Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí VOŠIS – OIZ 08 mikroúroveň makroúroveň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí VOŠIS – OIZ 08 mikroúroveň makroúroveň."— Transkript prezentace:

1 1 Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí VOŠIS – OIZ 08 mikroúroveň makroúroveň

2 2

3 VOŠIS – OIZ 083 Publikování informací dříve

4 VOŠIS – OIZ 084 Publikování informací nyní

5 VOŠIS – OIZ 085 Cíl: Najít formát (strukturu, architekturu) 1)použitelnou pro co největší počet typů elektronických dokumentů 2)nezávislou na použitém HW a SW 3)srozumitelnou lidem i počítačovým programům Otevřená (obecná, generická) struktura

6 VOŠIS – OIZ 086 Realita: Formáty elektronických dokumentů text obraz (image) zvuk (audio) video  ASCII, TXT  PostScript  PDF  DOC, DOCX, RTF  SGML, HTML, XML  ODT  JPEG  GIF  TIFF  PNG  BMP  SVG  MP3  RAM  WMA  AAC  MPEG  MOV  WMV  AVI

7 VOŠIS – OIZ 087 Odlišnost struktur dokumentů působí:  obsah  kvalita  funkce (účel)  forma (údajů, nosiče, přenosu – v čase, v prostoru)  rozsah, úplnost  retrospektiva  frekvence aktualizace  stupeň odbornosti  míra zveřejnění  dostupnost  typ poskytovaných informací (primární – sekundární)  autor (jednotlivec – kolektiv – instituce)

8 Kritéria pro volbu typu formátu Typ obsažených informací (text, grafika, audio, video, multimédia) Způsob užití / prezentace dokumentu Možnost editace Možnost vyhledávání Obtížnost (pracnost) tvorby dokumentu Nároky na zdroje, cena vybavení Uživatelé dokumentu Typ dokumentu 8 VOŠIS – OIZ 08

9 Rekapitulace Dokumenty podle funkce "transakční" dokument"narativní" dokument Sandro Botticelli (1445-1510) je malíř italské renesance. V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem, ani vyschlá, holá písčitá jáma, kde by se nedalo na nic sednout a ničeho se najíst: byla to hobití nora, a to znamená komfort. 9VOŠIS – OIZ 08

10 Rekapitulace Dokumenty podle obsahu „procedurální“ dokument – doklad „deklarativní“ dokument – poznatek Obsah = potvrzení platnosti (důkaz, svědectví, evidence): události transakce oprávnění vlastnictví Účel: abychom mohli (realizovat nějakou činnost) Obsah = znalost (poznatek) Účel: abychom věděli (něco) 10VOŠIS – OIZ 0810

11 11 Rekapitulace Příklad – informace o osobě VOŠIS – OIZ 0811

12 VOŠIS – OIZ 0812 Historie vyznačování struktury dokumentů Bez vyznačení – starověká písma Velká písmena Mezery mezi slovy, iniciály, interpunkce Příprava rukopisů pro sazbu Typografické značky Korekturní znaménka Značky v textových editorech Jazyky pro popis stránky Databázové programy Značkovací jazyky

13 VOŠIS – OIZ 0813 Historie vyznačování struktury dokumentů

14 VOŠIS – OIZ 0814 Historie vyznačování struktury dokumentů

15 VOŠIS – OIZ 0815 Typografické značky

16 VOŠIS – OIZ 0816 Korekturní znaménka

17 17 Možné způsoby formátování elektronických dokumentů 1. „nestrukturované“ např. image (obraz digitalizovaného dokumentu), tzv. binární formáty aj. 2. strukturovaná informace 3. hybridní (semistrukturovaná) informace např. strukturované záhlaví, nestrukturované tělo v emailu 17VOŠIS – OIZ 08

18 18 Vyznačování struktury elektronických dokumentů

19 na tři týdny Čtenář4 signatura Koutecký 2010 A1586 Vladimír ”” TajnýdeníkLaury 21. září Palmerové () z Prahy si půjčil Dokument bez struktury 19VOŠIS – OIZ 08

