Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu

2 1 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

3 2 Jaké skutečnosti vedly EU k úvahám o nové energetické politice? EVROPA SE BAVÍ O SVÉ NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE  Výrazná potřeba nových investic  Trvalý růst závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů z dnešních cca 50% na více než 70% do 30 let  Růst bezpečnostních rizik jak z hlediska země původu energie, tak dopravních tras  Evropa nemá dosud plně rozvinutý vnitřní energetický trh, liberalizace je pouze v jednotlivých členských státech, ale ne v celé EU  Potřeba zajistit bezpečnost dodávek za přijatelné ceny pro zákazníka Základním mottem je zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Zdroj: Zelená kniha Evropské komise z března 2006

4 3 PLATNÁ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR V SOBĚ JIŽ PRAKTICKY ZAHRNUJE VŠECHNY ATRIBUTY NAVRŽENÉ V NOVÉ ENERGETICKÉ POLITICE PRO EVROPU  Zvýšit energetickou účinnost svých zdrojů  Zajistit dostatečnou soběstačnost v primárních zdrojích pro výrobu elektřiny  Přispět ke zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů  Chovat se podle tržních mechanismů na podporu ekologické výroby elektřiny  Zachovat existující diverzifikovaný mix zdrojové základny výroby elektřiny Protože cílem ČEZ je především naplnit státní energetickou koncepci, tj. tak ČEZ praktickými kroky již dnes směřuje k naplnění nové energetické politiky pro Evropu v podmínkách ČR Zdroj: CEZ, a.s., SEK ČR

5 4 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

6 5 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8 Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE) Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný Podařilo se nastavit tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli) Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu 1 2 3 4 5 6 7 8 … JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI Zdroj: CEZ, a.s.

7 6 TRH S ELEKTŘINOU PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY V ČR JE PLNĚ LIBERALIZOVÁN A KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ VYÚSTILO V POKLES TRŽNÍHO PODÍLU SKUPINY ČEZ velké a střední podniky podnikatelé, domácnosti celkem Vývoj tržního podílu Skupiny ČEZ na koncovém trhu (%) Realizovaná i očekávaná ztráta podílu Skupiny ČEZ na trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je logickým důsledkem liberalizace trhu v ČR a je důkazem fungujícího tržního prostředí. 2004 2005 2006E - 12,2 % + 0,8 % - 6,3 % změna za dva roky Na trhu firemních zákazníků probíhá soutěž mezi minimálně 15 významnými obchodníky s elektřinou již 2-3 roky Pro rok 2007 byly zřetelné vyšší aktivity konkurence v segmentu jak podnikatelů, tak i prvně v segmentu domácností Za poslední dva roky ztratila Skupina ČEZ 6,3% tržního podílu a v budoucnu lze očekávat další pokles Zdroj: CEZ, a.s., ERÚ

8 7 TRH S ELEKTŘINOU JE FUNKČNÍ I V OBLASTI PŘESHRANIČNÍCH OBCHODŮ, KDYŽ OBJEM TĚCHTO OBCHODŮ NARŮSTÁ 2004 2005 2006E Export Import Čistý export Vývoj obchodního exportu a importu v ČR TWh Zdroj: CEZ, a.s., ERÚ

9 8 Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“ Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků … JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU: 1 2 3 4 5 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Zdroj: CEZ, a.s.

10 9 Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění) Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání) Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností pro obchodníky vykupovat elektřinou z obnovitelných zdrojů, z kogenerace) 1 2 3 … JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Zdroj: CEZ, a.s.

11 10 ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV UNBUNDLING INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby) Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit EMISE A OBCHODOVÁNÍ S NIMI Pochopení systému podniky je předpokladem toho, aby EU ETS dosáhlo požadovaného efektu. Zdroj: CEZ, a.s.

12 11 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

13 12 TRH S ELEKTŘINOU JE TVOŘEN DVĚMI NA SOBĚ NEZÁVISLÍMI ČÁSTMI, … Velkoobchodní trhMaloobchodní trh  Trh, kde působí:  obchodníci  výrobci  koneční spotřebitelé elektřiny  S elektřinou se zde obchoduje za účelem:  nákupu/prodeje pro konečnou spotřebu/užití elektřiny  Trh, kde působí:  výrobci  obchodníci  S elektřinou se zde obchoduje za účelem:  prodeje vyrobené elektřiny  nákupu elektřiny pro její prodej na maloobchodním trhu  překupu elektřiny mezi obchodníky Zdroj: CEZ, a.s.

