Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 SADA č. 18 Identifikátor: VY_32_INOVACE_D.7.357 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Název: Husitské války Autor: Mgr. Dita Dudová Anotace: Tento DUM lze využít k výkladu o počátcích husitství. Obsahuje množství obrázků a doplňovacích úkolů, které žákům přiblíží začátek husitských válek. Rozsah: 40 minut Pro prezentaci DUMu je nutný následující software: Power Point Klíčová slova: husitství, defenestrace, čtyři pražské artikuly, Tábor, Sudoměř, Vítkov Ročník: 7. Vzdělávací materiál vytvořen: 3. 8. 2012 Ověření ve výuce Třída: VII. Datum: 16. 4. 2013 Vyučující: Mgr. Dita Dudová

3 Husitské války

4 Proč se účastníkům nepokojů v Čechách říká husité? - navazují na učení Jana Husa

5 Která událost je považována za začátek husitské revoluce? = první pražská defenestrace 1419

6 Proč je jejich symbolem kalich? – symbol přijímání podobojí = jeden z požadavků hnutí

7 1420 husitský program založení Tábora první husitské bitvy

8 Čtyři pražské artikuly NajprvéNajprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky od křesťanských kněží bylo zvěstováno a kázáno, jakož Spasitel náš přikazuje (Mat. 28,19 a Marci 16,15): Jdúc po všem světě, kažte Čtenie všemu stvoření člověckému.

9 Čtyři pražské artikuly DruhéDruhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama chleba a vína všem věrným křesťanuom, jimž hřiech smrtedlný nepřekážie, svobodně byla dávána, podlé ustavenie a přikázanie Spasitele (Math. 26,26- 28; Marci 14,22-24; Lucae 22,17-20), jenž die: Vezměte a jezte, toť jest tělo mé, a Píte z toho všichni, toť jest krev má nového poručenstvie, jenž za mnohé vylita bude; a tu přikazuje apoštolóm řka: To čiňte.

10 Čtyři pražské artikuly TřetíTřetí, že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují nad velikým zbožím tělesným, proti přikázání Kristovu a na přiekazu svému úřadu kněžskému a k veliké škodě pánóm stavu světského: aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato a staveno bylo, a aby podlé Čtenie nám příkladně živi byli a navedeni k stavu Kristovu a apoštolskému. Nebo psáno jest ve Čtení (Mat. 10,9): A zavolav Kristus dvanáct učedníkuov svých... poslal je, přikazuje jim a řka: Neroďte vládnúti střiebrem, ani zlatem, ani penězmi v měšcích vašich; a (Mat. 20,25-27) die: Kniežata pohanská panují jiným, a kdož moc mají nad jinými, jich slovú dobrodějci: ale vy ne tak, ale kdož jest z vás větší, buď jako najmenší, a kdož jest vuodcí, buď jako slúha.

11 Čtyři pražské artikuly Čtvrté, aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božiemu odporní řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá a křivá pověst o tejto zemi aby vyčištěna byla, a tak aby se obecné dobré dálo království a jazyku Českému. Nebo kdož ty hřiechy činie, jakož die sv. Pavel (Rom. 1,32), hodni jsú smrti, netoliko jenž je činie, ale i ti, jenž jim k tomu svolují.

12 Čtyři pražské artikuly svobodné hlásání slova Božího přijímání pod obojím způsobem zákaz světského panování kněží trestání hříchů ve všech stavech

13 Tábor vytvořit nové společenství, odmítající lidské zákony a řídící se pouze zákonem Božím pojmenován podle hory Thabor u Nazaretu, v dnešním Izraeli

14 Tábor nově příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do kádí na náměstí - sebraný majetek byl rozdělován mezi členy obce podle jejich potřeb teoreticky si byli všichni rovni – nazývali se bratře, sestro žili prostým životem bez přepychu na pořádek dohlíželi čtyři zvolení hejtmani

15 bitva u Sudoměře a na Vítkově

16 Malé opakování na závěr… způsob husitského přijímání syn Karla IV. začátek husitských válek vojáci ve znamení kříže husitský symbol co husité chtějí svobodně kázat místo upálení Jana Husa kdo dohlíží na pořádek v Táboře

17 PODOBOJÍ VÁCLAV DEFENESTRACE KŘIŽÁCI KALICH BOŽÍSLOVO KOSTNICE HEJTMANÉ

18 Použité zdroje: ACOMA. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 14.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zizka_jensky_kodex.jpg AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: ADOLF LIEBSCHER. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: HOODINSKI. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. http://www.husitstvi.cz [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: ALFRED BALDAMUS, ARNOŠT SCHWAB AND VAVŘINEC JOSEF DUSEK. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: MIAOW MIAOW. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: ŠJŮ. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: FERDINAND HETTEŠ. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW: JOSEF MATHAUSER. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.8.2012]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3313 Název projektuModerní škola Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google