Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nerostné bohatství na Zemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nerostné bohatství na Zemi"— Transkript prezentace:

1 Nerostné bohatství na Zemi
Předmět: Biologie Třída: 2L Obor: Technické lyceum Školní rok:2013/2014 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Jméno: Adam Svozilík

2 1)druhy těžby s aspektem na zátěž pro. životní. prostředí
1)druhy těžby s aspektem na zátěž pro životní prostředí 2)vyčerpání těchto zdrojů v budoucnosti 3)možnosti nových nalezišť a schopnost člověka získat toto nerostné bohatství dnešními technologiemi

3 Druhy dolů Povrchový důl – těžba se provádí pomocí odkrývání jednotlivých vrstev zeminy z povrchu, tímto způsobem se těží například v severních Čechách hnědé uhlí Hlubinný důl – těžba probíhá v podzemním systému svislých šachet a vodorovných štol -tímto způsobem se v České republice těží například černé uhlí na Karvinsku (na Ostravsku byla těžba uhlí ukončena v roce 1994). -existuje ale řada rudných dolů pracujících na tomto principu, např. rudné doly v okolí Příbrami Pohled na dnes již nepoužívaný rudný důl Ševčín na Březových Horách v Příbrami

4 Druhy těžby Povrchová těžba
Tato těžba je opakem těžby v hlubinných dolech. Tvoří ho rozlehlé plochy, na kterých se odkryjí sedimenty (nahromaděné horniny), aby se se horníci dostali k potřebné hornině nebo nerostu. Je velmi náročná pro životní prostředí, protože těžba změní kompletně krajinu. Tento způsob těžby můžeme vidět i v České republice. Mostecká a Sokolovská pánev – zde se těží hnědé uhlí Lom Vršany je hnědouhelný povrchový lom nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi

5 Těžba v hlubinných dolech
Hornina se vytěží pod povrchem a vyváží se na povrch, kde se dále zpracovává. Příroda není moc zatěžována, protože se vše odehrává pod povrchem, ale kapaliny z různých strojů mohou způsobit znečištění podzemní vody. Dále tady hrozí propadnutí stropů chodem, což může zapříčinit propady půdy. Tímto způsobem se těží např.: zlato, černé uhlí, diamanty, … Schéma těžby v hlubinných dolech

6 Hlubinná těžba z hlubinných vrtů
Tímto způsobem se těží ropa. Do horniny se udělá vrt, kterým se poté ropa dostává na povrch. Ropu vytlačí vzhůru plyn, který se těží zároveň. Těží se na souší i v moři. Tento způsob není zas až tak náročný na životní prostředí, ale když se přeruší potrubí může nastat katastrofa nevídaných rozměrů. Schéma težby ropy

7 Další druhy těžby Těžba kamene Těžba Uranu
Doly jsou většinou povrchové. Kámen se buď řeže nebo odpaluje výbušninami. Pak se odváží na další zpracování (drcení, přísady do stavebních materiálů) Těžba Uranu Uranové doly jsou doly určené pro těžbu uranové rudy. První byly otevřeny už v průběhu 19. století (některé uranové rudy se používaly k probarvování skla), ovšem houfně otevírány začaly být až po druhé světové válce (v důsledku potřeby v souvislosti s vynálezem atomové bomby). Při těžby uranu je potřeba někam uskladnit velké množství kontaminované vody, která se vypouští do řek a jezer Výhoda uranu je, že se dá velmi dobře využít v jaderných elektrárnách

8 Černý led - ruská ropná katastrofa
Po celá desetiletí ruští ropní giganti tajně znečišťují části země, které byly kdysi plné života. Ropa unikající na pevninu i do Severního ledového oceánu otravuje vodu a ničí životy místních komunit a původních obyvatel. Z uniklé ropy postupně vzniká husté těžké bahno, které dusí rostliny i zvířata a nutí lidi, aby oblast nakonec zcela opustili. Ropa kontaminuje potravu i vodní zdroje a místní lidé žijí s vědomím toho, že jejich kdysi čisté řeky, lesy a vzduch teď představují vážná zdravotní rizika. Když při katastrofě ropné plošiny Deepwater Horizon společnosti British Petroleum v roce 2010 do Mexického zálivu uniklo 4,9 milionů barelů ropy, celý svět si toho všiml. Ale v Rusku dochází každoročně k úniku 30 milionů barelů ropy, tedy šestkrát více než uniklo v Mexiku, a to vše pod rouškou utajení a korupce. Navíc každých 18 měsíců uniknou více než 4 miliony barelů ropy přímo do Severního ledového oceánu, kde se to stává problémem každého z nás.  Odkaz na video:

9 Tohle jsou největší díry světa způsobené těžbou.
1) Měděný důl v Bingham Canyonu v USA 2) Měděný důl v Chuquicamatě v Chile

10 3) Diamantový důl Mír u města Mirnyj v Rusku
4) Diamantový důl u města Udačnaja v Rusku 5) Diamantový důl Diavik v Kanadě

11 Vyčerpání nerostných surovin
Kolik máme ropy? Existují tyto tři scénáře:  Pesimistický: Máme k dispozici asi 1000 miliard barelů ropy. To při současné spotřebě znamená, že nám ropa dojde asi za 30 let. Realistický: Ropy je na Zemi ještě asi 2000 miliard barelů a vystačí tedy asi na 40 let. Toto je podle autorů fakty nejpodloženější teorie.  Optimistický: Ropy je nejméně 2600 miliard barelů a další miliarda se ještě najde v tzv. nekonvenčních zdrojích (například ropné písky nebo tmavé břidlice). To by mělo stačit nejméně na dalších let.  V posledních desetiletích výrazně roste těžba a spotřeba všech nerostných surovin.V současné době si rozumní národohospodáři spolu s přírodovědci uvědomují, že některých surovin bude v blízké budoucnosti nedostatek, či že se budou muset získávat z méně výhodných zdrojů za stále větších energetických investic. Do budoucna lze tedy očekávat růst významu geologie jakožto vědy, která umí hledat a nalézat nová ložiska tradičních i alternativních zdrojů a materiálů. Geologové se také budou muset více zapojit do řešení způsobu likvidace škod na životním prostředí, způsobených těžbou.

12 Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Důl#Druhy_dol.C5.AF

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Nerostné bohatství na Zemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google