Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ 02- BYT (JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY) 03- BYT (JEHO SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ 02- BYT (JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY) 03- BYT (JEHO SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ."— Transkript prezentace:

1 2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ 02- BYT (JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY) 03- BYT (JEHO SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ FUNKCE, LEGISLATIVA) 04- BYTOVÝ DŮM 05- RODINNÝ DŮM ( TYPY, LEGISLATIVA) 06- RODINNÝ DŮM ( DISPOZIČNÍ PŘÍKLADY) 07- SPECIFICKÉ FORMY BYDLENÍ 08- UBYTOVÁNÍ ( JEDNOTLIVÉ TYPOLOGICKÉ SKUPINY) 09- UBYTOVÁNÍ (HOTELY) 10- UBYTOVÁNÍ (PENZIONY,SANATORIA, STUDENTSKÉ KOLEJE,SENIORSKÉ BYDLENÍ,CO-HOUSING,BOTELY..) 11- POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB 12- EKOLOGICKÉ STAVBY PRO BYDLENÍ ZÁPOČET: POVINNÁ ÚČAST NA CVIČENÍCH, ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍCH I ŠKOLNÍCH PRACÍ OHODNOCENÍ PRACÍ A-E ( F= NEPŘIJATELNÉ) ZKOUŠKA: TEST+ ZNÁMKA ZE CVIČENÍ=NAVRŽENÉ HODNOCENÍ LZE PŘIJMOUT ČI ODMÍTNOUT, PŘI ODMÍTNUTÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA INFORMACE NA INTERNETU: http://arch.fsv.cvut.cz/ http://arch.fsv.cvut.cz/

2 VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ OD POČÁTKŮ,S DŮRAZEM NA VÝVOJ OD 19. DO POLOVINY 20.STOLETÍ

3

4 ŘECKO 800 PŘ.N.L.-1.STOL.PŘ.N.L. STRUKTURA OBYVATELSTVA -VELKOSTATKÁŘI -ROLNÍCI -OBCHODNÍCI -NÁDENÍCI -OTROCI TYPY OBYTNÝCH DOMŮ  PASTAS  PROSTAS  DŮM S PERISTYLEM SPOLEČNÁ ZÁSADA PRO VŠECHNY TYPY: ODDĚLENÍ ŽENSKÉ A MUŽSKÉ ČÁSTI DOMU STAVEBNÍ MATERIÁLY NEPÁLENÉ CIHLY, OPRACOVANÝ KÁMEN, DŘEVO, SLÁMA, HLÍNA TECHNICKÉ VYBAVENÍ KOUPELNY ZÁSOBÁRNA UŽITKOVÉ VODY NA NÁDVOŘÍ-VE STUDNI A NÁDRŽKÁCH NA VODU 1-ŽENSKÁ OBYTNÁ MÍSTNOST 2-KUCHYNĚ 3-MUŽSKÁ MÍSTNOST 4-LOŽNICE 5-DVŮR 6-HERNA

5 ŘECKO 800 PŘ.N.L.-1.STOL.PŘ.N.L. DŮM S PERISTYLEM: -DĚLENÍ NA OBYDLÍ MUŽŮ A OBYDLÍ ŽEN -ÚSTŘEDNÍ PROSTOR :DVŮR - MUŽSKÁ ČÁST - SPOLEČENSKÉ STYKY, OBCHODNÍ JEDNÁNÍ -ŽENSKÁ ČÁST: LOŽNICE PANÍ DOMU, DCER, PROVOZNÍ MÍSTNOSTI -DALŠÍ PROSTORY PRO PŘESPÁNÍ OTROKŮ, USTÁJENÍ ZVÍŘAT -OBYTNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVANÉ K SEVERU ŘECKÝ DŮM HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ: 1-PERISTYL/AULÉ (DVŮR SE SLOUPOVÝM OCHOZEM) 2-PROSTAS (SLAVNOSTNÍ SÍŇ) 3-ANDRÓN ( MUŽSKÁ JÍDELNA,PŘIJÍMACÍ POKOJ) 4-MUŽSKÁ ČÁST 5-ŽENSKÁ ČÁST

