Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sklářství od konce 18. do poloviny 19. století – historický kontext – období mezi Velkou francouzskou revolucí a revolucí 1848 – velké změny politické,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sklářství od konce 18. do poloviny 19. století – historický kontext – období mezi Velkou francouzskou revolucí a revolucí 1848 – velké změny politické,"— Transkript prezentace:

1 Sklářství od konce 18. do poloviny 19. století – historický kontext – období mezi Velkou francouzskou revolucí a revolucí 1848 – velké změny politické, – období mezi Velkou francouzskou revolucí a revolucí 1848 – velké změny politické, hospodářské a obecně kulturní hospodářské a obecně kulturní – konec 18.stol. – rodová aristokracie – dominantní společenskou skupinou – konec 18.stol. – rodová aristokracie – dominantní společenskou skupinou – vzorem pro životní styl a umělecké řemeslo – vzorem pro životní styl a umělecké řemeslo – pol. 19. stol. – aristokracie přizpůsobila do značné míry svůj životní styl měšťanstvu – pol. 19. stol. – aristokracie přizpůsobila do značné míry svůj životní styl měšťanstvu – změny vyvolány přechodem tradiční řemeslné výroby na průmyslovou – změny vyvolány přechodem tradiční řemeslné výroby na průmyslovou tovární výrobu tovární výrobu – sílí tlak měšťanstva na získání podílu na politické moci – sílí tlak měšťanstva na získání podílu na politické moci – ve střední Evropě – revoluční doba má mírnější charakter – ve střední Evropě – revoluční doba má mírnější charakter – habsburská monarchie: – habsburská monarchie: – Josef II. (1780 – 1790); Leopold II. (1790 – 1792) - osvícení reformátoři, náznaky – Josef II. (1780 – 1790); Leopold II. (1790 – 1792) - osvícení reformátoři, náznaky velkých společenských změn velkých společenských změn – František I. (1792 – 1835) – koaliční a napoleonské války – František I. (1792 – 1835) – koaliční a napoleonské války – konsolidace poměrů v druhé polovině vlády – konsolidace poměrů v druhé polovině vlády – Rakouská monarchie – hospodářství je vyčerpáváno válkami – Rakouská monarchie – hospodářství je vyčerpáváno válkami – ztrácí postavení evropské mocnosti –> 1811 - zhroucení – ztrácí postavení evropské mocnosti –> 1811 - zhroucení

2 Sklářství od konce 18. do poloviny 19. století – historický kontext – 1815 Vídeňský kongres – stabilizace poměrů – 1815 Vídeňský kongres – stabilizace poměrů – stále hrozí problémy hospodářské (zadluženost) – stále hrozí problémy hospodářské (zadluženost) a politické (liberální a národnostní hnutí) a politické (liberální a národnostní hnutí) – mění se poměr sil ve společnosti – mění se poměr sil ve společnosti – měšťanstvo získává pozice ve veřejném životě – povyšováno císařem do – měšťanstvo získává pozice ve veřejném životě – povyšováno císařem do šlechtického stavu šlechtického stavu – sedláci bohatnou a vykupují se z roboty – sedláci bohatnou a vykupují se z roboty – Ferdinand V. (1835 – 1848) – konzervace současného stavu – rozvoj továren, dopravy a liberalizace hospodářství – rozvoj továren, dopravy a liberalizace hospodářství – 1848 – revoluce měšťanská – počátek moderní průmyslové společnosti – František Josef I. (1848 – 1914) – formování a rozvoj moderní industriální společnosti – tovární strojová výroba začíná dominovat výrobě – tovární strojová výroba začíná dominovat výrobě – nové technologie – nové stroje, nová organizace práce a legislativa – nové možnosti – nové technologie – nové stroje, nová organizace práce a legislativa – nové možnosti – nastupuje seriová výroba pro anonymního zákazníka – nastupuje seriová výroba pro anonymního zákazníka – rozvoj technických věd – uplatňování poznatků přírodních věd – rozvoj technických věd – uplatňování poznatků přírodních věd

