Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vzestup Velké Británie
. Vzestup Velké Británie od r Spojené království Velké Británie období klidu a prosperity převaha na moři, nejvýznamnější postavení na V pobřeží S Ameriky průmyslová - revoluce vynálezy (tkalcovský člunek, vylepšení parního stroje, lepší ocel) rozvoj měst – Manchester, Leeds, Sheffiel, Birmingham král Jiří III.

3 Vzestup Velké Británie
hlavním protivníkem Francie válečné střetnutí v S Americe → zisk Kanady Francie – podpora místních indiánů (obchod) Anglie – převaha námořního loďstva, pomoc kolonií r.1763 – podepsána smlouva  Francie přichází o všechny své državy v S Americe soupeření na Dálném Východu → zisk francouzské Indie střety se Španělskem války o španělské dědictví → zisk Gibraltaru r. 1704 soupeření v Karibiku → zisk Bermud, Baham a Jamajky zakládání osad v Austrálii a na Novém Zélandu (trestanci!) dominance ve světovém obchodu (obchod s černochy)

4 Americké osady na pobřeží Atlantiku – celkem 13 kolonií (první již r Virginie) (Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Georgia), základ budoucích USA kolonisté - hledají politické jistoty, náboženskou svobodu (puritáni, kvakeři) zabírání půdy domorodým indiánům - násilím zatlačováni na západ do vnitrozemí vliv osvícenství - podpora vzdělanosti, vznik škol, univerzit – Benjamin Franklin velmi demokratické poměry neprosadily se feudální vztahy– naopak tržní hospodářství, kapitalismus  růst bohatství osadníků od pol. 17. do pol. 18. st. prudký nárůst obyvatel (především přistěhovalci z Británie, Irska, Nizozemí a Německa)

5

6 Americké osady

7 Severní osady – puritánské (farmáři a průmyslníci)
Nová Anglie (Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island) špatné podnebí - stejné zboží jako v Anglii hodně lesů, řek – dříví na lodě, ryby, velryby rozvoj loďařství a námořního obchodu - nejdůležitější námořní středisko v Americe (Boston) obchod nevýhoda před Jihem – žádný významný artikl – nepříznivá obchodní bilance (větší dovoz z Anglie; cla) náboženství – většina obyvatel kalvinističtí puritáni (odmítání autorit, úcta ke vzdělání a svobodnému myšlení), rostoucí různorodost a světský ráz

8 Jižní osady – statkářské a plantážnické
(Maryland, Georgia, Virginia, Severní a Jižní Karolína) podnebí umožňuje pěstování exotických plodin (tabák /evropská vášeň/, bavlna, cukrová třtina) dobrý odbyt v Anglii, velkoprodukce – plantážní ekonomika roztroušené osídlení (vesnic a měst málo - nerozvíjelo se řemeslo ani vnitřní trh) nutnost pracovních sil -bílí nájemní /dobrovolní/ sluhové (odpracovávali si cestu nebo zločinci z Anglie) -černí otroci z Afriky – otroctví zvykem a zákonem země – zdůvodňováno odlišnou barvou pleti a pohanstvím (levnější, nemohli požadovat půdu jako nájemní sluhové) pobřežní panstvo (džentry) – velká okázalá venkovská sídla ve stylu anglické venkovské šlechty náboženství - převládá anglikánství (jako v Anglii konzervativnější – počátek 18.stol. státní církví na celém Jihu), uvolněnější morálka

9

10 Střední osady (New Jersey, New York, Pennsylvania, Delaware)
mísí se prvky Jižních kolonií a Nové Anglie etnická směs – New York (Holanďané, Němci, Židé, „skotští“ Irové) větší náboženská snášenlivost, celkově menší sociální napětí; ve městech evropské zvyky rozvoj řemeslné výroby vzniku zejména textilních a železářských manufaktur velká střediska obchodu a průmyslu (New Yorku , Philadelphia)

11 Boj za svobodu osad po skončení války s Francií– zhoršení vztahů mezi koloniemi a Anglií anglický král Jiří III. - potřebuje získat nové finanční prostředky  brání osadám v hospodářském rozvoji a volnému podnikání zdroj laciných surovin a odbytiště anglických výrobků (zpřísnění dodržování Navigačních akt – dovoz na anglických lodích) náklady na udržování anglické armády v koloniích přeneseny na kolonie  zvyšování daní, nové daně, vysoká cla (daň z cukru, kolkový zákon)  odpor osadníků („zdanění bez zastoupení“ v anglickém parlamentu) požadavky stejných práv, myšlenka sjednocení třetina kolonistů loajální - proti nezávislosti, na straně Anglie (plantážníci a anglická šlechta) třetina pro aktivní boj za nezávislost (patriots) - obchodníci a podnikatelé