20 20 Struktura publikovaných informací

21 VOŠIS – OIZ 0821 Dokument „bez struktury“

22 22 Typy strukturování elektronických dokumentů obsahové – formální homogenní – nehomogenní editovatelné – needitovatelné proprietární – otevřené procedurální – neprocedurální lineární – hierarchické – síťové – relační 22VOŠIS – OIZ 08

23 23 Rekapitulace Obsah a forma informace 1) Informace = data, která mají smysl 2)Informace = znalosti, které jsou sdělitelné obsah content komunikace – formát container, carrier

24 VOŠIS – OIZ 0824 Formální strukturování

25 VOŠIS – OIZ 0825 Obsahové strukturování

26 Samoobsluha v Kalifornii Allen Ginsberg 1926 – 1997 Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku. Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých enumeracích! Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci! Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny? Přeložil Jan Zábrana 26VOŠIS – OIZ 08

27 27 a) textové editory – TXT, DOC, RTF, ODT, WPD, TEX

28 VOŠIS – OIZ 0828 b) jazyky pro popis stránky  PostScript vektorový popis grafické informace

29 VOŠIS – OIZ 0829 Portable document format – PDF podmnožina jazyka PostScript Adobe Acrobat, Adobe Reader ISO 19005:2005

30 VOŠIS – OIZ 0830VOŠIS - ZIZ 630 c) databázové programy databáze – obsah (instance)

31 VOŠIS – OIZ 0831VOŠIS - ZIZ 631 databáze – definice struktury

32 VOŠIS – OIZ 0832VOŠIS - ZIZ 632 databáze – formulář (styl)

33 33 lineární hierarchické síťové relační 18.12.2014 33 VOŠIS – OIZ 08 Typy dokumentů podle datové struktury

34 34 Fakta Čtenář Vladimír Koutecký z Prahy 4 si 21. září 2010 půjčil na tři týdny knihu „Tajný deník Laury Palmerové“ (signatura A1586) lineární struktura srozumitelná lidem 34 VOŠIS – OIZ 08

35 35 Lineární (sekvenční) struktura 35 VOŠIS – OIZ 08

36 VOŠIS - ZIZ 736VOŠIS - ZIZ 636 Lineární (sekvenční) struktura 36VOŠIS – OIZ 08

37 37 Lineární (sekvenční) struktura oblasti užití: zálohy dat (sekvenční ukládání na magnetickou pásku) fulltextové systémy (doplněné indexovými soubory) standardy: ISO 2709 – výměnný formát pro bibliografické záznamy 37 VOŠIS – OIZ 08

38 38 Stromová (hierarchická) struktura 38 VOŠIS – OIZ 08

39 39 Stromová (hierarchická) struktura 39 VOŠIS – OIZ 08

40 40 Stromová (hierarchická) struktura oblasti užití: indexové soubory HTML a XML dokumenty objektově orientovaná technologie standardy: ISO 8879 – SGML 40 VOŠIS – OIZ 08

41 41 Síťová struktura 41 VOŠIS – OIZ 08

42 42 Síťová struktura 42VOŠIS – OIZ 08

43 43 Síťová struktura oblasti užití: hypertext World Wide Web standardy: CODASYL XML 43 VOŠIS – OIZ 08

44 VOŠIS - ZIZ 744VOŠIS - ZIZ 644 Relační struktura 44VOŠIS – OIZ 08

45 45 Relační struktura oblasti užití: transakční (relační) databáze standardy: ISO/IEC 9075 – SQL 45 VOŠIS – OIZ 08

46 46 Základní současné technologie publikování informací 1) tisk na papír (knihy, časopisy) uzavřená vývojová etapa 2) elektronické publikování perspektivní, stále ve vývoji přenos energií (vysílání) / elektronické (digitální) dokumenty online / offline push / pull

47 VOŠIS – OIZ 0847 Procesy publikování editace vytváření a změna struktury a/nebo obsahu dokumentu prezentace interpretování dokumentu ve smyslově vnímatelné podobě (formátování na prezentačním médiu) výměna přenášení dokumentu od původce k příjemci