6 ŘÍM 1.STOL.PŘ.N.L.-6.STOL.N.L STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA -PATRICIOVÉ A PLEBEJOVÉ -OTROCI -CIZINCI (NA ÚZEMÍ DOBYTÉM ŘÍMANY) -ŽENY TYPY OBYTNÝCH DOMŮ  DŮM ŘÍMSKÝ ATRIOVÝ  ČINŽOVNÍ DŮM (INSULA)  VILLA (LETOHRÁDEK NA VENKOVĚ) STAVEBNÍ MATERIÁLY ZPOČÁTKU DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, POZDĚJI CIHLY (NEPÁLENÉ, POZDĚJI PÁLENÉ),KÁMEN TECHNICKÉ VYBAVENÍ -VODA DO MĚST PŘIVÁDĚNA AKVADUKTY DO VEŘEJNÝCH VODOJEMŮ -VODOVOD V KAŽDÉM DOMĚ -U LUXUSNÍCH DOMŮ- ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ S HORKOU VODOU -ZÁCHODY -PŘES DEN VEŘEJNÉ, V NOCI NOČNÍ VÁZY -ODPAD VYHAZOVÁN Z OKEN NA ULICI 1-VESTIBUL 2-ATRIUM 3-TABLINUM (přijímací místnost) 4-ALAE (boční místnosti-ložnice) -plocha 800-900m2 ŘÍMSKÝ ATRIOVÝ DŮM (DLE VITRUVIA)

7 ŘÍM 1.STOL.PŘ.N.L.-6.STOL.N.L ČINŽOVNÍ DŮM (INSULA) -3-9 PATROVÝ BYTY 1-2 MÍSTNOSTI BEZ ZÁCHODU, KOUPELNY, KUCHYNĚ SLOUŽILY POUZE NA PŘESPÁNÍ foto1_25123 VILLA ADRIANA TIVOLLI VILLA (LETOHRÁDEK NA VENKOVĚ) -VILLA RUSTICA -ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST -VILLA URBANA A SUBURBANA- MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ VILY S ROZLEHLÝMI ZAHRADAMI VILLA ADRIANA – ROZLOHA 120 HA ZAHRNUJE CHRÁMY, PALÁCE, KASÁRNY, DIVADLA, DOMY PRO PERSONÁL, KNIHOVNY, KOLONÁDY, VODNÍ PLOCHY, APOD.

8 STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE R.476-OBJEVENÍ AMERIKY R.1492 SLOH OTONSKÝ,ROMÁNSKÝ,GOTICKÝ STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA MĚSTSKÝ PATRICIÁT (KUPCI, ZÁMOŽNÍ MĚŠŤANÉ,SPRÁVA MĚSTA ŘEMESLNÍCI A CHUDÍ KUPCI MĚSTSKÁ CHUDINA (ŽEBRÁCI,ČELEĎ,PROSTITUTKY,ATD.) TYPY OBYTNÝCH DOMŮ -MĚŠŤANSKÉ DOMY ROMÁNSKÉ: UPROSTŘED DVORŮ S HOSPODÁŘSKÝMI STAVENÍMI V PŘÍZEMÍ OBCHODNÍ SKLADY A DÍLNY, PATRO OBYTNÉ DOMY POSTAVENY JAKO TVRZE -MĚŠŤANSKÉ DOMY GOTICKÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO, KÁMEN, CIHLY TECHNICKÉ VYBAVENÍ UŽITKOVÁ I PITNÁ VODA ZE STUDNÍ, ŘEK A POTOKŮ 1.VODOVOD R. 1300 V PLZNI STOKY PRO ODVOD SPLAŠKŮ, ZÁCHODY NA HNOJIŠTÍCH PRAHA ZA KARLA IV. NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ (1348) POSTAVENO 1500 DOMŮ REGULATIVY NA STAVBY PRAHA: DŮM čp.16,U RADNICE DŮM čp.222,ŘETĚZOVÁ UL. TYPY MĚŠŤANSKÝCH ROMÁNSKÝCH DOMŮ

9 STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE 476-OBJEVENÍ AMERIKY 1492 SLOH OTONSKÝ,ROMÁNSKÝ,GOTICKÝ GOTICKÉ MĚŠŤANSKÉ DOMY PRAHA: DŮM U KOHOUTŮ,R. 1390  ŘADOVÁ ZÁSTAVBA  V PŘEDNÍ ČÁSTI ŠTÍTOVÝ DŮM  V ZADNÍ ČÁSTI-DVORNÍ KŘÍDLA, HOSPODÁŘSKÁ STAVENÍ  DOMY ODDĚLENY VYSOKOU ZDÍ  V PŘÍZEMÍ MÁZHAUS: ŘEMESLNÁ VÝROBA, PRODEJ, PRŮJEZD DO DVORA, SETKÁVÁNÍ SOUSEDŮ, APOD.  DOMY DVOUPATROVÉ, STEJNĚ VYSOKÉ HAVELSKÁ čp.509,R. 1370 1- MÁZHAUS 2- KOMORA 3- PRŮJEZD 4- PODLOUBÍ

