Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje"— Transkript prezentace:

1 Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky

2 Co to je Plzeňský kraj? Plzeňský kraj je zřizovatelem, nebo většinovým vlastníkem následujících organizací a subjektů 112 školských zařízení 6 správ a údržeb silnic 13 kulturních institucí 13 sociálních zařízení 7 zdravotnických zařízení

3 Co to je Plzeňský kraj? Krajský úřad Plzeňského kraje v čele ředitel
16 odborů (např. Odbor informatiky) Cca 380 zaměstnanců Rozpočet Plzeňského kraje (2007) Příjmy – ,- Kč Výdaje – ,- Kč

4 Projekt informační obsah
Záměr vybudovat datový sklad vznikl již v roce 2004 V roce 2005 podána úspěšná projektová žádost o finanční prostředky z ERDF (SROP) V roce 2006 zahájena realizace projektu, na konci roku projekt dokončen a spuštěn do ostrého provozu

5 Projekt informační obsah
Cíle projektu zpřístupnit množství informací o Plzeňském kraji veřejnosti prostřednictvím internetu vytvořit analytický a řídící nástroj pro vedení kraje, který umí dát různorodé jevy do souvislostí zjednodušit a zefektivnit práci s daty a informacemi

6 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Oblasti, pro které lze využívat Vnitřní svět úřadu Vnější svět celého kraje v kontextu ČR, EU atd. ..

7 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Vnitřní svět úřadu - interní procesy Finanční analýzy Analýzy toku dokumentů a informací Sledování veřejné podpory Vyhodnocování efektivity využívání zdrojů (auta, telefony, tiskárny …)

8 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Vnější svět v kraji mimo úřad Ekonomika obcí Ekonomika zřizovaných organizací kraje Údržba silnic Zdravotnictví Nákladovost školství Vyhodnocování efektivnosti dotačních titulů a intervencí Dopravní obslužnost Poskytování sociálních služeb Vývoj a předpověď statistických ukazatelů v kraji Nezaměstnanost Přírůstky a úbytky firem dle odvětví Daňové příjmy Demografie Vzdělanost obyvatelstva Dojížďka do zaměstnání Vybavenost obcí

9 DWH a BI ve veřejném sektoru?
DWH a BI by měly být nástrojem, díky kterému veřejná správa ví co dělá, proč to dělá a jaké byly, jsou a pravděpodobně budou důsledky jejího konání!!!

10 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Ideální způsob využití: I pomocí DWH a BI veřejná správa (VS) měří a monitoruje potřeby a požadavky občanů Díky BI zjistí, že s ohledem na vývoj demografie, migraci obyvatelstva mezi městy a venkovem a vzhledem k využívání veřejné a soukromé dopravy pro cestu za prací, bude za 5 let nedostatek míst ve školkách v městech do 1000 obyvatel v okrese Plzeň-jih. Politik, který je zodpovědný za školství tuto informaci využije k tomu, že zahájí kroky k zajištění dostatečné kapacity mateřských škol Za pět let nastane předpovídaná situace a realita je velmi blízká předpovědi

11 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Problém je tedy řešen dříve, než nastane!!! Občan je spokojený!

12 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Realita: Přesto že to jde velmi snadno předpovědět na základě analýzy, realitou dneška je nedostatek míst pro děti v mateřských školách Protože bylo v devadesátých letech „málo dětí“, bylo velké množství mateřských škol zrušeno, pravděpodobně bez úvahy, co se bude dít za rok, za pět, nebo za deset let Dnes jsme překvapeni, že silné ročníky z počátku sedmdesátých let začali plodit děti, pro které není dostatečná kapacita předškolní výchovy

13 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Proč se tak málo využívají? vliv informační gramotnosti, byť obecně je ve veřejném sektoru vyšší než v komerční sféře, ale především vrcholoví manažeři ve VS na tom nejsou nejlépe komplikované získávání zdrojových dat pro DWH především z „centrálních databází státu“ obava z menšího prostoru pro politická rozhodnutí obava, že BI rozhoduje za mne

14 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Souvislost s korupcí? Možnost komplexně posuzovat dotační politiku veřejné správy Průřezově nad veřejnými rozpočty (částečně s využitím CEDR Ministerstva financí) zjistíte: Kdo je největším příjemcem dotací dle IČ Která lokalita je největším příjemcem dotací bez ohledu na IČ Kdo je nejúspěšnějším žadatelem vzhledem k počtu podaných žádostí a získaných dotačních prostředků Dodržování zákona o veřejných zakázkách Prevence korupce!!!