48 VOŠIS – OIZ 0848 Co potřebujeme k publikování elektronických dokumentů? know how hardware software (program k vytvoření struktury obsahu a struktury vzhledu) prostředky pro přenos

49 49 Elektronické publikování 49 VOŠIS – OIZ 08 výhodyproblémy hypertext, multimédia interaktivita vyhledávání a navigace absence časových a prostorových bariér archivace finanční úspory nadprodukce informací grafomanství duplikace ochrana osobních dat autorská práva

50 50 Typy elektronického publikování publikování na Internetu (online, offline) publikování na CD-ROM / DVD online databáze 50 VOŠIS – OIZ 08

51 51 Vztah elektronických a „klasických“ publikací kopie tištěných předloh doplněk nebo rozšíření tištěné publikace dokumenty existující pouze v elektronické verzi

52 52 Elektronické dokumenty podle způsobu vytvoření (editace) 1. prvotním pořizováním 2. konverzí z externího zdroje 3. generováním z jiných zdrojů / dat podíl ruční práce, obtížnost: 1 − nejvyšší, 3 − nejnižší možnost ovlivnit obsah: 1 − ano, 2 − ne, 3 − zpravidla ne 52 VOŠIS – OIZ 08

53 53 Elektronické dokumenty podle způsobu vytvoření / uložení statické dynamické, interaktivní 53 VOŠIS – OIZ 08

54 54 Formáty elektronických dokumentů podle způsobu užití k prohlížení na obrazovce k vytištění k přenosu (komunikativní formát) k archivaci (komprese) 54 VOŠIS – OIZ 08

55 tvorba (editace) struktura obsahu struktura stylu prezentace výměna (komunikace) elektronické publikování = formát / struktura / architektura 55VOŠIS – OIZ 08

56 56 Informační procesy vyžadující znalost struktury dokumentu Publikování Zpracování – dokumenty, které získáme, musíme umět dále zpracovat (např. vytisknout) Vyhledávání – při znalosti struktury dokumentu můžeme při vyhledávání zamířit přímo do určitých informačně významných částí (např. obsah, název, anotace); dokumenty se třídí podle hodnot strukturních prvků Popisování a odkazování – popis a odkaz „připojujeme“ k rozpoznané strukturní části dokumentu

57 VOŠIS – OIZ 0857 Granularita hloubka (podrobnost) analýzy jemnost (hrubost) struktury míra detailu Tentýž objekt se může při určité hloubce analýzy jevit jako strukturovaný a jindy jako nestrukturovaný

58 VOŠIS – OIZ 0858 Téma dnešní a příští / minulé přednášky Publikování informací Struktura publikovaných informací Typy struktur elektronických dokumentů Standardizace strukturování (formátů) elektronických dokumentů

59 Příklad – obchodní dokumenty 59VOŠIS – OIZ 08

60 60 Robert Glushko: Document Engineering Document type spectrum databázeDMS, CMS

61 OASIS HTML XML SGML EDI ISO W3C ODA ODF XHTML DSDL DTD UN (OSN) 61VOŠIS – OIZ 08

62 62 Řešení nekompatibility formátu konverze formátu dokumentu : konverzní programy (export – import), reformátování, komunikativní (výměnné) formáty problém: ztráta informace (šum) přizpůsobení programu pracujícího s dokumentem (nastavení browseru, driver v databázi / tiskárně) 62VOŠIS – OIZ 08

63 63 Konverze formátu znamená… DOCPDF TXTWPD ODT nativní formát migrace 63VOŠIS – OIZ 08

64 64 Konverze s komunikativním (výměnným) formátem DOCPDF TXTWPD ODT komunikativní formát RTF XML UNIMARC 64VOŠIS – OIZ 08

65 65 Rekapitulace č. 1 Cíl: Najít formát (strukturu, architekturu) 1)použitelnou pro co největší počet typů elektronických dokumentů 2)nezávislou na použitém HW a SW 3)srozumitelnou lidem i počítačovým programům Otevřená (obecná, generická) struktura