10 STŘEDOVĚK PÁD ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE 476-OBJEVENÍ AMERIKY 1492 SLOH OTONSKÝ,ROMÁNSKÝ,GOTICKÝ JIHLAVA č.p.66,67 KONEC 13.STOLETÍ KUPECKÉ A ŘEMESLNICKÉ DOMY V PŘÍSTŘEŠCÍCH VÝROBA A PRODEJ, POZDĚJI KLENUTÉ LOUBÍ JAKO SOUVISLÁ KRYTÁ KOMUNIKACE 1- MÁZHAUS 2- SKLADY

11 RENESANCE 13.,14.STOLETÍ -16.STOLETÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA ŠLECHTA ( STĚHUJE SE DO MĚST), MĚŠŤANÉ ( MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ ), NÁMEZDNÍ DĚLNÍCI, SLUHOVÉ – BEZ MAJETKU TYPY OBYTNÝCH DOMŮ MĚŠŤANSKÉ DOMY DOMY ŘADOVÉ, NA GOTICKÝCH PARCELÁCH PŘÍZEMÍ :MÁZHAUS A PRŮJEZD DO DVORA PATRO: OBYTNÁ SVĚTNICE, POKOJE PRO SPANÍ, MÁZHAUS STŘEDNÍ ZEĎ KOLMÁ K PRŮČELÍ VILY MĚSTSKÉ PALÁCE LETOHRÁDKY STAVEBNÍ MATERIÁLY KÁMEN, CIHLY, DŘEVO ( KROVY, STROPY), MALTA NA OMÍTKY, OZDOBA FASÁD- SGRAFITA TECHNICKÉ VYBAVENÍ STUDNY NA NÁMĚSTÍCH PŘEVÁŽNĚ AŽ DO 19.STOLETÍ BUDOVÁNÍ VODÁRENSKÝCH VĚŽÍ U VODNÍCH ZDROJŮ PRAHA ZA RUDOLFA II. STAVBA PALÁCŮ PRO ŠLECHTU REKONSTRUKCE GOTICKÝCH DOMŮ TŘEBOŇ. čp.89 RENESANČNÍ MĚŠŤANSKÝ DŮM

12 RENESANCE 13.,14.STOLETÍ -16.STOLETÍ VILA  SPRÁVNÍ CENTRUM PRO ZEMĚDĚLSKÁ PANSTVÍ  MÍSTO ODPOČINKU  ODRAZ BOHATSTVÍ, POSTAVENÍ, VKUSU  ROZLEHLÉ ZAHRADY  VYHLÍDKY VILA ROTONDA,ITÁLIE VICENZA (A.PALLADIO, 1566-71)

13 BAROKO,ROKOKO,KLASICISMUS 16.STOLETÍ (ITÁLIE) 17.,18.STOLETÍ (ČECHY) STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA MĚŠŤANÉ, ŠLECHTA, NÁMEZDNÍ DĚLNÍCI, SLUHOVÉ TYPY OBYTNÝCH DOMŮ MĚŠŤANSKÉ DOMY PŘÍZEMÍ: MÁZHAUS, SKLADY, SCHODIŠTĚ DO PATRA PATRO: OBYTNÁ SVĚTNICE, POKOJE NA SPANÍ PALÁCE LETOHRÁDKY (PŘEDMĚSTSKÉ VILY) PŘÍMĚSTSKÉ HOSPODÁŘSKÉ USEDLOSTI STAVEBNÍ MATERIÁLY ZDIVO Z CIHEL, KAMENE, ZDIVO SMÍŠENÉ- OMÍTANÉ BAREVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ 1. KANALIZACE NA KON. 18. STOL. V PRAZE SUCHÉ ZÁCHODY NA DVORECH OSVĚTLENÍ ULIC OLEJOVÝMI LAMPAMI PRAHA NOVÉ HRADBY STAGNACE VÝSTAVBY MĚSTA ÚBYTEK OBYVATEL MNOŽSTVÍ VOLNÝCH DOMŮ LITOMĚŘICE čp.29 MĚŠŤANSKÉ DOMY 1- MÁZHAUS 2- KRÁMY 3-SKLADY PRAHA-NERUDOVA ULICE

14 BAROKO,ROKOKO,KLASICISMUS 17.,18.STOLETÍ LETOHRÁDKY ( PŘEDMĚSTSKÉ VILY) MICHNŮV LETOHRÁDEK (VILA AMERIKA) ARCH. K.I.DIENTZENHOFER R.1717-1720 PRAHA  POSTAVEN UPROSTŘED VINIC  ZMENŠENINA ZÁMECKÉ KOMPOZICE  V PŘÍZEMÍ 4 ROZLEHLÉ MÍSTNOSTI  V PATŘE REPREZENTATIVNÍ SÁL  NOVÝ TYP STŘECHY- MANSARDOVÁ

