Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Československá republika mezi válkami Rozbití Československa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Československá republika mezi válkami Rozbití Československa."— Transkript prezentace:

1 Československá republika mezi válkami Rozbití Československa

2 Anotace  Materiál tvoří 22 slidů, v nichž je zachycena doba mnichovských událostí a rozbití ČSR  cílová skupina: 9. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami posledních let před rozbitím ČSR  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Situace v pohraničí  díky hospodářské krizi došlo k vyostření vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci  od konce 20. let sílí na Slovensku hlasy, které chtějí autonomii – Hlinkova slovenská lidová strana  v Sudetech působí Sudetoněmecká strana (SdP) v čele s Konrádem Henleinem  úzká spolupráce s Hitlerem  ČSR byla ohrožena zevnitř i zvenčí

5 Konrád Henlein Konrad Ernst Eduard Henlein (6. května 1898, Vratislavice nad Nisou – 10. května 1945, Plzeň) byl nacista, sudetoněmecký politik a vůdce separatistického hnutí.6. května1898Vratislavice nad Nisou10. května1945 Plzeň sudetoněmeckýpolitik

6 Hitlerovy důvody pro likvidaci ČSR  strategicky výhodná poloha v centru Evropy  ČSR je francouzským spojencem, proto je nutno ho zlikvidovat ze strategických důvodů  vyspělý strojní, zbrojní i hutní průmysl, bohaté naleziště uhlí  demokratický stát, kam utíkalo před Hitlerem množství obyvatel Německa  v ČSR žila početná německá menšina, takže případná agrese vůči ČSR mohla být vydávána za ochranu německého obyvatelstva

7 Situace uvnitř ČSR  14. září umírá Tomáš Garrigue Masaryk  napjatá situace se po anšlusu Rakouska v březnu 1938 ještě více zhoršila  prodloužila se ještě více hranice s Německem, kterou bylo třeba bránit – ČSR tvořila klín vražený do prostoru ovládaného nacisty  duben 1939 – SdP na sjezdu v Karlových Varech vyhlašuje tzv. „karlovarské požadavky“  samospráva oblastí obývaných Němci  volnost nacistické propagandy  zrušení spojeneckých smluv s Francií a SSSR  orientace zahraniční politiky ČSR výhradně na Německo  požadavky henleinovců byly neustále stupňovány tak, aby nemohly být spněny  květen 1938 – volby do obecních zastupitelstev v Sudetech vyhrála s 90% ziskem SdP  teror vůči Židům a českému obyvatelstvu v pohraničí se stupňoval

8 TGM Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) byl pedagog, politik a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.7. března 1850Hodonín14. září1937Lány pedagogpolitikfilozofříšské rady1918 prezidentem Československa 1935Lex Masaryk

9

10

11 Mnichovská „zrada“  německá propaganda přesvědčuje Francii o tom, že viníkem situace v čs. pohraničí je čs. vláda  Francie a Velká Británie zastávají tzv. politiku appeasementu a chtěly se za cenu jakýchkoliv ústupků vyhnout válce s Německem  doufaly, že pokud by Hitler získal Sudety, byl by uspokojen a v Evropě by nastal opět klid  do ČSR je vyslána Runcimanova mise, která měla „zjistit“ skutečnost  jednání hlavně s Henleinem  závěrem bylo, že viníkem krize jsou Češi a dojde-li k válce, budou za ni zodpovědni  ČSR mělo na doporučení Francie a Velké Británie odevzdat okresy s větším než 50%ním zastoupením německého obyvatelstva  Hitler okamžitě stupňuje požadavky, aby bylo odevzdáno podle stejného klíče i území Polsku a Maďarsku  čs. vláda odmítá a 23.9. 1938 vyhlašuje všeobecnou mobilizaci

12 Mnichovská „zrada“  29. září 1938 je v Mnichově podepsána bez účasti Československa dohoda  ČSR je přinucena odevzdat území obydlení z 50% Němci  34% území  33% obyvatelstva

