Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí"— Transkript prezentace:

1 Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí
makroúroveň mikroúroveň VOŠIS – OIZ 08

2

3 Publikování informací dříve
ZIZ06 ZIZ 6 Publikování informací dříve VOŠIS – OIZ 08 3 3

4 Publikování informací nyní
ZIZ06 ZIZ 6 Publikování informací nyní VOŠIS – OIZ 08 4 4

5 Cíl: Najít formát (strukturu, architekturu)
použitelnou pro co největší počet typů elektronických dokumentů nezávislou na použitém HW a SW srozumitelnou lidem i počítačovým programům Otevřená (obecná, generická) struktura VOŠIS – OIZ 08

6 Realita: Formáty elektronických dokumentů
ZIZ06 Realita: Formáty elektronických dokumentů text obraz (image) zvuk (audio) video ASCII, TXT PostScript PDF DOC, DOCX, RTF SGML, HTML, XML ODT JPEG GIF TIFF PNG BMP SVG MP3 RAM WMA AAC MPEG MOV WMV AVI PDF – ISO (PDF/A-1) ODT – ISO/IEC 26300 VOŠIS – OIZ 08

7 Odlišnost struktur dokumentů působí:
obsah kvalita funkce (účel) forma (údajů, nosiče, přenosu – v čase, v prostoru) rozsah, úplnost retrospektiva frekvence aktualizace stupeň odbornosti míra zveřejnění dostupnost typ poskytovaných informací (primární – sekundární) autor (jednotlivec – kolektiv – instituce) VOŠIS – OIZ 08

8 Kritéria pro volbu typu formátu
Typ obsažených informací (text, grafika, audio, video, multimédia) Způsob užití / prezentace dokumentu Možnost editace Možnost vyhledávání Obtížnost (pracnost) tvorby dokumentu Nároky na zdroje, cena vybavení Uživatelé dokumentu Typ dokumentu VOŠIS – OIZ 08

9 Sandro Botticelli (1445-1510) je malíř italské renesance.
Rekapitulace Dokumenty podle funkce "transakční" dokument "narativní" dokument Sandro Botticelli ( ) je malíř italské renesance. V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem, ani vyschlá, holá písčitá jáma, kde by se nedalo na nic sednout a ničeho se najíst: byla to hobití nora, a to znamená komfort. VOŠIS – OIZ 08

10 „procedurální“ dokument – doklad „deklarativní“ dokument – poznatek
Rekapitulace Dokumenty podle obsahu „procedurální“ dokument – doklad „deklarativní“ dokument – poznatek Obsah = potvrzení platnosti (důkaz, svědectví, evidence): události transakce oprávnění vlastnictví Účel: abychom mohli (realizovat nějakou činnost) Obsah = znalost (poznatek) abychom věděli (něco) VOŠIS – OIZ 08 10

11 Rekapitulace Příklad – informace o osobě
Božena Němcová: Babička. Dostupné z: VOŠIS – OIZ 08 11

12 Historie vyznačování struktury dokumentů
ZIZ06 Historie vyznačování struktury dokumentů Bez vyznačení – starověká písma Velká písmena Mezery mezi slovy, iniciály, interpunkce Příprava rukopisů pro sazbu Typografické značky Korekturní znaménka Značky v textových editorech Jazyky pro popis stránky Databázové programy Značkovací jazyky Bílé – tradiční dokumenty Žluté – elektronické dokumenty VOŠIS – OIZ 08 12

13 Historie vyznačování struktury dokumentů
VOŠIS – OIZ 08

14 Historie vyznačování struktury dokumentů
VOŠIS – OIZ 08 14

15 Typografické značky VOŠIS – OIZ 08 15

16 Korekturní znaménka VOŠIS – OIZ 08 16

17 Možné způsoby formátování elektronických dokumentů
1. „nestrukturované“ např. image (obraz digitalizovaného dokumentu), tzv. binární formáty aj. 2. strukturovaná informace 3. hybridní (semistrukturovaná) informace např. strukturované záhlaví, nestrukturované tělo v u VOŠIS – OIZ 08 17

