Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Kladno Historie školy. PO ŠKOLE DO ŠKOLY Projekt OPVK č. CZ.1.07/1.1.32/02.0006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Kladno Historie školy. PO ŠKOLE DO ŠKOLY Projekt OPVK č. CZ.1.07/1.1.32/02.0006."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Kladno Historie školy

2 PO ŠKOLE DO ŠKOLY Projekt OPVK č. CZ.1.07/1.1.32/02.0006

3 Kladno počátek 14. stol. – Kladenští z Kladna (první písemná zmínka) 1543 rytířský rod Žďárských ze Žďáru. 1561 povýšení na městečko a právo používat vlastní znak - modrý štít s polovinou stříbrné orlice a rysem v přirozené barvě 1701 – 1705 Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská

4 Kladno 1705 mnišský řád benediktinů z Břevnovského kláštera, ho do roku 1848. 1870 povýšení Kladna na město 1898 čestný titul "královského horního města" 1914 císař František Josef I. - polepšení znaku města o symboly hornictví - zkřížená stříbrná kladívka ovinutá zlatou stuhou

5 C.k.státní reálka Státní reálka - založení  představitelé Kladna - rozhodnutí o založení 25.10.1899, finanční podpora nákladů na vybavení a provoz  zahájení výuky v září 1900 v prozatímní budově ve dvou třídách, 48 žáků, věk studentů 11 – 15 let  vytváření knihovny, sbírek a botanické zahrady (200 stromů a 300 rostlin)

6 C.k.státní reálka „Obec král. horního města doplňujíc ku výnosu vys. c.k. ministerstva záležitostí duchovních a vyučování ze dne 25.října 1899 č. 9445 usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28. října 1899 zavazuje se ještě právoplatně budovu pro státní reálku, která by se ve školním roce 1900/1901 první třídou zřídila dle plánů c. a k. ministerstvem záležitostí duchovních a vyučování schválených vystavěti tu budovu i s pozemkem stavebním nejpozději do tří let od doby otevření první třídy počínajíc ….“ Rozhodnutí o zřízení školy

7 C.k.státní reálka Stavba školní budovy -1903 veřejná soutěž - vítězný projekt Amen a Dryák -1904 zahájení stavby – firma E. a L. Hrabě, vnější úprava fasády - profesor Alois Bouda (secese) -12.září 1905 – kolaudace -20.září 1905 zahájení výuky v nové školní budově

8 C.k.státní reálka „ Počátkem školního roku 1905/06 přestěhoval se ústav zdejší do nové dvoupatrové budovy školní o třech traktech. Budova pořízená nákladem slovutné obce královského horního města Kladna, jest úpravy moderní, v zimě vytápěná centrálně parou opatřena elektrickým světlem a spojena s prostornou botanickou zahradou. Vnitřní zařizování, jež se dálo po celý rok školní rok, skončeno bude o hlavních prázdninách 1905-6, kdy i kaple bude dohotovena a účelu svému odevzdána.“ Výroční zpráva c. k. státní reálky 1905-1906

9 C.k.státní reálka obr.1 Stavba školy

10 C.k.státní reálka

11 Ukončení obou pololetí „První pololetí bylo ukončeno dne 10.února 1906 službami Božími a rozdáním vysvědčení, druhé pololetí začalo se dne 14.února 1906 a ukončilo se dne 14.července 1906 slavnými bohoslužbami Božími s „Te Deum“, po němž žáci zapěli rakouskou národní hymnu v děkanském chrámu Páně, načež jim byla rozdána vysvědčení.“ Výroční zpráva c. k. státní reálky 1905-1906

12 C.k.státní reálka obr.2 1908

13 C.k.státní reálka obr.3 Hodina tělesné výchovy

14 C.k.státní reálka Výroční zpráva c. k. státní reálky 1906-1907

15 C.k.státní reálka obr.4.

16 C.k.státní reálka „C.k. zemská školní rada vynesením ze dne 5.prosince 1910, čís. 65.475 a opětně ze dne 12.dubna 1911, č 1-A 962 a i 1911, poukazuje na zhoubné účinky nepřiměřené četby detektivních románů a podobných spisů rozčilujícího obsahu, jež jsou ethické výchově žáků škodlivy a nebezpečny.“ Výroční zpráva c. k. státní reálky 1911-1912

