Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tiché vzdělávání Soubor e-learningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tiché vzdělávání Soubor e-learningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící."— Transkript prezentace:

1 1 Tiché vzdělávání Soubor e-learningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící

2 2 Projekt by měl výrazně multiplikovat výsledky velice úspěšného projektu Federace rodičů a přátel sluchově postižených řešeného v rámci programu Leonardo

3 3 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící V roce 1999 FRPSP vypracovala projekt Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící pro program Leonardo da Vinci Evropské unie. Projekt byl Evropskou unií schválen a realizován od prosince roku 2000 do listopadu roku 2003.

4 4 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Cílem bylo vytvořit učebnice a realizovat šest kursů srozumitelných pro neslyšící: Úvod do počítačů a internetu; Zvýšení kompetence neslyšících ve čteném a psaném národním jazyce; Základy psané a čtené angličtiny; Úvod do tvorby webových stránek; Úvod do počítačové typografie; Jak se na internetu uživit. Bylo třeba rovněž vytvořit odpovídající terminologii ve znakových jazycích.

5 5 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Na projektu spolupracovalo devět partnerů v České republice, Belgii, Rakousku a Velké Británii. Navržené kursy se ověřovaly na skupině devíti sluchově postižených.

6 6 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Projekt byl velmi úspěšný. V jeho průběhu vzniklo 31 barevných tištěných učebnic ve čtyřech jazycích, 16 CD ROM a jedna videokazeta. Ve čtyřech národních znakových jazycích byla vytvořena terminologie pro počítače, internet, návrh webových stránek a typografii.

7 7 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Vzniklo 31 barevných tištěných učebnic ve čtyřech jazycích, 16 CD ROM a jedna videokazeta.

8 8 Výuka

9 9 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Frekventanti kursu se na konci podrobili zkouškám z tzv. ECDL – European Computer Driving Licence. Čtyři studenti složili zkoušky ze všech sedmi modulů ECDL a další čtyři z jednoho až čtyř modulů. Jsou to asi první neslyšící v Evropě s tak vysokou mezinárodně uznávanou kvalifikací.

10 10 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Federace přihlásila vytvořený kurs počítačové typografie a terminologii na 4. ročník mezinárodní soutěže eLearning (elektronické učení) v Hradci Králové. Vytvořené materiály vyhrály, co se vyhrát dalo: 4Cenu diváků; 4Cenu Národního centra distančního vzdělávání a dokonce i 4Grand Prix – Velkou křišťálovou tužku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

11 11 Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Koncem roku 2004 postoupil projekt Federace mezi 32 nejúspěšnějších projektů v historii programu Leonardo da Vinci. Vybíralo se z téměř 4000 projektů. Oceněné projekty byly vystavovány v Maastrichtu. Projekt Federace tam byl jediným českým projektem.

12 12 Tedy všechno skvělé, ale... Kursy nelze z finančních důvodů opakovat, i když o to neslyšící žádají. Pokud nebereme v úvahu cenu učebnic, provozní náklady počítačové učebny a náklady na dopravu a ubytování pro mimopražské účastníky, je cena kursů v rozsahu 1 600 hodin: Učitelé: 200 Kč/hod Tlumočníci ČZJ: 270 Kč/hod Tj. cena šesti kursů je pouze na honorářích přibližně 750 000 Kč! Při dvanácti účastnících to je na účastníka zhruba 60 000 Kč! To nemohou neslyšící zaplatit ani s případným příspěvkem úřadů práce... (Uvědomuje si u nás někdo, jak je vzdělávání drahé???)

13 13 Řešení Od doby přípravy projektu Leonardo v roce 1999 úžasným způsobem pokročily počítačové multimediální technologie. Vymysleli jsme chytré kursy; napsali výborné učebnice (některé dokonce i v e-podobě); vytvořili jsme odbornou terminologii v českém znakovém jazyce; vychovali jsme si neslyšící, kteří to mohou ve znakovém jazyce přednášet. Vložme tedy výklady v ČZJ přímo do e-learningových kursů! A dejme je zájemcům na CD nebo DVD ROM, popř. je zpřístupněme na internetu! To je základní princip našeho nového projektu.

