Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského."— Transkript prezentace:

1 Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky

2 Co to je Plzeňský kraj? Plzeňský kraj je zřizovatelem, nebo většinovým vlastníkem následujících organizací a subjektů  112 školských zařízení  6 správ a údržeb silnic  13 kulturních institucí  13 sociálních zařízení  7 zdravotnických zařízení

3 Co to je Plzeňský kraj? Krajský úřad Plzeňského kraje  v čele ředitel  16 odborů (např. Odbor informatiky)  Cca 380 zaměstnanců Rozpočet Plzeňského kraje (2007)  Příjmy – ,- Kč  Výdaje – ,- Kč

4 Projekt informační obsah  Záměr vybudovat datový sklad vznikl již v roce 2004  V roce 2005 podána úspěšná projektová žádost o finanční prostředky z ERDF (SROP)  V roce 2006 zahájena realizace projektu, na konci roku projekt dokončen a spuštěn do ostrého provozu

5 Projekt informační obsah Cíle projektu  zpřístupnit množství informací o Plzeňském kraji veřejnosti prostřednictvím internetu  vytvořit analytický a řídící nástroj pro vedení kraje, který umí dát různorodé jevy do souvislostí  zjednodušit a zefektivnit práci s daty a informacemi

6 DWH a BI ve veřejném sektoru? Oblasti, pro které lze využívat  Vnitřní svět úřadu  Vnější svět celého kraje v kontextu ČR, EU atd...

7 DWH a BI ve veřejném sektoru?  Vnitřní svět úřadu - interní procesy  Finanční analýzy  Analýzy toku dokumentů a informací  Sledování veřejné podpory  Vyhodnocování efektivity využívání zdrojů (auta, telefony, tiskárny …)

8 DWH a BI ve veřejném sektoru?  Vnější svět v kraji mimo úřad  Ekonomika obcí  Ekonomika zřizovaných organizací kraje  Údržba silnic  Zdravotnictví  Nákladovost školství  Vyhodnocování efektivnosti dotačních titulů a intervencí  Dopravní obslužnost  Poskytování sociálních služeb  Zdravotnictví  Vývoj a předpověď statistických ukazatelů v kraji  Nezaměstnanost  Přírůstky a úbytky firem dle odvětví  Daňové příjmy  Demografie  Vzdělanost obyvatelstva  Dojížďka do zaměstnání  Vybavenost obcí

9 DWH a BI ve veřejném sektoru? DWH a BI by měly být nástrojem, díky kterému veřejná správa ví co dělá, proč to dělá a jaké byly, jsou a pravděpodobně budou důsledky jejího konání!!!

10 DWH a BI ve veřejném sektoru? Ideální způsob využití:  I pomocí DWH a BI veřejná správa (VS) měří a monitoruje potřeby a požadavky občanů  Díky BI zjistí, že s ohledem na vývoj demografie, migraci obyvatelstva mezi městy a venkovem a vzhledem k využívání veřejné a soukromé dopravy pro cestu za prací, bude za 5 let nedostatek míst ve školkách v městech do 1000 obyvatel v okrese Plzeň-jih.  Politik, který je zodpovědný za školství tuto informaci využije k tomu, že zahájí kroky k zajištění dostatečné kapacity mateřských škol  Za pět let nastane předpovídaná situace a realita je velmi blízká předpovědi

11 DWH a BI ve veřejném sektoru? Problém je tedy řešen dříve, než nastane!!! Občan je spokojený!

12 DWH a BI ve veřejném sektoru? Realita:  Přesto že to jde velmi snadno předpovědět na základě analýzy, realitou dneška je nedostatek míst pro děti v mateřských školách  Protože bylo v devadesátých letech „málo dětí“, bylo velké množství mateřských škol zrušeno, pravděpodobně bez úvahy, co se bude dít za rok, za pět, nebo za deset let  Dnes jsme překvapeni, že silné ročníky z počátku sedmdesátých let začali plodit děti, pro které není dostatečná kapacita předškolní výchovy

13 DWH a BI ve veřejném sektoru? Proč se tak málo využívají?  vliv informační gramotnosti, byť obecně je ve veřejném sektoru vyšší než v komerční sféře, ale především vrcholoví manažeři ve VS na tom nejsou nejlépe  komplikované získávání zdrojových dat pro DWH především z „centrálních databází státu“  obava z menšího prostoru pro politická rozhodnutí  obava, že BI rozhoduje za mne

14 DWH a BI ve veřejném sektoru? Souvislost s korupcí?  Možnost komplexně posuzovat dotační politiku veřejné správy  Průřezově nad veřejnými rozpočty (částečně s využitím CEDR Ministerstva financí) zjistíte:  Kdo je největším příjemcem dotací dle IČ  Která lokalita je největším příjemcem dotací bez ohledu na IČ  Kdo je nejúspěšnějším žadatelem vzhledem k počtu podaných žádostí a získaných dotačních prostředků  Dodržování zákona o veřejných zakázkách  Prevence korupce!!!