66 66 Cíl „open“ formátů elektronických dokumentů umožnit: distribuované informační zdroje platformovou nezávislost heterogenitu 66 VOŠIS – OIZ 08

67 67 Principy otevřených formátů oddělení tří komponent dokumentu 1) obsah co to znamená 2) struktura obsahu kde to je jak je to organizované nebo seskupené 3) prezentace obsahu (struktura stylu) jak to vypadá jak je to zobrazené jedinečné pro každý dokument opakovatelné pro více dokumentů 67 VOŠIS – OIZ 08

68 68 model / schéma / typ / profil / architektura dokumentu zjednodušená a zobecněná (abstraktní) reprezentace struktury dokumentu generická (obecná) struktura instance: konkrétní obsah dokumentu s danou strukturou (message − sdělení, zpráva) specifická struktura 1:N1:N Rekapitulace č. 5 68VOŠIS – OIZ 08

69 VOŠIS - ZIZ 769 Modely – UML diagram tříd (class diagram) 69VOŠIS – OIZ 08

70 UML diagram tříd – textový zápis /* Module: Kniha.cs * Purpose: Definition of the Class Kniha/ public class Kniha{ public string get_název(){return název;} public void getnázev(string newNázev) {this.název = newNázev;} public string get_signatura(){return signatura;} public void getsignatura(string newSignatura) {this.signatura = newSignatura;} private string název; private string signatura; 70VOŠIS – OIZ 08

71 71 Modely – ERA diagram 71 VOŠIS – OIZ 08

72 72 ERA model – textový zápis E:ČTENÁŘ (Jméno, Adresa) KNIHA (Signatura, Název) R:VÝPŮJČKA (Datum, Lhůta) 72 VOŠIS – OIZ 08

73 73 Modely – DTD 73 VOŠIS – OIZ 08

74 74 Využití znalostí o struktuře dokumentů v informační praxi Strukturování (formátování) dokumentů se realizovalo i v „ předpočítačové “ době Proč potřebujeme v současnosti přesnější pravidla pro strukturování dokumentů: stále častěji dochází k jejich zpracování (někdy i generování) počítačovým programem, který potřebuje přesné instrukce volba struktury dokumentu ovlivňuje efektivnost operací s ním

75 DTD – textový zápis 75VOŠIS – OIZ 08

76 CSS – model vzhledu body {color: red; background: aqua; margin- left: 5%; font-family: Arial, sans-serif;} h1 {color: white;} h2 {color: navy;} h3 {color: yellow;} em {color: silver;} table {bgcolor: red;} a:link {color: white;} a:hover {color: blue;} li {color: green; list-style-type: square;} 76VOŠIS – OIZ 08

77 77 Úrovně standardizace otevřených formátů 1. Principy (architektura) struktury 2. (Meta)jazyk pro popis struktury 3. Jazyk pro popis struktury obecné konkrétní 77 VOŠIS – OIZ 08

78 78 Standardy pro otevřené systémy 1. Principy (architektura) struktury EDI – Electronic Data Interchange architektura pro výměnu elektronických dokumentů (struktura obsahu) ODA – Open Document Architecture architektura elektronických dokumentů (struktura obsahu + struktura vzhledu) OAIS – Open Archival Information Systems Reference Model otevřený model architektury pro digitální úložiště (repozitoře) 78 VOŠIS – OIZ 08

79 79 EDI – Electronic Data Interchange pravidla strukturování dávkových a interaktivních zpráv vyměňovaných v otevřeném prostředí mezi systémy počítačových aplikací využití: obchodní transakce, e-byznys, B2B implementace: UN/EDIFACT − Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu. ISO 9735:2002 ANSI X12 GS1 (EANCOM) 79 VOŠIS – OIZ 08

80 80 ODA Open Document Architecture ISO/IEC 8613:1994 dvě struktury dokumentu: logická (obsahová) a vzhledová hierarchická struktura dokumentu informace o uspořádání (struktura, profil) a obsah (instance) dokumentu uloženy zvlášť 80VOŠIS – OIZ 08

