Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika"— Transkript prezentace:

0 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu
SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu

1 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

2 EVROPA SE BAVÍ O SVÉ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE
PRG-ZPD P1C EVROPA SE BAVÍ O SVÉ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE Základním mottem je zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Jaké skutečnosti vedly EU k úvahám o nové energetické politice? Výrazná potřeba nových investic Trvalý růst závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů z dnešních cca 50% na více než 70% do 30 let Růst bezpečnostních rizik jak z hlediska země původu energie, tak dopravních tras Evropa nemá dosud plně rozvinutý vnitřní energetický trh, liberalizace je pouze v jednotlivých členských státech, ale ne v celé EU Potřeba zajistit bezpečnost dodávek za přijatelné ceny pro zákazníka Zdroj: Zelená kniha Evropské komise z března 2006

3 PLATNÁ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR V SOBĚ JIŽ PRAKTICKY ZAHRNUJE VŠECHNY ATRIBUTY NAVRŽENÉ V NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE PRO EVROPU Protože cílem ČEZ je především naplnit státní energetickou koncepci, tj. Zvýšit energetickou účinnost svých zdrojů Zajistit dostatečnou soběstačnost v primárních zdrojích pro výrobu elektřiny Přispět ke zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Chovat se podle tržních mechanismů na podporu ekologické výroby elektřiny Zachovat existující diverzifikovaný mix zdrojové základny výroby elektřiny tak ČEZ praktickými kroky již dnes směřuje k naplnění nové energetické politiky pro Evropu v podmínkách ČR Zdroj: CEZ, a.s., SEK ČR

4 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

5 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
… JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8 Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE) Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný Podařilo se nastavit tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli) Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu 1 2 3 4 5 6 7 8 Zdroj: CEZ, a.s.

6 PRG-ZPD P1C ZR nám významě pomáhají etablovat se na nových trzích Role ZR Regionální přítomnost TRH S ELEKTŘINOU PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY V ČR JE PLNĚ LIBERALIZOVÁN A KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ VYÚSTILO V POKLES TRŽNÍHO PODÍLU SKUPINY ČEZ Vývoj tržního podílu Skupiny ČEZ na koncovém trhu (%) Na trhu firemních zákazníků probíhá soutěž mezi minimálně 15 významnými obchodníky s elektřinou již 2-3 roky velké a střední podniky - 12,2 % Pro rok 2007 byly zřetelné vyšší aktivity konkurence v segmentu jak podnikatelů, tak i prvně v segmentu domácností podnikatelé, domácnosti + 0,8 % Za poslední dva roky ztratila Skupina ČEZ 6,3% tržního podílu a v budoucnu lze očekávat další pokles celkem - 6,3 % změna za dva roky 2004 2005 2006E Realizovaná i očekávaná ztráta podílu Skupiny ČEZ na trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je logickým důsledkem liberalizace trhu v ČR a je důkazem fungujícího tržního prostředí. Zdroj: CEZ, a.s., ERÚ

7 TRH S ELEKTŘINOU JE FUNKČNÍ I V OBLASTI PŘESHRANIČNÍCH OBCHODŮ, KDYŽ OBJEM TĚCHTO OBCHODŮ NARŮSTÁ
Vývoj obchodního exportu a importu v ČR TWh Export Import Čistý export 2004 2005 2006E Zdroj: CEZ, a.s., ERÚ

8 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
… JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU: Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“ Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků 1 2 3 4 5 Zdroj: CEZ, a.s.

9 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění) Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání) Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností pro obchodníky vykupovat elektřinou z obnovitelných zdrojů, z kogenerace) 1 2 3 … JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT Zdroj: CEZ, a.s.

10 ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV
UNBUNDLING Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby) INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit EMISE A OBCHODOVÁNÍ S NIMI Pochopení systému podniky je předpokladem toho, aby EU ETS dosáhlo požadovaného efektu. Zdroj: CEZ, a.s.

