Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální a východní Asie II - Čína

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální a východní Asie II - Čína"— Transkript prezentace:

1 Centrální a východní Asie II - Čína
Centrální a východní Asie II - Čína Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.12

2 Centrální a východní Asie II - Čína
1 Obr.1 Obr.2 Obr.3 Vlajka Čínské lidové republiky(ČLR).

3 2 NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.4 Uprostřed čínské znaky pro Čínu; shora zleva – bambusová kniha Umění války, Stěna devíti draků v Zakázaném městě,Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, vpravo dole věštecká kost.

4 Čínská lidová republika
3 Hl. město – Peking (Beijing) Nejlidnatější země světa (1,3 mld. obyvatel) Třetí největší země světa (9,5 mil.km2 ) Socialistická lidová republika Vedoucí politická síla: Komunistická strana Číny Administrativní členění : 22 provincií, 5 autonomních oblastí, 3 samosprávná města V současné době je „Čína“ ovládaná převážně Čínskou lidovou republikou(ČLR). Spolu s Čínskou republikou na Tchaj-wanu se obě dvě země od přelomu 40. a 50. let 20.století pokládají za právoplatného nástupce původní „jednotné“ Číny a uznávají existenci pouze jedné jediné Číny.

5 Přírodní poměry Povrch hornatý Na JZ státu: Tibetská náhorní plošina
4 Povrch hornatý (Tchien-šan, Kchun-Iun, Karákoram, Transhimaláje, Himaláje) Na JZ státu: Tibetská náhorní plošina Na SZ: bezodtokové pánve Tarimská, Džungarská Na S poušť Gobi Obr.5

6 5 Obr.6

7 6 Obr.7

8 I.S kolika státy má ČLR pevninskou hranici?
II.Najdi tyto sousední země a u každého zapiš pomocí zeměpisných směrů, jak je tato hranice orientována vůči čínské metropoli/=Pekingu/.(např.Bhútán=JZ) III.Který ze sousedních států ČLR na této mapce má neplatný název? 7 Obr.8

9 Středem východní Číny pohoří Čchin-lin-šan
8 Středem východní Číny pohoří Čchin-lin-šan …významný klimatický předěl! 3 podnebné pásy: mírný, subtropický, tropický Vegetace různorodá (pouštní a stepní rostlinstvo, tajga, lesy mírného pásu, subtrop. a trop. vegetace) Obr.9

10 Říční síť Nerovnoměrně vyvinutá Na západě bezodtokové oblasti
9 Nerovnoměrně vyvinutá Na západě bezodtokové oblasti Východní území odvodňováno do Pacifiku Nejdelší řekou Chang Jiang, poté Huang He Obr.10 Pojmenuj typ říčního ústí Žluté řeky. Zjisti a zapiš informace o Velkém kanálu. III. Jak mění Žlutá řeka pobřežní čáru Žlutého moře?

11 Obr.11 Žlutá řeka 10 Obr.12 Zbarvení způsobeno sprašovými plaveninami Čínská Žlutá řeka ročně přinese stovky těl, ve třetině případů se ovšem nepodaří zjistit, komu patří. Za posledních 50 let se jen na osmdesátikilometrovém úseku řeky v provincii Kan-su našlo více než 10 tisíc plovoucích mrtvol, uvedl čínský deník Oriental Morning Post.

12 11 Žlutá řeka se plní jílem při své cestě sprašovou plošinou na severu. Vypadá, jako by překypovala energií, každý kubický metr vody však obsahuje 37 kilogramů jílu. Obr.13

13 Obyvatelstvo Číňané (Chanové*) 92% obyvatel státu
12 Obyvatelstvo Číňané (Chanové*) 92% obyvatel státu (čínština má mnoho dialektů, ale stejné znakové písmo) 55 menšinových etnik (Mongolové, Tibeťané…) Velké přírůstky obyvatelstva! (Snaha o snížení porodnosti administrativními opatřeními.“ Model „rodiny s 1 dítětem. ) Hlavním náboženstvím taoismus a konfucianismus *Počet Chanů přesahuje 1 300 000 000. Chanové žijí převážně na území dnešní ČLR, kde tvoří asi 92 % obyvatelstva, ale i v mnoha dalších částech světa. Na Tchaj-wanu čili v Čínské republice tvoří Chanové 98 % obyvatelstva, v Singapuru 75 % a celosvětově to je asi 19 %. Historickým centrem chanského osídlení je povodí Žluté řeky, kde se kolem roku p.n.l. objevila usedlá vesnická zemědělská společenství.

14 Nerostné bohatství Černé uhlí = * Ropa a zemní plyn
13 Nerostné bohatství Černé uhlí = * Ropa a zemní plyn Ložiska železné rudy Ložiska rud wolframu, antimonu , manganu,cínu, rtuti,bauxitu ….. 1 *celosvětově 1. místo = 1 I.Zjisti v tabulce,kterých dalších surovin těží Čína nejvíce na světě a doplň u nich symbol. II.U rud kovů zapiš chemické značky prvků,kvůli kterým jsou rudy těženy.

15 Hospodářství Velké místní rozdíly
14 Hospodářství Velké místní rozdíly Zemědělství zaměstnává 66% obyvatel státu Dominuje rostlinná výroba (obiloviny) (rýže, pšenice, kukuřice) Další významné plodiny: brambory, tabák, ovoce… Živočišná výroba: chov prasat, drůbeže Pastevectví ovcí, koní, velbloudů, v Tibetu jaků Největší rybolov na světě! 1 I.Vyhledej a zapiš ,u kterých dalších zemědělských produktů má Čína světové prvenství.

16 I.Pojmenuj zobrazený typ polí a napiš 2 největší přednosti tohoto typu svahových polí.
15 Obr.14

17 Průmysl Nejvíce je rozvinut těžký průmysl. 16
(průmysl těžební, hutnictví, strojírenství, chemický, elektrotechnický+ průmysl potravinářský, textilní) Po mnoha neúspěšných ekonomických experimentech v 50. a 60.letech 20.století se Čína počátku 3.tisíciletí zařadila mezi hospodářsky nejvýkonnější země světa s 10% ročním růstem HDP. Růst je ale vykoupen hrubým zásahem do osobního a rodinného života Číňanů a často je spojen s porušováním základních lidských práv. (práce dětí,odloučení rodičů od dětí,délka pracovní doby,nízké mzdy……)

18 K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Použité zdroje: Wikimedia Commons Wikipedie K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2 Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008 Citace obrázků: Obr.1 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLurO5i8dInqc1-V5e957FxuL9sRztG5ZyPHw6EAD-msdpNCSb Obr.2 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 17

19 18 Obr.5 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIUcp5GJz5_0xeC4nRDBbf9fxpzMFhWivBVUnVJAtGXTDubXABCQ Obr.6 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

20 19 Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.11 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.12 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.14 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Centrální a východní Asie II - Čína"

Podobné prezentace


Reklamy Google