Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚT RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko, založeno 1897 Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚT RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko, založeno 1897 Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω."— Transkript prezentace:

1

2 ÚT RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko, založeno 1897 Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω

3 Český učitel ještě žije 2 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Abero Jan Amos Komenský Česká společnost Informace z Klubu čtenářů strategických školských dokumentů České republiky Výpovědi o českém školství Srovnání se zahraničím

4 Český učitel ještě žije 3 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 ABERO Pozdrav matematiků Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno (a, b,  )  - poloměr kružnice vepsané

5 Český učitel ještě žije 4 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 (a, b, ρ)  (a, b, c) c=c(a,b,ρ) c 3 -(a+b)c 2 -[(a-b) 2 -4ρ 2 ]c+[(a-b) 2+ 4ρ 2 ](a+b)=0

6 Český učitel ještě žije 5 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Konstruovatelná úsečka Kvadratura kruhu Trisekce úhlu Reduplikace krychle (Délský - Délfský problém)

7 Český učitel ještě žije 6 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Matematika Slovo matematika je starořeckého původu. Podstatné jméno „matéma“ znamená v překladu „věda“ a je odvozeno od slovesa „matáno“, které v původním výkladu znamenalo učit se přemýšle- ním.

8 Český učitel ještě žije 7 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Pythagorejci a akuzmatici Pythagorejci znali čtyři „matémy“: GEOMETRIE ARITMETIKA HARMONIE ASTRONOMIE Důslední pythagorejci, nositelé svatého slova se nazývali akuzmatici. Následovníci Hippase, přívrženci vědy, matematici.

9 Český učitel ještě žije 8 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Hippasos z Metopontu (kolem 450 př. n. l.) Zachovala se o něm legenda, podle které ho bohové potrestali za to, že „zjevil těm, kteří si nezaslouží podílu ve vědách, podstatu úměrnosti a nesouměřitelnosti“. Podle knihy Jiřího Mrázka „Taje matematiky“ byl Hippasos potrestán za to, že objevil dvanáctistěn, nebo-li dodekaedr, a svůj objev vyzradil. Dodekaedr je jeden z pěti pravidelných mnohostěnů. Hippasos zahynul v moři.

10 Český učitel ještě žije 9 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 PLATONOVA TĚLESA Pět pravidelných mnohostěnů: TETRAEDRoheňčtyřstěn HEXAEDRzeměšestistěn (krychle) OKTAEDRvzduchosmistěn IKOSAEDRvodadvacetistěn DODEKAEDRvesmírdvanáctistěn

11 Platonova tělesa

12 Český učitel ještě žije 10 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 THALÉS (asi 624 – 545 př. n. l.) PYTHAGORAS (asi 572 – 494 př. n. l.) SOKRATES (469 – 399 př. n. l.) PLATON (427 – 347 př. n. l.) konal přednášky v Akademii ARISTOTELES (384 – 322 př. n. l.) konal přednášky v Lykeiu → lyceum

13 Český učitel ještě žije 11 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Ακαδημία Akademie Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω Nevstupuj, kdo neznáš geometrii.

14 Český učitel ještě žije 12 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Sledujeme-li historii lidské zvídavosti a hledání pravdy, pak všude, ať se dostaneme sebehlouběji, vidíme, že lidé matematiku pěstovali, opatrovali a vyučovali jí, aby tím zaručili její předávání příštím generacím. Považovali ji za nejúplnější vyjádření rozumového obrazu světa a zároveň za ztvárnění lidské touhy vyzkoušet možnosti vlastních myšlenkových pochodů. Kac, M., Ulam, S. M.: Matematika a logika. Praha, SNTL, 1977.

15 Český učitel ještě žije 13 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 V předmnichovské republice se gymnázia členila na klasická, reálná a reformní reálná. Odlišnosti jednotlivých typů gymnázií vyplývaly ze skladby a hodinových dotací jednotlivých výukových předmětů. Návrh, aby se v oktávě klasického gymnázia nevyučovala matematika narazil na zásadní nesouhlas klasických filologů, kteří se obávali, že absencí matematiky v nejvyšší třídě by byl tento typ gymnázia znehodnocen a že by dokonce vzniklo nebezpečí v podobě omezení oprávnění absolventů pro studium na všech vysokých školách.

16 Český učitel ještě žije 14 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Jaké bude postavení matematiky v rámci RVP GV? Gymnasia 1. kategorie Gymnasia 2. kategorie Úroveň českého školství je dána úrovni výuky českého jazyka a matematiky. Současní ředitelé gymnasií se nachází na jedné z křižovatek v historii gymnasiální výuky. Otázka dne zní: „Záleží mně pouze na gymnasiu, které nyní řídím nebo cítím zodpovědnost za celkovou úroveň gymnasiální výuky v České republice?“

17 Český učitel ještě žije 15 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 GYMNÁZIA Své kulturní poslání mohla plnit gymnázia především díky tomu, že v jejich sborech působili jako profesoři vědci, spisovatelé, umělci a hlavně výrazné pedagogické osobnosti, které chápaly své povolání jako poslání a které se díky tomu těšily vážnosti v místní i v celé české národní společnosti.

