Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II Dějiny významných evropských států: Anglie a Velká Británie, kolonie, USA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II Dějiny významných evropských států: Anglie a Velká Británie, kolonie, USA."— Transkript prezentace:

1 Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II Dějiny významných evropských států: Anglie a Velká Británie, kolonie, USA

2 Anotace  Materiál tvoří 16 slidů, v nichž jsou zachycen nástin vývoje nejdůležitějších etap dějin 18. století v Evropě  cílová skupina: 8. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami anglických kolonií v Americe, vznikem USA  použitý materiál: učebnice SPN pro 8. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie  první anglická kolonie v Americe se jmenuje Virginie  Anglie se do zámořských objevů zapojuje po porážce Španělska v roce 1588  konflikty s Nizozemím kvůli plavebnímu zákonu skončily porážkou Nizozemí  jediným konkurentem zůstává Francie  od této doby při jakémkoliv konfliktu v Evropě stály Anglie a Francie proti sobě až do roku 1907  Anglie je úspěšnější a během 18. století vytlačuje Francii ze všech kolonií v Severní Americe a z řady území v Asii  kolonie mají pro mateřské státy obrovský význam:  zdroj surovin  zemědělských plodin  odbytiště pro vlastní výrobky

4 James Cook James Cook (27. října 1728 Marton u Yorku – 14. února 1779 Havaj) byl mimořádně významný mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi.27. října1728Yorku14. února1779HavajmořeplavecZemi

5 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie Život v severoamerických koloniích  osadníci si po těžké cestě museli vybudovat obydlí a založit pole před příchodem zimy  museli čelit útokům indiánů  mnoho původních osad zaniklo  mnozí z přistěhovalců nebyli dobrovolníci, ale byli odsouzeni k deportaci  kolonie byly totiž využívány jako „věznice“  do kolonií nebyli deportování pouze zločinci, ale i „politicky nevhodní obyvatelé“ – irští katolíci, Skotové  do kolonií odcházelo mnoho lidí z náboženských důvodů – protestanti, puritáni  v koloniích je náboženská svoboda

6 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie  mnoho lidí přichází kvůli „volné“ půdě, která v Evropě nebyla  ve skutečnosti okrádali o půdu indiány, což si však nepřipouštěli  mnoho lidí přišlo i kvůli dobrodružství nebo kvůli obchodu  většina přistěhovalců byli muži, žen byl nedostatek, proto byly váženější a svobodnější, např. byl povolen i rozvod  úroveň vzdělanosti byla poměrně vysoká jak u osob světských, tak i duchovních  1636 – založena Harvardova univerzita  osadníci se zpočátku živí zemědělstvím – na severu díky podobnému podnebí jako v Evropě vznikají farmy, které zvládají pokrýt spotřebu osadníků  rozvoj řemesel VB potlačuje, protože by neměla odbyt pro výrobky z ostrovů  v jižnějších oblastech jsou příznivější podmínky pro zemědělství, vznikají zde plantáže, kde se pěstují věci pro vývoz do Evropy – tabák, káva, třtinový cukr  na plantážích pracují především černoši v postavení otroků

7 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie Správa amerických kolonií  v koloniích je mnohem nižší majetkový cenzus  volební právo má mnohem více mužů  každá kolonie má svůj volený sněm  v čele kolonie králem jmenovaný guvernér  o řadě věcí rozhoduje parlament v Londýně, kde však kolonie nemají zastoupení

8 Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA  vztahy mezi koloniemi a VB se neustále zhoršují  kolonie jsou omezovány v obchodu  VB brání v rozvoji řemesel a průmyslu  rozhodnutí parlamentu vůbec neberou v potaz potřeby osad  1765 - zákon o kolkovném atd. 1765 - zákon o kolkovném  1773 – povstání v koloniích  1774 – Philadelphia – sněm, který rozhodl o odtržení kolonií od VB

9 Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA  dobrovolnická armáda v čele s Georgem Washingtonem  1775 – začíná válka o nezávislost  4. července 1776 – přijata Deklarace nezávislosti  zpočátku osadníci neměli úspěchy ve válce, situace se zlepšila až v roce 1777  Francie, Španělsko a Nizozemí posílají osadníkům finanční i vojenskou pomoc  VB poražena  1783 – VB uzavírá mír s Francií i Španělskem a uznává nezávislost USA  1879 – George Washington zvolen 1. prezidentem USA

