Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského."— Transkript prezentace:

1 Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky

2 Co to je Plzeňský kraj? Plzeňský kraj je zřizovatelem, nebo většinovým vlastníkem následujících organizací a subjektů  112 školských zařízení  6 správ a údržeb silnic  13 kulturních institucí  13 sociálních zařízení  7 zdravotnických zařízení

3 Co to je Plzeňský kraj? Krajský úřad Plzeňského kraje  v čele ředitel  16 odborů (např. Odbor informatiky)  Cca 380 zaměstnanců Rozpočet Plzeňského kraje (2007)  Příjmy – 3.114.463.000,- Kč  Výdaje – 3.114.463.000,- Kč

4 Projekt informační obsah  Záměr vybudovat datový sklad vznikl již v roce 2004  V roce 2005 podána úspěšná projektová žádost o finanční prostředky z ERDF (SROP)  V roce 2006 zahájena realizace projektu, na konci roku projekt dokončen a spuštěn do ostrého provozu

5 Projekt informační obsah Cíle projektu  zpřístupnit množství informací o Plzeňském kraji veřejnosti prostřednictvím internetu  vytvořit analytický a řídící nástroj pro vedení kraje, který umí dát různorodé jevy do souvislostí  zjednodušit a zefektivnit práci s daty a informacemi

6 DWH a BI ve veřejném sektoru? Oblasti, pro které lze využívat  Vnitřní svět úřadu  Vnější svět celého kraje v kontextu ČR, EU atd...

7 DWH a BI ve veřejném sektoru?  Vnitřní svět úřadu - interní procesy  Finanční analýzy  Analýzy toku dokumentů a informací  Sledování veřejné podpory  Vyhodnocování efektivity využívání zdrojů (auta, telefony, tiskárny …)

8 DWH a BI ve veřejném sektoru?  Vnější svět v kraji mimo úřad  Ekonomika obcí  Ekonomika zřizovaných organizací kraje  Údržba silnic  Zdravotnictví  Nákladovost školství  Vyhodnocování efektivnosti dotačních titulů a intervencí  Dopravní obslužnost  Poskytování sociálních služeb  Zdravotnictví  Vývoj a předpověď statistických ukazatelů v kraji  Nezaměstnanost  Přírůstky a úbytky firem dle odvětví  Daňové příjmy  Demografie  Vzdělanost obyvatelstva  Dojížďka do zaměstnání  Vybavenost obcí

9 DWH a BI ve veřejném sektoru? DWH a BI by měly být nástrojem, díky kterému veřejná správa ví co dělá, proč to dělá a jaké byly, jsou a pravděpodobně budou důsledky jejího konání!!!

10 DWH a BI ve veřejném sektoru? Ideální způsob využití:  I pomocí DWH a BI veřejná správa (VS) měří a monitoruje potřeby a požadavky občanů  Díky BI zjistí, že s ohledem na vývoj demografie, migraci obyvatelstva mezi městy a venkovem a vzhledem k využívání veřejné a soukromé dopravy pro cestu za prací, bude za 5 let nedostatek míst ve školkách v městech do 1000 obyvatel v okrese Plzeň-jih.  Politik, který je zodpovědný za školství tuto informaci využije k tomu, že zahájí kroky k zajištění dostatečné kapacity mateřských škol  Za pět let nastane předpovídaná situace a realita je velmi blízká předpovědi

11 DWH a BI ve veřejném sektoru? Problém je tedy řešen dříve, než nastane!!! Občan je spokojený!

12 DWH a BI ve veřejném sektoru? Realita:  Přesto že to jde velmi snadno předpovědět na základě analýzy, realitou dneška je nedostatek míst pro děti v mateřských školách  Protože bylo v devadesátých letech „málo dětí“, bylo velké množství mateřských škol zrušeno, pravděpodobně bez úvahy, co se bude dít za rok, za pět, nebo za deset let  Dnes jsme překvapeni, že silné ročníky z počátku sedmdesátých let začali plodit děti, pro které není dostatečná kapacita předškolní výchovy

13 DWH a BI ve veřejném sektoru? Proč se tak málo využívají?  vliv informační gramotnosti, byť obecně je ve veřejném sektoru vyšší než v komerční sféře, ale především vrcholoví manažeři ve VS na tom nejsou nejlépe  komplikované získávání zdrojových dat pro DWH především z „centrálních databází státu“  obava z menšího prostoru pro politická rozhodnutí  obava, že BI rozhoduje za mne

14 DWH a BI ve veřejném sektoru? Souvislost s korupcí?  Možnost komplexně posuzovat dotační politiku veřejné správy  Průřezově nad veřejnými rozpočty (částečně s využitím CEDR Ministerstva financí) zjistíte:  Kdo je největším příjemcem dotací dle IČ  Která lokalita je největším příjemcem dotací bez ohledu na IČ  Kdo je nejúspěšnějším žadatelem vzhledem k počtu podaných žádostí a získaných dotačních prostředků  Dodržování zákona o veřejných zakázkách  Prevence korupce!!!