3 Sklářství od konce 18. do poloviny 19. století – vývoj sklářské výroby – sklářství představuje 3. nejvýznamnější průmyslové období (po textilním – sklářství představuje 3. nejvýznamnější průmyslové období (po textilním a kožedělném průmyslu) a 2. nejvýznamnější exportní odvětví (60-80% export) a kožedělném průmyslu) a 2. nejvýznamnější exportní odvětví (60-80% export) – sklářská prvovýroba vázána na oblasti rozsáhlých lesních komplexů – sklářská prvovýroba vázána na oblasti rozsáhlých lesních komplexů - dřevo na otop pecí; potaš od specializovaných dodavatelů - dřevo na otop pecí; potaš od specializovaných dodavatelů Sklářské oblasti Sklářské oblasti – sklárny hl. v příhraničním horském pásmu od Novohradských hor po Sokolov, – sklárny hl. v příhraničním horském pásmu od Novohradských hor po Sokolov, – oblast Českého lesa a podhůří Krušných hor (tabulové a zrcadlové sklo) – oblast Českého lesa a podhůří Krušných hor (tabulové a zrcadlové sklo) – Krkonoše, střední a východní Šumava, Novohradské hory (duté sklo) – Krkonoše, střední a východní Šumava, Novohradské hory (duté sklo) – některé Šumavské sklárny (pateříky do růženců) – některé Šumavské sklárny (pateříky do růženců) – Posázaví, Jihlavsko, Českomoravská vrchovina (duté a tabulové sklo) – Posázaví, Jihlavsko, Českomoravská vrchovina (duté a tabulové sklo) – Jizerské hory (tabulové a duté sklo, tyče a tyčinky pro bižuterii) – Jizerské hory (tabulové a duté sklo, tyče a tyčinky pro bižuterii) – Morava a Slezko – sklárny rodiny Reichů (smíšená výroba) – Morava a Slezko – sklárny rodiny Reichů (smíšená výroba) – 78 skláren v Čechách a 10 na Moravě a Slezku – 78 skláren v Čechách a 10 na Moravě a Slezku – české sklo je vyhlášené pro svoji vysokou kvalitu (čistý písek a křemen) – české sklo je vyhlášené pro svoji vysokou kvalitu (čistý písek a křemen) – významní skelmistři: Josef Meyr; Martin Kaiser a Franz Josef Kreidl – významní skelmistři: Josef Meyr; Martin Kaiser a Franz Josef Kreidl

4 Vývoj sklářské výroby První ¼ 19.stol. krize českého i moravského sklářství – růst cen dřeva a tím i potaše První ¼ 19.stol. krize českého i moravského sklářství – růst cen dřeva a tím i potaše pokles exportu (francouzská revoluce, napoleonské války a kontinentální blokáda, pokles exportu (francouzská revoluce, napoleonské války a kontinentální blokáda, rusko-turecké války, ochranářská politika rusko-turecké války, ochranářská politika německých států), pokles zisku, propad rakouské ekonomiky (inflace) německých států), pokles zisku, propad rakouské ekonomiky (inflace) – pokles je pouze na krátká období přerušen oživeními (po 1815) – pokles je pouze na krátká období přerušen oživeními (po 1815) – zavírání skláren, odchod sklářských mistrů do ciziny – roste konkurence – zavírání skláren, odchod sklářských mistrů do ciziny – roste konkurence – moravské sklárny více orientovány na země rakouského soustátí – menší ztráty – moravské sklárny více orientovány na země rakouského soustátí – menší ztráty Konjunktura přelom 20. a 30. let 19.stol. Konjunktura přelom 20. a 30. let 19.stol. – rozvoj nových malířských dekoračních technik dutého skla (lithyaliny, lazury, listry…) – rozvoj nových malířských dekoračních technik dutého skla (lithyaliny, lazury, listry…) – nové barevné skloviny (U, Cr, Ni) – nové barevné skloviny (U, Cr, Ni) – nové typy brusu – vrstvené a probrušované sklo – nové typy brusu – vrstvené a probrušované sklo – lisované sklo, lité tabulové sklo (1834) – lisované sklo, lité tabulové sklo (1834) – roste počet skláren v tradičních oblastech – větší komplexy s rafinací – roste počet skláren v tradičních oblastech – větší komplexy s rafinací – zakládána řada brusíren zrcadel v jižních Čechách – zakládána řada brusíren zrcadel v jižních Čechách

5 Hutní provozy a rafinérie – většina skláren součást šlechtického velkostatku (vazba na lesní porosty) – většina skláren součást šlechtického velkostatku (vazba na lesní porosty) – konec 18.stol. – sklárna s jednou tavicí pecí – 6 až 10 pánví (1 mistr na pánev) – konec 18.stol. – sklárna s jednou tavicí pecí – 6 až 10 pánví (1 mistr na pánev) – tavicí cyklus se opakuje 2xtýdně – tavicí cyklus se opakuje 2xtýdně – rafinace dutého skla nejprve v mimo sklárnu v rozptýlených manufakturách hlavně – rafinace dutého skla nejprve v mimo sklárnu v rozptýlených manufakturách hlavně v severních Čechách v severních Čechách – rafinéři často cestují do lázeňských měst a Prahy – výroba upomínkových předmětů – rafinéři často cestují do lázeňských měst a Prahy – výroba upomínkových předmětů – rafinace podstatně zvyšovala cenu výrobku (o 1200 – 2000%) – rafinace podstatně zvyšovala cenu výrobku (o 1200 – 2000%) – koncentrace výroby na jednom místě – rafinérie součást skláren – koncentrace výroby na jednom místě – rafinérie součást skláren