15 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Využívání na úrovni krajů Moravskoslezský Olomoucký Plzeňský Vysočina

16 DWH a BI ve veřejném sektoru?
Nyní přímo k projektu DWH na KUPK….

17 Řešení DWH na PK

18 Řešení DWH na PK - dotace
DATOVÁ TRŽIŠTĚ EKONOMIKA ŠKOLSTVÍ DOPRAVA CESTOVNÍ RUCH REGIONÁLNÍ ROZVOJ EXTERNÍ STATISTIKA DOTACE DWH INT ERP APP APP FLAT FILES EXT CEDR MONIT ARES IP MPSV ČSU

19 Konkrétní řešení DWH na PK
BIP nad MS SQL Z celkového rozsahu činnosti kraje byly vybrány oblasti: Doprava Regionální rozvoj Cestovní ruch Ekonomika Statistika a demografie

20 Konkrétní řešení DWH na PK
Doprava Dopravní obslužnost Dotace Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje Počty zakoupených jízdenek Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti - plán/skutečnost Správa a údržba silnic AKCE – Fakturace AKCE - zpracování Projektové dokumentace Silniční databanka – Mosty Silniční databanka – ÚSEKY Přehled sledovaných ukazatelů zimní údržby silnic Údržba silnic - Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích V realizaci Seznam posil Příspěvky obcí na dopravní obslužnost

21 Konkrétní řešení DWH na PK
Cestovní ruch Průměrný počet cizinců v Plzeňském Počty občanů na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí Počty dopravních prostředků na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí Počty přístupů na portály Plzeňského kraje Počty přístupů na portály Plzeňského kraje dle zemí Návštěvnost památek v Plzeňském kraji

22 Konkrétní řešení DWH na PK
Ekonomika Dotace za žadatele Čerpání dotací Dotace dle regionů dotace z rozpočtu KÚ x EU Dotace z CEDR dle oblastí Dotace s UZ zahrnuté v rozpočtu PK Školy Plzeňského kraje dle IČO Školy Plzeňského kraje dle typu Příjmy po konsolidaci Přírůstky firem Školy - náklady

23 Konkrétní řešení DWH na PK
Statistika a demografie + vlastní šetření Absolventi dle kvalifikace Přehled insolventů Nezaměstnanost v krajích Uchazeči po rekvalifikaci Rekvalifikace zaměstnanců Požadavky na návštěvy a komunikaci s úřady Průzkum IT gramotnosti – občané Průzkum IT gramotnosti - veřejná správa Brownfields Průmyslové zóny – přehled Demografie Pohyb obyvatelstva v Českých zemích v letech Byty Domy Obyvatelstvo ZSJ

24 Řešení DWH na PK

25 Řešení DWH na PK

26 Řešení DWH na PK

27 Řešení DWH na PK

28 Řešení DWH na PK veřejně přístupné na

29 Řešení DWH na PK

30 Řešení DWH na PK

31 Vstupní data Vnitřní IS kraje (ERP)
Různé „malé“ aplikace v rámci IS kraje Excelové tabulky Přebíraná data od dalších subjektů VS ČSÚ KROK MOS Demografie Ministerstvo financí ARES CEDR MSSF-MONIT Ministerstvo práce a sociálních věcí Nezaměstnanost Nezaměstnaní dle poslední školy Cizinecká policie, Národní památkový ústav, atd…. Cestovní ruch Ekonomika

32 Problémy řešení DWH na PK
Problém je data vůbec získat Zajistit smluvně garantovaný interval přebírání dat Mít pod kontrolou životní cyklus datových zdrojů U vnitřních dat na úřadě zajistit časové řady Zajistit dostatečné využívání Kdo by měl být analytikem, jeho organizační začlenění Vědět, jaké otázky si pokládají politici a manažeři

33 Jsme teprve na začátku Analogie s GIS, dnes běžný nástroj ve veřejné správě To nejcennější co máme jsou data, informace a znalosti Odhadujeme že cca. 2 roky nebude systém plně využíván Připravujeme rozšíření na další oblasti (školství, sociální věci, zdravotnictví, životní prostředí) Využívání DWH a BI ve veřejné správě se vyplatí 

34 Ocenění dodavatele Projekt „Internetizace knihoven – Informační obsah“
Zvláštní ocenění Microsoft SQL Server 2005 Award udělené za netradiční, zajímavé či co nejúplnější využití nového SQL Server 2005 Nejlepší řešení pro samosprávu

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google