Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIETNAMCI V ČR 2. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIETNAMCI V ČR 2. října 2013."— Transkript prezentace:

1 VIETNAMCI V ČR 2. října 2013

2 Vietnamská socialistická republika Základní údaje
Hlavní město: Hanoj Počet obyvatel: Hustota osídlení: 253 obyv./km2 Rozloha: km2 Měna: Vietnamský Dong

3 DĚJINY VIETNAMU Vietnamci rádi položertem říkají, že jsou potomci draků a vnoučaty víl. Legenda o vodním drakovi Lac Long Quan a víle Au Co. Lac Long Quanův nejstarší syn Hung Vuong se stal za- kladatelem legendární dynastie Hong Bang, která vládla od roku 2879 př.n.l. do roku 258 př.n.l.

4 Indie Cizí vlivy na Vietnam
Země, které se dostaly do sféry indického kulturního vlivu, si mohly zachovat svou kulturu, indické zvyky jim nebyly vnucovány Indická kolonizace JVA nikdy neprobíhala formou vojen-ské expanze vytvoření dvou státních útvarů indického typu: Čampy a Fu- nanu. Indie hlavně obchodovala s Čampou a Fu- nanem. Do těchto oblastí se dostalo hinduizmus později buddhis-mus hinajánový, umění, písmo…atd.

5 Vietnam v roce 111 př. n. l. podlehlo čínské
armádě císaře Wu-tiho a tím začalo období tisícileté čínské nadvlády neboli Severní závislost. Toto období trvalo do roku 939 n. l., kdy voje- vů-dce Ngo Quyen zajistil bitvou na řece Bach Dang Vietnamu nezávislost a skončilo období Severní závislosti. Do Vietnamu se dostaly z Číny: moderní technologie,organizace státu, kultura, umění, náboženství- buddhismus mahajánový, konfucinismus a taoismus, úřednické zkoušky…atd.

6 Navázaní kontaktů Evropy s Vietnamem
V roce 1493 rozdělil papež Alexandr VI. Tordesillskou čarou svět na 2 části, západní část připadla Španělsku a východ část Portugalsku. - Tyto země měly šířit křesťanství ve své části světa. - Portugalci ve Vietnamu v první pol. 16. st, byli to misionáři a obch. - Problém při šíření křestanství. - Na ústup Portugalců měli podíl Nizozemci, kteří na rozdíl od Portugalska měli v Asii svoji Nizozemskou obchodní společnost - Příchod Francouzů a Britů 17.st- obchodníci a misionáři. - Alexander de Rodes- první kontak FR s VN, latinizace vn písma

7 Dynastie Nguyen s francouzská agrese
Panovníci dynastie Nguyen se bránili šíření křesťanství. Konflikty s misionáři, kteří měli podporu od fr. námořnictva a fr. vlády- obsazení strategicky výhod. místa vytvoření Francouzské Indočíny- kolonizace Vietnamu. - r.1954 bitva u Dien Bien Phu pod vedením Vo Nguyen Giap a HCM - totální porážka Francouzů.

8 Americká válka ve Vietnamu (1964-1973)
1949- se Američané začali angažovat v Indočíně kvůli: SSSR vyzkoušeli 1. atomovou zbraň, komunisté vítězí v ČLR,ČLR a SSSR uznali VDR - Cílem bylo zabránit šíření komunismu tonkinský incident- vedení amerických lodí se mylně domnívalo, že jsou pod palbou severovietnamské pobřežní hlídky byl to, ale planý poplach, prezident John- son se přesto rozhodl zbombardovat severní VN. podepsaná v Paříži Dohoda o ukončení války

9 Přes 80% vietnamské společnosti tvoří Vietové
Vietové - Kinh Přes 80% vietnamské společnosti tvoří Vietové Zbylých 20% tvoří etnické menšiny V ČR jsou Vietnamci převážně ze severního Vietnamu Vietnamci z jižního Vietnamu žijí především v USA, Kanadě či ve Francii V České republice jsou Vietnamci především z Hanoje, Hai Phongu či okolních měst

10 Etnické menšiny Vietnamu
Ve Vietnamu existuje přinejmenším 54 etnických menšin, některé zdroje uvádějí i přes 60 Tyto menšiny mají svůj vlastní jazyk, kulturu a životní styl Často se stává, že tyto menšiny neumějí vietnamsky, ale kvůli integraci do majoritní spo- lečnosi se musejí učit vietnamsky a díky cestov- nímu ruchu mluví i anglicky či francouzsky Hmongové, jakožto etnická menšina Vietnamu jsou známí pěstováním opia

11 HMONGOVÉ

12 Vietnamština je tonální jazyk, má šest tónů Příklad:
1) ma – přízrak, zlý, duch 2) mà – spojka „ale“ 3) má – tvář, líce, matka 4) mạ – sazenice rýže 5) mả – hrob 6) mã – kůň, šachovnicový kůň

13 60% vietnamských slov je sinovietnamského původu
Vietnamština 60% vietnamských slov je sinovietnamského původu Vietnamci velmi často slova zkracují a také si vietnamštinu přizpůsobili českému prostředí Příklad: Tep – Teplice, Ot – Ostrava, Ka – Karlovy Vary, Pot – potraviny, nhà barák, sí rán – smažený sýr Tato slova zdomácněla pouze mezi Vietnamci žijící v českém prostředí

