Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II"— Transkript prezentace:

1 Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II
Dějiny významných evropských států: Anglie a Velká Británie, kolonie, USA

2 Anotace Materiál tvoří 16 slidů, v nichž jsou zachycen nástin vývoje nejdůležitějších etap dějin 18. století v Evropě cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami anglických kolonií v Americe, vznikem USA použitý materiál: učebnice SPN pro 8. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie
první anglická kolonie v Americe se jmenuje Virginie Anglie se do zámořských objevů zapojuje po porážce Španělska v roce 1588 konflikty s Nizozemím kvůli plavebnímu zákonu skončily porážkou Nizozemí jediným konkurentem zůstává Francie od této doby při jakémkoliv konfliktu v Evropě stály Anglie a Francie proti sobě až do roku 1907 Anglie je úspěšnější a během 18. století vytlačuje Francii ze všech kolonií v Severní Americe a z řady území v Asii kolonie mají pro mateřské státy obrovský význam: zdroj surovin zemědělských plodin odbytiště pro vlastní výrobky

4 James Cook James Cook (27. října 1728 Marton u Yorku – 14. února 1779 Havaj) byl mimořádně významný mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi.

5 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie
Život v severoamerických koloniích osadníci si po těžké cestě museli vybudovat obydlí a založit pole před příchodem zimy museli čelit útokům indiánů mnoho původních osad zaniklo mnozí z přistěhovalců nebyli dobrovolníci, ale byli odsouzeni k deportaci kolonie byly totiž využívány jako „věznice“ do kolonií nebyli deportování pouze zločinci, ale i „politicky nevhodní obyvatelé“ – irští katolíci, Skotové do kolonií odcházelo mnoho lidí z náboženských důvodů – protestanti, puritáni v koloniích je náboženská svoboda

6 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie
mnoho lidí přichází kvůli „volné“ půdě, která v Evropě nebyla ve skutečnosti okrádali o půdu indiány, což si však nepřipouštěli mnoho lidí přišlo i kvůli dobrodružství nebo kvůli obchodu většina přistěhovalců byli muži, žen byl nedostatek, proto byly váženější a svobodnější, např. byl povolen i rozvod úroveň vzdělanosti byla poměrně vysoká jak u osob světských, tak i duchovních 1636 – založena Harvardova univerzita osadníci se zpočátku živí zemědělstvím – na severu díky podobnému podnebí jako v Evropě vznikají farmy, které zvládají pokrýt spotřebu osadníků rozvoj řemesel VB potlačuje, protože by neměla odbyt pro výrobky z ostrovů v jižnějších oblastech jsou příznivější podmínky pro zemědělství, vznikají zde plantáže, kde se pěstují věci pro vývoz do Evropy – tabák, káva, třtinový cukr na plantážích pracují především černoši v postavení otroků

7 Dějiny významných evropských států – Anglie a Velká Británie
Správa amerických kolonií v koloniích je mnohem nižší majetkový cenzus volební právo má mnohem více mužů každá kolonie má svůj volený sněm v čele kolonie králem jmenovaný guvernér o řadě věcí rozhoduje parlament v Londýně, kde však kolonie nemají zastoupení

8 Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA
vztahy mezi koloniemi a VB se neustále zhoršují kolonie jsou omezovány v obchodu VB brání v rozvoji řemesel a průmyslu rozhodnutí parlamentu vůbec neberou v potaz potřeby osad zákon o kolkovném atd. 1773 – povstání v koloniích 1774 – Philadelphia – sněm, který rozhodl o odtržení kolonií od VB

9 Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA
dobrovolnická armáda v čele s Georgem Washingtonem 1775 – začíná válka o nezávislost 4. července 1776 – přijata Deklarace nezávislosti zpočátku osadníci neměli úspěchy ve válce, situace se zlepšila až v roce 1777 Francie, Španělsko a Nizozemí posílají osadníkům finanční i vojenskou pomoc  VB poražena 1783 – VB uzavírá mír s Francií i Španělskem a uznává nezávislost USA 1879 – George Washington zvolen 1. prezidentem USA

10 Zápis - Anglie a Velká Británie v koloniích
Anglie se do zámořských objevů zapojuje po porážce Španělska v roce 1588 konflikty s Nizozemím kvůli plavebnímu zákonu skončily porážkou Nizozemí jediným konkurentem zůstává Francie od této doby při jakémkoliv konfliktu v Evropě stály Anglie a Francie proti sobě až do roku 1907 Anglie je úspěšnější a během 18. století vytlačuje Francii ze všech kolonií v Severní Americe a z řady území v Asii kolonie mají pro mateřské státy obrovský význam: zdroj surovin zemědělských plodin odbytiště pro vlastní výrobky Správa amerických kolonií v koloniích je mnohem nižší majetkový cenzus volební právo má mnohem více mužů každá kolonie má svůj volený sněm v čele kolonie králem jmenovaný guvernér o řadě věcí rozhoduje parlament v Londýně, kde však kolonie nemají zastoupení vztahy mezi koloniemi a VB se neustále zhoršují

11 Zápis - Anglie a Velká Británie v koloniích
kolonie jsou omezovány v obchodu VB brání v rozvoji řemesel a průmyslu rozhodnutí parlamentu vůbec neberou v potaz potřeby osad zákon o kolkovném atd. 1773 – povstání v koloniích 1774 – Philadelphia – sněm, který rozhodl o odtržení kolonií od VB dobrovolnická armáda v čele s Georgem Washingtonem 1775 – začíná válka o nezávislost 4. července 1776 – přijata Deklarace nezávislosti zpočátku osadníci neměli úspěchy ve válce, situace se zlepšila až v roce 1777 Francie, Španělsko a Nizozemí posílají osadníkům finanční i vojenskou pomoc  VB poražena 1783 – VB uzavírá mír s Francií i Španělskem a uznává nezávislost USA 1879 – George Washington zvolen 1. prezidentem USA

12 Deklarace nezávislosti

13 Benjamin Franklin Benjamin Franklin (17. ledna 1706, Governors Island u Bostonu, Massachusetts, USA dubna 1790, Filadelfie, Pensylvánie, USA, pseudonym Richard Saunders) byl americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury, je známý jako vynálezce bleskosvodu. V roce 1740 založil Pensylvánskou univerzitu,

14 Shrnutí: Které státy byly pro Velkou Británii hlavními konkurenty v zámořském obchodu? Jak se Velká Británie této konkurence zbavila? Jaký význam mají kolonie pro mateřskou zemi? Proč je důležitý export výrobků? Z jakých důvodů přicházejí lidé do severoamerických kolonií? Směli se v koloniích usazovat i příslušníci jiných národů než Angličané? Kdo? Dokažte. Komu patřila půda v Americe? Jak se lišilo postavení žen v Americe a v Evropě? Kdy byla založena první univerzita v Americe? Jak se jmenovala? Jaké rozdíly v zemědělství byly mezi severem a jihem severní Ameriky? Proč Británie brzdila rozvoj kolonií?

15 Shrnutí: Proč byli do Ameriky dováženi černoši?
Jak byly spravovány americké kolonie? Proč došlo k roztržce mezi americkými koloniemi a VB? Jak probíhal boj o nezávislost? Které státy stály na straně osadníků: Kdy vznikly USA? Kdo byl jejich prvním prezidentem? Proč byli osadníci se správou kolonií nespokojeni? Proč se vedly války o kolonie? Zopakujte si francouzské dějiny během 30leté války? Co je edikt nantský?


Stáhnout ppt "Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí II"

Podobné prezentace


Reklamy Google