Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace v PowerPointu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace v PowerPointu"— Transkript prezentace:

1 Prezentace v PowerPointu
Pilotní kurz pro pedagogy MUDr. Iveta Matějovská, CSc.

2 Základní teze I Vizualizace má pomáhat:
Učinit učební látku srozumitelnější Vyzdvihnout důležitá fakta Ozřejmit souvislosti Zkrátit čas potřebný na studium Dostat do paměti určitá sdělení

3 Základní teze II Motivace – proč prezentovat
Cíl – čeho prezentací dosáhnout Forma – vhodné prostředky a metody Téma a zaměření – znalost publika Délka prezentace – počet snímků, prostor pro diskusi

4 VytvoŘenÍ osnovy prezentace
Úvod Představit se Struktura prezentace, časové rozvržení, uvést do problematiky Samotná prezentace Podstatné informace heslovitě – bez množství detailů Poznámky ke snímku Závěr Shrnutí podstatných informací Nejnovější práce týkající se problematiky, další materiály Použité zdroje a literatura Diskuse Poděkování posluchačům

5 zásady úspěšné prezentace
Komunikace s posluchači Vhodný styl (formálnost x neformálnost) Vhodná gestikulace (důvěryhodnost) Orientace na hlavní části příspěvku Koordinace obrazové části a slovního doprovodu Úvod/závěr nejlépe vždy zpaměti Časová rezerva

6 Příprava podkladů Cílové publikum Informační zdroje Rozsah příspěvku
Třídění a evidence dat Osnova (koncept, jazyk, styl) Krizový scénář Typografická pravidla Autorský zákon

7 Technické prostředky Odpovídající množství informací na snímku
Jednoduchost Výběr barev Obsluha techniky Poznámky, tištěné podklady Přizpůsobit výklad posluchačům Zapojení posluchačů Přehlednost

8 Využití programu MS Office Powerpoint
Šablony Práce s textem Práce s více snímky v prezentaci Vkládání objektů (grafy, tabulky, obrázky) Vkládaní hudby Prolínací efekty Přechody snímku Vlastní animace Visual Basic Nastavení vlastních barevných schémat

9 zkušenost. zkušenost. 40 nezapomenutelná nezapomenutelná 36 PŘÍKLADY:
ČITELNOST FONTU - VELIKOST, ŘEZ Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. 14 16. 18 20 24 28 32 36 40

10 ČITELNOST FONTU – PATKY, BARVY
PŘÍKLADY: ČITELNOST FONTU – PATKY, BARVY Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. Úspěšná prezentace dokáže v mysli osluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost.

11 Nejpoužívanější barva
PŘÍKLADY: BARVY Konzervativní Zklidňující Zpomaluje puls a dech Vyvolává důvěru Nejpoužívanější barva Snaha po odlišení pomocí grafiky

12 PŘÍKLADY: BARVY Barva slunečních paprsků Barva volnosti, lehkosti
Energická, povzbuzující Vyvolává neklid až rozčilení Doporučené méně syté tóny

13 Vkládání obrázků Automatické tvary, kliparty
Např. šipky, ikony, popisky, tlačítka Součást programové nabídky Objekty ze souboru (externí zdroj) Možnost úpravy objektu v asociovaném programu Různé formáty Vektorová grafika (obrázek je složen z křivek, které se při jakémkoliv zvětšení nemění v kvalitě) Rastrová grafika (obrázek složen z bodů; tyto body se při zvětšování stávají rozmazanými a docílit kvality obrázku v jeho rozpoznatelnosti je obtížnější) Objekty z webu Pozor na rozlišení stahovaného souboru

14 Tvorba grafu Různé typy - různé použití Text a čísla Minimum popisek
Pozor na čitelnost Barvy Kontrast Soulad Graf by se měl objevit v prezentaci tam, kde je třeba názorně a přehledně znázornit časový vývoj určitých hodnot nebo vzájemnou závislost více veličin. Je třeba uvážit, který typ grafu tyto požadované funkce splní v daném případě nejlépe.

15 TVORBA tabulky Přehlednost, jednoduchost
Maximálně 6 řádků - maximálně 5 sloupců Zvýraznění podstatných údajů Podrobnější kopie rozdat posluchačům po prezentaci

16 tipy pro správnou prezentaci
Důležitá je jednoduchost Omezte počet číselných údajů na snímcích Nečtěte prezentaci Správně načasujte svůj komentář Poskytněte posluchačům příležitost k odpočinku Použijte živé barvy Vložte zajímavé obrázky a grafiky Předejte posluchačům materiál na konci – nikoli během prezentace Před prezentací proveďte korekci – méně je někdy více

17 CHYBY v prezentaci Nejasný cíl prezentace Použití nevhodné šablony
Velký nebo naopak malý kontrast pozadí proti písmu Nečitelný text (font, velikost, kontrast) Překlepy, gramatické chyby Nevhodné přechody a efekty (hlavně zvukové) Nevhodné humorné obrázky Grafy bez popisů os Nedostatečné technické zajištění

18 závěrečná doporučení Základní obecná struktura: Titulní snímek
· Název / téma prezentace · Podtitul / účel, pro který je vytvořena (např. název kurzu) · Autor (může být alternativně na posledním snímku) Stručné shrnutí tématu (1 – 3 snímky) Detailní informace (počet snímků podle rozsahu prezentace – vlastní informace, data, grafy, obrázky, animace, odkazy, literatura, apod.) Závěrečný snímek: Pokud se jedná o živou prezentaci: „Děkuji za pozornost“, jméno autora, kontaktní údaje na pracoviště, předmět výuky Pokud se jedná o prezentaci pro web, pro individuální prezentaci na počítači: Kontaktní údaje včetně ové adresy

19 Použitá literatura Nöllke C. Jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat, Poradce pro praxi, 2003, ISBN R. Kříž: Prezentace v aplikaci MS PowerPoint 10krát jak ano a jak ne P. Lasák: PowerPoint – chyby v tvorbě P. Včelák: Jak připravit prezentaci


Stáhnout ppt "Prezentace v PowerPointu"

Podobné prezentace


Reklamy Google