11 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

12 TRH S ELEKTŘINOU JE TVOŘEN DVĚMI NA SOBĚ NEZÁVISLÍMI ČÁSTMI, …
Velkoobchodní trh Maloobchodní trh Trh, kde působí: výrobci obchodníci S elektřinou se zde obchoduje za účelem: prodeje vyrobené elektřiny nákupu elektřiny pro její prodej na maloobchodním trhu překupu elektřiny mezi obchodníky Trh, kde působí: obchodníci výrobci koneční spotřebitelé elektřiny S elektřinou se zde obchoduje za účelem: nákupu/prodeje pro konečnou spotřebu/užití elektřiny Zdroj: CEZ, a.s.

13 … KDE V KAŽDÉ SAMOSTATNĚ OVLIVŇUJÍ VÝŠI CEN ODLIŠNÉ FAKTORY …
Velkoobchodní trh Maloobchodní trh Cena elektřiny na relevantním trhu (pro ČR je to trh středoevropský prezentovaný burzou EEX v SRN) očekávaná poptávka dostupnost nabídky ceny povolenek CO2 ceny ropy a plynu na světovém trhu Dostupnost a cena přeshraničních kapacit pro obchodování s elektřinou mezi národními trhy navzájem Cena pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu cena elektřiny na velkoobchodním trhu velikost obsluhovaného portfolia konečných zákazníků tvar diagramu obsluhovaného portfolia konečných zákazníků Náklady spojené s nepřesností predikce konečné spotřeby Vlastní náklady obchodníka Zisková přirážka obchodníka úroveň konkurence na trhu Zdroj: CEZ, a.s.

14 PRG-ZPD P1C … A VELKOOBCHODNÍ CENA JE DO MALOOBCHODNÍ TRANSFORMOVÁNA POUŽITÝM CENOVÝM VZORCEM Schéma cenového vzorce vzniku maloobchodní ceny silové elektřiny z cen na trhu velkoobchodním Základní ocenění silové elektřiny Náklady na odchylky Riziková přirážka Obchodní náklady Plánovaná marže Prodejní cena Zdroj: CEZ, a.s.

15 PRG-ZPD P1C EEX FORWARD 2007 UPDATE! POZADAT NEKOHO V TRADINGU! VELKOOBCHODNÍ CENY V ČR JSOU OVLIVNĚNY ROSTOUCÍM NEDOSTATKEM ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU A CENOU V NĚMECKU, KTERÁ V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE ROSTE … Velkoobchodní ceny elektřiny 2000 index, roční pásmo* rychlost konvergence cen je dána vývojem nabídky a poptávky v celém regionu rostoucí cena v Německu (díky velikosti trhu) určuje rostoucí trend v celém regionu EEX 2006 – 47.5 EUR/MWh EEX 2007 – EUR/MWh +23 % 260 +30 % 240 220 +20 % 200 +17,1 % 180 160 +15.0 % 140 120 +11.4 % ČR 2007 – 42.8 EUR/MWh* 100 80 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ČR 2006 – 36.5 EUR/MWh* * směnný kurz CZK / EUR 28.50 Zdroj: CEZ, a.s.

16 …, KDYŽ NĚMECKOU CENU OVLIVŇUJE ROSTOUCÍ CENA ROPY, CENA CO2 POVOLENK A ROSTOUCÍ NEDOSTATEK ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU Ropa Brent (USD / barel) CO2 povolenky (EUR/t) Rostoucí nedostatek elektřiny v regionu Letní výpadky proudu se opakují v Evropě pravidelně již několik let … Rezervy (výrobních kapacit) jsou minimální. (HN) Nucené odstávky elektráren v Německu a Francii dosáhly díky současným vysokým teplotám několika tisíc megawatt instalovaného výkonu. (Platts) Řešením nedostatečných kapacit ve špičkách je často dovoz elektřiny (Francie – největší exportér elektřiny - dovezla cca MW) či start drahých záložních zdrojů. (Platts,HN) Zdroj: Bloomberg, ECX, média

17 DÍKY EKONOMICKÉMU RŮSTU SE POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR A NA SLOVENSKU DO ROKU 2012 ZVÝŠÍ O 10 TWH, …
Spotřeba v TWh meziroční změna 2,0% ČR do roku 2012 vzroste spotřeba v ČR o 7 TWh a SR 3 TWh významný růst poptávky po elektřině je tažen ekonomickým růstem a zahraničními investicemi (TPCA v Kolíně, Hundai v Ostravě, PSA na Slovensku) podle skutečnosti za první pololetí 2006 v ČR lze očekávat vývoj spotřeby ještě vyšší meziroční navýšení na 2007 cca 2 TWh v ČR+SR skutečnost Spotřeba v TWh SR meziroční změna 1.3% skutečnost Zdroj: pro ČR: ERÚ, ČEZ, a. s.; pro SR: UCTE