13 Mnichovská dohoda

14 Neville Chamberlain Neville Chamberlain (18. březen 1869 – 9. listopad 1940) byl britský státník, člen Konzervativní strany a premiér. Nejznámějším se stal uplatňováním appeasementu v zahraniční politice a roku 1938 podpisem Mnichovské dohody, která uznala nárok na oblast Sudet v Československu nacistickému Německu. Poté co Německo pokračovalo ve své agresivní politice, vyhlásil mu 3. září 1939 válku a vedl Británii v prvních osmi měsících druhé světové války.18. březen18699. listopad 1940britský Konzervativní stranyappeasementu1938Mnichovské dohody SudetČeskoslovenskuNěmecku3. září1939druhé světové války

15 Édouard Daladier Édouard Daladier (18. června 1884, Carpentras, Francie - 10. října 1970, Paříž, Francie) byl francouzský politik, ministerský předseda a historik. Byl zástupce Francie na Mnichovské dohodě. V roce 1940 byl odstaven z francouzské politiky. Od roku 1943 do osvobození spojenci byl vězněn. Po válce se znovu aktivně účastnil politického života, byl členem Národního shromáždění v letech 1945 až 1958. Do důchodu odešel v polovině 50. let18. června 1884CarpentrasFrancie10. října1970PařížMnichovské dohodě19401943

16 Adolf Hitler Adolf Hitler (20. dubna 1889, Braunau am Inn, Rakousko- Uhersko – 30. dubna 1945, Berlín, Německo) byl německý nacistický politik, vůdce Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), od 30. ledna 1933 do své smrti německý kancléř, od března téhož roku vybavený diktátorskými pravomocemi, od roku 1934 rovněž hlava státu.20. dubna1889 Braunau am InnRakousko- Uhersko30. dubna1945 BerlínNěmecko nacistický Národně socialistické německé dělnické strany německý kancléř diktátorskými

17 Benito Mussolini Benito Amilcare Andrea Mussolini (29. červenec 1883, Predappio – 28. duben 1945 (zastřelen), Giulino di Mezzegra) byl italský premiér, politik a diktátor, spolutvůrce a průkopník fašismu.29. červenec1883 Predappio28. duben1945Giulino di Mezzegraitalskýdiktátorfašismu

18 ČSR po „Mnichově“

19 Politické a ústavní změny  5. října abdikuje prezident Edvard Beneš a o několik dní později emigruje do Velké Británie  6. října je vyhlášena slovenská autonomie  mění se název státu na Česko-Slovenská republika, která se stává federací  30. listopadu se prezidentem stává dr. Emil Hácha  atmosféra v zemi se mění, za viníky situace je mnohdy považován Beneš, někdy dokonce i TGM, koaliční vláda a demokratický systém vůbec  volání po vládě „pevné ruky“  prosinec 1938 – NS schvaluje zmocňovací zákon, který umožňuje vládnout bez parlamentu, čímž končí demokracie v ČSR

20 Emil Hácha (12. července 1872 v Trhových Svinech [2] – 27. června 1945 v Praze) byl prezident Československé republiky (1938–1939), státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939– 1945), překladatel a právník. Méně známá je jeho činnost teoretická, literární a překladatelská (je autorem jednoho z překladů Jeromovy knihy Tři muži ve člunu).12. července1872 Trhových Svinech [2] 27. června1945Praze Československé republiky19381939Protektorátu Čechy a Moravapřekladatel právníkJeromovy Tři muži ve člunu

21 Rozbití Československa  celá Evropa záhy chápe, že Hitlerovi nejde o uspokojení požadavků sudetských Němců, ale o likvidaci ČSR  Hitler se nyní zaměřuje na Slovensko a podporuje jeho snahu o autonomii a samostatnost  na Slovensku sílí separatistické hnutí v čele s Josefem Tisem  situace se vyhrocuje a čs. vláda vyhlašuje 9. března 1939 na Slovensku stanné právo  14. března 1939 vyhlašuje slovenský sněm vznik samostatného Slovenského štátu v čele s prezidentem Dr. Josefem Tisem.  Podkarpatskou Rus obsazuje maďarská armáda  pod hrozbou vojenského útoku donutil Hitler Háchu podepsat souhlas se slovenskou samostatností okupací zbytku Československa německou armádou  15. března byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava a 16. března byl vyhlášen