12 Konflikty a protibritské akce
r bostonský masakr r Bostonské pití čaje (Boston Tea party) - na protest proti clu vyházen náklad čaje do moře (osadníci převlečeni za Indiány)  tvrdé represe, omezena samospráva osad, posílení vojska, blokáda přístavu

13 Boj za svobodu osad r svolán 1. kongres 13 kolonií do Phiiladelphie prosazení myšlenky úplného rozchodu s Británií vytvoření pravidelného vojska z osadníků velitelem vojsk George Washington

14 Významné osobnosti John Adams americký politik a diplomat, 2. prezident USA (1797–1801) George Washington americký voják a politik,1. prezident USA ( ) Benjamin Franklin, americký státník, diplomat, přírodovědec a spisovatel, známý jako vynálezce bleskosvodu Thomas Jefferson 3. americký prezident (1801–1809), autor Prohlášení nezávislosti

15 Americká válka za nezávislost (1775-1783)
Poměr sil Britové x disciplinovaná armáda dobře ozbrojení silné loďstvo vojáci daleko od domova neznají území vojáci bojující za žold Američané netrénovaní lidé málo zbraní bez lodí lidé bojující ve své zemi regionalismus-lokální patrioti obrana domovů a boj za ideály

16 Americká válka za nezávislost
zpočátku jasná převaha britského vojska obsazení New Yorku povstání osadníků téměř potlačeno obrat - bitva u Saratogy r. 1777 podpora Francie (zbraně, lodě, finance), Španělska a Nizozemí bitva u Yorktownu r skončila kapitulací britské armády r Británie uznává nezávislost kolonií

17 Prohlášení o nezávislosti a unii
r.1775 – 2. kontinentální kongres odsouhlasena nutnost boje za nezávislost a práva na vznik americké kontinentální armády (v čele G. Washington) z diskuse o cílech revoluce vzniklo Prohlášení o nezávislosti a unii - autor Thomas Jefferson spočívá na 2 základních principech demokracie 1.všichni lidé mají přirozené právo na život, svobodu, rovnost před zákonem 2.všechna moc vychází z lidu

18 Vznik USA 4. července 1776 Prohlášení o nezávislosti a unii přijato kongresem (státní svátek) - vyhlášena svoboda a nezávislost 13 Spojených států – vzniká Unie Ve zkratce obsahovalo: „Rozhodnuto: Že tyto Spojené kolonie jsou, a podle práva by měly být, svobodné a nezávislé státy, které jsou osvobozeny od všech závazků Britské koruně a od politického propojení mezi nimi a států Velké Británie. A měly by být úplně odloučeny.“

19 Ústava r.1781 přijaty Články konfederace - 1.ústava, jednokomorový Kongres - ukázala se ale neefektivní r.1787 se sešel ústavní Kongres ve Philadelphii - zrevidoval ústavu a přijal (1789) novou federální definovány tři ústřední mocenské orgány zákonodárnou moc představoval Kongres (sněmovna reprezentantů a Senát) výkonnou prezident (1. G.Washington) soudní Nejvyšší soudní dvůr tato ústava s určitými změnami platí dodnes r.1791 přijato 10 dodatků konstituce Listina práv -zajišťuje základní práva občanů USA (náboženství, slova, tisku…) -ženy, otroci, indiáni bez politických práv USA se staly prvním nezávislým státem v Americe přínos revoluce - demokratické zřízení a vývoj k občanské společnosti (vliv na Evropu a Jižní Ameriku)

20 Rozvoj USA následuje rozšiřování směrem na Z kontinentu
odkoupení Louisiany, zisk Texasu a Kalifornie apod. střety s indiány rozvoj železnice

21 Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z www stránek: Sochrová, Marie: Dějepis II v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 Josef Opatrný: Amerika v proměnách staletí, nakladatelství Libri, Praha, 1998 cs.wikipedia.org home.comcast.net/~DiazStudents/ahistory_units_1.htm#UNIT3.1 cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch


Stáhnout ppt "Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google