Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamic Fuel Systems Inc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamic Fuel Systems Inc."— Transkript prezentace:

1 Dynamic Fuel Systems Inc.
Dynamic Fuel Systems CZ s.r.o Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

2 Informace o společnosti
Myšlenka o Dynamic Fuel Systems Inc. Vznikla u jejího zakladatele Thomase Fairfulla v roce 1990. Založena v malé průmyslové budově v jižním Pickeringu na podzim roku 1999. Na počátku pouze s malým počtem zaměstnanců si společnost vytyčila jako cíl vyvinout Vodíkový Systém pro těžká nákladní vozidla. Tento systém je nyní znám jako Jetstar™. Dynamic Fuel Systems Inc. was envisioned by its founder Thomas Fairfull during the year It remained a dream until it was established in a small industrial unit in southern Pickering during the autumn of Employing a small number of people, the company set out to develop a Hydrogen System for heavy trucks. We now know this system as the Jetstar™. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

3 Informace o společnosti
Akciová společnost založena v roce 2001 Dynamic nyní sídlí v budově o rozloze 4,650 čtverečních metrů v jižním Pickeringu. Společnost se nadále rozrůstá a usiluje o dosažení absolutní spokojenosti zákazníků v oblasti kvality, designu, vývoje, instalace, dodávek, hodnoty a služeb.  Závazkem společnosti Dynamic je neustále zlepšovat efektivitu svého systému řízení kvality a zárovéň upevňovat partnerské vztahy se svými zákazníky a vybranými dodavateli. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

4 Informace o společnosti
Akcie společnosti Dynamic Fuel System Inc. jsou zaregistrovány a obchodovány na burze TSX-Venture Exchange Tier 2 v Torontě, pod symbolem DYA. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

5 Výrobek Co je naším výrobkem a jak pracuje
Naším výrobkem je přístroj JetstarTM Product What is our product and how it works? Our product is a Jetstar unit Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

6 Počáteční cílový zákazník – nákladní doprava
JetstarTM je namontován na různé typy vozidel různymi způsoby JetstarTM is applied in our initial target market of the trucking industry. We mount it on the vehicle different ways depending on the type of the truck. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

7 Počáteční cílový zákazník – nákladní doprava
JetstarTM je namontován na různé typy vozidel různymi způsoby Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

8 Jakým způsobem technologie funguje?
Používáme destilovanou vodu Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

9 Jakým způsobem technologie funguje?
Atomy vodíku a kyslíku jsou odděleny od sebe Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

10 Jakým způsobem technologie funguje?
Tento plyn je přiváděn do sání spalovacího motoru Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

11 Jakým způsobem technologie funguje?
Používáme destilovanou vodu Atomy vodíku a kyslíku jsou odděleny od sebe Tento plyn je přiváděn do sání spalovacího motoru Výsledkem je čistší a efektivnější spalování Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

12 Časté dotazy „Pomůže Jetstar™ snížit emise a zlepšit výsledky emisních zkoušek?" „Ano." Snížením toxických emisí Jetstar™ přispívá k dosažení úspěšných výsledků u emisních zkoušek v akreditovaných zkušebnách. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

13 Časté dotazy „Zlepší Jetstar™ spotřebu paliva a o kolik?“
Výsledkem technologie Jetstar™ je efektivnější spalování, a tím je očekáváno zlepšení výkonu motoru. Použivatelé přístroje Jetstar™ mohou očekávat zlepšení spotřeby paliva u vozidla. Dosažené výsledky mohou být různé. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

14 Časté dotazy „Jak často je třeba doplňovat Jetfuel™ do přístroje Jetstar™?" Nový Jetfuel™ je třeba doplňovat každých 90 hodin nebo každých 8,000 kilometrů provozu. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

15 Časté dotazy „Je třeba doplňovat chemický roztok v nádobě reaktoru přístroje Jetstar™?" Doplňování tohoto roztoku do přístroje Jetstar™ není potřebné. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

16 Časté dotazy „Jak je možné, že motor se stává čistším a že se prodlužuje životnost oleje?" Výsledkem lepšího spalování je nižší usazování uhlíku v motoru a tím celkový čistší chod a následně i čistší olej, což přispívá k delší životnosti motoru, snižování potřeby údržby a celkovým nižším provoyním nákladům. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

17 Časté dotazy „Zamrzne Jetstar™ v zimě?"
Jetstar™ pracuje v teplotách až do -45°C Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

18 Časté dotazy „Jaké množství elektřiny Jetstar™ spotřebuje?"
Normální spotřeba elektřiny je přibližně 12-14A. To je zhruba stejné množství energie jaké spotřebují světla vozidla Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