18 … KDYŽ OČEKÁVANÝ VÝVOJ ROSTOUCÍ SPOTŘEBY POTVRZUJÍ I PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY NETTO SPOTŘEBY V ČR ZA ROK 2006, … očekávaná netto spotřeba je 59,39 TWh při meziročním růstu +3,0 % po očištění o vliv teploty je očekávaná netto spotřeba 59,21 TWh při meziročním růstu +2,8 % Zdroj: ERÚ, CEZ, a.s.

19 … DO ROKU 2020 „DOŽIJE“ V CENTRELU ca. 20 GW INSTALOVANÉHO VÝKONU …
PRG-ZPD P1C … DO ROKU 2020 „DOŽIJE“ V CENTRELU ca. 20 GW INSTALOVANÉHO VÝKONU … Vývoj poptávky a nabídky v CENTRELu (ČR, SR, Maďarsko, Polsko), GW* spotřeba vysoká spotřeba střední spotřeba nízká voda rezervní výkon v CENTRELu rychle klesá zajištění elektrické soběstačnosti CENTRELu si vyžádá masivní investice do výroby elektřiny pouhá obnova zdrojů nepostačí pokrýt rychle rostoucí poptávku navíc disponibilita uhelných elektráren v Polsku je již dnes nejistá ~ olej/plyn 20 GW ČU HU jádro * špičkové zatížení vs.čistý instalovaný výkon Zdroj: CEZ, a.s.

20 … A DO TŘÍ LET ZCELA SKONČÍ OBDOBÍ PŘEBYTKU REZERVNÍHO VÝKONU REGIONU POUŽÍVANÉHO PRO EXPORT MIMO ČR A SR Vývoj bilance mezi spotřebou a výrobou na českém a slovenském trhu s elektřinou TWh spotřeba v ČR+SR, vč.možných exportů do Německa,Rakouska, a Maďarska výroba v ČR+SR, vč. importů z Polska a Ukrajiny nutnost provozovat dražší a méně spolehlivé zdroje častější výskyt cenových špiček a krizových situací včetně rizika black-outů nutno urychleně stavět nové zdroje Roční změna 8,1 2,9 5,9 2,8 4,6 Zdroj: CEZ, a.s.

21 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

22 * bez dlouhodobých kontraktů
ČEZ NABÍDL NA VELKOOBCHODNÍ TRH DOSTATEK ELEKTŘINY PRO PŘEDPOKLÁDANÉ POTŘEBY POKRYTÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY V ČR V ROCE 2007 … Předpokládané pokrytí spotřeby ČR v roce 2007 TWh 39 +30% kromě tradičních dodávek IPP na český velkoobchodní trh a předpokládaných importů elektřiny na tento trh ČEZ nad rámec povinné aukce „virtuální elektrárny“ zrealizoval ještě druhou prodejní aukci 30 2. aukce 17 Ostatní prodejci (bez ČEZ Prodej) aukce VPP Importy * 7 30 IPP (bez dodávek ČEZ) 12 Dodavatelé elektřiny konečným zákazníkům v ČR mají dostatek možností, jak pořídit potřebnou elektřinu a to i nad rámec předpokládané spotřeby těchto zákazníků v roce 2007 Spotřeba netto ČR Dodávky ČR * bez dlouhodobých kontraktů Zdroj: ERÚ, CEZ, a.s.

23 … PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE „VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY“ NAŘÍZENÉ ROZHODNUTÍM ÚOHS, KDYŽ MEZIROČNÍ RŮST VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY V AUKCI BYL O 17,1%, … Hlavní výsledky aukce „virtuální elektrárny“ počet přihlášených zájemců byl 18, z čehož 15 přihlášek bylo platných účastníci zadali celkem 40 nabídek cena úspěšných nabídek je v intervalu 1255 – 1273 Kč/MWh Ceny energie z virtuální elektrárny - všechny nabídky Přepočtená cena (Kč/MWh) výsledná cena pásma 1220 Kč/MWh, tj. meziroční nárůst 17,1% pro zajímavost: 80% nabídek má průměrnou cenu 1239,5 Kč/MWh, což představuje nárůst o 14,9 % oproti cenové úrovni roku Zdroj: CEZ, a.s.