18 Vyznačování struktury elektronických dokumentů
ZIZ06 Vyznačování struktury elektronických dokumentů Současné elektronické dokumenty ve svém vzhledu napodobují tradiční dokumenty VOŠIS – OIZ 08 18

19 Dokument bez struktury
ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ 7 Dokument bez struktury na tři týdny Čtenář4 signatura Koutecký A Vladimír ”” TajnýdeníkLaury září Palmerové () z Prahy si půjčil Sdělení je nesrozumitelné, protože není strukturované Jak to, že tvrdíme, že není strukturované? Kde pro nás „začíná“ struktura? VOŠIS – OIZ 08 19 19 19

20 Struktura publikovaných informací
VOŠIS – OIZ 08 20

21 Dokument „bez struktury“
ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ 7 Dokument „bez struktury“ Jeho struktura je implicitní, nesdělitelná počítačovému programu – srozumitelná pouze pro lidi VOŠIS – OIZ 08 21 21 21 21

22 Typy strukturování elektronických dokumentů
obsahové – formální homogenní – nehomogenní editovatelné – needitovatelné proprietární – otevřené procedurální – neprocedurální lineární – hierarchické – síťové – relační VOŠIS – OIZ 08 22 22

23 Rekapitulace Obsah a forma informace
ZIZ06 ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 Rekapitulace Obsah a forma informace Informace = data, která mají smysl 2) Informace = znalosti, které jsou sdělitelné obsah content komunikace – formát container, carrier VOŠIS – OIZ 08 23 23 23 23

24 Formální strukturování
VOŠIS – OIZ 08 24

25 Obsahové strukturování
VOŠIS – OIZ 08 25

26 Samoobsluha v Kalifornii Allen Ginsberg 1926 – 1997
Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku. Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých enumeracích! Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci! Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny? Přeložil Jan Zábrana VOŠIS – OIZ 08

27 a) textové editory – TXT, DOC, RTF, ODT, WPD, TEX
ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ 7 a) textové editory – TXT, DOC, RTF, ODT, WPD, TEX editovatelný VOŠIS – OIZ 08 27 27 27 27

28 b) jazyky pro popis stránky
ZIZ06 ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 b) jazyky pro popis stránky PostScript vektorový popis grafické informace procedurální VOŠIS – OIZ 08 28 28 28 28

29 Portable document format – PDF
podmnožina jazyka PostScript Adobe Acrobat, Adobe Reader ISO 19005:2005 VOŠIS – OIZ 08 29

30 c) databázové programy databáze – obsah (instance)
ZIZ06 ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 c) databázové programy databáze – obsah (instance) homogenní VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS – OIZ 08 30 30 30 30

31 databáze – definice struktury
ZIZ06 ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 databáze – definice struktury Deskriptivní - neprocedurální VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS – OIZ 08 31 31 31 31

32 databáze – formulář (styl)
VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS – OIZ 08 32

33 Typy dokumentů podle datové struktury
ZIZ06 ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 Typy dokumentů podle datové struktury lineární hierarchické síťové relační VOŠIS – OIZ 08 33 33 33 33 33 33

34 Fakta lineární struktura srozumitelná lidem
Čtenář Vladimír Koutecký z Prahy 4 si 21. září 2010 půjčil na tři týdny knihu „Tajný deník Laury Palmerové“ (signatura A1586) VOŠIS – OIZ 08 34 34

35 Lineární (sekvenční) struktura
VOŠIS – OIZ 08 35 35

36 Lineární (sekvenční) struktura
ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 Lineární (sekvenční) struktura Lineární struktura srozumitelná počítačovému programu VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS - ZIZ 7 VOŠIS – OIZ 08 36 36 36 36

37 Lineární (sekvenční) struktura
oblasti užití: zálohy dat (sekvenční ukládání na magnetickou pásku) fulltextové systémy (doplněné indexovými soubory) standardy: ISO 2709 – výměnný formát pro bibliografické záznamy VOŠIS – OIZ 08 37 37

