Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny Tělesné výchovy a Sportu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny Tělesné výchovy a Sportu"— Transkript prezentace:

1 Dějiny Tělesné výchovy a Sportu
Přednáší: Mgr. Jiří Kostínek kancelář č.215 hala České mládeže 8 KTV PF UJEP konzultační hodiny v zimním semestru ÚT 10-11hod., hala KTV ST 15-17hod., hala KTV

2 Středověk Historická epocha ohraničená daty 476 (pád Západořímské říše) a 1492 (KK (znovu)objevuje Ameriku) Mocenská pozice se ze Středomoří posouvá směrem k západní a severní Evropě Od 7. stol se konkurenčně vymezuje proti Osmanské říši (jednak konkurent, jednak prostředník antické vzdělanosti i obchodních kontaktů s Asií – Indie, Čína)

3 Středověk Periodizace Raný středověk
stol, zaniká otrokářská společnost, vzniká raně feudální systém, románská kultura, církevní vliv postupně na většinu aspektů života Vrcholný středověk stol, společnost tvořena převážně feudálně závislými rolníky, panovníkem a šlechtou, duchovenstvem (majitelé půdy) – v pozdější době vnik nové třídy – měšťanstvo(řemesla), ve vrcholné podobě gotická kultura, zápas o centralizaci moci (šlechta/panovník) Pozdní středověk 14.a15. stol, krize středověké společnosti, zánik Byzantské říše, a slovanských států na balkáně, mohutná expanze Osmanské říše, Zámořské objevy – P, Š, H, A, formování renesanční kulturní obrody

4 Středověk z pohledu TK Doba temna
Poznatky a základy vědy o těle a tělesné kultury a hygienické návyk z dob Antiky se pro středověkou společnost ztrácí (uchovávají se ve spisech arabských učenců – budou znovu objeveny až v renesanci) Významný vliv na život má církev se svým pohledem tělesnou kulturu Běžný člověk má obvykle jen pracovní lokomoci (nevolník na feudální půdě) – tělesná kultura v základních podobách, drobné soutěže o slavnostech a svátcích Šlechta – specifická forma tělesné (a duševní) přípravy - výchova rytířů

5 Tělesná výchova rytířů
Rytíři – ozbrojená jízda, vznik v době formování raně feudálních mocenských celků – družina vládce, za ozbrojenou pomoc dostávala dary-zejména půdu (v léno) – vývoj šlechty – vysoká(hrabata, baroni), nízká(zeman) Nárůst významu v období zvýšeného tlaku Arabů – v období svatých válek (záminka jsou svaté země, realitou obchodní konkurence na karavaních stezkách – hedvábí, koření..) Po celou dobu středověku jsou rytíři jedinou skupinou se systematickou tělesnou přípravou skládá se z částí fyzických i duševních - tělesná příprava: šerm, lukostřelba, jízda na koni, zápas, plavání -duševní příprava: hra v šach, hra na hud. nástroj, recitování starých rytířských eposů Významnou součástí je i etický rozměr: ochránce slabých, žen, panovníka, nehromadí majetek....

6 Tělesná výchova rytířů
V cca 7 letech odchází do služby k jinému lennímu pánovi. Slouží jako panoš, učí se zacházet se zbraněmi a všeobecně se tělesně otužuje. V období kolem 15 roku je pasován na rytíře a musí si v průběhu vojenské akce vysloužit ostruhy, jeho vzdělávání však nadále pokračuje – šachy, hra na nástroj, etická výchova - odvaha, loajalita, štědrost Zůčastňuje se vojenských tažení ve prospěch svého pána, nebo smluvního partnera, může získat majetek, případně postavení, později může být sám učitelem panoše Původně mohl být rytíř neurozeného původu (ale movitý) později je šlechtický původ nutný. V průběhu svatých válek zakládají rytíři několik společenství – Řádů – zaslíbeni služb panovníkovi, nebo Bohu.

7 Tělesná výchova rytířů
Turnaje – prověrka bojové připravenosti – manifestovnání dovedností Kolébka turnajů je ve Francii Turnaje mají podobu skupinového boje, družina proti družině, snaha je porazit, nebo hlavně zajmout nepřátelského rytíře – významný zdroj příjům – zajatý soupeř musel vykoupit svojí zbroj a koně Později turnaje individuální – srážení z koní atd. Turnaje velmi nákladné (Jan Lucemburský) často, těžká zranění, smrt

8 Tělesná výchova rytířů

9 Zánik rytířského stavu
V průběhu stoleté války Anglie vs. Francie Nástupem vojáků v žoldu Rozšířením palných zbraní – luk, kuše, později různé druhy prachových zbraní Jako jedno z dat kdy rytířská jízda jako vojenská síla zaniká se uvádí bitva u Agincourtu 25.říjan 1415 Dochází k transformaci vojenské elity v elitu obchodní, později průmyslovou.

10 Některé běžné formy TK Náboženské slavnosti a s nimi spojené soutěže (běhy) Soutěže vojenské připravenosti – lukostřelba – zejména Anglie V pozdním středověku např i v Čechách – střelba ku ptáku (lušnické slavnosti a soutěže) – Střelecký ostrov v Praze Skotské hry (zárodek fotbalu), hod kovadlinou, kládou atd... V pozdním středověku šermířské školy i pro měšťany – šerm tesákem Dovednosti šlechty a výše postavených osob – lovy a hony, jízda na koních.

11 Ordály – boží soud, šermířská škola – ranný stř
Ordály – boží soud, šermířská škola – ranný stř., šermířská škola - vrcholný str.


Stáhnout ppt "Dějiny Tělesné výchovy a Sportu"

Podobné prezentace


Reklamy Google