15 BAROKO,ROKOKO,KLASICISMUS 17.,18.STOLETÍ PŘÍMĚSTSKÉ HOSPODÁŘSKÉ USEDLOSTI BERTRAMKA PŘELOM 17.A 18.STOLETÍ HANSPAULKA POČÁTEK 18.STOLETÍ POSTAVENÁ NA MÍSTĚ DŘEVĚNÉHO PŮVODNÍ VINICE SE STAVENÍM VINIČNÍHO DOMU

16 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ ROMANTISMUS, HISTORISMUS, SECESE, KUBISMUS, ART DECO,KONSTRUKTIVISMUS, FUNKCIONALISMUS STRUKTURA MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA POČÁTEK KAPITALISMU, ROZVOJ VÝROBY, OBCHODU, PRŮMYSLOVÝCH MĚST ŠLECHTA ( USTUPUJÍCÍ VLIV), MĚŠŤANÉ, INTELIGENCE, PROLETARIÁT ( TOVÁRNÍ DĚLNÍCI ) NOVÉ TYPY OBYTNÝCH DOMŮ NÁJEMNÍ DOMY KOLONIE DĚLNICKÝCH DOMŮ VILY USEDLOSTI ZA MĚSTEM STAVEBNÍ MATERIÁLY 19.STOL.VYNÁLEZ STROJE NA VÝROBU CIHEL-VELKOVÝROBA CIHEL A CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ LOMOVÝ KÁMEN - ZAKLÁDÁNÍ STAVEB DŘEVO- STROPY TRÁMOVÉ, KROVY OCEL

17 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ KANALIZACE- SUCHÉ ZÁCHODY NA KONCÍCH PAVLAČÍ NEBO MEZIPODESTÁCH DOMŮ SVÁDĚNY DO ŽUMP KONEC 19.STOL. SPLACHOVACÍ WC V BYTECH (R.1886 VYROBENA 1.SPLACHOVACÍ TOALETA -V LONDÝNĚ) OD R.1896 V PRAZE KANALIZACE S ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD VODOVOD -VODA ZPOČÁTKU U STUDNÍ, PUMP, POZDĚJI NA PODESTÁCH A PAVLAČÍCH DOMŮ, PAK V BYTECH R.1885 VYBUDOVÁNA VODÁRNA V PODOLÍ DOMOVNÍ A ULIČNÍ STOKOVÁNÍ S ROZVODEM TLAKOVÉ VODY DO DOMU (OD 80.LET 18.STOLETÍ) OSVĚTLENÍ-PLYNOVÉ (SVÍTIPLYN OD 50.LET), POZDĚJI ELEKTRICKÉ ( R. 1879 –VYNÁLEZ ŽÁROVKY) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚST OD POL.19.STOL. (PLYNOVÉ) VYTÁPĚNÍ-KAMNA NA UHLÍ, KACHLOVÁ KAMNA, OD R. 1815 KACHLOVÉ SPORÁKY V KUCHYNÍCH POZDĚJI SVÍTIPLYN OD 70.LET 19.STOL. ZDRAVOTNÍ KERAMIKA (UMÝVADLA, KUCHYŇSKÉ DŘEZY, VANY, ZÁCHODOVÉ MÍSY)

18 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PAVLAČOVÉHO TYPU -DVOJ (JEDNO) TRAKTOVÉ -BYTY O POKOJI A KUCHYNI,S OKNEM NA PAVLAČ -WC NA PAVLAČI NÁJEMNÍ DOMY 1.POL.19.STOLETÍ DVOJTRAKT TRAKT PROSTOR VYMEZENÝ NOSNÝMI ZDMI JEJICH VZDÁLENOST = HLOUBKA TRAKTU TROJTRAKT DVŮR ULICE

19 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY 1.POL.19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY V KOMBINACI SCHODIŠŤOVÉHO A PAVLAČOVÉHO TYPU JEDNO NEBO DVOUTRAKT SCHODIŠŤOVÝ TRAKT: -NEJVĚTŠÍ BYT MAJITELE DOMU, VÍCEPOKOJOVÝ, S KUCHYNÍ A KOMOROU, S BALKONEM V CENTRU PRŮČELÍ PAVLAČOVÝ TRAKT: -BYTY O POKOJI A KUCHYNI WC NA PAVLAČÍCH DŮM čp.416,ŠTEFÁNIKOVA UL., 1.POL.19.STOL. -STŘEDNÍ ZEĎ SOUBĚŽNÁ S PRŮČELÍM -V OSE PRŮJEZD DO DVORA PŘÍZEMÍ EMPÍROVÉHO DOMU DVŮR ULICE