15 DWH a BI ve veřejném sektoru? Využívání na úrovni krajů  Moravskoslezský  Olomoucký  Plzeňský  Vysočina

16 DWH a BI ve veřejném sektoru? Nyní přímo k projektu DWH na KUPK….

17 Řešení DWH na PK

18 DATOVÁ TRŽIŠTĚ DWH DOTACE EKONOMIKAŠKOLSTVÍDOPRAVACESTOVNÍRUCHREGIONÁLNÍROZVOJEXTERNÍSTATISTIKA ERPAPP CEDRMONIT ČSU IP MPSVARES FLAT FILES INT EXT APP Řešení DWH na PK - dotace

19 Konkrétní řešení DWH na PK  BIP nad MS SQL Z celkového rozsahu činnosti kraje byly vybrány oblasti:  Doprava  Regionální rozvoj  Cestovní ruch  Ekonomika  Statistika a demografie

20 Konkrétní řešení DWH na PK Doprava  Dopravní obslužnost  Dotace  Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje  Počty zakoupených jízdenek  Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti - plán/skutečnost  Správa a údržba silnic  AKCE – Fakturace  AKCE - zpracování Projektové dokumentace  Silniční databanka – Mosty  Silniční databanka – ÚSEKY  Přehled sledovaných ukazatelů zimní údržby silnic  Údržba silnic - Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích  V realizaci  Seznam posil  Příspěvky obcí na dopravní obslužnost

21 Konkrétní řešení DWH na PK Cestovní ruch  Průměrný počet cizinců v Plzeňském  Počty občanů na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí  Počty dopravních prostředků na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí  Počty přístupů na portály Plzeňského kraje  Počty přístupů na portály Plzeňského kraje dle zemí  Návštěvnost památek v Plzeňském kraji

22 Konkrétní řešení DWH na PK Ekonomika  Dotace za žadatele  Čerpání dotací  Dotace dle regionů  dotace z rozpočtu KÚ x EU  Dotace z CEDR dle oblastí  Dotace s UZ zahrnuté v rozpočtu PK  Školy Plzeňského kraje dle IČO  Školy Plzeňského kraje dle typu  Příjmy po konsolidaci  Přírůstky firem  Školy - náklady

23 Konkrétní řešení DWH na PK Statistika a demografie + vlastní šetření  Absolventi dle kvalifikace  Přehled insolventů  Nezaměstnanost v krajích  Uchazeči po rekvalifikaci  Rekvalifikace zaměstnanců  Požadavky na návštěvy a komunikaci s úřady  Průzkum IT gramotnosti – občané  Průzkum IT gramotnosti - veřejná správa  Brownfields  Průmyslové zóny – přehled  Demografie  Pohyb obyvatelstva v Českých zemích v letech  Byty  Domy  Obyvatelstvo  ZSJ

24 Řešení DWH na PK

25

26

27

28 veřejně přístupné na http://data.plzensky-kraj.cz

29 Řešení DWH na PK

30

31 Vstupní data  Vnitřní IS kraje (ERP)  Různé „malé“ aplikace v rámci IS kraje  Excelové tabulky  Přebíraná data od dalších subjektů VS  ČSÚ  KROK  MOS  Demografie  Ministerstvo financí  ARES  CEDR  MSSF-MONIT  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Nezaměstnanost  Nezaměstnaní dle poslední školy  Cizinecká policie, Národní památkový ústav, atd….  Cestovní ruch  Ekonomika

32 Problémy řešení DWH na PK  Problém je data vůbec získat  Zajistit smluvně garantovaný interval přebírání dat  Mít pod kontrolou životní cyklus datových zdrojů  U vnitřních dat na úřadě zajistit časové řady  Zajistit dostatečné využívání  Kdo by měl být analytikem, jeho organizační začlenění  Vědět, jaké otázky si pokládají politici a manažeři

33 Jsme teprve na začátku  Analogie s GIS, dnes běžný nástroj ve veřejné správě  To nejcennější co máme jsou data, informace a znalosti  Odhadujeme že cca. 2 roky nebude systém plně využíván  Připravujeme rozšíření na další oblasti (školství, sociální věci, zdravotnictví, životní prostředí)  Využívání DWH a BI ve veřejné správě se vyplatí

34 Ocenění dodavatele Projekt „Internetizace knihoven – Informační obsah“ Zvláštní ocenění Microsoft SQL Server 2005 Award udělené za netradiční, zajímavé či co nejúplnější využití nového SQL Server 2005 Nejlepší řešení pro samosprávu

35 Děkuji za pozornost vaclav.koudele@plzensky-kraj.cz


Stáhnout ppt "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google