Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DSK Freescale řada 56800E. Základní vlastnosti řady 56800E :  “ Hybridní mikrokontrolér “ Pevná řadová čárka výhodné vlastnosti MCU a DSP (16-bitový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DSK Freescale řada 56800E. Základní vlastnosti řady 56800E :  “ Hybridní mikrokontrolér “ Pevná řadová čárka výhodné vlastnosti MCU a DSP (16-bitový."— Transkript prezentace:

1 DSK Freescale řada 56800E

2 Základní vlastnosti řady 56800E :  “ Hybridní mikrokontrolér “ Pevná řadová čárka výhodné vlastnosti MCU a DSP (16-bitový DSP + 32-bitový MCU)  Frekvence jádra 32 MHz  Dvojitá harvardská architektura oddělení programové a datové paměti  Výkonnost až 200 MIPS architektura 1X 1 instrukce se vykoná v 1 hodinového cyklu

3 Užití, výhody:  Embedded systémy ucelený systém realizující aplikaci bez další podpory samostatně komunikuje s bloky dané aplikace  Mobilní komunikace řízení el. strojů, snímání a zpracovávání obrazu, přenos dat automobilová technika  Výhody řady: malý příkon nízká cena dobrá výpočetní výkonnost

4 Vybrané procesory řady 56800E Features56F801X56F802356F802556F803656F8037 Performance 32MHz/MIPS Temp Range -40 to 105°C Operational Voltage 3 to 3.6V Flash 12/16Kb32Kb 64Kb RAM 2/4Kb4Kb 8Kb PWM 1 x 6 channels 1 x 5 channels 1 x 6 channels 12-bit ADCs2 x 3 channels2 x 4 channels 2 x 8 channels 12-bit DACsNo2222(output on pkg) Analog ComparatorNo2222 16-bit Timers 44448 Programable Interval TimersNo1333 GPIO (max) 26 353953 IICYes SCI 1 (w/ slave LINQSCI SPI1QSPI CAN No Yes JTAG/EOnCEYes Packages32 LQFP 44 LQFP48 LQFP64 LQFP

5 Jádro procesorové řady 56800E

6 Jednotky tvořící jádro procesoru:  Programová řídící jednotka PCU (Program Control Unit)  Jednotka generace adres AGU (Address Generation Unit)  Datová aritmeticko-logická jednotka DALU (Data Aritmetic-Logic Unit)

7 Programová řídící jednotka zajišťuje:  čtení a dekódování instrukce z programové paměti  pomocí řídících signálů ovládá činnost signálového procesoru. skládá z:  programového čítače  dekodéru instrukcí  logiky řízení hardwarového smyčky  logiky řízení přerušení  stavového a řídícího registru

8 Jednotka generace adres AGU adresy uloženy v:  registrech R0 ÷ R5  ukazateli zásobníku SP zajišťuje: veškeré výpočty adres a jejich ukládání druhy adresování:  lineárního (+1 nebo +N)  modulo M  bitově rezervované adresování

9 Datová aritmeticko-logická jednotka obsahuje:  3x 16-ti bitové vstupní registry (X0, Y0 a Y1)  4x 32-bitové akumulátory (A, B, C, D)  4x 4-bitové doplňkové registry rozšiřující akumulátory (A2,B2,C2,D2)  posuvný registr akumulátorů (AS)  omezovač dat (data limiter)  cyklický registr (barrel shifter)  paralelní akumulátor pro násobení (MAC) zajišťuje: Vykonání veškerých aritmetických a logických operací s datovými operandy.

10 Datová aritmeticko-logická jednotka  Zápis výsledků do: Střádače A,B,C,D nebo do datových registrů.  Saturační aritmetika – neumožňuje uložit číslo mimo doplněk do paměti (omezení ±1).  DALU pracuje se zlomkovou reprezentací čísel, v jiných částech procesoru jsou čísla brána jako celá.  16 bitové registry lze spojit do 32-bitových  Operace jsou prováděny v doplňkovém kódu.  rozsah: -1 ÷ 1-2 -b, kde b je počet bitů bez znaménkového bitu  DALU umožňuje: posuny operandů v kruhovém registru až o 15 bitů, zaokrouhlení čísla z 32 bitů na 16, posun o jeden bit vlevo či vpravo (násobení nebo dělení výsledku dvěma)

11 Instrukce, zřetězení, programování  Instrukce:  DSP: číslicové zpracování signálů (číslicové filtry, algoritmus FFT, adaptivní zpracování s algoritmem typu LMS, statické vyhodnocování výsledků)  MCU:komunikace s aplikací a obslužné účely (ovládání klávesnice, tlačítek, display)  8 fázové zřetězené zpracování instrukcí skládající se z částí:  Pre-Fetch1 (P1)…adresa instrukce je předána na adresovou sběrnici PAB  Pre-Fetch2 (P2)…instrukce je přečtena  Instruction Devoce (ID)…dekódování instrukce  Address Generation (AG)…generování dvou adres po sběrnicích XAB1, XAB2  Operand Pre-Fetch2 (OP2)…umožněn přístup ke dvěma buňkám datové paměti  Execute and Operand Fetch (EX)…započetí násobení, uložení výsledku do DALU registru, čtení dat přes sběrnice CDBR a XDB2 a zápis dat přes CDBW  Execute 2 (EX2) … operace je dokončena, výsledky jsou uloženy  Programování:  asembler nebo C  CodeWarrior

12 Sběrnicová jednotka a jednotka bitových operací Sběrnicová jednotka  Uskutečňuje přenos mezi vnitřními sběrnicemi  Matici spínačů a umožňuje propojení jakýchkoliv dvou datových sběrnic ze tří (globální, datová a periferní) bez prodlevy. Jednotka bitových operací  Umožňuje zpracovávat informace uložené v datové paměti, v registrech periferií a ve všech registrech v jádře procesoru  Tato jednotka může testovat, nastavovat, mazat nebo negovat každý z 16-bitů, který je specifikován v masce.