22 Josef Tiso Jozef Tiso (13. října 1887 Veľká Bytča [1][2] – 18. dubna 1947 Bratislava) byl slovenský římskokatolický kněz, politik Hlinkovy Slovenské ľudové strany a v letech 1939–1945 prezident Slovenské republiky, satelitního státu nacistického Německa. Po válce byl odsouzen československým Národním soudem v politickém procesu [3][4] za válečné zločiny k smrti a popraven.13. října1887 Veľká Bytča [1][2]18. dubna1947Bratislava slovenskýřímskokatolický Slovenské ľudové stranySlovenské republiky nacistického Německa [3][4]

23 ČSR mezi válkami – Rozbití ČSR - zápis Situace v pohraničí  vyostřená, sudetští Němci i ľuďáci stupňují své požadavky  Hitler se snaží rozbít ČSR „mírovou cestou“  důvody:  strategicky výhodná poloha v centru Evropy  ČSR je francouzským spojencem  vyspělý strojní, zbrojní i hutní průmysl, bohaté naleziště uhlí  demokratický stát, kam utíkalo před Hitlerem množství obyvatel Německa  v ČSR žila početná německá menšina, takže případná agrese vůči ČSR mohla být vydávána za ochranu německého obyvatelstva  karlovarské požadavky sudetských Němců na autonomii odmítnuty  stupňování německého teroru v pohraničí

24 ČSR mezi válkami – Rozbití ČSR - zápis Mnichovská dohoda  Francie a Velká Británie věrné politice apeasementu a usmiřování Hitlera podepisují v Mnichově spolu s Německem a Itálií dohodu, na jejímž základě má ČSR odstoupit Německu, Polsku a Maďarsku území, kde žije více než 50% nečeskoslovenského obyvatelstva (34% území, 33% obyvatelstva)  Beneš donucen přijmout, vzápětí abdikuje a emigruje do Anglie období Druhé republiky  říjen1938 – 15. březen 1939  odstoupení pohraničí  demobilizace  vyhlášení Česko-Slovenské republiky  prezidentem zvolen Emil Hácha  konec demokracie

25 ČSR mezi válkami – Rozbití ČSR - zápis Rozbití Československa  na Slovensku sílí separatismus  9. března vyhlašuje vláda na Slovensku stanné právo  14. března slovenský sněm vyhlásil Slovenský štát  prezidentem Josef Tiso  15. března ustanoven protektorát Čechy a Morava a zbytek ČSR byl okupován německým Wehrmachtem  Hácha donucen podepsat souhlas pod nátlakem vojenského útoku

26 Shrnutí:  Oč usilovala Hlinkova strana?  Oč usilovala SdP a kdo stál v jejím čele?  Proč chtěl Hitler zlikvidovat ČSR?  Jaký dopad měl na ČSR anšlus Rakouska?  O co šlo v karlovarských požadavcích? Jak by se asi situace vyvíjela v případě jejich přijetí?  Jaká byla Henleinova a Hitlerova strategie vůči čs. vládě?  Které osoby byly v pohraničí pronásledovány?  Jak vypadala situace v pohraničí po mnichovské dohodě?  Které další státy připravili ČSR o území?  Jak se vyvíjely vztahy mezi válkami mezi Německem, sudetskými Němci a Československem?  Jaké byly vztahy mezi Čechy a Slováky?  Porovnej vztah k menšinám u nás a v hitlerovském Německu?


Stáhnout ppt "Československá republika mezi válkami Rozbití Československa."

Podobné prezentace


Reklamy Google