14 13 … KDE V KAŽDÉ SAMOSTATNĚ OVLIVŇUJÍ VÝŠI CEN ODLIŠNÉ FAKTORY … Velkoobchodní trhMaloobchodní trh  Cena pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu  cena elektřiny na velkoobchodním trhu  velikost obsluhovaného portfolia konečných zákazníků  tvar diagramu obsluhovaného portfolia konečných zákazníků  Náklady spojené s nepřesností predikce konečné spotřeby  Vlastní náklady obchodníka  Zisková přirážka obchodníka  úroveň konkurence na trhu  Cena elektřiny na relevantním trhu (pro ČR je to trh středoevropský prezentovaný burzou EEX v SRN)  očekávaná poptávka  dostupnost nabídky  ceny povolenek CO 2  ceny ropy a plynu na světovém trhu  Dostupnost a cena přeshraničních kapacit pro obchodování s elektřinou mezi národními trhy navzájem Zdroj: CEZ, a.s.

15 14 … A VELKOOBCHODNÍ CENA JE DO MALOOBCHODNÍ TRANSFORMOVÁNA POUŽITÝM CENOVÝM VZORCEM Základní ocenění silové elektřiny Prodejní cena Obchodní náklady Náklady na odchylky Riziková přirážka Plánovaná marže Schéma cenového vzorce vzniku maloobchodní ceny silové elektřiny z cen na trhu velkoobchodním Zdroj: CEZ, a.s.

16 15 Velkoobchodní ceny elektřiny 2000 index, roční pásmo* EEX 2006 – 47.5 EUR/MWh EEX 2007 – 58.8 EUR/MWh ČR 2006 – 36.5 EUR/MWh*  rychlost konvergence cen je dána vývojem nabídky a poptávky v celém regionu  rostoucí cena v Německu (díky velikosti trhu) určuje rostoucí trend v celém regionu 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 200020012002200320042005 2006 +11.4 % +15.0 % +30 % +20 % 2007 +23 % +17,1 % * směnný kurz CZK / EUR 28.50 VELKOOBCHODNÍ CENY V ČR JSOU OVLIVNĚNY ROSTOUCÍM NEDOSTATKEM ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU A CENOU V NĚMECKU, KTERÁ V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE ROSTE … ČR 2007 – 42.8 EUR/MWh* Zdroj: CEZ, a.s.

17 16 Ropa Brent (USD / barel)CO2 povolenky (EUR/t) Rostoucí nedostatek elektřiny v regionu  Letní výpadky proudu se opakují v Evropě pravidelně již několik let … Rezervy (výrobních kapacit) jsou minimální. (HN)  Nucené odstávky elektráren v Německu a Francii dosáhly díky současným vysokým teplotám několika tisíc megawatt instalovaného výkonu. (Platts)  Řešením nedostatečných kapacit ve špičkách je často dovoz elektřiny (Francie – největší exportér elektřiny - dovezla cca 1 000 MW) či start drahých záložních zdrojů. (Platts,HN) …, KDYŽ NĚMECKOU CENU OVLIVŇUJE ROSTOUCÍ CENA ROPY, CENA CO 2 POVOLENK A ROSTOUCÍ NEDOSTATEK ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU Zdroj: Bloomberg, ECX, média

18 17 DÍKY EKONOMICKÉMU RŮSTU SE POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR A NA SLOVENSKU DO ROKU 2012 ZVÝŠÍ O 10 TWH, … ČR SR Spotřeba v TWh  do roku 2012 vzroste spotřeba v ČR o 7 TWh a SR 3 TWh  významný růst poptávky po elektřině je tažen ekonomickým růstem a zahraničními investicemi (TPCA v Kolíně, Hundai v Ostravě, PSA na Slovensku)  podle skutečnosti za první pololetí 2006 v ČR lze očekávat vývoj spotřeby ještě vyšší  meziroční navýšení na 2007 cca 2 TWh v ČR+SR meziroční změna 2,0% meziroční změna 1.3% skutečnost 2002 - 2005 Zdroj: pro ČR: ERÚ, ČEZ, a. s.; pro SR: UCTE