38 Stromová (hierarchická) struktura
VOŠIS – OIZ 08 38 38

39 Stromová (hierarchická) struktura
VOŠIS – OIZ 08 39 39

40 Stromová (hierarchická) struktura
oblasti užití: indexové soubory HTML a XML dokumenty objektově orientovaná technologie standardy: ISO 8879 – SGML VOŠIS – OIZ 08 40 40

41 Síťová struktura VOŠIS – OIZ 08 41 41

42 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ06 Síťová struktura VOŠIS – OIZ 08 42 42 42

43 Síťová struktura oblasti užití: hypertext World Wide Web standardy:
CODASYL XML VOŠIS – OIZ 08 43 43

44 Relační struktura VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS - ZIZ 6 VOŠIS - ZIZ 7 44 44

45 Relační struktura oblasti užití: transakční (relační) databáze
standardy: ISO/IEC 9075 – SQL VOŠIS – OIZ 08 45 45

46 Základní současné technologie publikování informací
ZIZ06 ZIZ 6 Základní současné technologie publikování informací 1) tisk na papír (knihy, časopisy) uzavřená vývojová etapa 2) elektronické publikování perspektivní, stále ve vývoji přenos energií (vysílání) / elektronické (digitální) dokumenty online / offline push / pull Výhoda tradičních technologií: už se neočekávají další významné změny paradigmatu – mohli bychom se o tom učit bez rizika, že se něco v budoucnu změní Nevýhoda elektronických technologií: to, co se budeme učit letos, bude za rok jiné VOŠIS – OIZ 08 46 46

47 Procesy publikování editace
vytváření a změna struktury a/nebo obsahu dokumentu prezentace interpretování dokumentu ve smyslově vnímatelné podobě (formátování na prezentačním médiu) výměna přenášení dokumentu od původce k příjemci VOŠIS – OIZ 08

48 Co potřebujeme k publikování elektronických dokumentů?
know how hardware software (program k vytvoření struktury obsahu a struktury vzhledu) prostředky pro přenos VOŠIS – OIZ 08

49 Elektronické publikování
ZIZ06 ZIZ 6 Elektronické publikování výhody problémy hypertext, multimédia interaktivita vyhledávání a navigace absence časových a prostorových bariér archivace finanční úspory nadprodukce informací grafomanství duplikace ochrana osobních dat autorská práva interaktivita: online elektronické publikace povzbuzují čtenáře k reakcím více než klasické tištěné zdroje VOŠIS – OIZ 08 49 49 49

50 Typy elektronického publikování
publikování na Internetu (online, offline) publikování na CD-ROM / DVD online databáze VOŠIS – OIZ 08 50

51 Vztah elektronických a „klasických“ publikací
kopie tištěných předloh doplněk nebo rozšíření tištěné publikace dokumenty existující pouze v elektronické verzi VOŠIS – OIZ 08

52 Elektronické dokumenty podle způsobu vytvoření (editace)
1. prvotním pořizováním 2. konverzí z externího zdroje 3. generováním z jiných zdrojů / dat podíl ruční práce, obtížnost: 1 − nejvyšší, 3 − nejnižší možnost ovlivnit obsah: 1 − ano, 2 − ne, 3 − zpravidla ne VOŠIS – OIZ 08 52

53 Elektronické dokumenty podle způsobu vytvoření / uložení
statické dynamické, interaktivní VOŠIS – OIZ 08 53

54 Formáty elektronických dokumentů podle způsobu užití
k prohlížení na obrazovce k vytištění k přenosu (komunikativní formát) k archivaci (komprese) VOŠIS – OIZ 08 54

55 elektronicképublikování
ZIZ 6 ZIZ06 tvorba (editace) struktura obsahu formát / struktura / architektura elektronicképublikování = struktura stylu prezentace Tvorba (editace) – vždy Prezentace – realizuje se jen tehdy, pokud bude příjemcem dokumentu uživatel – člověk (není zajímavé pro počítačové aplikace) Výměna – zajímavé jen tehdy, bude-li se dokument předávat mezi dvěma (či více) různými systémy (tj. musí-li v průběhu výměny dojít k překódování, resp. k přeformátování) výměna (komunikace) VOŠIS – OIZ 08 55 55

