Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik starověkých civilizací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik starověkých civilizací"— Transkript prezentace:

1 Vznik starověkých civilizací
Egypt a Mezopotámie

2 Starověk Počátek těžko přesně určit- vznik prvních „civilizací“- asi 4 tis.př.n.l. Konec- domluvou rok 476 n.l. =zánik západořímské říše dva typy starověkých států: 1) říše, které vznikly v povodí velkých řek oblast Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína aj. 2) státy klasické /antické – Řecko, Řím

3 Podmínky vzniku civilizací
Rozvinuté zemědělství roste populace a usazuje se vznik trvalých sídlišť (města a městské státy) Nadprodukt vybírají se naturálie = vzniká úřednický aparát a vzniká písmo k zaznamenání daní Společenská dělba práce= oddělení řemesla od zemědělství vznik obchodu a společenských tříd (zemědělci, řemeslníci, kněží, vojáci, obchodníci),hromadění bohatství=počátky soukromého vlastnictví

4 Mezopotámie (řec.mesos=prostřední, potamos=řeka) = „Meziříčí“
Úrodný půlměsíc = kolébka civilizace (dnes Egypt,Turecko, Irán, Irák,Jordánsko, Sýrie, Izrael, Libanon „Přední východ“) Počátky civilizací – asi 5 – 4 tisíce př.n.l. Mezopotámie je název oblasti, nikoli státu nebo civilizace

5

6

7 Řeky Eufrat a Tigris Vznikla řada civilizací. Někdy existovaly vedle sebe, většinou vznikaly a zanikaly postupně. Vývoj složitý. Výhoda: úrodná půda, doprava Nevýhoda: nedostatek stavebního materiálu

8 Sumerové Nejstarší známá civilizace a pojmenovaný národ
Asi př.n.l. v jižní Mezopotámii Městské státy – bojovaly mezi sebou potřeba vojevůdce vzniká instituce krále. První výskyt písma Zpočátku obrázkové (piktografické), později zjednodušené symbolické znaky- vyvíjí se klínové písmo- tj. otisk rákosu do hliněné a následně vypálené destičky Později i kamenný a kovový materiál

9

10

11 Písmo vynalezeno z politických a hlavně hospodářských potřeb
Později literatura Sumerové- nejstarší literární památky Epos o Gilgamešovi (legendární vládce města Uruk, vykonal hrdinské činy, hledal nesmrtelnost)

12

13 Rozvinuté aritmetické a geometrické znalosti
4 základní početní úkony, šedesátinný systém (dosud zachován při měření času a prostorových úhlů) Kalendář vycházel z lunárního roku- 12 měsíců + přestupný Objev kola a hrnčířského kruhu

14 Sumery si podrobili kočovníci ze západu, Akkadové, kteří vytvořili první známou říši

15 Dále se střídaly další říše: asyrská, starobabylonská, novobabylonská, chetitská, perská,…

16 Vědomosti o dějinách Mezopotámie díky knihovně, kterou založil novoasyrský panovník Ašurbanipal v 7. stol.př.n.l. klínopisných tabulek, literární a vědecká díla Objevena v polovině 19.stol.

17 Chammurapiho zákoník 17.stol. př. n.l. patří mezi nejstarší dochované zákoníky vůbec, Při archeologických pracích v prostoru starověkého města Súsy (dnes v Íránu) byla roku nalezena dioritová stéla Chammurapiho zákoníku. V horní části monolitu z černého kamene se nachází vyobrazení autora zákoníku babylonského krále Chammurapiho, jak se modlí k bohu Slunce a spravedlnosti Šamašovi, který sedí napravo od Chammurapiho a symbolicky mu diktuje text zákoníku, zapsaný klínopisem níže. Zákoník se z převážné části skládá z výkladu zvykového práva, Obsahuje 282 článků, řešících právní otázky ohledně rodiny, soukromého vlastnictví a majetku obecně, obchodu, cen a mezd, půjček a jejich splácení, násilných zločinů, postavení různých společenských vrstev včetně otroků. Monolit býval zasazen do země a vystaven na veřejném místě v Babylóně, zaručoval tak přístup k právnímu řádu komukoliv (gramotnému). Soudní autority v Babylóně se již nadále nemohly v rozsudcích rozhodovat podle své vlastní vůle a musely se řídit kodifikovaným právem, zároveň nikdo jiný nemohl svévolně právo ignorovat a odvolávat se na jeho neznalost. V současnosti je Chammurapiho zákoník uložen v Louvru.

18 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. 109. Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena. 195. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. 196. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. 197. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. 198. Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. 205. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho. 233. Jestliže stavitel postavil někomu dům a neudělal své dílo pevně a zeď spadne, tento stavitel pevně vystaví tuto zeď ze svých vlastních prostředků.