10 Zápis - Anglie a Velká Británie v koloniích  Anglie se do zámořských objevů zapojuje po porážce Španělska v roce 1588  konflikty s Nizozemím kvůli plavebnímu zákonu skončily porážkou Nizozemí  jediným konkurentem zůstává Francie  od této doby při jakémkoliv konfliktu v Evropě stály Anglie a Francie proti sobě až do roku 1907  Anglie je úspěšnější a během 18. století vytlačuje Francii ze všech kolonií v Severní Americe a z řady území v Asii  kolonie mají pro mateřské státy obrovský význam:  zdroj surovin  zemědělských plodin  odbytiště pro vlastní výrobky Správa amerických kolonií  v koloniích je mnohem nižší majetkový cenzus  volební právo má mnohem více mužů  každá kolonie má svůj volený sněm  v čele kolonie králem jmenovaný guvernér  o řadě věcí rozhoduje parlament v Londýně, kde však kolonie nemají zastoupení  vztahy mezi koloniemi a VB se neustále zhoršují

11 Zápis - Anglie a Velká Británie v koloniích  kolonie jsou omezovány v obchodu  VB brání v rozvoji řemesel a průmyslu  rozhodnutí parlamentu vůbec neberou v potaz potřeby osad  1765 - zákon o kolkovném atd. 1765 - zákon o kolkovném  1773 – povstání v koloniích  1774 – Philadelphia – sněm, který rozhodl o odtržení kolonií od VB  dobrovolnická armáda v čele s Georgem Washingtonem  1775 – začíná válka o nezávislost  4. července 1776 – přijata Deklarace nezávislosti  zpočátku osadníci neměli úspěchy ve válce, situace se zlepšila až v roce 1777  Francie, Španělsko a Nizozemí posílají osadníkům finanční i vojenskou pomoc  VB poražena  1783 – VB uzavírá mír s Francií i Španělskem a uznává nezávislost USA  1879 – George Washington zvolen 1. prezidentem USA

12 Deklarace nezávislosti

13 Benjamin Franklin Benjamin Franklin (17. ledna 1706, Governors Island u Bostonu, Massachusetts, USA - 17. dubna 1790, Filadelfie, Pensylvánie, USA, pseudonym Richard Saunders ) byl americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury, je známý jako vynálezce bleskosvodu. V roce 1740 založil Pensylvánskou univerzitu,17. ledna1706Governors IslandBostonuMassachusettsUSA17. dubna1790FiladelfiePensylvánieUSA státníkdiplomat spisovatelbleskosvodu1740 Pensylvánskou univerzitu

14 Shrnutí:  Které státy byly pro Velkou Británii hlavními konkurenty v zámořském obchodu?  Jak se Velká Británie této konkurence zbavila?  Jaký význam mají kolonie pro mateřskou zemi?  Proč je důležitý export výrobků?  Z jakých důvodů přicházejí lidé do severoamerických kolonií?  Směli se v koloniích usazovat i příslušníci jiných národů než Angličané? Kdo? Dokažte.  Komu patřila půda v Americe?  Jak se lišilo postavení žen v Americe a v Evropě?  Kdy byla založena první univerzita v Americe? Jak se jmenovala?  Jaké rozdíly v zemědělství byly mezi severem a jihem severní Ameriky?  Proč Británie brzdila rozvoj kolonií?

15 Shrnutí:  Proč byli do Ameriky dováženi černoši?  Jak byly spravovány americké kolonie?  Proč došlo k roztržce mezi americkými koloniemi a VB?  Jak probíhal boj o nezávislost?  Které státy stály na straně osadníků:  Kdy vznikly USA?  Kdo byl jejich prvním prezidentem?  Proč byli osadníci se správou kolonií nespokojeni?  Proč se vedly války o kolonie?  Zopakujte si francouzské dějiny během 30leté války?  Co je edikt nantský?


Stáhnout ppt "Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II Dějiny významných evropských států: Anglie a Velká Británie, kolonie, USA."

Podobné prezentace


Reklamy Google