Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné aktivity CEN/TC251 v oblasti norem zdravotnické informatiky Ing. Petr Hanzlíček, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné aktivity CEN/TC251 v oblasti norem zdravotnické informatiky Ing. Petr Hanzlíček, Ministerstvo zdravotnictví ČR."— Transkript prezentace:

1 Současné aktivity CEN/TC251 v oblasti norem zdravotnické informatiky Ing. Petr Hanzlíček, Ministerstvo zdravotnictví ČR

2 Normy zdravotnické informatiky Technické normy jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.

3 Kdo vytváří normy? ISO : TC215 CEN : TC251 ANSI : HL7, Snomed

4 CEN/TC251 CEN - Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardization, Comité Européen de Normalisation) se sídlem v Bruselu, založen v roce 1975. Je to nezisková asociace vědecké a technické povahy registrovaná podle belgických zákonů zabývající se tvorbou evropských norem (EN), předběžných evropských norem (ENV) a technických zpráv (CR). Dosud bylo uveřejněno 11 411 evropských norem a ostatních dokumentů (stav k 31.12.2005). Technické práce v CEN jsou zajišťovány 277 technickými komisemi. TC251 - zkratka technické komise č.251 se zaměřením na zdravotnickou informatiku (Health Informatics) (http://www.centc251.org/)

5

6 CEN / TC251 Health Informatics Pracovní orgány: Pracovní skupiny (WGs) WG I – Information models WG II – Terminology WG III – Security, safety and quality WG IV – Technology for interoperability Task Forces Projektové týmy

7 CEN / TC251 Jaké dokumenty jsou zde připravovány? EN – Evropská norma ENV – předběžná evropská norma – pro dočasnou aplikaci v oblastech, kde je rychlý technický vývoj a potřeba normy. Většinou jsou později revidovány a konvertovány na EN CR – CEN Report TR – Technical Report TS – Technical Specification

8 CEN / TC251 Členy CEN jsou národní normalizační organizace těchto zemí Evropy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litevsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

9 Práva a povinnosti členů CEN účastnit se práce v technických komisích a subkomisích, účastnit se Generálního zasedání CEN a jmenovat své zástupce do řídících orgánů CEN. hlasovat ke všem dokumentům předkládaným k hlasování, aplikovat dohodu o zastavení národních prací po schválení příslušného evropského úkolu, zavádět EN obvykle do 6 měsíců od data zpřístupnění do národních norem a zrušit národní normy, které jsou s nimi v rozporu, notifikovat pravidelně národní normy zavádějící EN a notifikovat záměr na vypracování nové národní normy nebo revizi stávající národní normy.

10 Normy Kde a jak je získat? Český normalizační institut Můžeme jejich tvorbu ovlivňovat? Účast na práci technických komisí Oblast zdravotnické informatiky – TNK20, subkomise 2 Další zdroje Národní standardy – např. Datový standard Ministerstva zdravotnictví, rozhraní VZP, … Mezinárodní standardy – např. Snomed, UMLS, HL7, LOINC, …

11 http://eshop.cni.cz/iPopWeb/

12

13

14 Normy zdravotnické informatiky v současnosti 60 dokumentů 14 ISO/TC215, 46 CEN/TC251 27 ENV, 21 EN, 5 CR, 1 TR, 6 TS nejstarší z roku 2000, nejnovější letos

15 Normy zdravotnické informatiky Elektronický zdravotní záznam Klasifikace a kódování Bezpečnost a zabezpečení Interoperabilita multimédií Interoperabilita lékařských přístrojů Struktura dat pro elektronické přístroje Označování zdravotnických přípravků

16 Normy zdravotnické informatiky Infrastruktura veřejného klíče Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob Data zdravotní karty pacienta Komunikace Datové typy, klasifikační systémy Komunikace s EKG Časové normy Transfuze krve Bezpečná identifikace uživatele

17 ČSN ENV 13606 Sdělování elektronických zdravotních záznamů (Health Informatics – Electronic healthcare record communication) 4 části Rozšířená architektura Seznam pojmů domény Distribuční pravidla Zprávy pro výměnu informací

18 ČSN ENV 13606 – rozšířená architektura Multiple specialisations of Data Item Architectural Component Record Component Link Item Original Component Complex Selected Component Complex see 6.4 Data Item see 6.13 see 6.12 see 6.7 EHCR Root Architectural Component see 6.5 see 6.6 see 6.14 Folder OCC see 6.8 Composition OCC see 6.9 Headed Section OCC see 6.10 Cluster OCC see 6.11 Data Item Specialisation

19 ČSN ENV 13606 – rozšířená architektura Folder OCC – popisuje větší sekce EHCR daného subjektu (např. těhotenství) Composition OCC – reprezentuje jeden identifikovatelný příspěvek k EHCR daného subjektu (např. záznam o vyšetření, ortopedický záznam) Headed Section OCC – obsahuje množiny údajů na jemnější úrovni než headed section (např. současná léčba) Cluster OCC – identifikuje skupiny údajů (data items), které by měly zůstat seskupeny, hrozí-li ztráta kontextu (např. systolický a diastolický krevní tlak)

20 Připravovaná EN 13606 Část 1: Referenční model: obecný informační model pro výměnu informací elektronického zdravotního záznamu jednoho pacienta Část 2: Specifikace výměny archetypů: obecný informační model a jazyk pro reprezentaci a výměnu definic instancí archetypů Část 3: Referenční archetypy a slovníky: základní množina archetypů a číselníků Část 4: Bezpečnostní požadavky Část 5: Modely výměny: množina modelů komunikace na základě zpráv nebo služeb

21 Připravovaná EN 13606 Silně inspirována standardem HL7 verze 3, snaha o harmonizaci některých částí Otázky zpětné kompatibility s ENV 13606 Součástí mapování na ENV 13606, HL7 CDA, ISO/TS 18308

22 Současné pracovní úkoly CEN/TC251 Revize ENV 13606 na EN 13606 (Task Force EHRCOM - Electronic Health Record Communication) Revize ENV 12967 (Task Force HISA - Health informatics - Service architecture) Revize ENV 12018 (Task Force Cards) …


Stáhnout ppt "Současné aktivity CEN/TC251 v oblasti norem zdravotnické informatiky Ing. Petr Hanzlíček, Ministerstvo zdravotnictví ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google