Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Objem Vojtěch Vinduška a Mirek Jehlička. Objem Jednotka1 m3metr krychlový Jednotka1 m3metr krychlový ZnačkaV ZnačkaV Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Objem Vojtěch Vinduška a Mirek Jehlička. Objem Jednotka1 m3metr krychlový Jednotka1 m3metr krychlový ZnačkaV ZnačkaV Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor."— Transkript prezentace:

1 Objem Vojtěch Vinduška a Mirek Jehlička

2 Objem Jednotka1 m3metr krychlový Jednotka1 m3metr krychlový ZnačkaV ZnačkaV Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor těleso zaujímá. Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor těleso zaujímá. Objem má dvojí druh jednotek: Objem má dvojí druh jednotek: 1. Odvozené od metru krychlového. 1. Odvozené od metru krychlového. 2. Odvozené od litru. 2. Odvozené od litru.

3 Jednotky objemu 1 m3=1 000 dm3hektolitr1 hl= 100 l 1 dm3=1 000 cm3decilitr1 dl= 0,1 l 1 cm3=1 000 mm3mililitr1 ml=0,001 l Jednotky objemu 1 m3=1 000 dm3hektolitr1 hl= 100 l 1 dm3=1 000 cm3decilitr1 dl= 0,1 l 1 cm3=1 000 mm3mililitr1 ml=0,001 l Zapamatuj si ! 1 decimetr krychlový je 1 litr. 1 centimetr krychlový je 1 mililitr

4 Objem válce

5 Rovnice pro výpočet objemuRovnice objemu: TělesoRovniceProměnné krychle:(kde s je délka strany) kvádr:(kde a,b,c jsou délky stran) pravidelný hranol:(Sp = obsah podstavy, v = výška) pravidelný jehlan:(Sp = obsah podstavy, v = výška) válec:(r = poloměr podstavy, v = výška válce) koule:(r = poloměr) kulová výseč:(r = poloměr, v = výška příslušné kulové úseče) elipsoid:(a, b, c = poloosy elipsoidu) jehlan:(Sp = obsah podstavy, v = výška po vrchol) kužel :(r = poloměr kružnice podstavy, v = výška) [editovat] Další používané jednotky decimetr krychlový dm³ centimetr krychlový cm³ milimetr krychlový mm³ hektolitr hl litr l decilitr dl centilitr cl mililitr ml kubík

6 jednoduchý převod: 1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3 [editovat] Jednotky mimo soustavu SI Britské (UK) bushel fluid ounce gallon pint Americké (US) barel bushel gallon fluid ounce liquid pint Jiné aam [editovat] Měřidla odměrný válec

7 Staré slovenské jednotky Nejstarší jednotky neměly přesně matematicky určenou velikost. Jejich rozměry se většinou odvozovaly od rozměrů lidského těla nebo měřeného objektu. Velikost jednotek se také lišila kraj od kraje a to až do 14. století, kdy pro měření královské půdy začaly platit tzv. královské míry. V roce 1405 vydal král Zikmund dekret, který sjednocoval míry a váhy používané na zemí Uherska podle tzv. budínských měr. Dekret ale neuváděl konkrétní určení velikosti měr. Dalším (neúspěšným) pokusem sjednotit míry a váhy byl zákon Ladislava II. Jagelonského z roku 1504 o povinném používání zákonných měr při obchodování. Ke sjednocení nepřispěly ani snahy habsburků o zavedení rakouského měrného systému na území celé monarchie (např. roku 1551 Ferdinand I. zvětšil mericu a uherský sněm to vzápětí zamítl).

8 V roce 1807 uherský sněm s konečnou platností rozhodl o sjednocení měrných jednotek na základě bratislavských měr. Obsah merice byl přesně určený na 64 holieb (54,297 6 litru). Následně roku 1848 byl obsah holby stanoven na 45,599 5 vídeňského kubického palce. Od takto upravené jednotky se vypočetl obsah dalších dutých měr. V roce 1858 byly na celém území monarchie uzákoněny dolnorakouské míry. S platností od 1. ledna 1876 bylo následně uzákoněno používání metrické soustavy. Délka V dávné minulosti se pro určení vzdálenosti používaly měrné jednotky, které neměly přesně matematicky určenou velikost. Známé jsou přibližně určené jednotky používané na území Uherska ještě ve 13. století, např. hod kameňom (45 m), hod kyjakom (30 m), hod sekerou (60-70 m).

9 Slovenské (uherské) délkové míry platné od 15. století: 1 piaď = 0,212 5 m 1 lakeť = 0,425 m 1 kráľovská siaha = 2,125 m Slovenské (uherské) délkové míry platné do 1. čtvrtiny 18. století (platné od roku 1311 - listina bratislavské kapituly) - převod na metr: 1 piaď = 0,180 051 m 1 lakeť = 0,360 102 m 1 kráľovská siaha (amplexus regalis) = 1,800 51 m Slovenské (uherské) délkové jednotky platné v 1. polovině 19. století - převod na metr: 1 ponkt = 0,000 182 917 m 1 čiarka = 0,002 195 m (1 čiarka = 12 ponktov) 1 palec = 0,026 340 1 m (1 palec = 12 čiarok) 1 stopa = 0,316 080 6 m (1 stopa = 12 palcov) 1 lakeť = 0,737 53 m (1 lakeť = 2 stopy a 4 palce) 1 siaha = 1,896 483 m (1 siaha = 6 stop) 1 uhorská míľa = 8 533,6 m

10 Vídeňské jednotky Vídeňský měrný systém byl poslední předmetrický systém měr používaný na našem území. Vídeňské jednotky platily v letech 1764-1876. V roce 1872 byl vydán zákon (zákon č. 16/1872, jímž se vydával nový řád měr a vah), který zavedl metrický systém. Stávající vídeňské jednotky platily ještě nějakou přechodnou dobu - zákon určoval přepočet těchto jednotek na metrické jednotky. Metrická konvence byla v Rakousku přijata v roce 1875. Seznamy uvádí výběr jednotek, které vídeňský měrný systém obsahoval. Objem

11 Vídeňské jednotky veličiny objem: 1 žejdlík = 0,000 358 m3 1 holba = 0,000 707 m3 1 máz = 0,001 415 m3 1 vědro = 0,056 589 m3 1 krychlová stopa = 0,031 578 67 m3 1 krychlový sáh = 6,820 992 m3


Stáhnout ppt "Objem Vojtěch Vinduška a Mirek Jehlička. Objem Jednotka1 m3metr krychlový Jednotka1 m3metr krychlový ZnačkaV ZnačkaV Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor."

Podobné prezentace


Reklamy Google