19 18 … KDYŽ OČEKÁVANÝ VÝVOJ ROSTOUCÍ SPOTŘEBY POTVRZUJÍ I PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY NETTO SPOTŘEBY V ČR ZA ROK 2006, …  očekávaná netto spotřeba je 59,39 TWh při meziročním růstu +3,0 %  po očištění o vliv teploty je očekávaná netto spotřeba 59,21 TWh při meziročním růstu +2,8 % Zdroj: ERÚ, CEZ, a.s.

20 19 … DO ROKU 2020 „DOŽIJE“ V CENTRELU ca. 20 GW INSTALOVANÉHO VÝKONU … Vývoj poptávky a nabídky v CENTRELu (ČR, SR, Maďarsko, Polsko), GW* 20 GW spotřeba vysoká spotřeba střední spotřeba nízká *špičkové zatížení vs.čistý instalovaný výkon jádro HU ČU olej/plyn voda ~  rezervní výkon v CENTRELu rychle klesá  zajištění elektrické soběstačnosti CENTRELu si vyžádá masivní investice do výroby elektřiny  pouhá obnova zdrojů nepostačí pokrýt rychle rostoucí poptávku  navíc disponibilita uhelných elektráren v Polsku je již dnes nejistá Zdroj: CEZ, a.s.

21 20 … A DO TŘÍ LET ZCELA SKONČÍ OBDOBÍ PŘEBYTKU REZERVNÍHO VÝKONU REGIONU POUŽÍVANÉHO PRO EXPORT MIMO ČR A SR Vývoj bilance mezi spotřebou a výrobou na českém a slovenském trhu s elektřinou TWh výroba v ČR+SR, vč. importů z Polska a Ukrajiny spotřeba v ČR+SR, vč.možných exportů do Německa,Rakou ska, a Maďarska  nutnost provozovat dražší a méně spolehlivé zdroje  častější výskyt cenových špiček a krizových situací včetně rizika black-outů  nutno urychleně stavět nové zdroje 8,12,95,92,84,6 Roční změna Zdroj: CEZ, a.s.

22 21 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

23 22 ČEZ NABÍDL NA VELKOOBCHODNÍ TRH DOSTATEK ELEKTŘINY PRO PŘEDPOKLÁDANÉ POTŘEBY POKRYTÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY V ČR V ROCE 2007 … Předpokládané pokrytí spotřeby ČR v roce 2007 TWh  kromě tradičních dodávek IPP na český velkoobchodní trh a předpokládaných importů elektřiny na tento trh ČEZ nad rámec povinné aukce „virtuální elektrárny“ zrealizoval ještě druhou prodejní aukci Ostatní prodejci (bez ČEZ Prodej) 30 IPP (bez dodávek ČEZ) 12 2. aukce aukce VPP 3 Importy * 17 7 Spotřeba netto ČR Dodávky ČR * bez dlouhodobých kontraktů 39 30 +30% Dodavatelé elektřiny konečným zákazníkům v ČR mají dostatek možností, jak pořídit potřebnou elektřinu a to i nad rámec předpokládané spotřeby těchto zákazníků v roce 2007 Zdroj: ERÚ, CEZ, a.s.

24 23 … PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE „VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY“ NAŘÍZENÉ ROZHODNUTÍM ÚOHS, KDYŽ MEZIROČNÍ RŮST VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY V AUKCI BYL O 17,1%, … Hlavní výsledky aukce „virtuální elektrárny“  počet přihlášených zájemců byl 18, z čehož 15 přihlášek bylo platných  účastníci zadali celkem 40 nabídek  cena úspěšných nabídek je v intervalu 1255 – 1273 Kč/MWh Ceny energie z virtuální elektrárny - všechny nabídky Přepočtená cena (Kč/MWh)  pro zajímavost: 80% nabídek má průměrnou cenu 1239,5 Kč/MWh, což představuje nárůst o 14,9 % oproti cenové úrovni roku výsledná cena pásma 1220 Kč/MWh, tj. meziroční nárůst 17,1% Zdroj: CEZ, a.s.