14 14 Tiché vzdělávání Soubor e-learningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící

15 15 Kursy budou na základě získaných zkušeností mírně modifikovány Základní návody jak využít internet k podnikání; Zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině; Úvod do počítačů, internetu a informační gramotnosti; Úvod do tvorby webových stránek; Úvod do počítačové typografie. Možnosti využití internetu ke komunikaci, ke studiu, ke zvyšování kvalifikace a při hledání práce;

16 16 V současné chvíli: Neslyšící spolupracovníci znovu posuzují vytvořené texty. Počítačoví odborníci hledají optimální způsob, jaký pro tvorbu e-learningových kursů použít. Možností je totiž mnoho, především: Microsoft PowerPoint; Macromedia Flash, popř. Authorware; Adobe Acrobat (pdf). Kromě nesmírné administrativy spojené s evropskými projekty jsou teď naše hlavní úkoly:

17 17 TYPOGRAFIE Typografie je umělecké řemeslo. Zabývá se úpravou a grafickým návrhem písemností.

18 18 TYPOGRAFIE Typografie zahrnuje: 4tvorbu nebo výběr písma; 4úpravu vět, odstavců a stránek; 4pravidla správné sazby = = „gramatická“ pravidla typografie; 4pravidla pro psaní citací; 4úpravu dopisů, akcidenčních (příležitostných) tiskovin, úpravu knih; 4sazbu tiskovin, a do jisté míry (pokud jde o písmo) i knižní vazbu atd.

19 19 NESLYŠÍCÍ TYPOGRAFOVÉ Typograf musí být skvělý řemeslník, umělec, ale nemusí slyšet. Čeští neslyšící typografové a umělečtí knihaři: Znáte další? 4Jan Zach z Radčic 1889 – 1977Jan Zach z Radčic 4Bohumil Bažil 1890 – 1962Bohumil Bažil 4Miroslav Hanzlíček 1933Miroslav Hanzlíček 4Vilém B. Hauner 1903 – 1982Vilém B. Hauner 4Ján Ištok1951Ján Ištok

20 20 VYZKOUŠEJTE SE Co do typografie nepatří? tvorba nebo výběr písma; úprava vět, odstavců a stránek; úprava knih; tvorba zeměpisných map; sazba tiskovin.

21 21 Konec první kapitoly Chcete ji zopakovat, skončit, nebo jít na další kapitolu? ZnovuKonec

22 22 Chcete opravdu skončit? AnoNe

23 23  CHYBA. ZKUS TO ZNOVU!

24 24 VÝBORNĚ! Můžeš pokračovat

25 25 Konec první kapitoly Chcete ji zopakovat, skončit, nebo jít na další kapitolu? ZnovuKonecDalší kapitola

26 26 Chcete opravdu skončit? AnoNe

27 27 Který z těchto pánů je Vilém B. Hauner? VYZKOUŠEJTE SE

28 28 Konec první kapitoly Chcete ji zopakovat, skončit, nebo jít na další kapitolu? ZnovuKonec

29 29 Chcete opravdu skončit? AnoNe

30 30  CHYBA. ZKUS TO ZNOVU!

31 31 VÝBORNĚ! Můžeš jít na další kapitolu

32 32 Jan Zach z Radčic Jan Zach z Radčic se narodil 9. 2. 1889 v Nových Syrovicích na Moravě. Do roku 1915 žil v Praze, kde byl členem Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Saleského. Potom se přestěhoval do Plzně, kde se stal zakladatelem a prvním předsedou Spolku hluchoněmých Oul. Byl vyučeným knihařem a pracoval tak výborně, že v Městské knihovně v Plzni restauroval staré knihy a písemnosti. Zemřel 31. 3. 1977 v Plzni.

33 33 Bohumil Bažil Bohumil Bažil se narodil 6. 11. 1890 v Českých Budějovicích. V sedmi letech ohluchl po zápalu mozkových blan. Chodil do Ústavu pro hluchoněmé v Českých Budějovicích. V roce 1907 se vyučil knihařem a odjel „na zkušenou“ do Vídně a do Lince. V roce 1914 si otevřel v Českých Budějovicích vlastní knihařskou dílnu. Bažil si vzal neslyšící manželku a měli neslyšící dceru. V rodině běžně používali znakový jazyk. Byl jedním ze zakladatelů Spolku neslyšících Jirsík.

34 34 Bohumil Bažil Celý život usiloval o sjednocení českých neslyšících do jediné organizace. Vydával noviny Svépomoc Neslyšících, ve kterých psal články na podporu znakového jazyka, na podporu termínu Neslyšící atd. Po roce 1948 pracoval Bažil ve Svazu československých invalidů. Zemřel v září 1962.