81 81 3 základní prvky architektury dokumentu dle ODA 1. vlastní obsah (instance) profil: 2. definice logické struktury (obsah) 3. definice struktury vzhledu (styl, formát) 81 VOŠIS – OIZ 08

82 82 Standardy pro otevřené systémy 2. (Meta) jazyk pro popis struktury Pouze syntaxe (gramatika, pravidla) SGML – Standard Generalized Markup Language ISO 8879:1986 DSDL – Document Schema Definition Languages ISO/IEC 19757:2003 XML – W3C Recommendation 1.0 (1998) 82VOŠIS – OIZ 08

83 83 Standardy pro otevřené systémy 3. Jazyk pro popis struktury Syntaxe definovaná metajazykem + slovník Jazyky pro popis obsahu ebXML, SMIL, MathML  Jazyky pro popis stylu CSS, XSL  83 VOŠIS – OIZ 08

84 OASIS − Organization for the Advancement of Structured Information Standards založeno v r. 1993 mezinárodní konsorcium 600 firem působících v oblasti publikování a zpracování elektronických dokumentů pro e-byznys významné produkty: ebXML DocBook ODF − OpenDocument Format for Office Applications (ISO/IEC 26300) 84

85 VOŠIS – OIZ 08 SGML – Standard Generalized Markup Language Charles F. Goldfarb obecný jazyk určující syntaxi značkovacích jazyků (metajazyk) hierarchicky orientovaný 85

86 VOŠIS – OIZ 08 Jazyky v ICT značkovací (vyznačovací) jazyk ( markup language) − popis dat deklarativní =SGML, HTML  programovací jazyk − popis operací s daty procedurální =Pascal, Java, C++, CSS, XSL  86

87 VOŠIS – OIZ 0887 Názvy dokumentů: publikace spis (file) archiválie dílo (work) evidence doklad písemnost listina rukopis (manuskript ) originál (předloha) – kopie formulář záznam stránka monografie kniha tiskovina soubor (file) práce (např. seminární) text dopis materiál

88 VOŠIS – OIZ 08 Terminologie značkovacích jazyků markup tag parser validace document type (typ dokumentu) DTD 88

89 VOŠIS – OIZ 08 markup označování, značkování, vyznačování text, který je přidán k datům dokumentu, aby o nich poskytl informaci 89

90 VOŠIS – OIZ 08 tag příznak, popisné vyznačení, značka visačka, štítek, etiketa, cedulka, jmenovka, přízvisko, pojmenování, přívlastek, přezdívka, označení, též ozdobná klička na konci podpisu 90

91 VOŠIS – OIZ 08 parser syntaktický analyzátor, procesor program, který rozpoznává značky v dokumentech (např. SGML, XML nebo HTML tagy) 91

92 VOŠIS – OIZ 08 validace ověření shody vyznačeného dokumentu s příslušným modelem struktury (schématem) 92

93 VOŠIS – OIZ 08 Typ dokumentu (document type) třída dokumentů, které mají podobné charakteristiky časopis, článek, dopis, faktura… DTD – document type definition slovník, kterým jsou popisovány dokumenty daného typu 93

94 Samoobsluha v Kalifornii Allen Ginsberg 1926 – 1997 Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku. Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých enumeracích! Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci! Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny? Přeložil Jan Zábrana Příklad typu dokumentu – báseň: VOŠIS – OIZ 0894

95 VOŠIS – OIZ 08 Co definuje DTD elementy – název, obsah, atributy vztahy mezi elementy  nadřazenost – podřazenost  pořadí elementů výskyt elementu v dokumentu  povinnost výskytu  možnost vícenásobného (opakovaného) výskytu 95

96 VOŠIS - ZIZ 796 Co definuje DTD elementy vztahy mezi elementy výskyt elementu v dokumentu VOŠIS – OIZ 0896

97 VOŠIS – OIZ 08 Příklady prvků DTD báseň (název, autor, sloka) báseň tvoří název, jméno autora a sloky (přesně v tomto pořadí) báseň (název & autor & sloka) báseň tvoří název, jméno autora a sloky (v libovolném pořadí) autor (foto | kresba | video) u autora se uvádí buď fotografie, nebo kresba nebo video název? dokument může mít jen 1 název, nemusí mít žádný název (#PCDATA) obsah elementu název je tvořen textem 97