6 Tabulové a zrcadlové sklo – konec 18.stol. – největší podnik na výrobu zrcadel – hraběcí rodina Kinských ve – konec 18.stol. – největší podnik na výrobu zrcadel – hraběcí rodina Kinských ve Velenici a Lindavě na panství Sloup Velenici a Lindavě na panství Sloup – polotovary vyrábí sklárny na Šumavě a v Českém lese – polotovary vyrábí sklárny na Šumavě a v Českém lese – technologie lití skla na bronzové nebo železné stoly – tabule až 250x50 cm – technologie lití skla na bronzové nebo železné stoly – tabule až 250x50 cm – významnými průkopníky technologie lití v Čechách je rodina Abelů – významnými průkopníky technologie lití v Čechách je rodina Abelů – první tovární provoz v roce 1853 – první tovární provoz v roce 1853 – velký komplex na výrobu a rafinaci tabulového a zrcadlového skla ve Střebli – velký komplex na výrobu a rafinaci tabulového a zrcadlového skla ve Střebli u Tachova v 90.letech 19.stol. u Tachova v 90.letech 19.stol.

7 Bižuterie a podmalby polovina 90.let 18.stol. – na Jablonecku začíná rozvíjet výroba umělých perel polovina 90.let 18.stol. – na Jablonecku začíná rozvíjet výroba umělých perel – korálky a perly vyráběny též na Šumavě – korálky a perly vyráběny též na Šumavě polovina 90.let 18.stol. – začátek rozvoje lidové podmalby polovina 90.let 18.stol. – začátek rozvoje lidové podmalby – největší rozkvět na konci 18. a během poloviny 19. stol. (zlevnění tabulového skla) – největší rozkvět na konci 18. a během poloviny 19. stol. (zlevnění tabulového skla) – vytlačena levnějšími barvotisky – vytlačena levnějšími barvotisky – malba za studena terpentýnovými či temperovými barvami – malba za studena terpentýnovými či temperovými barvami – při malování je tabulka proti světlu – při malování je tabulka proti světlu – nejprve kontury, pak detaily, poté plochy a nakonec pozadí – nejprve kontury, pak detaily, poté plochy a nakonec pozadí – luxusnější obrázky jsou navíc probrušované či ryté do zlaté fólie – luxusnější obrázky jsou navíc probrušované či ryté do zlaté fólie

8 Duté sklo – samozřejmou součástí životního stylu bohatších domácností (měšťanských a řem.) – samozřejmou součástí životního stylu bohatších domácností (měšťanských a řem.) – export do Francie – nádech do stříbřitě modra – export do Francie – nádech do stříbřitě modra – export do Anglie a Ameriky – nádech do růžova – export do Anglie a Ameriky – nádech do růžova – barevná skla – opakní bílé, světle modré a červené – barevná skla – opakní bílé, světle modré a červené – neprůhledné – hyalit (černé) – neprůhledné – hyalit (černé) – kobaltově modré – kobaltově modré – topasově medově hnědé (C – redukce) – topasově medově hnědé (C – redukce) – smaragdově zelené – smaragdově zelené – tvar a dekor ovlivněn klasicismem – návratem a obdivem k antice – tvar a dekor ovlivněn klasicismem – návratem a obdivem k antice – tenkostěnné, prostých hl. válcovitých tvarů – tenkostěnné, prostých hl. válcovitých tvarů – zdobené rytinou či brusem (méně) – zdobené rytinou či brusem (méně) – malování emailem - zlidovělo – malování emailem - zlidovělo

9 Duté sklo – období empiru - anglománie – období empiru - anglománie – 2.pol. 18. stol. období v Anglii a Irsku – 2.pol. 18. stol. období v Anglii a Irsku - populární karafy 3 velikostí na ocet, olej a víno, nádoby na bowli a punč, holbičky - populární karafy 3 velikostí na ocet, olej a víno, nádoby na bowli a punč, holbičky na těžké černé pivo-porter na těžké černé pivo-porter – pohárky na víno – vejčité kupy, nízká nožka, kruhová či později čtyřhranná patka – pohárky na víno – vejčité kupy, nízká nožka, kruhová či později čtyřhranná patka – nově velké číše na nízké nožce, kupa ve tvaru bodláku – nově velké číše na nízké nožce, kupa ve tvaru bodláku – vázy vycházejí z tvaru amfor – vázy vycházejí z tvaru amfor – pro brusiče ideálním tvarem je diamantový brus – pro brusiče ideálním tvarem je diamantový brus

10 Obrázky čb

11

12

13

14

15

16

17 Obrázky

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Stáhnout ppt "Sklářství od konce 18. do poloviny 19. století – historický kontext – období mezi Velkou francouzskou revolucí a revolucí 1848 – velké změny politické,"

Podobné prezentace


Reklamy Google