25 24 … PROSTŘEDNICTVÍM AUKCE „ROČNÍHO PÁSMA“, KDYŽ MEZIROČNÍ RŮST VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY V TÉTO AUKCI BYL O 19,5% DÍKY VYSOKÉ POPTÁVCE OBCHODNÍKŮ … Hlavní výsledky aukce „ROČNÍ PÁSMO“  počet přihlášených zájemců byl 22 z čehož 22 přihlášek bylo platných  účastníci zadali celkem 167nabídek - 2 309 MW (tj. 20,2 TWh)  poptávka byla skoro 5x vyšší než nabízený objem  nabídková cena úspěšných nabídek je v intervalu 1322 – 1244 Kč/MWh Ceny energie z aukce „Roční pásmo“ - všechny nabídky celková poptávka 2 309 MW tj. 20,2 TWh cena v Kč/MWh 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 5002 309 výkon v MW výsledná cena 1244 Kč/MWh tj. meziroční nárůst o 19,5% Zdroj: CEZ, a.s.

26 25 … A PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJE OSTATNÍCH PRODUKTŮ, KDY BYLY STANOVENY MAXIMÁLNÍ CENY S MEZIROČNÍM RŮSTEM O 10,8% A PRODANÝ OBJEM ZÁVISEL NA VÝROBNÍCH MOŽNOSTECH ČEZ Výsledky prodeje ostatních produktů  počet přihlášených zájemců byl 19 z čehož 19 přihlášek bylo platných  bylo poptáno 12,5 TWh což je oproti roku 2006 skoro 7krát více  maximální ceny byly navrženy s meziročním nárůstem 10,8 %  vzhledem k velikosti poptávky ČEZ nebyl schopen všechny poptávky uspokojit, ale musel je zkrátit o 3,6 TWh Meziroční srovnání objemu ostatních prodaných produktů (bez ročního pásma) TWh 0 2006 2007 2 TWh 12,5 TWh +680% Zdroj: CEZ, a.s.

27 26 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

28 27 ČEZ ZAVEDL NOVÉ PRODUKTOVÉ ŘADY PRO DOMÁCNOSTI PRO ROK 2007 BASIC COMFORT EXCLUSIVE Plaťte jen za služby, které využíváte...  úspora 120 Kč ročně  některé služby jsou zpoplatněny jen při využití (např. osobní návštěva v Zákaznických centrech, telefonát na Zákaznickou linku*))  zdarma mohou zákazníci využívat písemnou nebo internetovou komunikaci Osvědčený standard…  nastaveno standardně pro všechny zákazníky, odpovídá letošní produktové řadě  v ceně je zahrnuta veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence Poradíme vám, jak uspořit...  navíc 15 Kč měsíčně  je produktovou řadou určenou pro náročnější zákazníky  součástí je rozšířené poradenství například ohledně vhodných tarifů, energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti nebo způsobu zateplení atd. *) Jen pokud jsme tyto kontakty nevyvolali sami Zdroj: CEZ, a.s.

29 28 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

30 29 ČEZ PODNIKÁ ŘADU PRAKTICKÝCH KROKŮ VEDOUCÍ K ROZVOJI TRHU S ELEKTŘINOU …  Pokračování v aukcích  Zrušení blokujících přeshraničních přenosových kontraktů  Intraday (domácí i přeshraniční)  Rozvoj trhu s CO 2  Ceny odchylky, které nesvádí ke spekulacím  Český EFET  Market makeři na českém trhu  Propojení českého trhu s EEX  Portfolio management jako služba Zdroj: CEZ, a.s.

31 30 … A PROTOŽE SE BLÍŽÍ OKAMŽIK, KDY V ČR BUDE NEDOSTATEK KAPACIT PRO POKRYTÍ POPTÁVKY PO ELEKTŘINĚ, NEPODNIKNOU-LI SE POTŘEBNÉ KROKY, … Instalovaná kapacita bez obnovy zdrojů MW 2050 Poptávka v České republice IPP ČEZ Zdroj: CEZ, a.s.