19 Časté dotazy „Je pro instalaci přístroje Jetstar™ nutné provádět úpravy motoru?" Ne. Pro instalaci přístroje Jetstar™ nejsou potřebné žádné úpravy motoru. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

20 Časté dotazy „Opraví Jetstar™ můj opotřebovaný motor?"
„Ne." Jetstar™ ale zlepší výkonnost dobře fungujícího a udržovaného motoru. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

21 Časté dotazy „Bude se můj motor přehřívat?"
„Ne." Zlepšení účinnosti termodynamického cyklu naopak vede ke snížení teploty motoru. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

22 Časté dotazy „Může kdokoliv instalovat přístroj Jetstar™?"
„Ne." Máme síť mobilních instalačních vozidel a školených techniků, kteří přístroj profesionálně nainstalují. Můžeme také vyškolit vaše mechaniky, aby byli schopni bezpečně nainstalovat Jetstar™ na vaše vozy. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

23 Časté dotazy „Je používání vodíku bezpečné?"
Vodík je nejlehčím plynem a proto se velice rychle rozptyluje ve vzduchu. Pouze pokud je skladován, může být nebezpečný. V přístroji Jetstar™ se vodík nikde neskladuje a proto je jeho provoz bezpečný. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

24 Časté dotazy "Ballard Power Systems používá vodík. Je tochologie Jetstar™ podobná jejich?" „Ne." Ballard zkoumá uskutečnitelnost výroby „Vodíkových palivových článků". Účelem palivových článků je používat vodík jako hlavní alternativní palivo. V jejich případě bude mít vozidlo palivové články, které vyrábějí elektřinu z vodíku. Takto vyrobená energie bude potom použita k pohánění elektrických motorů. Tato technologie je experimentální a neočekává se, že bude komerčně dostupná ještě řadu let. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

25 Prospěšnost přístroje JetstarTM
Výhody jsou několikanásobné: Snížení spotřeby paliva (od 7 do 18%) Snížení emisí (značné) Zvýšení výkonu a točivého momentu Snížení potřeby údržby (čistší olej) Další související výhody (snížení pojistných nákladů) Prodloužení životnosti motoru Zvýšení hodnoty použitého vozidla Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

26 Celkový přehled technologie JetstarTM
JetstarTM je vodíkový přístroj zlepšující chod spalovacích motorů. Všechny typy spalovacích motorů Účinnost této technologie je potvrzena nezávislou institucí A má prokázané výsledky za více než pět let v několika půmyslových odvětvích a aplikacích. JetstarTM is a pending hydrogen hybrid retrofit for combustion engines. Fuel economy improvement and emission reductions are the main benefits, while reducing maintenance costs due to cleaner engine burn. The technology effectiveness is validated by a third party institution and has a proven track record of over five years in several industries and applications. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

27 Koncepce technologie JetstarTM
Technologie JetstarTM vede ke zlepšení spalovacího procesu Vodík a kyslík jsou přiváděny do sání motoru. To umožňuje úplnější spalování paliva JetstarTM technology provides combustion enhancement by supplying hydrogen and oxygen into the  engine manifold. This enables a more complete burn of fuel in the internal combustion engine. The fuel value of the hydrogen gas allows a leaner engine setting while maintaining engine output. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

28 Koncepce technologie JetstarTM
Je to palubní generátor vodíku Vodík a kyslík jsou vyráběny pro okamžitou spotřebu z destilované vody The units are essentially an onboard hydrogen generators that create on demand hydrogen and oxygen gases from distilled water. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

29 Koncepce technologie JetstarTM
Plyny jsou vyráběny pod tlakem Pro přívod do turba Pro zabezpečení nepřetržité dodávky do motoru Hadice z generátoru přivádí tyto suché plyny do sání vozidla Plyny jsou přidány do spalovací směsi Výsledkem je dokonalejší spalování paliva Dokonalejší spalování ve spalovací komoře vede ke Snížení spotřeby a zvýšení výkonu Snížení nákladů na údržbu a provoz Vodík není nikdy skladován v systému přístroje The gases are produced under pressure for turbo boost and to ensure a consistent flow to the engine. A hose from the unit generator delivers the dry gases to the intake of the vehicle, allowing the gas and fuel vapor to mix resulting in a more complete burn of the fuel. Burning the fuel in the combustion chamber more completely will increase fuel mileage and horsepower, while reducing maintenance and/or operating cost. Hydrogen is not stored within the system at any time. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