18 Český učitel ještě žije 16 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Jan Amos Komenský LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE TO JEST SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ, kterak v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.

19 Český učitel ještě žije 17 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Labyrint světa a ráj srdce s úvodem a poznámkami Dra. Jana Nováka, nakladatelství J. Otto v Praze, společnost s r. o., (dle vydání Amsterodamského z r. 1663), rok vydání neuveden, ale určitě před rokem 1926 (mohu dokázat) Kap. XI. Poutník přišel mezi filosofy (Veřejně) (Mezi arithmetiky), str. 75, odst. 8 (Mezi geometry), str. 76, odst. 9, 10 Odstavec 9 je zakončen slovy : (Praecipua apud geometras controversia, de quadratro circulo. – J. Scaliger. – J. Clavius.)

20 Český učitel ještě žije 18 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Labyrint světa a ráj srdce Poznámky, str. 253 Praecipua apud geometras controversia, de quadratro circulo. ( J. Scaliger. – J. Clavius.) HLAVNÍ PŘEDMĚT SPORU MEZI MĚŘIČI O ČTVERCOVÁNÍ KRUHU Josef Justus Scaliger, slavný filosof XVI. stol., domníval se, že nalezl způsob, jak vypočítati čtvercový (ploský) obsah kruhu. Joh. Clavius, slavný mathematik téže doby, (pracoval o opravě kalendáře na rozkaz papeže Řehoře XIII.), vedl spor o kruh se Scaligerem.

21 Český učitel ještě žije 19 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Česká republika je zvláštním, signifikantním vzorkem umírání Evropy. Celými svými dějinami a strukturou svých tradic je zemí, která patří ještě ke komplexu evropanství ve smyslu západní Evropy. Zároveň však dík čtyřem komunistickým desetiletím duchovního, politického, ekonomického a ekologického rozkladu, který vychoval mentalitu českého socialistického konsumního prospěcháře a zloděje bez skorpulí - je vzorem nejkřiklavější devalvace a rozkladu evropských hodnot. Skutečnost, že impozantní zápas hrstky intelektuálů v komunistických zemích o obnovu humanity a demokracie se po pádu komunistických režimů ocitl v postkomunistických zemích zcela na okraji nostalgie, či rychle upadl v zapomnění, a někdejší komunistická totalita byla vystřídána ekonomickou, ekologickou a kriminální brutalitou, jen dokládá tento stav.

22 Český učitel ještě žije 20 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Konkrétně v České republice polistopadové zaujetí pro výsostný ideál svobody, sdílený v těch kruzích, v kterých ještě resonovala residua evropských ideálů a hodnot, koncipovaných v souřadnicích humanity a demokracie, vystřídalo neblahé tušení, že jdeme pod vodu, neboť život nelze stavět na zvůli a brutalitě a podvodu. A tak mnozí z těch, kteří pád komunismu přijali s nadšením a s úlevou, se dnes snaží nemuset odpovídat na otázku, co si myslí o ideálech svobody, humanity a demokracie po deseti letech. To, co bylo chápáno pod pojmy, svoboda, humanita, demokracie v roce 1948, a co resonovalo ještě v roce 1968, se stalo pro většinu Čechů po roce 1989 prázdným zvukem. Už jsme prostě někde jinde, mimo ideály klasického evropanství. V devadesátých letech už se nepodařilo navázat tam, kde jsme kdysi v důsledku komunistického puče museli přestat.

23 Český učitel ještě žije 21 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Postmoderní Čech početně nejsilnějšího národního podprůměru chce co nejvíce svobody k prosazování své ekonomické, ekonomické a kriminální zvůle. On si totiž pod svobodou již nic jiného představit neumí. Funda, O. A.: Znavená Evropa umírá.Praha, Karolinum, 2002. „Celé to ničení Země, „zeleně světa“, vlastní naší „pozdní době“, se děje ve jménu humanismu a péče o člověka … Tuto krizi pozdní modernosti nelze vyřešit … dalším úsilím o lepší zítřek … Tímto kamenným srdcem Západu je metafyzika, která pěstuje v lidech lhostejnost k tomu, co je konečné a jedinečné. Bělohradský, V, Hvížďala K.: Myslet zeleň světa. Praha, Mladá fronta, 1991

24 Český učitel ještě žije 22 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Programová prohlášení vlády Programové prohlášení vlády Miloše Zemana1998 20 stran, 4. 3. 2 Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly2002 33 stran, 6. 3 Programové prohlášení vlády Stanislava Grose2004 29 stra, 6. 2 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka2005 35 stran, 6. 2 Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka2006 12 stran Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka 2007 27 stra, o školství na straně 25