24 … PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE „ROČNÍHO PÁSMA“, KDYŽ MEZIROČNÍ RŮST VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY V TÉTO AUKCI BYL O 19,5% DÍKY VYSOKÉ POPTÁVCE OBCHODNÍKŮ … Hlavní výsledky aukce „ROČNÍ PÁSMO“ počet přihlášených zájemců byl 22 z čehož 22 přihlášek bylo platných účastníci zadali celkem 167nabídek MW (tj. 20,2 TWh) poptávka byla skoro 5x vyšší než nabízený objem nabídková cena úspěšných nabídek je v intervalu 1322 – 1244 Kč/MWh Ceny energie z aukce „Roční pásmo“ - všechny nabídky cena v Kč/MWh 1 300 1 250 1 200 1 150 výsledná cena 1244 Kč/MWh tj. meziroční nárůst o 19,5% 1 100 1 050 1 000 celková poptávka 2 309 MW tj. 20,2 TWh 950 900 850 800 500 2 309 výkon v MW Zdroj: CEZ, a.s.

25 … A PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJE OSTATNÍCH PRODUKTŮ, KDY BYLY STANOVENY MAXIMÁLNÍ CENY S MEZIROČNÍM RŮSTEM O 10,8% A PRODANÝ OBJEM ZÁVISEL NA VÝROBNÍCH MOŽNOSTECH ČEZ Výsledky prodeje ostatních produktů počet přihlášených zájemců byl 19 z čehož 19 přihlášek bylo platných bylo poptáno 12,5 TWh což je oproti roku 2006 skoro 7krát více maximální ceny byly navrženy s meziročním nárůstem 10,8 % vzhledem k velikosti poptávky ČEZ nebyl schopen všechny poptávky uspokojit, ale musel je zkrátit o 3,6 TWh Meziroční srovnání objemu ostatních prodaných produktů (bez ročního pásma) TWh +680% 2006 2007 2 TWh 12,5 TWh Zdroj: CEZ, a.s.

26 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

27 ČEZ ZAVEDL NOVÉ PRODUKTOVÉ ŘADY PRO DOMÁCNOSTI PRO ROK 2007
Plaťte jen za služby, které využíváte... úspora 120 Kč ročně některé služby jsou zpoplatněny jen při využití (např. osobní návštěva v Zákaznických centrech, telefonát na Zákaznickou linku*)) zdarma mohou zákazníci využívat písemnou nebo internetovou komunikaci BASIC Osvědčený standard… nastaveno standardně pro všechny zákazníky, odpovídá letošní produktové řadě v ceně je zahrnuta veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence COMFORT Poradíme vám, jak uspořit... navíc 15 Kč měsíčně je produktovou řadou určenou pro náročnější zákazníky součástí je rozšířené poradenství například ohledně vhodných tarifů, energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti nebo způsobu zateplení atd. EXCLUSIVE *) Jen pokud jsme tyto kontakty nevyvolali sami Zdroj: CEZ, a.s.

28 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

29 ČEZ PODNIKÁ ŘADU PRAKTICKÝCH KROKŮ VEDOUCÍ K ROZVOJI TRHU S ELEKTŘINOU …
Pokračování v aukcích Zrušení blokujících přeshraničních přenosových kontraktů Intraday (domácí i přeshraniční) Rozvoj trhu s CO2 Ceny odchylky, které nesvádí ke spekulacím Český EFET Market makeři na českém trhu Propojení českého trhu s EEX Portfolio management jako služba Zdroj: CEZ, a.s.

30 PRG-ZPD P1C … A PROTOŽE SE BLÍŽÍ OKAMŽIK, KDY V ČR BUDE NEDOSTATEK KAPACIT PRO POKRYTÍ POPTÁVKY PO ELEKTŘINĚ, NEPODNIKNOU-LI SE POTŘEBNÉ KROKY, … MW Poptávka v České republice IPP Instalovaná kapacita bez obnovy zdrojů ČEZ 2050 Zdroj: CEZ, a.s.