20 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY 70.LÉTA 19.STOLETÍ čp.535 BYTOVÉ DOMY BELGICKÁ ULICE,PRAHA 2 čp.446 SCHODIŠŤOVÝ TYP:  2-4 BYTY NA PATRO  VSTUP PŘES PŘEDSÍŇ NEBO KUCHYŇ  WC NA CHODBĚ  BEZ LÁZNĚ  DOMY ZPRAVIDLA TŘÍPATROVÉ SE ZVÝŠENÝM PŘÍZEMÍM

21 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY 80.a 90.LÉTA 19.STOLETÍ SCHODIŠŤOVÝ TYP BYTY „POD UZAVŘENÍM“-SE ZÁCHODEM, SPÍŽÍ A LÁZNÍ DOMY 5-6 PODLAŽNÍ BYTOVÝ DŮM BARTOLOMĚJSKÁ 303 (1886)

22 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY 80.a 90.LÉTA 19.STOLETÍ BYTY ZÁMOŽNĚJŠÍCH VRSTEV- 3-5 POKOJOVÉ S ÚPLNÝM VYBAVENÍM, POKOJEM PRO SLUŽEBNOU, WC A LÁZNÍ. STŘEDNÍ TRAKT ŠÍŘKY 1,5-2 AŽ 3-4M JECHENTHALOVY DOMY JANÁČKOVO NÁBŘ.PRAHA (ARCH.SCHULZ 1888)

23 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY 80.A 90.LÉTA 19.STOLETÍ BYTOVÝ DŮM PRAHA-VINOHRADY,RYBALKOVA 943 BYTOVÝ DŮM PRAHA-VINOHRADY ŠMILOVSKÉHO 1437 BYTOVÉ DOMY TŘÍTRAKTOVÉ TRAKT S KUCHYNĚMI ORIENTOVÁN DO DVORA CHODBOVÝ STŘEDNÍ TRAKT ŠÍŘKY 1,5-2,3-4 M: PŘEDSÍNĚ, KOUPELNY, WC- BEZ DENNÍHO OSVĚTLENÍ, ODVĚTRÁNÍ DO SVĚTLÍKŮ TRAKT S OBYTNÝMI MÍSTNOSTMI OREINTOVÁN DO ULICE

24 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ KOLONIE SITUOVÁNY U PRACOVIŠTĚ (KLADENSKO,OSTRAVSKO,ZLÍNSKO) DOMY PODSKLEPENY PŘÍSTAVKY, KŮLNY BYTY : POKOJ A KUCHYŇ, DO 20.LET 20.STOL. BEZ PŘEDSÍŇKY A BEZ HYGIENICKÉHO VYBAVENÍ, STUDNA PRO CELOU KOLONII POZDĚJŠÍ TYPY PŘEDSÍŇ I ZÁCHOD A LÁZEŇ DĚLNICKÁ KOLONIE MRÁZOVKA NA SMÍCHOVĚ (1869-70) DĚLNICKÉ KOLONIE

25 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ VILA -ZPOČÁTKU VILY S FUNKCÍ REPREZENTATIVNÍ, PRO BOHATÉ PODNIKATELE -VE VILÁCH DOMINANTNÍ SCHODIŠŤOVÁ HALA OBESTAVĚNÁ SALONY, KNIHOVNAMI, POKOJI, LOŽNICEMI -VILY OBKLOPENY VELKÝMI ZAHRADAMI LANNOVA VILA (1868-1872),PRAHA 6-BUBENEČ ARCH.IGNÁC V.ULLMANN,A.V. BARVITIUS

26 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ VILA -KONCEM 19.STOLETÍ VILY I PRO PŘÍSLUŠNÍKY STŘEDNÍCH VRSTEV -DOMY SKROMNĚJŠÍ, ZAHRADY MENŠÍ -OBYTNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVÁNY DO ZAHRADY NA JIH -KUCHYNĚ,SCHODIŠTĚ,KOUPELNY, WC ORIENTOVÁNY DO ULICE NA SEVER VLASTNÍ VILA ARCH.KOULY,PRAHA-BUBENEČ (1895-96 )

