Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI."— Transkript prezentace:

1 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

2

3 15. až 16. stol. ANGLIE - „válka růží“ mezi rody Lancasterů a Yorků situace po stoleté válce - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců byl Jindřich VIII. - šest manželek, kvůli rozvodu s jednou z nich přestoupil k protestantismu a postavil se do čela církve v Anglii (anglikánská církev)

4 16. stol. ANGLIE - k velkému rozvoji země došlo za vlády Jindřichovy dcery Alžběty I. - bystrá královna, za její vlády se stala Anglie přední světovou mocností (a tuto roli pak země měla až do poloviny 20. století) - „alžbětinská doba“ je Angličany považována za jedno z nejslavnějších období dějin země alžbětinská doba trailer k filmu Alžběta: Zlatý věk

5 17. stol. ANGLIE - v čele státu byli králové, část moci byla ale kontrolována parlamentem – spory o podíl na moci - šlechtic Oliver Cromwell se postavil do čela vojska podřízeného parlamentu a královské oddíly utrpěly porážku - po dvou válkách byl král zajat a popraven - parlament r. 1649 vyhlásil republiku, monarchie dočasně zanikla - Cromwell postupně oslabil moc parlamentu a nastolil vojenskou diktaturu - Anglie se v té době stala světovou námořní velmocí – vyvrcholení a zároveň i konec alžbětinské doby období republiky Cromwellova socha před Westminsterským palácem (dnes budova britského parlamentu)

6 poč. 18. stol. ANGLIE - došlo k rozdělení práv mezi krále a parlament: panovník směl jen se souhlasem parlamentu vydávat zákony, vypisovat daně a vydržovat vlastní vojsko; - v parlamentu začala vznikat uskupení podobná dnešním politickým stranám (konzervativní a liberální) - r. 1707 vznikla Velká Británie: Anglie (včetně Walesu) se pevněji spojila se Skotskem a podmanila si Irsko (Spojené království Velké Británie) (Irsko se osamostatnilo až ve 20. století) vznik Velké Británie

7 Wikipedia - Velká Británie Wikipedia - vlajka Spojeného království

8 17. stol. RUSKO - Rusko bylo zanedbanou zemí - car Petr I. nastolil tuhý absolutistický režim - rozšířil území Ruska (připojení Ukrajiny, zajistil přístup k Baltskému moři - založil zcela nové hlavní město Ruska Sankt Peterburg (Petrohrad) car Petr I. Veliký Jezdecká socha Petra Velikého v Petrohradu

9 RUSKO Území ruského carství v letech: 16. století, hranice Moskevského knížectví (žlutozelená); 17. století (zelená); 18. století (světle zelená).

10 BAROKO – umělecký sloh - typické znaky: okázalost, bohatství forem, rozvlněnost, pohyb... - monumentální stavby a zahrady, oblé křivky, zdobné

11 BAROKO – umělecký sloh - v sochařství: zachycení pohybu, výrazu tváře, bohatě zřasený oděv Matyáš Bernard Braun

12 BAROKO – umělecký sloh - v malířství: světlo a stín, kypré tvary lidského těla, výraz tváře, detaily... Rubens Velázquez Rembrant

13 BAROKO – umělecký sloh Rubens Velázquez

14 17. stol. ČESKÉ ZEMĚ - po skončení třicetileté války byla dovršena rekatolizace českých zemí - katolickou víru šířili misionáři a církevní řády (jezuité, františkáni, kapucíni apod.) - rozšířil se mariánský kult a uctívání Jana Nepomuckého rekatolizace Socha Jana Nepomuckého s atributy (svatozář s pěti hvězdami, v ruce drží kříž a též palmovou ratolest, někdy také knihu).

15 18. stol. ČESKÉ ZEMĚ - v habsburské monarchii vládla od r. 1740 - zavedla mnohé reformy: jednotný systém státní správy (zemské a krajské úřady), zavedení nového katastru (soupisu nemovitostí), sjednotila míry a váhy, uzákonila povinnou školní docházku... Marie Terezie Císařovna Marie Terezie měla 16 dětí, na obrázku s rodinou. Arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně.

16 18. stol. OSVÍCENSTVÍ - světový názor a životní styl - upřednostňování rozumu před pověrami a předsudky - víra v pokrok, ve vědecké poznání Encyklopedisté – tvůrci „Racionálního slovníku umění, věd a řemesel“ Carl Linné – systematika rostlin A.L.Lavoisier – chemik Voltaire – filosof: „Člověk jako rozumná bytost je schopen díky vědě, technice, kultuře a správnému společenskému řádu vést svůj osud k lepší budoucnosti.“ „K poznání docházíme zkušeností.“ „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.“ Rousseau – „žít v souladu s přírodou“ věk rozumu

17 18. stol. OSVÍCENSTVÍ - humanismus, tolerance - svoboda myšlení, svoboda slova, svoboda projevu - lidé jsou si rovni, odmítání posuzování člověka podle urozenosti - princip budování společnosti: tři složky moci (zákonodárná – parlament, výkonná – vláda, soudní) Tyto názory získávaly velkou odezvu mezi lidmi, vedlo to k řadě velkých revolucí. občanské svobody

18 ROKOKO – umělecký sloh - typické znaky: zdrobnělá varianta baroka - hravost, uvolněnost smyslnost, bezstarostnost šlechtického života

19 KLASICISMUS – umělecký sloh - typické znaky: pravidelnost, střízlivost, řád - odpovídá myšlenkám osvícenství (rozumovost), návrat k antice


Stáhnout ppt "17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google