH STAVEB, AJ. R PRAŽSKÝ NÁJEMNÍ DŮM -PLATÝZ OD R.1873 BOURÁNÍ BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ OD POL.19.STOL. –ASANACE ČTVRTI JOSEFOV PAŘÍŽSKÁ ULICE

28 1.POLOVINA 20.STOLETÍ OBRAZ SPOLEČNOSTI TYPY OBYTNÝCH DOMŮ
-VLIV NA VÝVOJ SPOLEČNOSTI 20.STOLETÍ - ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY -ROZVOJ PRŮMYSLU, DOPRAVY, NARŮSTÁNÍ MĚST -VZNIK SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY – VÝSTAVBA MINISTERSTEV, VYSOKÝCH ŠKOL, MUZEÍ, NEMOCNIC, ŠKOL, BYTOVÝCH DOMŮ TYPY OBYTNÝCH DOMŮ NÁJEMNÍ DOMY RODINNÉ DOMY, VILY STAVEBNÍ MATERIÁLY ŽELEZO, OCEL, ŽELEZOBETON, BETON, SKLOBETON, CIHELNÉ, BETONOVÉ TVÁRNICE, PANELY TEPELNÉ, ZVUKOVÉ IZOLACE TECHNICKÉ VYBAVENÍ VYUŽITÍ ELEKTŘINY PRO POHON VÝTAHŮ –OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH , KLIMATIZACE TOPENÍ Z POČ.20.STOL.ÚSTŘEDNÍ TEPLOVODNÍ ETÁŽOVÉ, POZDĚJI CENTRÁLNÍ A DÁLKOVÉ POČ.20.STOL.SPORÁKY, TEPLOMETY , OHŘÍVAČE VODY, ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KUCHYNĚ - VÝLEVKY, DŘEZY KOUPELNY -VANY, UMÝVADLA, BIDETY, SPRCHOVÉ KOUTY

29 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PŘED 1.SV.VÁLKOU
ZVYŠUJE SE POČET PODLAŽÍ NA 6, VÝTAH ZVĚTŠUJÍ SE OKNA ZVĚTŠUJE SE HLOUBKA STŘEDNÍHO TRAKTU VŠECHNY MÍSTNOSTI ODVĚTRÁNY V BYTECH HALA,LÁZEŇ,ŠATNA, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,POKOJ PRO SLUŽKU LAICHTERŮV DŮM (ARCH.KOTĚRA 1908/09) PRAHA-VINOHRADY

30 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO 1.SV.VÁLCE
-STAGNACE STAVEBNÍHO RUCHU, BYTOVÁ NOUZE, RŮST CEN STAVEBNÍCH POZEMKŮ, BYTŮ -SNAHA O VYLOUČENÍ NEOSVĚTLENÝCH A NEVĚTRANÝCH PROSTOR BYTU -ZVĚTŠENÍM BLOKŮ NEBO JEJICH ROZRUŠENÍM -STŘÍDÁNÍ PŮVODNĚ TŘÍPATROVÝCH OBYTNÝCH TRAKTŮ S PŘÍZEMNÍMI KŘÍDLY S DÍLNAMI PRAHA-HOLEŠOVICE ,UL.U PRŮHONU( ARCH.HRABĚ )

31 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO 1.SV.VÁLCE
SNAHA O ODSTRANĚNÍ HYGIENICKÝCH ZÁVAD: ŠPATNĚ PROVĚTRÁVANÉHO TŘÍ A VÍCETRAKTOVÉHO DOMU –VLOŽENÍM VELKÉHO SVĚTLÍKU PRAHA ŽIŽKOV (ARCH.LINHART 1925/28)

32 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO HOSPODÁŘSKÉ KRIZI 1929
PRAHA KRČ (ARCH.LIBRA,1935/37) VLIV HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DĚLNÍKŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ, INTELIGENCE STAVBA LEVNÝCH BYTŮ FINANCOVANÁ MĚSTY BYTY O 1-2 MÍSTNOSTECH- KUCHYNI,POKOJI ,LÁZNI A WC TYP DOMŮ ZPRVU PAVLAČOVÝ,POSLÉZE SCHODIŠŤOVÝ ČTYŘPODLAŽNÍ SE 4 BYTY NA PATRO NÁVRH MINIMÁLNÍHO BYTU V PAVLAČOVÉM DOMĚ ARCH.LIBRA 1930