30 Koncepce technologie JetstarTM
Zvýšení efektivity motoru je větší než množství elektřiny potřebné pro proces elektrolýzy Výsledkem je zvýšení množství vyrobené čisté využitelné energie Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

31 Koncepce technologie JetstarTM
Spalovací motory mají velice omezenou účinnost Přibližně 20% u benzinových motorů Přibližně 40% u dieslových motorů Though being the most commonly employed form to convert chemical energy into motion, combustion engines have a very limited thermal efficiency of approx. 20% in gasoline and approx. 40% for diesel engines. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

32 Koncepce technologie JetstarTM
Využití energie u dieslových spalovacích motorů 7% 25% Čistá energie Výfukové plyny Teplo Tření 28% 40% Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

33 Koncepce technologie JetstarTM
To znamená, že: 60% až 80% chemické energie paliva je vyplýtváno během provozu spalovacího motoru Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

34 Koncepce technologie JetstarTM
Zvýšení účinnosti spalovacího motoru Dosažení dokonalejšího spalování a nižší teploty provozu část energie která byla předtím vyplýtvána na teplo a zplodiny je nyní zužitkována JetstarTM technology reaches an enhancement of combustion engine efficiency by providing a more complete burn of the fuels and a cooler combustion, meaning some of the energy wasted in heat and exhaust is being put to use. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

35 Snížení emisí Emise jako Značně zredukovány Oxidy dusíku (NOx)
Uhlovodíky (HC) Kysličník uhelnatý (CO) Značně zredukovány Emissions such as nitrous oxides (NOx), hydrocarbons (HC) and carbon monixde (CO) are considerably reduced. This is beneficial to the environment, your operating staff and serves as credible green credentials for your corporate communication. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

36 Trh a distribuce Silniční doprava N2, N3 Osobni automobily, minibusy, autobusy, atd. Mimo Silniční zařízení Stavební stroje, atd Železniční doprava When we came into the marketplace we introduced JetstarTM into the trucking business. However most recently through some projects in Mexico, North America and globally, we have introduced our product to the mining applications, to rail, off road, and our long term plan are also agricultural and marine applications. Regionální distribuční centra Instalace, Servis, Prodej, Marketing Důlní zařízení Dieslové generátory Tranzitní doprava Autobusy Lehké vlaky Zemědělství Zemědělské stroje Specializované aplikace U zákazníka nebo v centru Námořní doprava Dieslové aplikace Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

37 Kvalita ISO 9001:2000 certifikaát
Záruka kvality při vstupu na trh zabezpečující dodržování požadovaných norem Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

38 Kvalita TSSA (Technical Standards & Safety Authority) certifikát
Ústav Technických Norem a Bezpečnosti Potvrzuje, že vodík vyráběný pro okamžitou spotřebu je bezpečný Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

39 Kvalita Homologace v České Republice
Ministerstvo dopravy a TUV SUD Auto CZ s.r.o. certifikát Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

40 Kvalita Instalace provedena školeným technikem
Partner vyškolený v oblasti instalace a servisu Vysoké požadavky na standardy partnera Konstrukce z vysoce kvalitní ocele Dlouhá životnost Design a výrobní značka zařízení Funkčnost v náročných podmínkách Monitor v kabině řidiče Snadná údržba Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

41 Validace – kontrola platnosti
Vstup na trh nákladní dopravy Odpoveď na otázku, zda náš výrobek funguje, je podložena ověřenými fakty Akreditovaná organizace Celosvětově uznávaná Ověřuje analýzu výkonu a výhod našeho výrobku Výsledky jsou velice pozitivní Značné snížení emisí pěti skupin plynů Snížení spotřeby paliva které bylo zdokumentováno podle protokolu je v rozmezí od 10 do 11%. SAE J 1321 norma Emisstar LLC organizace One of the things that Dynamic has identified in our scope of growth over the course of last few years is that in entry into the trucking industry in particular overcoming the objection as to whether or not the product works was always in question. Being this the case we had to associate ourselves with an accredited organization that is globally recognized that validates the performance and the benefit analysis, of our product. In doing so we decided to move forward with the globally accredited agency and getting us the technology approval that was necessary through the additional validation steps. The results were very good. They show reduction of emissions in five areas of gasses, significant reductions in those gasses, as well as reduction in fuel consumption that was shown based on the protocol in the area of 10 to 11%. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