31 ETU (4x200 MW, komplexní obnova) EPR II (4 x200 MW, komplexní obnova)
PRG-ZPD P1C … ČEZ ROZHODL O OBNOVĚ SVÝCH ZDROJŮ Z UHELNÝCH ELEKTRÁREN S 5-7 VELKÝMI PROJEKTY, … Harmonogram obnovy hnědouhelných elektráren ČEZ 2005 2010 2015 2020 ETU (4x200 MW, komplexní obnova) ELE (1x660 MW, nový zdroj) EPR II (4 x200 MW, komplexní obnova) Konzervativní (bez ČSA) EPC (1x660 MW, nový zdroj) EPC (3x200 MW, komplexní obnova) EPC (1x660 MW, nový zdroj) Optimistická (s ČSA) EPR (1x660 MW, nový zdroj) Zdroj: CEZ, a.s.

32 … KDY PŘI KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ TECHNOLOGIE DOJDE KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ASI O 25% A TÍM I K OBDOBNÉMU POKLESU SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ CO2, … Srovnání starých a nových uhelných bloků CO2 t / MWh Spálené uhlí GJ / MWh 10 Účinnost 36% 45% Zdroj: CEZ, a.s.

33 PRG-ZPD P1C … ALE I TAK KAPACITA HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN ČEZ BUDE DLOUHODOBĚ KLESAT VE VŠECH SCÉNÁŘÍCH Instalovaný výkon hnědouhelných zdrojů ČEZ, a.s. MW Optimistická Konzervativní Retrofity Stávající zdroje Nové bloky Komplexní obnova Stávající zdroje Zdroj: CEZ, a.s.

34 AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika
Trh s elektřinou v ČR a jeho stav Trhy s elektřinou a ceny Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007 Maloobchodní trh s elektřinou Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

35 SKUPINA ČEZ DÁLE ROZŠÍŘUJE SVOU PŮSOBNOST V ZAHRANIČÍ, …
PRG-ZPD P1C SKUPINA ČEZ DÁLE ROZŠÍŘUJE SVOU PŮSOBNOST V ZAHRANIČÍ, … Obchodní zastoupení Německo Slovensko Maďarsko Rakousko Srbsko Výroba a obchod Polsko Bulharsko Distribuce a obchod Rumunsko Obsluha konečných zákazníků stávající stav plánované aktivity pro 2007 cílové trhy pro obsluhu konečných zákazníků s výhledem na rok 2008 2007 2008 2007 2008 2008 v přípravě Počet obsluhovaných zákazníků Skupiny ČEZ Česká republika 3,4 mil. Bulharsko 1,9 mil. Rumunsko 1,3 mil. Nově otevřené trhy zákazníků pro rok 2007 Polsko Slovensko Zdroj: CEZ, a.s.

36 PRG-ZPD P1C … KDYŽ NOVÉ SPOLEČNOSTI JSOU JIŽ PLNĚ FUNKČNÍ A ZBÝVÁ DOKONČENÍ TRANSFORMACE ČEZ Distribuce rozvoj a výstavba soustavy poskytování sítě dispečerské řízení sítí ČEZ Správa majetku správa neenergetického majetku správa autoparku doplňkové podpůrné služby ČEZ Měření elektroměrové služby odečty opravy a cejchování ČEZ Obnovitelné zdroje provoz, údržba a obnova stávajících obnovitelných zdrojů rozvoj nových kapacit SČE VČE SME STE ZČE ČEZ Zákaznické služby obsluha zákazníků fakturace marketingové kampaně ČEZData provoz, správa IT systémů realizace IS/IT projektů podpora uživatelů ČEZ Prodej prodej el. energie zákazníkům dodavatel poslední instance marketing ČEZnet telekomunikační služby ČEZ Distribuční služby poruchová služba provoz sítě údržba sítě ČEZ Logistika nákup distribučních materiálů řízení skladových zásob Zdroj: CEZ, a.s.

37 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu
SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu


Stáhnout ppt "AGENDA Současný stav elektroenergetiky Evropská energetická politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google