27 PRŮMYSLOVÝ VĚK 18.,19.STOLETÍ PRAHA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ  1817-VÝSTAVBA 1.PŘEDMĚSTÍ KARLÍNA JAKO PRŮMYSL. CENTRA  OD ROKU 1861 BUDOVÁNÍ PRAHY JAKO MODERNÍHO EVROPSKÉHO VELKOMĚSTA: STAVBA NÁRODNÍHO DIVADLA,UNIVERZITY, MUZEÍ, ELEKTRÁREN, BURZ, SPOŘITELEN, DOPRAVNÍCH STAVEB, AJ.  R. 1825 1. PRAŽSKÝ NÁJEMNÍ DŮM -PLATÝZ  OD R.1873 BOURÁNÍ BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ  OD POL.19.STOL. –ASANACE ČTVRTI JOSEFOV JOSEFOV PŮVODNÍ PAŘÍŽSKÁ ULICE JOSEFOV ASANACE

28 1.POLOVINA 20.STOLETÍ OBRAZ SPOLEČNOSTI -VLIV NA VÝVOJ SPOLEČNOSTI 20.STOLETÍ - ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY -ROZVOJ PRŮMYSLU, DOPRAVY, NARŮSTÁNÍ MĚST -VZNIK SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY – VÝSTAVBA MINISTERSTEV, VYSOKÝCH ŠKOL, MUZEÍ, NEMOCNIC, ŠKOL, BYTOVÝCH DOMŮ TYPY OBYTNÝCH DOMŮ NÁJEMNÍ DOMY RODINNÉ DOMY, VILY STAVEBNÍ MATERIÁLY ŽELEZO, OCEL, ŽELEZOBETON, BETON, SKLOBETON, CIHELNÉ, BETONOVÉ TVÁRNICE, PANELY TEPELNÉ, ZVUKOVÉ IZOLACE TECHNICKÉ VYBAVENÍ VYUŽITÍ ELEKTŘINY PRO POHON VÝTAHŮ –OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH, KLIMATIZACE TOPENÍ Z POČ.20.STOL.ÚSTŘEDNÍ TEPLOVODNÍ ETÁŽOVÉ, POZDĚJI CENTRÁLNÍ A DÁLKOVÉ POČ.20.STOL.SPORÁKY, TEPLOMETY, OHŘÍVAČE VODY, ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA KUCHYNĚ - VÝLEVKY, DŘEZY KOUPELNY -VANY, UMÝVADLA, BIDETY, SPRCHOVÉ KOUTY

29 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PŘED 1.SV.VÁLKOU LAICHTERŮV DŮM (ARCH.KOTĚRA 1908/09) PRAHA-VINOHRADY  ZVYŠUJE SE POČET PODLAŽÍ NA 6, VÝTAH  ZVĚTŠUJÍ SE OKNA  ZVĚTŠUJE SE HLOUBKA STŘEDNÍHO TRAKTU  VŠECHNY MÍSTNOSTI ODVĚTRÁNY  V BYTECH HALA,LÁZEŇ,ŠATNA, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,POKOJ PRO SLUŽKU

30 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO 1.SV.VÁLCE -STAGNACE STAVEBNÍHO RUCHU, BYTOVÁ NOUZE, RŮST CEN STAVEBNÍCH POZEMKŮ, BYTŮ - SNAHA O VYLOUČENÍ NEOSVĚTLENÝCH A NEVĚTRANÝCH PROSTOR BYTU -ZVĚTŠENÍM BLOKŮ NEBO JEJICH ROZRUŠENÍM - STŘÍDÁNÍ PŮVODNĚ TŘÍPATROVÝCH OBYTNÝCH TRAKTŮ S PŘÍZEMNÍMI KŘÍDLY S DÍLNAMI PRAHA-HOLEŠOVICE,UL.U PRŮHONU( ARCH.HRABĚ 1919-22)

31 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO 1.SV.VÁLCE SNAHA O ODSTRANĚNÍ HYGIENICKÝCH ZÁVAD: ŠPATNĚ PROVĚTRÁVANÉHO TŘÍ A VÍCETRAKTOVÉHO DOMU –VLOŽENÍM VELKÉHO SVĚTLÍKU PRAHA ŽIŽKOV (ARCH.LINHART 1925/28)

32 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO HOSPODÁŘSKÉ KRIZI 1929 PRAHA KRČ (ARCH.LIBRA,1935/37)  VLIV HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DĚLNÍKŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ, INTELIGENCE  STAVBA LEVNÝCH BYTŮ FINANCOVANÁ MĚSTY  BYTY O 1-2 MÍSTNOSTECH- KUCHYNI,POKOJI,LÁZNI A WC  TYP DOMŮ ZPRVU PAVLAČOVÝ,POSLÉZE SCHODIŠŤOVÝ ČTYŘPODLAŽNÍ SE 4 BYTY NA PATRO NÁVRH MINIMÁLNÍHO BYTU V PAVLAČOVÉM DOMĚ ARCH.LIBRA 1930