42 Shrnutí výsledků testů v oblasti snížení spotřeby paliva
Spotřeba paliva byla měřena podle SAE (Society of Automotive Engineers) J1321 testovacího protokolu, kdy je kontrolní vozidlo v provozu současně s testovaným vozidlem, na stejné trase, ve stejnou dobu, za stejného počasí a stejného stavu vozovky. Hodnoty spotřeby paliva na testovaném vozidle v počátečním stavu (bez Jetstaru™) v porovnání s finálními hodnotami (s Jetstarem™) v každém ze tří testovacích segmentů byly následující (hodnoty v mílích na galon) : Most importantly, with this globally recognized accredited agency, the protocol and the testing procedures which they followed are what they call SAEJ 1321 standard. That standard is what everyone wants to hear. Since we followed it, the understanding behind the results are that they take a control vehicle and a test vehicle and with little as 3% variance between the two in all variables of concern they perform the test. And the test results show the improvement from 7.68 miles per gallon to 8.49 miles per gallon. Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

43 Snížení emisí Emise byly změřeny a analyzovány
S použitím mobilního analyzátoru emisí SEMTECH-DS na každém testovaném a kontrolním vozidle bylo dosaženo laboratorní kvality výsledků analýzy hlavních složek výfukových plynů. Tento systém používá měřič výfukových plynů (EFM) spolu s hodnotami koncentrace nečistot k výpočtu momentálních a celkobvých množství emisí. Spotřeba paliva byla měřena podle SAE normy J1094a. Výchozí hodnoty a závěrečné hodnoty testu snížení emisí u testovaného vozidla (s Jetstarem™) ukazují následující výsledky: CO2: %     C0: %     NoX: %     THC: % Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

44 Zpráva společnosti Emisstar
(Kopie kompletní zprávy je na požádání k dispozici pro partney, distributory, zákazníky a potenciální zákazníky Dynamic Fuels) Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

45 Kritéria pro spočítání návratnosti investice
Náklady na spotřebu paliva a úspory za rok Úspory v dúsledku yvýšení výkonu - není třeba nakupovat tolik nových “koňských sil” Snížené náklady na údržbu Někteří z našich zákazníků vykazují dvoj až trojnásobné prodloužení cyklů údržby Cena ztraceného obchodu z důvodu nesplnění požadovaných emisních norem Celková hodnota použitého zařízení Dotace od vládních a jiných programů The ROI equation is somewhat convoluted and needs to be clearly understood by our end user. It is not just a fuel savings payback. The fuel economy is an important factor where the end users calculate how much their usage is versus how much they can save on an average basis. However the other factors need to be recognized to understand that the ROI factors are more than just fuel savings: cost per year by fuel consumption less reduction cost savings realized to purchase increased HP/torque cost savings realized by reduced maintenance we have seen through third parties testimonials customers that doubled or tripled their maintenance cycles cost of lack of business for not meeting emission reduction standards overall value of the used equipment subsidy for government participation Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

46 Program rozvoje na rok 2009 Nová generace výrobků pro rozšířené použití Nákladní doprava, těžební průmysl, generátory, atd. Vylepšení použitého materiálu Zmenšení rozměrů a hmotnosti (pro osobní automobily) Modifikace komponentů, snížení nákladů Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

47 Dosažené výsledky v roce 2008
Aplikace v nákladní dopravě Aplikace v těžebním průmyslu Validace technologie – testovací protokoly Evropská validace – globální akceptace Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

48 JetstarTM aplikace (příklady)
Generátor Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

49 JetstarTM aplikace (příklady)
Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

50 JetstarTM aplikace (příklady)
Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

51 JetstarTM aplikace (příklady)
Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

52 JetstarTM aplikace (příklady)
Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

53 Hlavní směry v roce 2009 Zaměření na existující nákladní dopravce
Zaměření na zaregistrování vozidel Zaměření na klíčové výrobce Zaměření na určité typy motorů Zaměření na spotřebu energie Zaměření na emise / vládní organizace Zaměření na aplikace technologie Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

54 Závěr – některé hlavní body
Unikátní technologie Potenciální řešení otázky životního prostředí Velký trhový potenciál Ověřená technologie (ověření nezávislou společností) Značné vládní fondy vyčleněné na řešení problémů životního prostředí Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

55 Webstránka společnosti
Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

56 Parent Directory – link na naši webstránku Aving vysílání – Las Vegas, Nevada Fox News vysílání – Grand Rapids Michigan Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

57 Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

58 Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.

59 JetstarTM Jetstar™ and Jetfuel™ are registered trademarks and the sole property of Dynamic Fuel Systems Inc., Canada.


Stáhnout ppt "Dynamic Fuel Systems Inc."

Podobné prezentace


Reklamy Google