35 35 Vilém B. Hauner Vilém B. Hauner se narodil roku 1903 v Praze. Ve velmi raném dětství ohluchl po meningitidě. Vyučil se knihařem a matka mu umožnila, aby se ve svém řemesle zdokonaloval od září 1924 do října 1925 v Paříži. Vilém se tam naučil francouzsky a německy. V Londýně se seznámil se svou budoucí ženou – německou neslyšící dívkou Gertou. V roce 1927 studoval na Státní odborné grafické škole v Praze a stal se uznávaným uměleckým knihařem. V roce 1927 se rovněž stal členem Mezinárodního salonu neslyšících umělců.

36 36 Vilém B. Hauner Měl vlastní knihařskou dílnu v Praze-Dejvicích. Navštěvoval spolky neslyšících v celé Evropě a o svých cestách psal v českých časopisech pro neslyšící. V roce 1931 založil tenisový klub neslyšících LATECH. V. B. Hauner zemřel v říjnu 1982.

37 37 Miroslav Hanzlíček Miroslav Hanzlíček se narodil 20. července 1933 v Plzni. V šesti měsících prodělal zánět středního ucha a ohluchl. Již od čtyř let navštěvoval školu pro hluchoněmé, kde ukončil povinnou školní docházku. Ačkoliv chtěl být původně truhlářem, nastoupil v roce 1947 do učení k podnikateli Stanislavovi Novému jako ruční sazeč. Po znárodnění tiskárny musel učení přerušit. V roce 1949 přešel do větší tiskárny Grafika, kde své učení dokončil.

38 38 Miroslav Hanzlíček V době učení studoval tři roky na Odborné škole pro neslyšící v Plzni a také dva semestry Odborné školy polygrafické. Od roku 1980 až do svého odchodu do důchodu v roce 1993 zastával funkci předáka na svém pracovišti.

39 39 Ján Ištok Ján Ištok se narodil 4. prosince 1951 v Piešťanech na Slovensku. Od narození byl těžce nedoslýchavý. Vyučil se litografem (reprodukčním grafikem). Od roku 1970 pracoval v Polygrafických závodech v Bratislavě. Od roku 1979 pracuje v tiskařských závodech Typos v Plzni. Jeho specialitou je tisk obřích plakátů (gigantografie).

40 40 Chcete opravdu skončit? AnoNe

41 41 Konec dvanácté kapitoly Chcete ji zopakovat, skončit, nebo jít na další kapitolu? ZnovuKonec

42 42 Chcete opravdu skončit? AnoNe

43 43 Jaroslav Hrubý se narodil 11. 10. 1945 v Písku. Od roku 1963 studoval radioelektroniku na elektrotechnické fakultě ČVUT. Studium ukončil v roce 1968 a ve stejném roce nastoupil na vědeckou aspiranturu v oboru mikroelektronika v Ústavu radiotechniky a elektrotechniky ČSAV. V roce 1972 obhájil kandidátskou disertační práci o aktivních mikroelektronických filtrech. V roce 1976 se manželům Hrubým narodila dcera Irena, která ve věku čtyř měsíců ohluchla po meningitidě. Tato událost vedla k tomu, že se začal stále více zabývat elektronickými pomůckami pro sluchově postižené. Zhruba od roku 1982 v této oblasti začal pracovat plnou kapacitou. Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc.

44 44 Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. 14. dubna 1999 obhájil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci docentskou habilitační práci v oboru speciální pedagogika. J. Hrubý je autorem nebo editorem 15 monografií publikovaných ve čtyřech jazycích, 10 učebních textů, 14 patentů, více než 50 výzkumných zpráv, téměř šesti desítek původních článků a příspěvků publikovaných ve sbornících konferencí, zhruba pěti desítek popularizačních článků a více než 100 článků v časopise sluchově postižených GONG. Je autorem devíti překladů (včetně dvou knih) z angličtiny. V současné době přednáší na katedrách speciální pedagogiky na univerzitách v Hradci Králové a v Liberci.

45 45 Chcete opravdu skončit? AnoNe


Stáhnout ppt "1 Tiché vzdělávání Soubor e-learningových vzdělávacích kursů (nejen) pro neslyšící."

Podobné prezentace


Reklamy Google