56 Informační procesy vyžadující znalost struktury dokumentu
Publikování Zpracování – dokumenty, které získáme, musíme umět dále zpracovat (např. vytisknout) Vyhledávání – při znalosti struktury dokumentu můžeme při vyhledávání zamířit přímo do určitých informačně významných částí (např. obsah, název, anotace); dokumenty se třídí podle hodnot strukturních prvků Popisování a odkazování – popis a odkaz „připojujeme“ k rozpoznané strukturní části dokumentu VOŠIS – OIZ 08

57 Granularita hloubka (podrobnost) analýzy jemnost (hrubost) struktury
ZIZ06 Granularita hloubka (podrobnost) analýzy jemnost (hrubost) struktury míra detailu Tentýž objekt se může při určité hloubce analýzy jevit jako strukturovaný a jindy jako nestrukturovaný VOŠIS – OIZ 08

58 Téma dnešní a příští / minulé přednášky
ZIZ06 Téma dnešní a příští / minulé přednášky Publikování informací Struktura publikovaných informací Typy struktur elektronických dokumentů Standardizace strukturování (formátů) elektronických dokumentů VOŠIS – OIZ 08

59 Příklad – obchodní dokumenty
VOŠIS – OIZ 08

60 Robert Glushko: Document Engineering
Document type spectrum DMS, CMS databáze VOŠIS – OIZ 08

61 DTD EDI ODF W3C HTML SGML OASIS ISO XML UN (OSN) ODA XHTML DSDL
VOŠIS – OIZ 08

62 Řešení nekompatibility formátu
ZIZ 7 ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 Řešení nekompatibility formátu konverze formátu dokumentu: konverzní programy (export – import), reformátování, komunikativní (výměnné) formáty problém: ztráta informace (šum) přizpůsobení programu pracujícího s dokumentem (nastavení browseru, driver v databázi / tiskárně) VOŠIS – OIZ 08 62 62 62

63 Konverze formátu znamená…
ZIZ06 ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 Konverze formátu znamená… nativní formát migrace DOC PDF TXT WPD Migrace: změna technologické platformy, nikoli formátu ODT VOŠIS – OIZ 08 63 63 63

64 Konverze s komunikativním (výměnným) formátem
ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ 7 Konverze s komunikativním (výměnným) formátem RTF XML UNIMARC DOC PDF TXT WPD komunikativní formát ODT VOŠIS – OIZ 08 64 64 64

65 Najít formát (strukturu, architekturu)
Rekapitulace č. 1 Cíl: Najít formát (strukturu, architekturu) použitelnou pro co největší počet typů elektronických dokumentů nezávislou na použitém HW a SW srozumitelnou lidem i počítačovým programům Otevřená (obecná, generická) struktura VOŠIS – OIZ 08

66 Cíl „open“ formátů elektronických dokumentů
ZIZ06 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 Cíl „open“ formátů elektronických dokumentů umožnit: distribuované informační zdroje platformovou nezávislost heterogenitu VOŠIS – OIZ 08 66 66 66

67 Principy otevřených formátů
ZIZ 7 ZIZ06 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 Principy otevřených formátů oddělení tří komponent dokumentu 1) obsah co to znamená 2) struktura obsahu kde to je jak je to organizované nebo seskupené 3) prezentace obsahu (struktura stylu) jak to vypadá jak je to zobrazené jedinečné pro každý dokument opakovatelné pro více dokumentů I když to mnohdy nejde oddělit „fyzicky“, je vhodné o těchto třech komponentách odděleně přemýšlet, tj. oddělit je „abstraktně“. VOŠIS – OIZ 08 67 67 67 67 67

68 model / schéma / typ / profil / architektura dokumentu
ZIZ 7 ZIZ06 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 Rekapitulace č. 5 model / schéma / typ / profil / architektura dokumentu zjednodušená a zobecněná (abstraktní) reprezentace struktury dokumentu generická (obecná) struktura instance: konkrétní obsah dokumentu s danou strukturou (message − sdělení, zpráva) specifická struktura 1 : N Vztah model - instance 1:N (tj. možnost znovupoužití jednou vypracovaného modelu) VOŠIS – OIZ 08 68 68 68 68 68