98 98 Timothy Berners-Lee (8. 6. 1955) Tvůrce koncepce sítě World Wide Web Autor specifikací URI, HTTP, tvůrce jazyka HTML Ředitel W3C 98 VOŠIS – OIZ 08

99 99VOŠIS – OIZ 08

100 100 HTML Hypertext Markup Language jazyk (DTD) pro strukturování a formátování WWW dokumentů typ dokumentu HTML: web page (document), tj. jednotka informace přístupná v síti WWW hypertextové vazby na jiné dokumenty v síti WWW složené dokumenty 100VOŠIS – OIZ 08

101 VOŠIS - ZIZ 7101 Struktura HTML dokumentu !DOCTYPE = deklarace typu dokumentu (zpravidla ve formě odkazu na externí DTD) HTML = instance dokumentu HEAD = záhlaví (informace pro browser) META = informace o dokumentu, která není určená pro zobrazení browserem BODY = tělo (informace pro uživatele) 101VOŠIS – OIZ 08

102 102 HTML – historie verzí  HTML 2.0  HTML 3.2  HTML 4.0  HTML 4.01  XHTML 1.0  XHTML 1.1  ČSN ISO/IEC 15445 (36 9831) Informační technologie – Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování – Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML). Praha : Český normalizační institut, 2002. tzv. ISO HTML – definuje podmnožinu HTML 4.01 Další vývoj: HTML 5 XHTML 2 102 VOŠIS – OIZ 08

103 VOŠIS – ZIZ 6103 HTML technologie HTML editor validátor HTML konvertor, generátor HTML dokument (stránka) DTD CSS HTML prohlížeč parser render browser 103VOŠIS – OIZ 08

104 104 Principy otevřených formátů – implementace v HTML obsah instance struktura obsahu DTD struktura stylu CSS N : 11 : N datametadata 104 VOŠIS – OIZ 08

105 XML – eXtensible Markup Language rozšiřitelný vyznačovací metajazyk využitelný v prostředí Internetu podmnožina SGML – zjednodušení některých příliš složitých a vývojem překonaných pravidel objektově orientovaný SGML XML 105

106 VOŠIS – OIZ 08 Jiří Kosek zástupce ČR v ISO/IEC JTC1/SC34/WG1 – Document Description and Processing Languages člen OASIS DocBook TC (Technical Committee) http://www.kosek.cz 106

107 VOŠIS – OIZ 08 SGML – HTML – XML v čase vznik ISO standardizace SGML19741986 HTML19892000 XML1997--- 107

108 VOŠIS – OIZ 08 Vztah HTML a XHTML XHTML = HTML slovník v syntaxi XML SGMLXMLsyntaxe HTMLXHTML slovník s danou syntaxí 108

109 VOŠIS – OIZ 08 Definice stylu style sheet formátovací sada, příloha stylu, šablona stylu, tabulka stylu souhrn stylů uložený v souboru nebo mimo něj určuje úpravu dokumentů, k nimž je připojen layout grafická úprava, vzhled sazby, tvar stránky, grafický návrh 109

110 VOŠIS – OIZ 08 Standardy pro definice stylu DSSSL – Document style semantics specification language jazyk pro specifikaci a sémantiku stylu SGML dokumentů CSS – Cascading Style Sheets Language kaskádové definice stylu pro HTML XSL – Extensible Style Language definice stylu pro dokumenty strukturované v XML 110

111 VOŠIS – OIZ 08 CSS – Cascading Style Sheets Language kaskádové definice stylu pro HTML šablona pro prezentaci „osamostatnění“ informace o vzhledu dokumentu, možnost využít pro více instancí 111


Stáhnout ppt "1 Rekapitulace Úrovně organizace informací a znalostí VOŠIS – OIZ 08 mikroúroveň makroúroveň."

Podobné prezentace


Reklamy Google