14 Vietnamci píší latinkou, která byla misionáři zavedena v 17. století
Písmo Vietnamci píší latinkou, která byla misionáři zavedena v 17. století V dřívějších dobách užívali Vietnamci čínské znaky Čínské znaky stále nalezneme například na chrámech, blahopřejných motivech k novému roku či svatebních oznámení

15 Vietnamská jména jsou obvykle tvořena ze tří částí
První část ve jméně tvoří příjmení, následuje druhé jméno a poslední část tvoří rodné jméno Oslovuje se tedy poslední slabikou, popřípadě dvěma posledními Nejčastější vietnamská příjmení jsou Nguyen, Ngo, Vu, Tran, Le Vietnamci dbají na to, aby jejich děti nesly křestní jména, která mají význam

16 Ukázky vietnamských jmen
Mužské jméno: NGUYEN VAN TUAN Ženské jméno: NGUYEN THI LE Střední jméno slouží k rozlišení muže a ženy. Ženy mají uprostřed jména Thi a muži Van, Duc, Huu, Dinh, Xuan, Ngoc, Quang, Cong. Vietnamské ženy si po provdání ponechávají svá rodná jména Mužská křestní jména často symbolizují žádoucí vlastnosti, ženská něžnost a krásu

17 Duchovní svět je nedílnou součástí každého Vietnamce
Náboženství Duchovní svět je nedílnou součástí každého Vietnamce Přes 80% buddhismus (mahajánový) 10% křesťanství Konfuciánství, taoismus Islám 0,5% Sekta Cao Dai – nábožensko-filozofický směr Svatí sekty Cao Dai: Victor Hugo, Sunjatsen, Konfucius, Mohamed, Ježíš

18 Kostel sekty Cao Dai

19 Víra v zemřelé předky je důležitá pro každého Vietnamce
Kult předků Víra v zemřelé předky je důležitá pro každého Vietnamce Každá vietnamská rodina by doma měla mít oltář předků, na který se kladou obětiny Oltář se skládá z fotografie zemřelého, misek do kterých se dávají obětiny a vonných tyčinek Modlí se každého prvního a patnáctého lunárního kalendáře

20 Oltář předků

21

22 Rozdíl mezi vietnamským mužem a vietnamskou ženou
Konfúcius řekl: „Mít jednoho syna znamená mít děti, mít deset dcer znamená nemít nic“ Synovská oddanost: "Oddaný syn slouží rodičům: Když jsou doma, projevuje patřičnou úctu. Když se o ně stará, projevuje patřičnou radost. Když jsou nemocní, projevuje patřičnou starost. Když je pohřbívá, projevuje patřičný smutek a když jim obětuje, projevuje patřičnou důstojnost."

23 V ČR je dle oficiálních čísel 60. tisíc Vietnamců
Vietnamci v ČR V ČR je dle oficiálních čísel 60. tisíc Vietnamců V 50. letech přicházely do tehdejšího Českoslo- venska především vietnamské děti V 70. letech a 80. letech – učni, dělníci, studenti Po roce 1989 přišli především zbylé části rodin zde již usazených Vietnamců, další významným proudem pak byli po roce 1993 Vietnamci z Německa

24 Rozdělení vietnamské komunity v ČR
1) Starousedlíci – ti co přišli v 70. – 80. letech 2)“Porevolučně“ příchozí Vietnamci – 90. léta 3) Nová vlna migrantů po roce 2000 – velmi specifická vlna – migranti především z vietnamského venkova

25 Důvody příchodů do ČR – vnímání západu
Nemigrují ve jménu touhy po změně kulturního prostředí, poznání nebo čehokoli nového. Přicházejí změnit materiální budoucnost své rodiny. Smysl svých ekonomických aktivit formulují Vietnamci žijící v ČR do tří zásad: uživit na dobré úrovni rodinu, finančně zabezpečit děti a postarat se o rodiče, kteří zůstali ve Vietnamu. S tím také souvisí pravidelné zasílání peněz do Vietnamu 

26 Svátky a oslavy Tet – vietnamský nový rok – datum připadá od 21. ledna do 21. února – dle lunárního kalendáře Svatba Pohřeb

27

28

29

30

31 Pohled do očí: přímý pohled do očí není zdvořilý Dlouhý nehet Úsměv
Kulturní specifika Podání ruky: podání pravé ruky a zřetelný stisk ruky druhé osoby, je doprovázeno lehkým stiskem levé ruky – symbolizuje úctu Podání předmětu: když chtějí Vietnamci projevit úctu druhém člověku podají předmět oběma rukama Pohled do očí: přímý pohled do očí není zdvořilý Dlouhý nehet Úsměv

32

33

34

35

36

37

38

39 Děkujem za pozornost  Dana Haranzová dharanza@yahoo.com
Kontakt Děkujem za pozornost  Dana Haranzová Ngo Thi Quynh Nga


Stáhnout ppt "VIETNAMCI V ČR 2. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google