Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI"— Transkript prezentace:

1 UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI
17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

2

3 situace po stoleté válce
ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - „válka růží“ mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců byl Jindřich VIII. - šest manželek, kvůli rozvodu s jednou z nich přestoupil k protestantismu a postavil se do čela církve v Anglii (anglikánská církev)

4 ANGLIE 16. stol. alžbětinská doba
- k velkému rozvoji země došlo za vlády Jindřichovy dcery Alžběty I. - bystrá královna, za její vlády se stala Anglie přední světovou mocností (a tuto roli pak země měla až do poloviny 20. století) - „alžbětinská doba“ je Angličany považována za jedno z nejslavnějších období dějin země trailer k filmu Alžběta: Zlatý věk

5 ANGLIE 17. stol. období republiky
- v čele státu byli králové, část moci byla ale kontrolována parlamentem – spory o podíl na moci - šlechtic Oliver Cromwell se postavil do čela vojska podřízeného parlamentu a královské oddíly utrpěly porážku - po dvou válkách byl král zajat a popraven - parlament r vyhlásil republiku, monarchie dočasně zanikla - Cromwell postupně oslabil moc parlamentu a nastolil vojenskou diktaturu - Anglie se v té době stala světovou námořní velmocí – vyvrcholení a zároveň i konec alžbětinské doby Cromwellova socha před Westminsterským palácem (dnes budova britského parlamentu)

6 ANGLIE poč. 18. stol. vznik Velké Británie
- došlo k rozdělení práv mezi krále a parlament: panovník směl jen se souhlasem parlamentu vydávat zákony, vypisovat daně a vydržovat vlastní vojsko; - v parlamentu začala vznikat uskupení podobná dnešním politickým stranám (konzervativní a liberální) - r vznikla Velká Británie: Anglie (včetně Walesu) se pevněji spojila se Skotskem a podmanila si Irsko (Spojené království Velké Británie) (Irsko se osamostatnilo až ve 20. století)

7 Wikipedia - Velká Británie
Wikipedia - vlajka Spojeného království

8 RUSKO 17. stol. car Petr I. Veliký - Rusko bylo zanedbanou zemí
- car Petr I. nastolil tuhý absolutistický režim - rozšířil území Ruska (připojení Ukrajiny, zajistil přístup k Baltskému moři - založil zcela nové hlavní město Ruska Sankt Peterburg (Petrohrad) Jezdecká socha Petra Velikého v Petrohradu

9 RUSKO Území ruského carství v letech:
16. století, hranice Moskevského knížectví (žlutozelená); 17. století (zelená); 18. století (světle zelená).

10 BAROKO – umělecký sloh - typické znaky: okázalost, bohatství forem, rozvlněnost, pohyb ... - monumentální stavby a zahrady, oblé křivky, zdobné

11 BAROKO – umělecký sloh - v sochařství: zachycení pohybu, výrazu tváře, bohatě zřasený oděv Matyáš Bernard Braun

12 BAROKO – umělecký sloh - v malířství: světlo a stín, kypré tvary lidského těla, výraz tváře, detaily ... Rubens Velázquez Rembrant

13 BAROKO – umělecký sloh Rubens Velázquez

14 ČESKÉ ZEMĚ 17. stol. rekatolizace
- po skončení třicetileté války byla dovršena rekatolizace českých zemí - katolickou víru šířili misionáři a církevní řády (jezuité, františkáni, kapucíni apod.) - rozšířil se mariánský kult a uctívání Jana Nepomuckého Socha Jana Nepomuckého s atributy (svatozář s pěti hvězdami, v ruce drží kříž a též palmovou ratolest, někdy také knihu).

15 ČESKÉ ZEMĚ 18. stol. Marie Terezie
- v habsburské monarchii vládla od r. 1740 - zavedla mnohé reformy: jednotný systém státní správy (zemské a krajské úřady), zavedení nového katastru (soupisu nemovitostí), sjednotila míry a váhy, uzákonila povinnou školní docházku ... Arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Císařovna Marie Terezie měla 16 dětí, na obrázku s rodinou.

16 OSVÍCENSTVÍ 18. stol. věk rozumu - světový názor a životní styl
- upřednostňování rozumu před pověrami a předsudky - víra v pokrok, ve vědecké poznání Encyklopedisté – tvůrci „Racionálního slovníku umění, věd a řemesel“ Carl Linné – systematika rostlin A.L.Lavoisier – chemik Voltaire – filosof: „Člověk jako rozumná bytost je schopen díky vědě, technice, kultuře a správnému společenskému řádu vést svůj osud k lepší budoucnosti.“ „K poznání docházíme zkušeností.“ „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ Rousseau – „žít v souladu s přírodou“

17 OSVÍCENSTVÍ 18. stol. občanské svobody - humanismus, tolerance
- svoboda myšlení, svoboda slova, svoboda projevu - lidé jsou si rovni, odmítání posuzování člověka podle urozenosti - princip budování společnosti: tři složky moci (zákonodárná – parlament, výkonná – vláda, soudní) Tyto názory získávaly velkou odezvu mezi lidmi, vedlo to k řadě velkých revolucí.

18 ROKOKO – umělecký sloh - typické znaky: zdrobnělá varianta baroka
- hravost, uvolněnost smyslnost, bezstarostnost šlechtického života

19 KLASICISMUS – umělecký sloh
- typické znaky: pravidelnost, střízlivost, řád - odpovídá myšlenkám osvícenství (rozumovost), návrat k antice


Stáhnout ppt "UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google