13 Formáty vyjádření čísel  Jádro podporuje čtyři formáty vyjádření čísel. Číslo n o délce b+1 bitů (zlomková část + znaménkový bit): Doplňkový kód se znaménkem:-1 ≤ n ≤ 1-2 -b Doplňkový bez znaménka:0 ≤ n ≤ 2-2 -b Celé číslo se znaménkem:-2 b ≤ n ≤ 2 b-1 Cele číslo bez znaménka:0 ≤ n ≤ 2 b+1 -1  DALU podporuje pouze doplňkový tvar

14 Typy operandů

15 Sběrnice a registry  32-bitová datová sběrnice  24-bitová datová adresová sběrnice (lze adresovat 16M 16-bitových slov, neboli 32MB)  21-bitová programová adresová sběrnice (2M 16-bitových slov, neboli 4MB)  4 x 36-bitové akumulátorů A,B,C,D (všechny mají 3 části, 2 x 16-bitovou a 1 x 4-bitovou)  24-bitové adresové registry a registr posuvu N + další 16 bitový registr posuvu N3 (zajišťuje dva paralelní přesuny dat)  Registry pro hardwarový cyklus typu DO: 2 x16-bitový registr LC (Loop Counter) 2 x 24-bitové registry LA(Loop Adress) 2 x 24-bitové HWS (Hardware Stack)  Registry pro obsluhu rychlého přerušení 21 bitový registr FIRA 13-bitový registr FISR

16 Přehled sběrnic NázevTypSměrovostŠířkaPopis XAB1adresovájednosměrná24bAdresace datového paměti XAB2adresovájednosměrná24bAdresace datového paměti PABadresovájednosměrná21bAdresace programové paměti CDBRdatovájednosměrná32bČtení dat z datové paměti CDBWdatovájednosměrná32bZápis dat do datové paměti XDB2datovájednosměrná16bČtení dat z datové paměti PDBdatovájednosměrná16bPřenos dat a instrukcí z programové paměti IP-BUSdatováobousměrnáStyk s periferiemi

17 Blokové znázornění sběrnic: 56800ECORE IP- BUS INTERFACE EXTERNAL BUS INTERFACE PROGRAM MEMORY DATA MEMORY PAB 21 PDB 16 XAB1 24 CDBR 32 CDBW 32 XAB2 24 XDB2 16 PERIPHERALPERIPHERALPERIPHERAL INTRPT CTRLLER IPDATAR IP- BUS IPADDR IPDATAW

18 Pamět  RAM a flash – na čipu  ROM – od DSP 56F807  Vnější paměťový prostor (kromě DSP56F801) – až 64K 16-bitových slov  Způsob práce programové paměti lze nastavit bity MA a MB v registru operačního modu OMR, nebo vnějším signálem při resetování na vývodu EXTBOOT

19 Program (4 MB) Data (32 MB) PROGRAM MEMORY SPACE X DATA MEMORY SPACE INTERRUPT VECTORS Optimized for IP-BUS PERIPHERALS 2 21 x 16 0 $FFFFFF2 24 x 16 $xxFFFF (64 locations) $xxFFC0 $1FFFFF $00 (Relocatable) $0 “P:” “X:” 15 0 (short addressing) => 16-Bit Accesses Only=> 8, 16, 32-Bit Accesses Mapování paměti:

20 Datová a programová paměť Datová paměť implementovaná na čipu:  Datová RAM  Datová flash  Tato paměť může být rozšířena vnější pamětí, jejíž maximální velikost se liší podle módu činnosti. Programová paměť :  Programová RAM  Flash  Bootovací flash  Programová paměť může být rozšířena externí pamětí, jejíž maximální velikost se liší podle módu činnosti.

21 Mapování datové paměti u 56F8023

22 Mapování programové paměti procesoru 56F8023

23 Přerušení  Umístění vektorů přerušení: začátek programové paměti  Jednomu zdroji přísluší dvě slova v této paměti – nutná instrukce skoku JSR  Až 63 zdrojů přerušení, dle konkrétního typu procesoru  Maskování přerušení  3 priority přerušení  2 zásobníky typu LIFO pro ukládání adres a stavů registrů, dělí se na: Softwarový – ukazatel SP, umístěn v datové paměti Hardwarový HWS – tvořen registry HWS0 a HWS1, obsluhuje hardwarový cyklus typu DO

24 Řadič přerušení  ITCN - Fast interrupt handling

25 DSP56F8023


Stáhnout ppt "DSK Freescale řada 56800E. Základní vlastnosti řady 56800E :  “ Hybridní mikrokontrolér “ Pevná řadová čárka výhodné vlastnosti MCU a DSP (16-bitový."

Podobné prezentace


Reklamy Google