Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Rozvoj vzdělanosti"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti
VY_32_INOVACE_PSYM24060ZAPBOU Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: Autor: Mgr. Pavel Zapletal, Mgr. Barbora Boudová Určeno pro předmět: Psychologie a péče o klienta Tematická oblast: Ontogeneze v psychologii Obor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02) 2. ročník Název výukového materiálu: pracovní list Školní zralost – učební materiál s úkoly Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 30 minut

2 Školní zralost Definice - Jedná se o stupeň celkové vyspělosti zvládnout bez velkých potíží školní požadavky Kritéria školní zralosti Stáří dítěte - všechny děti narozené do musí nastoupit do povinné školní docházky, u dětí narozených po záleží na rodičích, odklad školní docházky je možný o 1 až 2 roky Tělesné ukazovatele - objevuje se pás, ustupuje čelo, viz tzv. Filipínská míra - dominantní ruka přes hlavu na boltec ucha, nedosáhne-li více jak 2 cm → nezralost Psychické ukazatele – jedná se o zkoušky jimiž zjišťujeme psychickou zralost, jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko, řečové schopnosti apod.

3 Vytvořte podobný neverbální test školní zralosti

4 Školní nezralost a její příčiny
1. Omezení rozumových schopností - mírná mentální retardace (85 – 70) – „slaboduchost“, za trvalé asistence je schopno po odkladu jít do školy 2. Opoždění rozumových schopností - abnormalita v tělesném vývoji (dlouhodobá nemoc, úraz) 3. Nerovnoměrný vývoj rozumových schopností - LMD – drobná poranění mozku v období perinatálním, v době porodu nebo krátce po porodu (do 2 let), příčiny vývojových poruch učení 4. Sociální příčiny - nevhodný výchovný styl

5 Úkol Charakterizujte jednotlivé typy výchovných stylů a diskutujte o nich s pedagogem

6 Řešení úkolu Demokratický styl
Představuje určitou kombinaci výše popsaných stylů. Méně se zde přikazuje nežli u stylu autokratického, děti spíše podněcuje k samostatné činnosti a podporuje jejich iniciativu. V rodině se často diskutuje, dospělý má tedy větší přehled o přáních a potřebách dětí a o jejich individualitě a má tak pro ně větší pochopení. Dospělý na děti působí spíše vlastním příkladem než spoustou příkazů. Jako nejlepší bývá tento styl volen proto, že vytváří příznivou citovou atmosféru a důvěru mezi lidmi a také učí spolupráci mezi lidmi.

7 Řešení úkolu Liberální styl
Tento výchovný styl se dá také popsat jako slabé vedení. Děti vedené v tomto stylu jsou řízeny jen velmi málo nebo vůbec, nejsou na ně kladeny téměř žádné požadavky a pokud přece jen ano, není kontrolováno jejich splnění. Důsledkem takového výchovného stylu může být to, že děti vykazují velmi nízký výkon, jejich pozornost bývá roztříštěna a povaha nemá příležitost se rozvíjet. V rodině převládá nejistota a chaos vedoucí k velkým časovým ztrátám a malé efektivitě společné práce.

8 Řešení úkolu Autokratický styl
Pro tento výchovný styl jsou typické především příkazy a tresty, pochopení pro děti, jejich potřeby a přání a také pro jejich individuální odlišnosti, je malé. Děti mají malý prostor pro samostatné rozhodování a jednání, často se stávají závislými na pochvale, snaží se na sebe upoutat pozornost a v dané skupině může také docházet k růstu agresivity. Tento styl vychovává submisivní, závislé a málo iniciativní osobnosti, někdy ale i osoby agresivní k autoritám.

9 Hry důležité pro období školní zralosti
Při hrách se rozvíjí pohybové a intelektové schopnosti, je to normální činnost zdravého dítěte, patří zde především : Konstruktivní hry Pohybové a hudební hry Didaktické hry Skupinové hry Receptivní hry

10 Úkol – navrhněte obdobnou didaktickou hru

11 Odkazy Obrázek na snímku č. 3
Staženo z internetu , 23, 16 hod. Obrázek na snímku č. 5 Staženo z internetu , 23, 19 hod. Obrázek na snímku č. 10 Staženo z internetu , 23, 28 hod.


Stáhnout ppt "Název projektu: Rozvoj vzdělanosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google