33 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PŘED 2.SV.VÁLKOU
PRAHA DEJVICE,DOMY ZEMSKÉ BANKY „SKLENĚNÝ PALÁC“ ARCH.PODZEMNÝ, -DOMY VYBAVENY VÝTAHY, CENTRÁLNÍ KOTELNOU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ, PODZEMNÍMI GARÁŽEMI, SKLEPY, PRÁDELNAMI, SUŠÁRNAMI, MANDLOVNAMI, -V PŘÍZEMÍ OBCHODY -NA STŘEŠE REKREAČNÍ TERASA -NA DVOŘE TENISOVÝ KURT, HŘIŠTĚ, ZELEŇ -V BYTECH ZIMNÍ ZAHRADY, LODŽIE, BALKONY, VESTAVĚNÉ ŠATNÍ STĚNY, PODLAHOVÉ TOPENÍ -BYTY: GARSONIERY-4 POKOJOVÉ, PŘÍSTUP SVĚTLA I VZDUCHU DO VŠECH MÍSTNOSTÍ

34 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO 2.SV. VÁLCE KOLEKTIVNÍ DOMY
-KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ PROSAZOVÁNO LEVICOVÝMI ARCHITEKTY -SNAHA O KOLEKTIVISMUS SPOLEČNOSTI -ODCHOD ŽENY DO VÝROBY, OD DĚTÍ A KUCHYNĚ -“KOLDŮM“ ZAHRNOVAL POUZE OBYTNÉ BUŇKY PRO JEDNOTLIVCE -VÝCHOVA DĚTÍ, VAŘENÍ , VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLEKTIVNÍ BÁZI KOLEKTIVNÍ DŮM LITVÍNOV ARCH.HILSKÝ,LINHART,

35 1.POLOVINA 20.STOLETÍ PANELOVÁ VÝSTAVBA
ROZVOJ PANELOVÉ VÝSTAVBY PO 2.SV.VÁLCE V ČESKOSLOVENSKU POTŘEBA VÝSTAVBY NOVÝCH BYTŮ PRO PŘÍCHOZÍ Z VENKOVA STAVBA SÍDLIŠŤ NA ZELENÉ LOUCE, NA OKRAJÍCH MĚST 1.PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA 1.VĚTŠÍ SÍDLIŠTĚ V PRAZE NA ZELENÉ LIŠCE , SÍDLIŠTĚ PETŘINY ZÁKLADNÍ TYPY PANELOVÝCH DOMŮ: T08 B,VVÚ-ETA,P1.11 VVÚ-ETA: 4,8 NEBO 12 PODL. ROZPON 6 A 3M HL.OBJEKTU 13,2-18M K.VÝŠKA PODLAŽÍ 2,8M SV.VÝŠKA PODL. 2,55M TYP VVÚ-ETA

36 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY - POČÁTEK STOLETÍ
DOMY ZALOŽENÉ NA PROSTOTĚ,POHODLNOSTI,DŮKLADNOSTI VZOR V LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ DOMŮ: SCHODIŠŤOVÁ HALA SPOJUJÍCÍ OBYTNÉ PŘÍZEMÍ S LOŽNICEMI V PATŘE PROPOJENÍ DOMU SE ZAHRADOU ORIENTACE OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ DO ZAHRADY, KUCHYNÍ A OBSLUŽNÝCH MÍSTNOSTÍ DO ULICE SUCHARDOVA VILA PRAHA BUBENEČ ARCH.JAN KOTĚRA

37 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY - 20. LÉTA
DVOUTRAKT S MÍSTNOSTMI OBSLUHOVANÝMI A OBSLUHUJÍCÍMI OBYTNÉ MÍSTNOSTI K JIHU, DO ZAHRADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEVERU, DO ULICE KAFKOVA VILA ( ARCH.JANÁK, , PRAHA 6-STŘEŠOVICE)

38 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY 20.LÉTA
TYPOVÉ RODINNÉ DOMY ARCH.GOČÁR,JANÁK,ZAVADIL,PRAHA STRAŠNICE TYPOVÉ RODINNÉ DOMY-DVOUTRAKT OBYTNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVANÉ DO ZAHRADY,K JIHU OBSLUŽNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVANÉ DO ULICE, K SEVERU