17 C.k.státní reálka obr.5 Kaple

18 C.k.státní reálka 1910 povolení studia dívek – privatistek (Marie Volfová) 1914 I.světová válka – zřízení lazaretu – výuka v náhradní budově (chlapecká škola) – odvody učitelů i studentů (1915-16 13 studentů) – po válce umístěny pluky legionářů

19 C.k.státní reálka Výroční zpráva c. k. státní reálky 1907-1908

20 Státní reálka obr.6

21 Státní reálka Od školního roku 1918-1919 – možnost studia dívek 1919 – nástup první učitelky (Karla Celerinová) 1931 – založení Rodičovského sdružení – pomoc nemajetným žákům (Spolek pro podporu chudých studentů), pomoc řediteli při jednání s městskou radou, financování kurzů apod.

22 Reálné gymnázium obr.7 Modelovna

23 Reálné gymnázium Jaro 1935 - výbor Rodičovského sdružení podal na základě hlasování ministerstvu školství a osvěty žádost, „….. aby od školního roku 1935-1936 byly zřízeny při zdejší reálce od páté třídy postupně pobočky reálného reformního gymnasia.“ Důraz na tělesnou zdatnost žáků – středoškolské hry, všesokolský slet,… Vysoká úroveň výtvarné výchovy a kreslení – profesor Stanislav Kulhánek, profesor Alois Bouda

24 Reálné gymnázium II.světová válka 21.března 1939 zabrání školy říšskou armádou s přestávkami do června 1939 vyřazování „závadných knih“ zima 1940 – domácí samostudium žáků změna koncepce zahrady „políčko Národní pomoci“ zásahy do učiva červen 1942 vyklizení budovy internování lidických žen a dětí pracovní nasazení studentů

25 Reálné gymnázium obr.8

26 Kladno obr. 9

27 Gymnázium Vývoj po roce 1948 Zákon o jednotné škole – změny ve skladbě tříd - vylučování studentů z politických důvodů, nedoporučování k dalšímu studiu - zrušení gymnázií – jedenáctiletá střední škola podle sovětského vzoru (hodiny výrobní práce) 1961 dvanáctiletá střední škola tříletá 1970 gymnázium čtyřleté

28 Gymnázium obr.10

29 Plánovaná přestavba Kladna obr.11

30 Počet studentů

31 Zdroje Archiv Gymnázium Kladno Gymnázium Kladno, almanach ke 100.výročí školy, Kladno, 2000 Výroční zprávy školy Zpráva c.k. státní reálky, král. hor. města Kladna 1905-1906 VII. Zpráva výroční c.k. státní reálky v kr. horním městě Kladně za rok 1907-08 XIII.výroční zpráva c.k. vyšší reálky v Kladně za rok 1911-1912 XXV. Jubilejní zpráva st. reálky v Kladně 1900-1925 XXXVIII. Výroční zpráva st. čsl. reálného gymnasia v Kladně 1937-38 Výroční zpráva Gymnázium kladno 2009-2010 Veverková,Irena:Procházka Kladnem, Nezávislý novinář,Kladno.1998, ISBN 80-86032-00-0 [

32 Zdroje Obr.1] Archiv Gymnázium Kladno [ Obr.2] Archiv Gymnázium Kladno [ Obr.3] Archiv Gymnázium Kladno [Obr.4] Archiv Gymnázium Kladno [Obr.5] Archiv Gymnázium Kladno [Obr.6] volné dílo. [cit. 15.12.2013]. Autor neznámý Doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. Dostupný na WWW: http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/70?gallery=107&photo=1395 [Obr.7] Archiv Gymnázium Kladno [Obr.8] volné dílo. [cit. 15.12.2013]. Autor neznámý Doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. Dostupný na WWW:http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/107?gallery=125&photo=1643http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/107?gallery=125&photo=1643 [Obr.9 volné dílo. [cit. 15.12.2013]. Autor neznámý Doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. Dostupný na WWW: http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/17?gallery=15&photo=403 [Obr.10] volné dílo. [cit. 15.12.2013]. Autor neznámý Doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. Dostupný na WWW: http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/70?gallery=107&photo=1397.11] [Obr.11] volné dílo. [cit. 15.12.2013]. Autor neznámý Doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. Dostupný na WWW: http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/54?gallery=46&photo=924


Stáhnout ppt "Gymnázium Kladno Historie školy. PO ŠKOLE DO ŠKOLY Projekt OPVK č. CZ.1.07/1.1.32/02.0006."

Podobné prezentace


Reklamy Google