69 Modely – UML diagram tříd (class diagram)
VOŠIS - ZIZ 7 VOŠIS – OIZ 08 69

70 UML diagram tříd – textový zápis
/* Module: Kniha.cs * Purpose: Definition of the Class Kniha/ public class Kniha{ public string get_název(){return název;} public void getnázev(string newNázev) {this.název = newNázev;} public string get_signatura(){return signatura;} public void getsignatura(string newSignatura) {this.signatura = newSignatura;} private string název; private string signatura; VOŠIS – OIZ 08

71 Modely – ERA diagram VOŠIS – OIZ 08 71

72 ERA model – textový zápis
E: ČTENÁŘ (Jméno, Adresa) KNIHA (Signatura, Název) R: VÝPŮJČKA (Datum, Lhůta) VOŠIS – OIZ 08 72

73 Modely – DTD VOŠIS – OIZ 08 73

74 Využití znalostí o struktuře dokumentů v informační praxi
Strukturování (formátování) dokumentů se realizovalo i v „předpočítačové“ době Proč potřebujeme v současnosti přesnější pravidla pro strukturování dokumentů: stále častěji dochází k jejich zpracování (někdy i generování) počítačovým programem, který potřebuje přesné instrukce volba struktury dokumentu ovlivňuje efektivnost operací s ním VOŠIS – OIZ 08

75 DTD – textový zápis <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <!ELEMENT Záznam výpůjčky (Čtenář,Kniha,Výpůjčka)> <!ELEMENT Čtenář (jméno,adresa)> <!ELEMENT jméno (#PCDATA)> <!ELEMENT adresa (#PCDATA)> <!ELEMENT Kniha (název)> <!ATTLIST Kniha signatura CDATA> <!ELEMENT název (#PCDATA)> <!ELEMENT Výpůjčka (#PCDATA)> <!ATTLIST Výpůjčka Datum výpůjčky CDATA Lhůta CDATA> VOŠIS – OIZ 08

76 CSS – model vzhledu <STYLE type="text/css">
body {color: red; background: aqua; margin-left: 5%; font-family: Arial, sans-serif;} h1 {color: white;} h2 {color: navy;} h3 {color: yellow;} em {color: silver;} table {bgcolor: red;} a:link {color: white;} a:hover {color: blue;} li {color: green; list-style-type: square;} </STYLE> VOŠIS – OIZ 08

77 Úrovně standardizace otevřených formátů
obecné konkrétní 1. Principy (architektura) struktury 2. (Meta)jazyk pro popis struktury 3. Jazyk pro popis struktury VOŠIS – OIZ 08 77

78 Standardy pro otevřené systémy 1. Principy (architektura) struktury
EDI – Electronic Data Interchange architektura pro výměnu elektronických dokumentů (struktura obsahu) ODA – Open Document Architecture architektura elektronických dokumentů (struktura obsahu + struktura vzhledu) OAIS – Open Archival Information Systems Reference Model otevřený model architektury pro digitální úložiště (repozitoře) VOŠIS – OIZ 08 78

79 EDI – Electronic Data Interchange
ZIZ 7 ZIZ 7ZIZ 7 ZIZ06 ZIZ08ZIZ 7ZIZ 7 EDI – Electronic Data Interchange pravidla strukturování dávkových a interaktivních zpráv vyměňovaných v otevřeném prostředí mezi systémy počítačových aplikací využití: obchodní transakce, e-byznys, B2B implementace: UN/EDIFACT − Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu. ISO 9735:2002 ANSI X12 GS1 (EANCOM) Nezajímá se o prezentaci. Určeno převážně pro transakční dokumenty obdobný princip: web services VOŠIS – OIZ 08 79 79 79 79 79

80 ODA Open Document Architecture
ISO/IEC 8613:1994 dvě struktury dokumentu: logická (obsahová) a vzhledová hierarchická struktura dokumentu informace o uspořádání (struktura, profil) a obsah (instance) dokumentu uloženy zvlášť VOŠIS – OIZ 08 80