39 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY,VILY 30.LÉTA
SUKOVA VILA-PRAHA NA BABĚ,ARCH.HANA KUČEROVÁ-ZÁVESKÁ 1932 -NA KONCI 20.LET VZOROVÁ KOLONIE MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ V PRAZE DEJVICÍCH- OSADA BABA -STAVEBNÍCI-UMĚLCI, SPISOVATELÉ, PROFESOŘI, ARCHITEKTI, DIPLOMATÉ -VŠECHNY STAVBY DVOUTRAKTOVÉ OTEVŘENÉ K JIHU, DO VLTAVSKÉHO ÚDOLÍ -FUNKCIONALISTICKÉ VILY DLE ZÁSAD LE CORBUSIERA – VOLNÉ PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ, PRŮBĚŽNÁ OKNA, STŘEŠNÍ TERASY, VOLNÉ USPOŘÁDÁNÍ PRŮČELÍ

40 1.POLOVINA 20.STOLETÍ SPOŘILOV NEJROZSÁHLEJŠÍ ZAHRADNÍ KOLONIE V PRAZE RODINNÉ DOMY POSTAVENY SPOLU S KOSTELEM, ŠKOLAMI, OBCHODY, VEŘEJNOU ZELENÍ, PARKY 8 TYPŮ IZOLOVANÝCH ,ŘADOVÝCH DOMŮ A DVOJDOMŮ ŘADOVÁ SEKCE-PŘÍZEMÍ:KUCHYŇ,OBÝVACÍ POKOJ,UMÝVÁRNA PATRO:LOŽNICE,KOMORA ČÁSTEČNĚ PODSKLEPENO

41 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY- OBDOBÍ PO 2.SV.VÁLCE
- PO 2.SV. VÁLCE ÚTLUM VE VÝSTAVBĚ VIL -ZNORMOVÁNY METRY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE -ZMIZEL POJEM SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ -REGULACE VŠEHO NOVĚ POSTAVENÉHO: VELIKOSTI, MATERIÁLY, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ -MALÉ BYTY V DOMECH CIHLOVÝCH, MONTOVANÝCH, SKELETOVÝCH, PANELOVÝCH MONTOVANÁ VILA NA BABĚ- -OCELOVÁ KONSTRUKCE -2 STEJNÉ BYTY NA PATRO -NA JEDNÉ STRANĚ OBÝVACÍ POKOJ S KRYTOU TERASOU, MALOU KUCHYNÍ -NA DRUHÉ STRANĚ DVĚ LOŽNICE -MEZITÍM PŘEDSÍŇ, ŠATNA, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ -KLIDOVÉ MÍSTNOSTI OBRÁCENÉ DO ZAHRADY MONTOVANÁ VILA NA BABĚ,ARCH.JIŘÍ ŠTURSA 1947

42 ZÁVĚR TYP STAVEB PRO BYDLENÍ BYL VŽDY ZÁVISLÝ NA :
DOBĚ,VE KTERÉ DOMY VZNIKLY TECHNICKÝCH MOŽNOSTECH DANÉHO OBDOBÍ EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SITUACI SPOLEČENSKÉM POSTAVENÍ OBYVATEL

43 VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ
ZDROJ: ARCHITEKTURA SVĚDECTVÍ DOB (BOHUSLAV SYROVÝ A KOLEKTIV) DĚJINY ARCHITEKTURY TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA (ZDENĚK VOLNÝ) TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ (PETR HORA-HOŘEJŠ) PRAŽSKÁ ARCHITEKTURA (STAŇKOVÁ,ŠTURSA,VODĚRA) STALETÍ KOLEM NÁS-JAROSLAV HEROUT OD MODERNY K FUNKCIONALISMU (ROSTISLAV ŠVÁCHA) SLAVNÉ PRAŽSKÉ VILY (VEVERKA,SEDLÁKOVÁ,DVOŘÁKOVÁ,KRAJČI,LUKEŠ,VLČEK) REKONSTRUKCE A RENOVACE PAMÁTEK II. (PROF.ING.ARCH.JIŘÍ ŠTURSA) PRAHA ( SVOBODA,NOLL,HAVLOVÁ) DESET KNIH O ARCHITEKTUŘE (MARCUS VITRUVIUS POLLIO) MĚSTO-PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ-A.+ V. VONDRUŠKOVI

44 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google