25 Český učitel ještě žije 23 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Věková struktura učitelů v ČR a v jiných zemích PRIMÁRNÍ ŠKOLY NIŽŠÍ SEKUNDÁRNÍ Věk 50 50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ČR15,133,314,732,6 Německo 6,640,4 3,945,9 Itálie 4,724,744,6 Švédsko11,641,014,241,6 Finsko13,825,2 9,432,6 Průměr OCED16,125,211,730,2 (19 zemí) Pramen: Education at a Glance: OECD Indicators (2001)

26 Český učitel ještě žije 24 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Délka praxe učitelů Mladší učitelé jsou „progresivnější“, nejsou tradiční či konzervativní jako učitelé, kteří mají za sebou delší dobu praxe Učitelé s delší praxí mají více zkušeností s výukou, pracují efektivněji, a tudíž i jejich žáci dosahují lepších výsledků ve vzdělávání Na základě nálezů z mezinárodních komparací nebyly takové předpoklady prokázány. V projektu TIMSS (1995) se zjišťovalo, zda existuje závislost mezi délkou praxe učitelů a výsledky žáků 8. ročníku v matematice a přírodovědných předmětech. Celkem se účastnilo 40 zemí.

27 Český učitel ještě žije 25 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Délka praxe učitelů Nejlepších výsledků v matematice dosahují žáci, kteří jsou vyučováni: učiteli s nejkratší praxí (0-5 let): Anglie, Švédsko, Rusko aj. učiteli se střední délkou praxe (11-20 let): Francie, Rakousko, Norsko, Česká republika aj. učitelé s nejdelší praxí (přes 20 let): Maďarsko, Japonsko, USA aj.

28 Český učitel ještě žije 26 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Feminizace profese Podle expertů OCED (Education at a Glance, 201), ve všech zemích OCED vysoce převažují ženy jako učitelky v předškolní výchově, primárních školách nižších sekundárních školách. Ve vyšších úrovních školství se podíl mužů zvyšuje, až v terciárním vzdělávání muži mají větší podíl mezi učiteli než ženy. I když je u nás nižší zastoupení mužů v učitelstvu základního a středního vzdělávání, nelze z toho vyvozovat, že české základní vzdělávání je „horší“ než v jiných zemích z toho důvodu, že v něm působí převážně ženy-učitelky. Nejsou proto žádné podklady. Právě tak zůstává nejasný důsledek vztahu mezi věkovým složením českého učitelstva a jeho feminizací. Na českých školách vyučuje příliš mnoho učitelů v důchodovém věku a toto přispívá k nižší úrovni českého školství.

29 Český učitel ještě žije 27 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Feminizace profese PODÍL ŽEN MEZI UČITELI V ČR A V ZEMÍCH OCED PODÍL ŽEN V ČR VĚTŠÍ PODÍL ŽEN NEŽ V ČR ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Primární školy84,586,5USA 88,5Rakousko 94,6Itálie Vyšší sekundární školy56,394,6Finsko 56,8Itálie 66,1Slovensko Pramen: Education at a Glance: OECD Indicators (2001)

30 Český učitel ještě žije 28 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Feminizace profese PODÍL ŽEN MEZI UČITELI V ČR A V ZEMÍCH OCED VYUČUJÍCÍCH V DŮCHODOVÉM VĚKU (60 LET A VÍCE) PODÍL ŽEN V ČR VĚTŠÍ PODÍL ŽEN NEŽ V ČR _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Primární školy72,5 %83,6 %Švédsko 88,0 %Irsko 88,0 %Itálie Vyšší sekundární školy30,5 %56,6 %Finsko 46,5 %Francie 46,8 %Švédsko Pramen: Education at a Glance: OECD Indicators (2001)

31 Český učitel ještě žije 29 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3. – 23. 3. 2007 Učení zpaměti jako aktivita žáků VÝPOVĚĎ ŽÁKŮ O NUTNOSTI UČENÍ NAZPAMĚŤ MATEMATIKA PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ČR41 %59 % Dánsko61 %65 % Irsko69 %78 % Norsko74 %81 % Francie95 %95 % Japonsko92 %97 % Belgie93 %94 % Švédsko33 %42 %

32 Alkohol Norsko do hospody od 21 let USA zákaz pití do 21 let V ČR stojí ročně léčba 13 - letých konzumentů alkoholu 23 mil. Kč Úloha(možná projekt): Kolik stojí ročně léčba jednoho 13 – letého konzumenta, je-li počet konzumentů a) x, b) y? Jaké znáte alkoholické nápoje? Kolik z nich jich máte doma? Jak rozumíte výroku: „Nima ruma, nima šturma? Uveďte příklady lidových písní s tématikou alkoholu. Třeba pomoci, avšak ne tak jak ti dva průvodčí v rychlíku, který nestaví v Poděbradech.


Stáhnout ppt "ÚT RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko, založeno 1897 Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω."

Podobné prezentace


Reklamy Google