32 31 … ČEZ ROZHODL O OBNOVĚ SVÝCH ZDROJŮ Z UHELNÝCH ELEKTRÁREN S 5-7 VELKÝMI PROJEKTY, … 2005 2010 20152020 EPC (3x200 MW, komplexní obnova)EPC (1x660 MW, nový zdroj)EPR (1x660 MW, nový zdroj) Konzervativní (bez ČSA) Optimistická (s ČSA) ETU (4x200 MW, komplexní obnova) ELE (1x660 MW, nový zdroj) EPR II (4 x200 MW, komplexní obnova) EPC (1x660 MW, nový zdroj) Harmonogram obnovy hnědouhelných elektráren ČEZ Zdroj: CEZ, a.s.

33 32 … KDY PŘI KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ TECHNOLOGIE DOJDE KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ASI O 25% A TÍM I K OBDOBNÉMU POKLESU SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ CO 2, … Srovnání starých a nových uhelných bloků CO 2 t / MWh Spálené uhlí GJ / MWh Účinnost36%45% Zdroj: CEZ, a.s. 10

34 33 Instalovaný výkon hnědouhelných zdrojů ČEZ, a.s. MW Komplexní obnova Nové bloky Stávající zdroje Konzervativní Optimistická Retrofity Stávající zdroje … ALE I TAK KAPACITA HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN ČEZ BUDE DLOUHODOBĚ KLESAT VE VŠECH SCÉNÁŘÍCH Zdroj: CEZ, a.s.

35 34 AGENDA  Současný stav elektroenergetiky  Evropská energetická politika  Trh s elektřinou v ČR a jeho stav  Trhy s elektřinou a ceny  Stav a předpoklad vývoje na velkoobchodním trhu s elektřinou  Možnosti pořízení elektřiny na velkoobchodním trhu pro rok 2007  Maloobchodní trh s elektřinou  Praktické kroky ČEZ vedoucí k rozvoji trhu a zajištění dodávek  Aktuální stav aktivit Skupiny ČEZ v ČR a zahraničí

36 35 Obchodní zastoupení  Německo  Slovensko  Maďarsko  Rakousko  Srbsko Výroba a obchod  Polsko  Bulharsko Distribuce a obchod  Bulharsko  Rumunsko SKUPINA ČEZ DÁLE ROZŠÍŘUJE SVOU PŮSOBNOST V ZAHRANIČÍ, … Počet obsluhovaných zákazníků Skupiny ČEZ  Česká republika3,4 mil.  Bulharsko1,9 mil.  Rumunsko1,3 mil. Nově otevřené trhy zákazníků pro rok 2007  Polsko  Slovensko Obsluha konečných zákazníků stávající stav cílové trhy pro obsluhu konečných zákazníků s výhledem na rok 2008 plánované aktivity pro 2007 2007 2008 v přípravě Zdroj: CEZ, a.s.

37 36 SČE STE SME VČE ČEZ Měření  elektroměrové služby  odečty  opravy a cejchování ČEZ Obnovitelné zdroje  provoz, údržba a obnova stávajících obnovitelných zdrojů  rozvoj nových kapacit ČEZ Zákaznické služby  obsluha zákazníků  fakturace  marketingové kampaně ČEZData  provoz, správa IT systémů  realizace IS/IT projektů  podpora uživatelů ČEZ Prodej  prodej el. energie zákazníkům  dodavatel poslední instance  marketing ČEZnet  telekomunikační služby ČEZ Distribuční služby  poruchová služba  provoz sítě  údržba sítě ČEZ Logistika  nákup distribučních materiálů  řízení skladových zásob ZČE ČEZ Distribuce  rozvoj a výstavba soustavy  poskytování sítě  dispečerské řízení sítí ČEZ Správa majetku  správa neenergetického majetku  správa autoparku  doplňkové podpůrné služby … KDYŽ NOVÉ SPOLEČNOSTI JSOU JIŽ PLNĚ FUNKČNÍ A ZBÝVÁ DOKONČENÍ TRANSFORMACE Zdroj: CEZ, a.s.

38 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY, POSTAVENÍ ČEZ V ČR A ZAHRANIČÍ, CENY A JEJICH VÝVOJ 17-18. leden 2007 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Pravidla trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google