15 DWH a BI ve veřejném sektoru? Využívání na úrovni krajů  Moravskoslezský  Olomoucký  Plzeňský  Vysočina

16 DWH a BI ve veřejném sektoru? Nyní přímo k projektu DWH na KUPK….

17 Řešení DWH na PK

18 DATOVÁ TRŽIŠTĚ DWH DOTACE EKONOMIKAŠKOLSTVÍDOPRAVACESTOVNÍRUCHREGIONÁLNÍROZVOJEXTERNÍSTATISTIKA ERPAPP CEDRMONIT ČSU IP MPSVARES FLAT FILES INT EXT APP Řešení DWH na PK - dotace

19 Konkrétní řešení DWH na PK  BIP nad MS SQL Z celkového rozsahu činnosti kraje byly vybrány oblasti:  Doprava  Regionální rozvoj  Cestovní ruch  Ekonomika  Statistika a demografie

20 Konkrétní řešení DWH na PK Doprava  Dopravní obslužnost  Dotace  Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje  Počty zakoupených jízdenek  Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti - plán/skutečnost  Správa a údržba silnic  AKCE – Fakturace  AKCE - zpracování Projektové dokumentace  Silniční databanka – Mosty  Silniční databanka – ÚSEKY  Přehled sledovaných ukazatelů zimní údržby silnic  Údržba silnic - Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích  V realizaci  Seznam posil  Příspěvky obcí na dopravní obslužnost

21 Konkrétní řešení DWH na PK Cestovní ruch  Průměrný počet cizinců v Plzeňském  Počty občanů na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí  Počty dopravních prostředků na hraničních přechodech Plzeňského kraje směrem do vnitrozemí a do zahraničí  Počty přístupů na portály Plzeňského kraje  Počty přístupů na portály Plzeňského kraje dle zemí  Návštěvnost památek v Plzeňském kraji

22 Konkrétní řešení DWH na PK Ekonomika  Dotace za žadatele  Čerpání dotací  Dotace dle regionů  dotace z rozpočtu KÚ x EU  Dotace z CEDR dle oblastí  Dotace s UZ zahrnuté v rozpočtu PK  Školy Plzeňského kraje dle IČO  Školy Plzeňského kraje dle typu  Příjmy po konsolidaci  Přírůstky firem  Školy - náklady

23 Konkrétní řešení DWH na PK Statistika a demografie + vlastní šetření  Absolventi dle kvalifikace  Přehled insolventů  Nezaměstnanost v krajích  Uchazeči po rekvalifikaci  Rekvalifikace zaměstnanců  Požadavky na návštěvy a komunikaci s úřady  Průzkum IT gramotnosti – občané  Průzkum IT gramotnosti - veřejná správa  Brownfields  Průmyslové zóny – přehled  Demografie  Pohyb obyvatelstva v Českých zemích v letech  Byty  Domy  Obyvatelstvo  ZSJ

24 Řešení DWH na PK

25

26

27

28 veřejně přístupné na

29 Řešení DWH na PK

30

31 Vstupní data  Vnitřní IS kraje (ERP)  Různé „malé“ aplikace v rámci IS kraje  Excelové tabulky  Přebíraná data od dalších subjektů VS  ČSÚ  KROK  MOS  Demografie  Ministerstvo financí  ARES  CEDR  MSSF-MONIT  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Nezaměstnanost  Nezaměstnaní dle poslední školy  Cizinecká policie, Národní památkový ústav, atd….  Cestovní ruch  Ekonomika

32 Problémy řešení DWH na PK  Problém je data vůbec získat  Zajistit smluvně garantovaný interval přebírání dat  Mít pod kontrolou životní cyklus datových zdrojů  U vnitřních dat na úřadě zajistit časové řady  Zajistit dostatečné využívání  Kdo by měl být analytikem, jeho organizační začlenění  Vědět, jaké otázky si pokládají politici a manažeři

33 Jsme teprve na začátku  Analogie s GIS, dnes běžný nástroj ve veřejné správě  To nejcennější co máme jsou data, informace a znalosti  Odhadujeme že cca. 2 roky nebude systém plně využíván  Připravujeme rozšíření na další oblasti (školství, sociální věci, zdravotnictví, životní prostředí)  Využívání DWH a BI ve veřejné správě se vyplatí

34 Ocenění dodavatele Projekt „Internetizace knihoven – Informační obsah“ Zvláštní ocenění Microsoft SQL Server 2005 Award udělené za netradiční, zajímavé či co nejúplnější využití nového SQL Server 2005 Nejlepší řešení pro samosprávu

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele – vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google