33 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PŘED 2.SV.VÁLKOU PRAHA DEJVICE,DOMY ZEMSKÉ BANKY „SKLENĚNÝ PALÁC“ ARCH.PODZEMNÝ,1936-37 -DOMY VYBAVENY VÝTAHY, CENTRÁLNÍ KOTELNOU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ, PODZEMNÍMI GARÁŽEMI, SKLEPY, PRÁDELNAMI, SUŠÁRNAMI, MANDLOVNAMI, -V PŘÍZEMÍ OBCHODY -NA STŘEŠE REKREAČNÍ TERASA -NA DVOŘE TENISOVÝ KURT, HŘIŠTĚ, ZELEŇ -V BYTECH ZIMNÍ ZAHRADY, LODŽIE, BALKONY, VESTAVĚNÉ ŠATNÍ STĚNY, PODLAHOVÉ TOPENÍ -BYTY: GARSONIERY-4 POKOJOVÉ, PŘÍSTUP SVĚTLA I VZDUCHU DO VŠECH MÍSTNOSTÍ

34 1.POLOVINA 20.STOLETÍ NÁJEMNÍ DOMY PO 2.SV. VÁLCE -KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ PROSAZOVÁNO LEVICOVÝMI ARCHITEKTY -SNAHA O KOLEKTIVISMUS SPOLEČNOSTI -ODCHOD ŽENY DO VÝROBY, OD DĚTÍ A KUCHYNĚ -“KOLDŮM“ ZAHRNOVAL POUZE OBYTNÉ BUŇKY PRO JEDNOTLIVCE -VÝCHOVA DĚTÍ, VAŘENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLEKTIVNÍ BÁZI KOLEKTIVNÍ DŮM LITVÍNOV ARCH.HILSKÝ,LINHART,1946-58 KOLEKTIVNÍ DOMY

35 1.POLOVINA 20.STOLETÍ PANELOVÁ VÝSTAVBA TYP VVÚ-ETA  ROZVOJ PANELOVÉ VÝSTAVBY PO 2.SV.VÁLCE  V ČESKOSLOVENSKU POTŘEBA VÝSTAVBY NOVÝCH BYTŮ PRO PŘÍCHOZÍ Z VENKOVA  STAVBA SÍDLIŠŤ NA ZELENÉ LOUCE, NA OKRAJÍCH MĚST  1.PRAŽSKÉ SÍDLIŠTĚ 1946-47 SOLIDARITA  1.VĚTŠÍ SÍDLIŠTĚ V PRAZE NA ZELENÉ LIŠCE 1954-55, SÍDLIŠTĚ PETŘINY 1956-59 ZÁKLADNÍ TYPY PANELOVÝCH DOMŮ: T08 B,VVÚ-ETA,P1.11 VVÚ-ETA: 4,8 NEBO 12 PODL. ROZPON 6 A 3M HL.OBJEKTU 13,2-18M K.VÝŠKA PODLAŽÍ 2,8M SV.VÝŠKA PODL. 2,55M

36 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY - POČÁTEK STOLETÍ SUCHARDOVA VILA PRAHA BUBENEČ ARCH.JAN KOTĚRA 1905-07 DOMY ZALOŽENÉ NA PROSTOTĚ,POHODLNOSTI,DŮKLADNOSTI VZOR V LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ DOMŮ:  SCHODIŠŤOVÁ HALA SPOJUJÍCÍ OBYTNÉ PŘÍZEMÍ S LOŽNICEMI V PATŘE  PROPOJENÍ DOMU SE ZAHRADOU  ORIENTACE OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ DO ZAHRADY, KUCHYNÍ A OBSLUŽNÝCH MÍSTNOSTÍ DO ULICE

37 1.POLOVINA 20.STOLETÍ KAFKOVA VILA ( ARCH.JANÁK, 1923-4, PRAHA 6-STŘEŠOVICE)  DVOUTRAKT S MÍSTNOSTMI OBSLUHOVANÝMI A OBSLUHUJÍCÍMI  OBYTNÉ MÍSTNOSTI K JIHU, DO ZAHRADY  PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEVERU, DO ULICE RODINNÉ DOMY, VILY - 20. LÉTA

38 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY 20.LÉTA TYPOVÉ RODINNÉ DOMY ARCH.GOČÁR,JANÁK,ZAVADIL,PRAHA STRAŠNICE 1919-21 TYPOVÉ RODINNÉ DOMY-DVOUTRAKT OBYTNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVANÉ DO ZAHRADY,K JIHU OBSLUŽNÉ MÍSTNOSTI ORIENTOVANÉ DO ULICE, K SEVERU

