Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstup Sandro Botticelli Albrecht Dürer Francisco de Goya Eduard Manet

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstup Sandro Botticelli Albrecht Dürer Francisco de Goya Eduard Manet"— Transkript prezentace:

1 Vstup Sandro Botticelli Albrecht Dürer Francisco de Goya Eduard Manet
Raffaelo Sanzio Peter Paul Rubens Michelangeo Buonarroti Vstup

2 Právě jsi vstoupil do minigalerie světového malířství.
Jsou zde díla několika malířů světového významu. Po kliknutí na okno se zobrazí ukázka jeho díla. Klikneš-li na jméno, zobrazí se stručný životopis daného malíře. Opětovným kliknutím (na ukázku díla nebo na text) se vrátíš do hlavního menu.

3 Sandro Botticelli Vlastním jménem Alesandro di Mariano Filipepi. Narozen roku 1445, zemřel Italský malíř, žák F. Lippiho. Jeden z nejvýznamnějších představitelů florentské renesance quattrocenta. Charakteristické pro jeho malbu je zdůraznění kresby a lyrická idealizace postav. Zásluhou přesně ohraničující linie obrazy poměrně plochý výraz, hloubka prostoru ostatně není navozena ani kompozicí; větší důraz kladl na obsah. Botticelliho obrazy měly vliv především na umění 19. století (prerealisté a secese).

4

5 Albrecht Dürer Narozen , zemřel , německý malíř a grafik. Činný v Norimberku. Cestoval po Itálii a Nizozemí; spojil tradice pozdní gotiky s novými italskými poznatky renesanční malby. Autor dřevorytů a mědirytů, teoretických spisů o perspektivě a teorii malby. V tvorbě, ovlivněné spiritualismem a fantastičností, se snažil o dokonalou malbu s vytříbeným koloritem a přesnou charakteristikou. Vynikající kreslíř volné kresby krajin, zvířat, květina a portrétů. Autor precizních, složitě obsahově i kompozičně řešených grafických cyklů i samostatných listů. Posmrtně pak byla vydána práce o proporcích lidského těla.

6

7 Francisco de Goya Celým jménem Francisco de Goya Lucientes, narozen , zemřel , španělský malíř a grafik; významný představitel fantaskní linie klasicismu. Po návratu ze studií v Itálii zaměstnán v královské gobelíne, kde vznikaly návrhy žánrových scén na tapisérie, poplatné ještě dobovému rokoku. V roce 1786 jmenován královým malířem. Po roce 1792, kdy po vážné nemoci zcela ohluchl, se v jeho tvorbě, paralelně s oficiálními zakázkami, objevovaly chmurné a depresivní náměty, často vycházející ze studií duševních poruch a neradostné reality okolního světa. Z politických důvodů nucen emigrovat do Francie (1824 – 1826) . Významně ovlivnil rozvoj grafických technik (především v litografii). Měl výrazný vliv na umění 19. a 20. století, zejména na symbolismus, expresionismus a surrealismus.

8

9 Francisco de Goya Celým jménem Francisco de Goya Lucientes, narozen , zemřel , španělský malíř a grafik; významný představitel fantaskní linie klasicismu. Po návratu ze studií v Itálii zaměstnán v královské gobelíne, kde vznikaly návrhy žánrových scén na tapisérie, poplatné ještě dobovému rokoku. V roce 1786 jmenován královým malířem. Po roce 1792, kdy po vážné nemoci zcela ohluchl, se v jeho tvorbě, paralelně s oficiálními zakázkami, objevovaly chmurné a depresivní náměty, často vycházející ze studií duševních poruch a neradostné reality okolního světa. Z politických důvodů nucen emigrovat do Francie (1824 – 1826) . Významně ovlivnil rozvoj grafických technik (především v litografii). Měl výrazný vliv na umění 19. a 20. století, zejména na symbolismus, expresionismus a surrealismus.

10

11 Eduard Manet Narozen , zemřel , francouzský malíř a grafik. V raných dílech realisticky zachycoval pařížské typy a španělské motivy. Ač usiloval o oficiální uznání, jeho tvorba přijímána kriticky a rezervovaně. Přes blízkost s impresionisty se nikdy nestal členem jejich hnutí ani se neúčastnil jejich skupinových výstav. Jeho malbu charakterizuje rafinovaná kompozice s množstvím skrytých významů, plošné členění obrazu s výraznými konturami předmětů. Tématicky vycházel ze žánrových scén, do kterých vkládal zajímavé formální efekty.

12

13 Michelangelo Buonarroti
Narozen , zemřel , italský sochař, malíř, architekt a básník. Činný zejména ve Florencii, v Boloni, v Benátkách a v Římě. Představitel vrcholné renesance; vynikal silným plastickým cítěním i znalostí anatomie, výborný kreslíř. Sám se považoval za sochaře. Vynikl i jako freskař. Proslul zejména výzdobou Sixtinské kaple ve Vatikáně, kde v monumentální kompozici jakoby převedl své sochy na stěny a strop kaple do mohutné malířské personifikace duchovních sil a hnutí. Shrnul evropskou uměleckou tradici od antiky přes středověk po renesanci. Inspiroval umělce manýrismu a baroka. Jako osamělý génius bez přímých žáků ovlivnil své současníky i následovníky.

14

15 Rafaelo Sanzio Narozen , zemřel ; italský malíř a architekt. Představitel vrcholné renesance. Žák A. P. Peručina a D. Bramanta. Ovlivněn Fra. Bartolomeem, Leopardem a Michelangelem. Činný v Perugii, Urbinu, Sieně, Florencii a Římě. Přejal řadu motivů od současníků, avšak vytvořil vlastní formu klasické dokonalosti a monumentálního ideálu krásy těla i ducha, povýšenou, za pomoci umělecké zkušenosti, nad přírodu. Jako mimořádný umělec ctěn již za svého života a po staletí byl napodobován.

16

17 Peter Paul Rubens Narozen , zemřel Vlámský malíř. Typický představitel baroka – 1608 působil v Itálii, od roku 1608 v Antverpách – 1625 působil v Paříži. Od roku 1628 činný jako diplomat v Anglii, Nizozemsku a ve Španělsku. Po roce 1630 realizoval řadu objednávek obrazů, nástěnných dekorací a kartónů pro gobelíny. Spojoval domácí tradici s benátskou malbou. Byl ovlivněn Raffaelem, Michelangelem, Leopardem, Correggiem i antikou. Dospěl k osobitému stylu s výraznými světlými tóny a plasticitou v dynamické kompozici. Odmítl dobový tmavý podklad, zavedený benátskými malíři, a vrátil se k světlému vlámskému křídovému podkladu. Maloval rychlými a dlouhými tahy širokým štětcem v bohatých barevných škálách. Vzhledem k rozsáhlosti jeho tvorby dokončovali obrazy často učedníci a pomocníci.


Stáhnout ppt "Vstup Sandro Botticelli Albrecht Dürer Francisco de Goya Eduard Manet"

Podobné prezentace


Reklamy Google