19

20 Zikkuraty Monumentální stavby- terasovité věže až 100 m vysoké, na vrchu svatyně Obvykle 7 poschodí („šťastné číslo“) Nedostatek kamene stavěli z hlíny, rákosu, asfaltu Zikkuraty byly ze sušených nebo pálených, glazovaných cihel Známo 32 zikkuratů (většina v Iráku a Iránu) Nejslavnější „babylonská věž (Bible)

21

22 Egypt Tři tisíce let historie Povodí Nilu
Sahara- úrodné stepi (nástěnné malby uprostřed pouště!)- postupně nastává suché a horké podnebí vzniká poušť lidé se koncentrují v úrodném údolí Nilu Červen- říjen-záplavy úrodné naplaveniny-potřeba regulovat tok Nilu

23

24 Vznik vyspělé civilizace a stavby technicky náročných obrovských pyramid ve Staré říši ( Egypťané v té době používali měděné nástroje!) probouzely odedávna spekulace a teorie o mimozemském zásahu a podněcovaly fantazii spisovatelů a filmařů.

25 Sjednocení Dolního a Horního Egypta
Kolem 3 tisíce př.n.l. faraon Meni- hlavní město Mennofer (řec.Memfis) Panovníci po celou historii Egypta nosí dvojitou korunu

26 Dějiny Egypta se dělí na období: archaické / stará říše/ střední říše / nová říše/ pozdní období
32 dynastií panovníků

27 Příčiny rozpadu říší: sociální bouře, decentralizační tendence provinčních úředníků, nájezdy (např. v 17.stol.př.n.l. rozvrátili Egypt Hyksosové) 6. stol.př.n.l. Peršané 4. stol.př.n.l. Alexander Veliký Poslední rod Ptolemaiovci 31.př.n.l. – římská provincie 7.stol.n.l. - Arabové

28 Egyptská společnost Panovník /farao Kněží, šlechta úředníci, písaři,
vojáci Řemeslníci, obchodníci Zemědělci otroci

29 Písmo Po Sumerech druhý národ znalý písma
Vývoj z obrázkového písma- asi 3 300př.n.l. Hieroglyfy (posvátné) Z nich zjednodušené typy vhodné k psaní na papyru: Hieratické (kněžské) Demotické (lidové) Papyrus- rostlina v deltě Nilu

30 papyrus

31

32

33

34

35 Rosettská deska Egyptské písmo dlouho nerozluštěno
Až Napoleon v Egyptě- francouzský voják našel 30cm tlustou, černou, ulomenou desku s textem ve 3 jazycích: hieroglyfické, démotické a řecké Porovnáním s řečtinou- hieroglyfy vyluštěny….

36 …až 1821- geniální francouzský vědec Francois Champollion (1790-1832)
V 9 letech uměl řecky a latinsky,v 17 letech- členem akademie věd v Grenoblu, v 18 uměl 12 jazyků! Rozluštil nejdříve jména v kartuších Rosettská deska- v Britském muzeu

37 náboženství Asi 2000 bohů, někteří místní, jiní „celostátní“
Často zpodobňováni částečně jako lidé, částečně jako zvířata- např. Horus hlava sokola Uctívala se zvířata (posvátný býk Apis, had, krokodýl, beran, kočka, …) Amon-Ra (bůh nebes) Osiris (bůh podsvětí)

38 Život pozemský jen příprava na posmrtný (=věčný) život
Člověk- tři duše: „ba“, „ka“, „akh“ K životě po smrti nutno zachovat tělesnou schránku – balzamování Příprava mumie- 70 dní Složité pohřební rituály, nákladně vybavené hrobky Celá egyptská civilizace založena na náboženství Král se po smrti stal bohem

39

40

41

42

43 panovníci Meni –sjednotitel Dol. A Hor. E. Džóser – nejstarší pyramida
Cheops – Stará říše – největší pyramida Tutanchamon- bezvýznamný, jediná nevyloupená hrobka, objevena 1922 Ramesse II.Veliký- 13.stol. – první dochovaná mírová smlouva v historii (s chetitským králem) Kleopatra- poslední panovnice

44 Faraon Amenhotep IV. - 14. stol. př. n. l
Faraon Amenhotep IV.- 14.stol.př.n.l. – provedl náboženskou reformu s cílem zlomit moc kněží Nahradil uctívání mnoha bohů jediným slunečním bohem Atonem Přijal jméno Achnaton Snad zavražděn, po jeho smrti návrat ke starému náboženství Manželka Nefertiti

45

46

47

48

49


Stáhnout ppt "Vznik starověkých civilizací"

Podobné prezentace


Reklamy Google