81 3 základní prvky architektury dokumentu dle ODA
1. vlastní obsah (instance) profil: 2. definice logické struktury (obsah) 3. definice struktury vzhledu (styl, formát) VOŠIS – OIZ 08 81

82 Standardy pro otevřené systémy 2. (Meta)jazyk pro popis struktury
Pouze syntaxe (gramatika, pravidla) SGML – Standard Generalized Markup Language ISO 8879:1986 DSDL – Document Schema Definition Languages ISO/IEC 19757:2003 XML – W3C Recommendation 1.0 (1998) VOŠIS – OIZ 08 82

83 Standardy pro otevřené systémy 3. Jazyk pro popis struktury
Syntaxe definovaná metajazykem + slovník Jazyky pro popis obsahu ebXML, SMIL, MathML Jazyky pro popis stylu CSS, XSL VOŠIS – OIZ 08 83

84 OASIS − Organization for the Advancement of Structured Information Standards
založeno v r. 1993 mezinárodní konsorcium 600 firem působících v oblasti publikování a zpracování elektronických dokumentů pro e-byznys významné produkty: ebXML DocBook ODF − OpenDocument Format for Office Applications (ISO/IEC 26300) VOŠIS – OIZ 08

85 SGML – Standard Generalized Markup Language
Charles F. Goldfarb obecný jazyk určující syntaxi značkovacích jazyků (metajazyk) hierarchicky orientovaný VOŠIS – OIZ 08

86 Jazyky v ICT značkovací (vyznačovací) jazyk (markup language) − popis dat deklarativní = SGML, HTML  programovací jazyk − popis operací s daty procedurální = Pascal, Java, C++, CSS, XSL  VOŠIS – OIZ 08

87 Názvy dokumentů: publikace kniha dílo (work) záznam spis (file)
archiválie materiál text evidence soubor (file) doklad kniha písemnost dopis dílo (work) stránka rukopis (manuskript) listina záznam formulář tiskovina originál (předloha) – kopie monografie práce (např. seminární) VOŠIS – OIZ 08

88 Terminologie značkovacích jazyků
markup tag parser validace document type (typ dokumentu) DTD VOŠIS – OIZ 08

89 markup označování, značkování, vyznačování
text, který je přidán k datům dokumentu, aby o nich poskytl informaci VOŠIS – OIZ 08

90 tag příznak, popisné vyznačení, značka
visačka, štítek, etiketa, cedulka, jmenovka, přízvisko, pojmenování, přívlastek, přezdívka, označení, též ozdobná klička na konci podpisu < > </ > <p> </p> VOŠIS – OIZ 08

91 parser syntaktický analyzátor, procesor
program, který rozpoznává značky v dokumentech (např. SGML, XML nebo HTML tagy) VOŠIS – OIZ 08

92 validace ověření shody vyznačeného dokumentu s příslušným modelem struktury (schématem) VOŠIS – OIZ 08

93 Typ dokumentu (document type)
třída dokumentů, které mají podobné charakteristiky časopis, článek, dopis, faktura… DTD – document type definition slovník, kterým jsou popisovány dokumenty daného typu VOŠIS – OIZ 08

94 Samoobsluha v Kalifornii Allen Ginsberg 1926 – 1997
Příklad typu dokumentu – báseň: Samoobsluha v Kalifornii Allen Ginsberg 1926 – 1997 Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku. Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých enumeracích! Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci! Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny? Přeložil Jan Zábrana VOŠIS – OIZ 08

95 Co definuje DTD elementy – název, obsah, atributy vztahy mezi elementy
nadřazenost – podřazenost pořadí elementů výskyt elementu v dokumentu povinnost výskytu možnost vícenásobného (opakovaného) výskytu VOŠIS – OIZ 08

96 Co definuje DTD elementy vztahy mezi elementy
výskyt elementu v dokumentu VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS - ZIZ 7 96

97 Příklady prvků DTD báseň (název, autor, sloka) báseň tvoří název, jméno autora a sloky (přesně v tomto pořadí) báseň (název & autor & sloka) báseň tvoří název, jméno autora a sloky (v libovolném pořadí) autor (foto | kresba | video) u autora se uvádí buď fotografie, nebo kresba nebo video název? dokument může mít jen 1 název, nemusí mít žádný název (#PCDATA) obsah elementu název je tvořen textem VOŠIS – OIZ 08