39 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY,VILY 30.LÉTA SUKOVA VILA-PRAHA NA BABĚ,ARCH.HANA KUČEROVÁ-ZÁVESKÁ 1932 -NA KONCI 20.LET VZOROVÁ KOLONIE MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ V PRAZE DEJVICÍCH- OSADA BABA -STAVEBNÍCI-UMĚLCI, SPISOVATELÉ, PROFESOŘI, ARCHITEKTI, DIPLOMATÉ -VŠECHNY STAVBY DVOUTRAKTOVÉ OTEVŘENÉ K JIHU, DO VLTAVSKÉHO ÚDOLÍ -FUNKCIONALISTICKÉ VILY DLE ZÁSAD LE CORBUSIERA – VOLNÉ PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ, PRŮBĚŽNÁ OKNA, STŘEŠNÍ TERASY, VOLNÉ USPOŘÁDÁNÍ PRŮČELÍ

40 1.POLOVINA 20.STOLETÍ SPOŘILOV NEJROZSÁHLEJŠÍ ZAHRADNÍ KOLONIE V PRAZE -1925-30 RODINNÉ DOMY POSTAVENY SPOLU S KOSTELEM, ŠKOLAMI, OBCHODY, VEŘEJNOU ZELENÍ, PARKY 8 TYPŮ IZOLOVANÝCH,ŘADOVÝCH DOMŮ A DVOJDOMŮ ŘADOVÁ SEKCE-PŘÍZEMÍ:KUCHYŇ,OBÝVACÍ POKOJ,UMÝVÁRNA PATRO:LOŽNICE,KOMORA ČÁSTEČNĚ PODSKLEPENO

41 1.POLOVINA 20.STOLETÍ RODINNÉ DOMY, VILY- OBDOBÍ PO 2.SV.VÁLCE MONTOVANÁ VILA NA BABĚ,ARCH.JIŘÍ ŠTURSA 1947 - PO 2.SV. VÁLCE ÚTLUM VE VÝSTAVBĚ VIL -ZNORMOVÁNY METRY PRO RODINY A JEDNOTLIVCE -ZMIZEL POJEM SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ -REGULACE VŠEHO NOVĚ POSTAVENÉHO: VELIKOSTI, MATERIÁLY, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ -MALÉ BYTY V DOMECH CIHLOVÝCH, MONTOVANÝCH, SKELETOVÝCH, PANELOVÝCH MONTOVANÁ VILA NA BABĚ- -OCELOVÁ KONSTRUKCE -2 STEJNÉ BYTY NA PATRO -NA JEDNÉ STRANĚ OBÝVACÍ POKOJ S KRYTOU TERASOU, MALOU KUCHYNÍ -NA DRUHÉ STRANĚ DVĚ LOŽNICE -MEZITÍM PŘEDSÍŇ, ŠATNA, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ -KLIDOVÉ MÍSTNOSTI OBRÁCENÉ DO ZAHRADY

42 ZÁVĚR TYP STAVEB PRO BYDLENÍ BYL VŽDY ZÁVISLÝ NA :  DOBĚ,VE KTERÉ DOMY VZNIKLY  TECHNICKÝCH MOŽNOSTECH DANÉHO OBDOBÍ  EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SITUACI  SPOLEČENSKÉM POSTAVENÍ OBYVATEL

43 VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ ZDROJ:  ARCHITEKTURA SVĚDECTVÍ DOB (BOHUSLAV SYROVÝ A KOLEKTIV)  DĚJINY ARCHITEKTURY  TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA (ZDENĚK VOLNÝ)  TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ (PETR HORA-HOŘEJŠ)  PRAŽSKÁ ARCHITEKTURA (STAŇKOVÁ,ŠTURSA,VODĚRA)  STALETÍ KOLEM NÁS-JAROSLAV HEROUT  OD MODERNY K FUNKCIONALISMU (ROSTISLAV ŠVÁCHA)  SLAVNÉ PRAŽSKÉ VILY (VEVERKA,SEDLÁKOVÁ,DVOŘÁKOVÁ,KRAJČI,LUKEŠ,VLČEK)  REKONSTRUKCE A RENOVACE PAMÁTEK II. (PROF.ING.ARCH.JIŘÍ ŠTURSA)  PRAHA 1919-1940 ( SVOBODA,NOLL,HAVLOVÁ)  DESET KNIH O ARCHITEKTUŘE (MARCUS VITRUVIUS POLLIO)  MĚSTO-PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ-A.+ V. VONDRUŠKOVI

44 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "2.SEMESTR-NBU2 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK: 01-VÝVOJ STAVEB PRO BYDLENÍ 02- BYT (JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY) 03- BYT (JEHO SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google