98 Timothy Berners-Lee (8. 6. 1955)
Tvůrce koncepce sítě World Wide Web Autor specifikací URI, HTTP, tvůrce jazyka HTML Ředitel W3C VOŠIS – OIZ 08 98

99 VOŠIS – OIZ 08

100 HTML Hypertext Markup Language
jazyk (DTD) pro strukturování a formátování WWW dokumentů typ dokumentu HTML: web page (document), tj. jednotka informace přístupná v síti WWW hypertextové vazby na jiné dokumenty v síti WWW <a href=" "> </a> složené dokumenty <img src=" "> VOŠIS – OIZ 08 100

101 Struktura HTML dokumentu
!DOCTYPE = deklarace typu dokumentu (zpravidla ve formě odkazu na externí DTD) HTML = instance dokumentu HEAD = záhlaví (informace pro browser) META = informace o dokumentu, která není určená pro zobrazení browserem BODY = tělo (informace pro uživatele) VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS - ZIZ 7 101

102 HTML – historie verzí HTML 2.0 Další vývoj: HTML 3.2 HTML 5 HTML 4.0
XHTML 1.0 XHTML 1.1 ČSN ISO/IEC ( ) Informační technologie – Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování – Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML). Praha : Český normalizační institut, 2002. tzv. ISO HTML – definuje podmnožinu HTML 4.01 Další vývoj: HTML 5 XHTML 2 VOŠIS – OIZ 08 102

103 HTML dokument (stránka) HTML konvertor, generátor
ZIZ06 HTML technologie validátor HTML editor HTML prohlížeč parser render browser DTD HTML dokument (stránka) HTML konvertor, generátor bílé šipky: kontrola validátorem Oranžové šipky: uložení na serveru, zpřístupnění (zaslání kopie dokumentu za serveru klientovi) CSS VOŠIS – OIZ 08 VOŠIS – ZIZ 6 103 103

104 Principy otevřených formátů – implementace v HTML
obsah instance struktura obsahu DTD struktura stylu CSS data metadata VOŠIS – OIZ 08 104

105 XML – eXtensible Markup Language
rozšiřitelný vyznačovací metajazyk využitelný v prostředí Internetu podmnožina SGML – zjednodušení některých příliš složitých a vývojem překonaných pravidel objektově orientovaný SGML XML VOŠIS – OIZ 08

106 Jiří Kosek http://www.kosek.cz
zástupce ČR v ISO/IEC JTC1/SC34/WG1 – Document Description and Processing Languages člen OASIS DocBook TC (Technical Committee) VOŠIS – OIZ 08

107 SGML – HTML – XML v čase vznik ISO standardizace SGML 1974 1986 HTML
1989 2000 XML 1997 --- VOŠIS – OIZ 08

108 Vztah HTML a XHTML SGML XML syntaxe HTML XHTML slovník s danou syntaxí
XHTML = HTML slovník v syntaxi XML VOŠIS – OIZ 08

109 Definice stylu style sheet
formátovací sada, příloha stylu, šablona stylu, tabulka stylu souhrn stylů uložený v souboru nebo mimo něj určuje úpravu dokumentů, k nimž je připojen layout grafická úprava, vzhled sazby, tvar stránky, grafický návrh VOŠIS – OIZ 08

110 Standardy pro definice stylu
DSSSL – Document style semantics specification language jazyk pro specifikaci a sémantiku stylu SGML dokumentů CSS – Cascading Style Sheets Language kaskádové definice stylu pro HTML XSL – Extensible Style Language definice stylu pro dokumenty strukturované v XML VOŠIS – OIZ 08

111 CSS – Cascading Style Sheets Language
kaskádové definice stylu pro HTML šablona pro prezentaci „osamostatnění“ informace o vzhledu dokumentu, možnost využít pro více instancí VOŠIS – OIZ 08


Stáhnout ppt "Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google